Mogens Fog

Egentligt navn(e): Mogens Ludolf Fog
Dæknavn(e): Orange , From , Orange
Født 09.06.1904
Død 16.07.1990
Professor, Dr. Med., Professor, Professor, læge, Professor, Læge, Professor Dr.med., Professor, dr med, Læge, Professor, Dr.med., Professor dr. med., Professor. Dr. Med., Professor Overlæge Dr.Med
Region VI (København), Region I (Nordjylland), Region V (Sjælland)
Redaktør, medlem Frihedsrådet, Medlem af Frihedsrådet, Medl.af Danmarks Frihedsråd., Leder, Medlem af frihedsrådet, Minister i befrielsesregeringen, Med i Københavnsledelsen., Medl. af Frihedsrådet

Adresser

Shellhuset, København
Søllingvej 17, , Charlottenlund
Ved Ordrupvej , Klampenborg
Vestre Fængsel, København
Vilvordevej, Charlottenlund
København


Billedkilde: LHF Sønder Bjært 1/Stig Sumborg

Notater

Fra 14.10.1944, Arresteret og sat i Shellhuset, hvorfra han flygtede 21. marts ifbm. bombardamentet
Var medstifter af Frihedsrådet og et af dets ledende medlemmer indtil sin arrestation 14/10 1944.
22.06.1941 til 1946, Starter med sin barn- og ungdom, til 1946.
11.1941 til 06.1945, Medlem af Frihedsrådet
06.1942 til 14.10.1944, anholdt ved slutdato, sluppet fri ved bombardementet af Shellhuset 21.03.1945, fortsatte derefter i Frihedsrådet
1941 til 04.05.1945, gik under jorden den 8.12.1943, fortsatte det illegale arbejde, blev arresteret 14.10.1944, undslap ved Shellhuset bombardement 21.3.1945 og fortsatte det illegale arbejde
Aktiv før 1943.
Fra 14-10-1944 til 13-11-1944: Fange i Vestre Fængsel, København
Fra 13-11-1944 til 21-03-1945: Fange i Shellhuset, København
Sv. Aa. Nielsen, Slagelse, var chauffør for Mogens Fog

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Den Militære Efterretningstjeneste
DKP
Frihedsrådet
Frihedsrådets Bladudvalg
Frit Danmark
K-udvalget
M-udvalget

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet - Medstifter af FR
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Interneret i Vestre Fængsel.
Andet
Andet - - i kommando-udvalget
Andet - - i M-udvalget
Andet - medlem af Frihedsrådet
Andet - Medlem af Frihedsrådet
Andet - Medlem af Frihedsrådet fra september 1943, minister for særlige anliggender i befrielsesregeringen
Andet - Medlem af Frihedsrådet, indsat i Shellhuset
Andet - medstifter af Frihedsrådet
Efterretning - Deltog i efterretningsarbejde fra sommeren 1941 og i hvert tilfælde til august 1943
Illegal presse
Illegal presse - Frit Danmark
Illegal presse - 'Frit Danmark' - første brev dec 42
Illegal presse - Ledende skikkelse bag Frit Danmark, såvel redaktion som organisation. Under jorden fra dec. 42.
Illegal presse - Med til at starte bladet "Frit Danmark"
Illegal presse - Medlem af Frihedsrådet
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark
Kurer - Og kontaktm. til den Danske efterretningstjeneste,29/6 1942 i Bellmansgade.
Militærgruppe
Modtagegruppe - herunder også kontaktmand til faldskærmsfolkene
Organisation
Organisation - Fra 16/9 43 medlem af Frihedsrådet som repr. for Frit Danmark, herunder sæde i M-udvalget g afløseren, K-udvalget
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Organisation (fængslet)

