Peter Tage Schack

Født 13.05.1892
Død 10.04.1945
Sognepræst
Region VI (København)

Biografi

En biografi af Peter Tage Schack er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Den danske kirke under besættelsen s 7/Stig Sumborg

Notater

Fra 10.04.1945, Dræbt af HIPO som hævn

Lokalitet

København

Modstandsaktivitet

Andet (situationsbetinget) - Afholdt stærkt kritisk tale ifbm. begravelse af stikker

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 393-394

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Peter Tage Schack - 36F-19450

Udskriften er baseret på 2 registreringer

Peter Tage Schack, sognepræst, københavn
Andet (Situationsbetinget) - Afholdt stærkt kritisk tale ifbm. begravelse af stikker
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 393-394
Peter Tage Schack

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Udviklet af ditmer a/s