Jørgen Ib Nørlund

Dæknavn(e): Arthur Christensen , Laurits , Lauritz , Christensen , Arthur Christensen/A.C.
Født 29.08.1917
Død 14.06.1989
Rejseskretær, Mag. Scient., Redaktør, Mag. Art., Partisekretær (DKP), mag.scient, rejsesekretær, Mag. Scient, Magister, Rejsesekretær DKP, Mag. scient., Redaktør, mag.scient., Rejsesekretær, Leder af Kommunistisk Ungdom
Region IV (Fyn), Region III (Sydjylland), Region II (Midtjylland), Region VI (København), Region I (Nordjylland)
Leder, Leder (DKP), Leder, redaktør, Rejsesekretær, Leder Sydjylland

Adresser

Skibhuskvarteret, Odense
Esbjerg
Fredericia
Frøslevlejren
Haderslev
Horserød lejren
Horserød Lejren
Horserødlejren
København
Odense
Aarhus


Billedkilde: Vejle Stadsarkiv - B#53937A

Notater

Fra 10.1944, Leder af det syd- oog sønderjyske distrikt fra okt. 44
1941 til 1945, Startede som ungkommunist.
Fra 1943, Rejsesekretær for "Frit Danmark" og DKP besøger Fredericia
Fra 01.1945, Arresteret af Gestapo
12.06.1942 til 13.06.1942, Flugten fra Horserød
12.06.1942 til 13.06.1942, Flugten fra Horserød
Ingen konkretisering af tidsperiode.
IN er født 1917. Anholdt i januar 42 og flygtet fra Horserødlejren. Leder af det illegale "Trods Alt"
Var fra foråret 1944 kommunistpartiets repræsentant i Syd- og Sønderjylland, rejste rundt og oprettede modstandsgrupper.
Gift med Inga, født Hertz
fra okt 1944 leder af DKP's syd- og sønderjyske distrikt
Til 01.1945, Atrresteret jan. 45
Arresteret januar 1945
arresteret jan 1945
Fra 1941, Indsat i Horserød
Til 10.06.1942, flygtede 10-11 jun 1942 herefter modstandsarbejde
Fra 11.06.1942, "under jorden" efter flugt Horserød
Eftersøgt af tyskerne
Fra 06.1941, Interneret i Horserød-lejren. Flygtede via en gravet tunnel.
Interneret i Horserødlejren. Flygtede 29. maj 1942.

Lokalitet

Esbjerg

Organisationstilknytning

BOPA
DKP
Frit Danmark
Trods Alt (illegalt blad)

Modstandsaktivitet

Administration - Tilknyttet DKP's ledelse i Region III og IV
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - bl.a. i Vejle
Almen illegal aktivitet - DKP-leder i sønderjylland og Fyn
Almen illegal aktivitet - Fange i Frøslevlejren, ventede på transport til henrettelse i København.
Almen illegal aktivitet - Kommunistisk kontaktmand mellem Kbhvn. og lokale partimedlemmer
Almen illegal aktivitet - leder af folkestrejken i Odense august 1943
Almen illegal aktivitet - Medlem af Frit Danmark, mellemmand mellem hovedgruppen i Kbh. og provinsgrupperne på Fyn og i Sydjylland
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Arresteret 20. januar 1945 i Kolding
Andet
Andet (fængslet) - kommunistisk virksomhed
Illegal presse
Illegal presse - Land og Folk og Frit Danmark
Illegal presse - Rejsesekretær på Fyn og Sydsjælland for Frit Danmark og DKP
Illegal presse - Trods Alt
Illegal presse (fængslet)
Organisation
Organisation - Arbejdede praktisk talt i hele landet for DKP's illegale organisering
Organisation - modstandsledelse sydjylland
Organisation - Rejsesekretær for "Frit Danmark"
Organisation (fængslet)

Frøslevlejrens fangekartotek

Jørgen Ib Nørlund var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Litteraturhenvisninger

