Henning Røge

Dæknavn(e): Max , max
Født 03.11.1924
Død 11.10.1944
Stud. Jur., Stud. jur., Stud.Jur., stud.jur., Student
Region II (Midtjylland), Region I (Nordjylland)
Gruppeleder

Adresser

Nørresundby
Randers
Ålborg
Aalborg
Ålborg

Biografi

En biografi af Henning Røge er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Erik Lottrup - Stikkerlikvideringer og clearingmord s 29/Stig Sumborg

Notater

Fra 11.10.1944, Dræbt ifbm. likvideringsforsøg
12.1943 til 11.10.1944, skudt i forb. med likvidering på slutdato
Blev dræbt under aktion oktober 1944.
Dræbt af stikkeren Henry Meister under forsøg på likvidering
Røge blev skudt under en ildkamp med en stikker
Til 10.1944, Dræbt af Gestappo
Navn ikke nævnt i tekst - kun dæknavn "Max".

Lokalitet

Aarhus

Organisationstilknytning

Dagdriverbanden
Frit Danmark
Holger Danske

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Var altmuligmand for Toldstrup, indtil Pigerne trådte til. Døde under et likvidationsforsøg
Andet - var med til at opbygge Toldstrups hovedkvarter i Århus, og opbevarede diverse genstande stjålet fra tyskerne
Illegal presse
Illegal presse - Udsendte bladet "Hammeren" og oprettede fordelingscentral i Århus
Illegal presse - var med til at fremstille det illegale blad Hammeren, dernæst distributør i forb. med Fri Presse, Studenternes Efterningstjeneste, samt Frit Danmark
Industrisabotage
Jernbanesabotage - Del af "Dagdriverbanden"
Kurer
Kurer - for Toldstrup
Likvidering
Likvidering - Medlem af "Dagdriverbanden" i Ålborg
Likvidering - Skudt af stikker i forbindelse med likvidering, Vesterbrogade, Aalborg
Likvidering - Skulle likvidere en stikker, men blev selv dræbt
Militærgruppe
Sabotage

Litteraturhenvisninger

46 navne. Et Mindeskrift om dem, hvis Navne er knyttet til 4. Maj Kollegiet i Aalborg. (Niels A. Eigenbroth, 1959), 45,46
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 264, 267
Den jydske Modstandsbevægelse (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister, 193, 228
Det frygteligste er at miste friheden (Annie Langberg, 2009), Modstandskvinder, 235, 236, 256, 257
Erik Jessen (Bare han får sin vilje, 1997), 119
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 386-387
Henning Røge (Per Thomsen, 2002), Sundsholmeren, 76, 15 - 19
I Toldstrups tjeneste (Jørgen Hesseldahl, 1994), 15 og frem
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 212
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 20
Nord-jylland under besættelsen 1940 - 1945 (Niels A. Eigenbroth, 1982), FV Frihedskampens Veteraner nr. 90, 1982, 19
Nørresundbys Historie 1850-1970: Besættelsen 1940-45 (Ole Bergh, 1983), 372
Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland (Erik Lottrup, 2000), 29
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 76-77
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 68
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 45, 121

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Henning Røge - 36F-19424
Arkivskaber: Johannes Exner, "Resumé af mine illegale aktiviteter." - 07B-12594-1

Udskriften er baseret på 25 registreringer

Henning Røge, stud. jur., aarhus
Sabotage
Illegal presse
Likvidering
Region II (Midtjylland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 386-387
Henning Røge, stud. jur.
Almen illegal aktivitet - Var altmuligmand for Toldstrup, indtil Pigerne trådte til. Døde under et likvidationsforsøg

Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 20
Max
Militærgruppe

Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 20
Henning Røge, stud. jur.
Andet - var med til at opbygge Toldstrups hovedkvarter i Århus, og opbevarede diverse genstande stjålet fra tyskerne
Kurer - for Toldstrup
Illegal presse - var med til at fremstille det illegale blad Hammeren, dernæst distributør i forb. med Fri Presse, Studenternes Efterningstjeneste, samt Frit Danmark
Sabotage
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Frit Danmark, Dagdriverbanden
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 15 og frem
Max, stud. jur.
Andet - var med til at opbygge Toldstrups hovedkvarter i Århus, og opbevarede diverse genstande stjålet fra tyskerne
Kurer - for Toldstrup
Illegal presse - var med til at fremstille det illegale blad Hammeren, dernæst distributør i forb. med Fri Presse, Studenternes Efterningstjeneste, samt Frit Danmark
Sabotage
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Frit Danmark, Dagdriverbanden
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 15 og frem
Henning Røge, stud. jur.
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 264, 267
Henning Røge, stud. jur.
Kurer
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 76-77
Henning Røge
Illegal presse
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Henning Røge

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Max, stud. jur.
Kurer
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 76-77
Henning Røge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nord-jylland under besættelsen 1940 - 1945" (Niels A. Eigenbroth, 1982), FV Frihedskampens Veteraner nr. 90, 1982 19
max
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nord-jylland under besættelsen 1940 - 1945" (Niels A. Eigenbroth, 1982), FV Frihedskampens Veteraner nr. 90, 1982 19
Henning Røge, stud. jur.
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 212
Henning Røge, stud.jur., gruppeleder
Illegal presse - Udsendte bladet "Hammeren" og oprettede fordelingscentral i Århus
Jernbanesabotage - Del af "Dagdriverbanden"
Industrisabotage
Likvidering - Skudt af stikker i forbindelse med likvidering, Vesterbrogade, Aalborg
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "46 navne. Et Mindeskrift om dem, hvis Navne er knyttet til 4. Maj Kollegiet i Aalborg." (Niels A. Eigenbroth, 1959) 45,46
Henning Røge
Likvidering - Medlem af "Dagdriverbanden" i Ålborg
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland" (Erik Lottrup, 2000) 29
Henning Røge
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Henning Røge" (Per Thomsen, 2002), Sundsholmeren, 76 15 - 19
Max
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Henning Røge" (Per Thomsen, 2002), Sundsholmeren, 76 15 - 19
Henning Røge
Kurer
Sabotage
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det frygteligste er at miste friheden" (Annie Langberg, 2009), Modstandskvinder 235, 236, 256, 257
Henning Røge, stud.jur.
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nørresundbys Historie 1850-1970: Besættelsen 1940-45" (Ole Bergh, 1983) 372
Max
Kurer
Sabotage
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det frygteligste er at miste friheden" (Annie Langberg, 2009), Modstandskvinder 235, 236, 256, 257
Henning Røge, student
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 68
Henning Røge
Likvidering - Skulle likvidere en stikker, men blev selv dræbt
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Erik Jessen" (Bare han får sin vilje, 1997) 119
Henning Røge
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den jydske Modstandsbevægelse" (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister 193, 228
Henning Røge, student
Illegal presse
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 45, 121
Max, student
Illegal presse
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 45, 121

Udviklet af ditmer a/s