Niels Nørlund

Journalist på Berlingske
Region VI (København)

Adresser

Frøslevlejren


Notater

Fra 1945, Var i Frøslevlejren

Lokalitet

København

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet - Fange i Frøslevlejren
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Radiosending

Litteraturhenvisninger

Arresteret af Gestapo (Iven Reventlow, 2002), 35
En fiskerdrengs oplevelser på ondt og godt (Kalle Moss, 1995), 86
Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig (Hans Bonnesen, 1992), s. 202

Udskriften er baseret på 3 registreringer

Niels Nørlund
Almen illegal aktivitet - Fange i Frøslevlejren
Region VI (København)
Litteratur
1) "Arresteret af Gestapo" (Iven Reventlow, 2002) 35
Niels Nørlund, københavn
Radiosending
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig" (Hans Bonnesen, 1992) s. 202
Niels Nørlund, journalist på berlingske
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "En fiskerdrengs oplevelser på ondt og godt" (Kalle Moss, 1995) 86

Udviklet af ditmer a/s