29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v. (Helge Tønnesen, 1978), 14
Arresteret af Gestapo (Iven Reventlow, 2002), 35
Bagbord om. Erindringer fra et godt liv. (Holger Vivike, 1982), 94
Bernhard og Kjeld. To kommunister i modstandsbevægelsen. (Mona Jensen & Lulu Anne Hansen, 2006), Samarbejde og sabotage - seks mænd 1940-45, 218,232,243,248,251
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 326
Boghandleren. Jørgen Munch-Christensen 1918-2004 (Poul Porskær Poulsen, 2013), 55
Borgerlige Partisaner (Leif Larsen, 1982), 33, 34, 37
Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), 97, 99, 100
Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45 (Anders Malling Aaboer, 2001), 8, 28, 30, 48, 50, 51, 54
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 59
Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale) (Poul Brønfeld, 1977), 26-28, 44, 67
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 120.
Esbjerg-Neuengamme og retur (Hartvig H. Rambusch, 1990), 14,23,62
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 353
Folkets træ - kampens træ. DKP i Esbjerg 1923 - 1948. (Lars Ulrik Thomsen, 1998), 32, 42-43
Fredericia - besættelse og modstand (Sven Lundberg, 1990), 17
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 277f
Holger Jensen. Sabotør i Vejle - sabotageleder i Kolding. (Freddy Jensen & William Rosenkilde, 1986), Interviews omkring besættelsen VI, 29,32,51
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 78, 81, 134, 160, 299, 301
I tysk fangenskab (Anders Georg , 1945), 18
I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen. (Niels Barfoed, 2001), 122,146
Man havde en angst hele tiden. En families liv 'under jorden' 1944-45 (Karen Kruse, 1993), Odense Bogen 1993, s. 157-158
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 108A*, 117, 133
Midt i en ismetid (Peter P. Rohde, 1970), 70,72,74
Min mors historie (Morten Thing, 2009), 5, 73, 82
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 39, 55, 60f, 64f, 74, 123, 126, 129, 137, ...
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 270,288,291,293,294,297,304,306,317
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift, 101
Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45 (Jørgen Hæstrup, 1979), 279,285
Om Martin Christian Hermansen - en almindelig dansk arbejder, der kom til at gøre en forskel (Dorte Bennedbæk, 2010), 56
Opposition, modstand og modstandsbevægelse (Niels Wium Olesen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, 118
Oprøret i Svendborg august 1943 (Hans Kirchhoff, 1969), Fynske årbøger 1969, 137, 173
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 204
På egen hånd i Odense. Erindringer fra Besættelsestiden (Sven Arnvig, 2000), Fynske Årbøger 1981, 36
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 398
Radikalisme, revy og revolte - i Vestjylland (Laust Torp Jensen, 2005), 127
Samarbejde og sabotage (Henrik Lundtofte (red.), 2006), 243
Samarbejdets mand. Minister Gunnar Larsens dagbog 1941-43. (Gunnar Larsen, 2015), bd. 2, s. 55, 249
Schweinhund (L. J. H. Zierau, 2000), s. 61. s.63. s.77. s.99. s.101. s.105. s.113.
Skibhus-bogen (Anders W. Berthelsen, 1993), 65
Tre Bording-brødre i anden verdenskrig (Hans Thomsen, 2003), 112.
Udleveret til fjenden (Christian Poulsen, 2011), 67
Udleveret til fjenden (Christian Poulsen, 2011), 67,
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 38, 41, 42, 56, 71, 72, 90-92, 98

Udskriften er baseret på 50 registreringer

Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet - Fange i Frøslevlejren, ventede på transport til henrettelse i København.
Region IV (Fyn)
DKP
Litteratur
1) "Arresteret af Gestapo" (Iven Reventlow, 2002) 35
Ib Nørlund, leder
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Samarbejde og sabotage" (Henrik Lundtofte (red.), 2006) 243
Ib Nørlund, rejseskretær, mag. scient.
Almen illegal aktivitet

DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "I tysk fangenskab" (Anders Georg , 1945), 18
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Fredericia - besættelse og modstand" (Sven Lundberg, 1990) 17
Ib Nørlund, redaktør, esbjerg
Administration - Tilknyttet DKP's ledelse i Region III og IV
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 39, 55, 60f, 64f, 74, 123, 126, 129, 137, ...
Ib Nørlund
Illegal presse - Trods Alt
Almen illegal aktivitet - leder af folkestrejken i Odense august 1943
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45" (Jørgen Hæstrup, 1979) 279,285
Ib Nørlund, mag. art.
Organisation - Arbejdede praktisk talt i hele landet for DKP's illegale organisering
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 277f
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 33, 34, 37
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 33, 34, 37
Ib Nørlund, leder (dkp)
Andet

DKP
Litteratur
1) "Tre Bording-brødre i anden verdenskrig" (Hans Thomsen, 2003) 112.
Ib Nørlund, partisekretær (dkp)
Illegal presse - Rejsesekretær på Fyn og Sydsjælland for Frit Danmark og DKP
Region IV (Fyn)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 120.
Ib Nørlund, mag.scient, rejsesekretær, leder, redaktør
Illegal presse
Organisation
Region III (Sydjylland)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 398
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 326
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 38, 41, 42, 56, 71, 72, 90-92, 98
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Min mors historie" (Morten Thing, 2009) 5, 73, 82
Ib Nørlund, rejsesekretær
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 59
Arthur Christensen, rejsesekretær
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 59
Ib Nørlund, mag. scient
Almen illegal aktivitet - DKP-leder i sønderjylland og Fyn
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 108A*, 117, 133
Laurits, mag. scient
Almen illegal aktivitet - DKP-leder i sønderjylland og Fyn
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 108A*, 117, 133
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 353
Jørgen Ib Nørlund, magister
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,
Ib Nørlund, rejsesekretær dkp
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift 101
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet - Kommunistisk kontaktmand mellem Kbhvn. og lokale partimedlemmer

