Niels Nørlund

Journalist på Berlingske
Region VI (København)

Adresser

Frøslevlejren


Notater

Fra 1945, Var i Frøslevlejren
1945 til 1945, Broder til Ib Nørlund

Lokalitet

København

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet - Fange i Frøslevlejren
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Radiosending

Litteraturhenvisninger

Arresteret af Gestapo (Iven Reventlow, 2002), 35
Den sociale samvittighed (Ib Nørlund, 1991), s.154
En fiskerdrengs oplevelser på ondt og godt (Kalle Moss, 1995), 86
Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig (Hans Bonnesen, 1992), s. 202

Udskriften er baseret på 4 registreringer

Niels Nørlund
Almen illegal aktivitet - Fange i Frøslevlejren
Region VI (København)
Litteratur
1) "Arresteret af Gestapo" (Iven Reventlow, 2002) 35
Niels Nørlund, københavn
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig" (Hans Bonnesen, 1992) s. 202
Niels Nørlund, journalist på berlingske
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "En fiskerdrengs oplevelser på ondt og godt" (Kalle Moss, 1995) 86
Niels Nørlund
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Den sociale samvittighed" (Ib Nørlund, 1991) s.154

Udviklet af ditmer a/s