DKP
Litteratur
1) "Opposition, modstand og modstandsbevægelse" (Niels Wium Olesen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945 118
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Bernhard og Kjeld. To kommunister i modstandsbevægelsen." (Mona Jensen & Lulu Anne Hansen, 2006), Samarbejde og sabotage - seks mænd 1940-45 218,232,243,248,251
Ib Nørlund, leder sydjylland
Organisation
Organisation (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Schweinhund" (L. J. H. Zierau, 2000) s. 61. s.63. s.77. s.99. s.101. s.105. s.113.
Ib Nørlund, leder sydjylland
Organisation (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Schweinhund" (L. J. H. Zierau, 2000) s. 61. s.63. s.77. s.99. s.101. s.105. s.113.
Lauritz, leder sydjylland
Organisation
Organisation (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Schweinhund" (L. J. H. Zierau, 2000) s. 61. s.63. s.77. s.99. s.101. s.105. s.113.
Ib Nørlund
Organisation

DKP
Litteratur
1) "Bagbord om. Erindringer fra et godt liv." (Holger Vivike, 1982) 94
Ib Nørlund, mag. scient.
Almen illegal aktivitet - Medlem af Frit Danmark, mellemmand mellem hovedgruppen i Kbh. og provinsgrupperne på Fyn og i Sydjylland
Organisation
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg-Neuengamme og retur" (Hartvig H. Rambusch, 1990) 14,23,62
Christensen, mag. scient.
Almen illegal aktivitet - Medlem af Frit Danmark, mellemmand mellem hovedgruppen i Kbh. og provinsgrupperne på Fyn og i Sydjylland
Organisation
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg-Neuengamme og retur" (Hartvig H. Rambusch, 1990) 14,23,62
Ib Nørlund, redaktør, mag.scient.
Illegal presse (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 270,288,291,293,294,297,304,306,317
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45" (Anders Malling Aaboer, 2001) 8, 28, 30, 48, 50, 51, 54
Ib Nørlund
Organisation
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale)" (Poul Brønfeld, 1977) 26-28, 44, 67
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen." (Niels Barfoed, 2001) 122,146
Ib Nørlund, rejsesekretær
Organisation - modstandsledelse sydjylland
Illegal presse - Land og Folk og Frit Danmark
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Holger Jensen. Sabotør i Vejle - sabotageleder i Kolding." (Freddy Jensen & William Rosenkilde, 1986), Interviews omkring besættelsen VI 29,32,51
Ib Nørlund
Organisation
Region I (Nordjylland)
DKP
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 78, 81, 134, 160, 299, 301
Ib Nørlund
Organisation - Rejsesekretær for "Frit Danmark"
Region II (Midtjylland)
DKP
Litteratur
1) "Boghandleren. Jørgen Munch-Christensen 1918-2004" (Poul Porskær Poulsen, 2013) 55
Arthur Christensen/A.C.
Organisation - Rejsesekretær for "Frit Danmark"
Region II (Midtjylland)
DKP
Litteratur
1) "Boghandleren. Jørgen Munch-Christensen 1918-2004" (Poul Porskær Poulsen, 2013) 55
Ib Nørlund, leder af kommunistisk ungdom
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Midt i en ismetid" (Peter P. Rohde, 1970) 70,72,74
Ib Nørlund
Andet (Fængslet) - kommunistisk virksomhed

Litteratur
1) "Udleveret til fjenden" (Christian Poulsen, 2011) 67,
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet - bl.a. i Vejle

Litteratur
1) "Udleveret til fjenden" (Christian Poulsen, 2011) 67
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
DKP
Litteratur
1) "På egen hånd i Odense. Erindringer fra Besættelsestiden" (Sven Arnvig, 2000), Fynske Årbøger 1981 36
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Skibhus-bogen" (Anders W. Berthelsen, 1993) 65
Ib Nørlund
Organisation
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Man havde en angst hele tiden. En families liv 'under jorden' 1944-45" (Karen Kruse, 1993), Odense Bogen 1993 s. 157-158
Ib Nørlund, mag. scient.
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Oprøret i Svendborg august 1943" (Hans Kirchhoff, 1969), Fynske årbøger 1969 137, 173
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Arresteret 20. januar 1945 i Kolding
Organisation
Region III (Sydjylland)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Folkets træ - kampens træ. DKP i Esbjerg 1923 - 1948." (Lars Ulrik Thomsen, 1998) 32, 42-43
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "Radikalisme, revy og revolte - i Vestjylland" (Laust Torp Jensen, 2005) 127
Ib Nørlund
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

DKP
Litteratur
1) "Om Martin Christian Hermansen - en almindelig dansk arbejder, der kom til at gøre en forskel" (Dorte Bennedbæk, 2010) 56
Ib Nørlund
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v." (Helge Tønnesen, 1978) 14
Ib Nørlund

Litteratur
1) "Samarbejdets mand. Minister Gunnar Larsens dagbog 1941-43." (Gunnar Larsen, 2015) bd. 2, s. 55, 249
Ib Nørlund
Organisation (Fængslet)

DKP
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) 97, 99, 100
Ib Nørlund
Illegal presse
Region IV (Fyn)
DKP, Trods Alt (illegalt blad)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 204

Udviklet af ditmer a/s