Kildehenvisninger

Falsters Egnshistoriske Arkiv, Diverse,

Litteraturhenvisninger

Brovst som arbejderby (Arne Sloth Kristoffersen, 2010), 325
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), 71
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 132,138,177,203,213,278,295,303,305,314,339,368,371
Den hvide brigade (Aage Svenstroph, 1946), 10, 23-29, 33-35, 380
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 16 og frem
Det underlige aar (Flemming Begsøe, 1945), 7,16-19,46-48,52-58,69,77,80,89,95,96,100-103,110-113,115,121-125,129,131-134,137,138,148,149
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 33,79,82,224,270
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), Hele bogen
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 184, 233, 235ff
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 6
Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm. (Jørgen H. Barfod, 1976), s. 109, 317
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 65,68,86,89,90,99,103,110,129,209,210,212,215,217,218,298
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 82-83,85-86,90-91,96,99,103,106-107,110-111,116,123,127-128,130-131,133-134,138-139,161,165,173.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), 104-105
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 104f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 191
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 45
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 46
Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk) (Ejvind Jacobsen, 1993), 71
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 67, 69-70, 104, 160-161
Hvidovrekompagniet (Hans Chr. Thomsen, 1995), 75
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 8,9,14,16,21-27,47,48,49,71,84,85,103
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 81, 161
Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 113
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 79, 92, 97, 108f, 113f, 121,171,178, 181f, 185f, 189f,192
KK og Krigen (Jørgen Jespersen, 2002), 49,50
Klip fra en filmmands liv (Ingolf Boisen, 1977), 220
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), 122, 178
Læs og giv videre. Illegale flyvebade fra besættelsen 1940-45 (Steen Bille Larsen & Mogens Weitemeyer, 1995), 64
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 48
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 121
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 37/53
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 56, 61, 64, 66, 79, 230, 378
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Jørgen Andersen, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland, S. 188
Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45 (Jørgen Grundt Larsen, 1976), 5
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 34
Modstandskampen i Odsherred 1943 til 1945 (Henning Lindhardt, 2012), 151,155,156,159
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 106,111-113,127,129-130
Monica Wichfeld (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954), 170
Niels og Alvilda. 100 års historie oplevet nedefra. (Bjørn Meidell, 1982), 109
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 127
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 240 ff.
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 80
Præst/sabotør, flygtningearbejder (Harald Sandbæk, 1983), s. 55 - 62
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 45,60,73,125,129,133,136,
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 60, 73
Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 149, 152, 196, 208, 211, 213, 288, 413
Samarbejde eller modstand (Poul Brønfeld, 1994), Vejlebogen 1994, 23
Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 123
Speditøren og flygtningeruten fra Odsherred (Henning Lindhardt, 2011), 30,93,96,99
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 469, 474, 475 b, 476, 478, 497 b, 503, 505, 512
Svendborg maj 1945 (Henrik M. Jansen, 1985), 58
Sådan skete det. (Artikelserie i Brande Bladet 5/5 1987 - 19/1 1988) (Peder Poulsen, 2000), 5. januar 1988
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 60, 98, 568
Transportorganisationen Speditøren 1943-1945 (Henning Lindhardt, 2014), 22,93
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 44, 91
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 17
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 12,39-40,70-72,76
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 28
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 17, 22, 23 25 og 27
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), s. 17, 22, 23 25 og 27
Øresundstjenesten 1944-1945 (Henning Lindhardt, 2015), 69

Frihedsmuseets arkiv

: - 35J-16446
: , "Et brev fra Professor Dr. Med. Mogens Fog". December 1942. Begynder: "I min nødtvungne Lediggang ..." Diverse afskrifter og duplikerede gengivelser. - 03A-11217-1
Arkivskaber: - 03A-16502
Arkivskaber: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger, Optagelsesbegæring - 46-10862-495
Arkivskaber: Børge Outze - 26A-18710
Arkivskaber: Folmer Jagd, "Erindringsskrift fra Folmer Jagd nedfældet 1974-76 om hans illegale arbejde under krigen." - 07B-14137-3
Arkivskaber: K.A.V. Hansen - 28A-15434
Arkivskaber: Mogens Fog - 11E-20102
Giver: Arbejdermuseet, "Hermed tilsender jeg Dem et nyt Brev fra Professor Mogens Fog." Januar 1943. Begynder: "I den Maaneds Tid, der er forløbet, siden jeg sidst skrev til Dem ...". Diverse afskrifter og duplikerede gengivelser. - 03A-11168-1

Udskriften er baseret på 78 registreringer

Mogens Fog, professor, dr. med.
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 6
Mogens Ludolf Fog, professor
Efterretning - Deltog i efterretningsarbejde fra sommeren 1941 og i hvert tilfælde til august 1943
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 17, 22, 23 25 og 27
Orange
Militærgruppe
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) s. 17, 22, 23 25 og 27
Mogens Fog, professor, læge
Almen illegal aktivitet
Illegal presse - Frit Danmark
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 79, 92, 97, 108f, 113f, 121,171,178, 181f, 185f, 189f,192
Mogens Fog
Andet - - i M-udvalget

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 45
Mogens Fog
Andet - - i kommando-udvalget

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 46
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 56, 61, 64, 66, 79, 230, 378
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet - Medstifter af FR
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 123
Mogens Fog, professor, københavn
Illegal presse
Andet - Medlem af Frihedsrådet fra september 1943, minister for særlige anliggender i befrielsesregeringen
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 104f
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 191
Mogens Fog, professor, københavn
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 122, 178
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 60, 73
Mogens Fog, professor, læge
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 184, 233, 235ff
Mogens Fog
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "KK og Krigen" (Jørgen Jespersen, 2002) 49,50
Mogens Fog, professor, redaktør, medlem frihedsrådet
Illegal presse - Ledende skikkelse bag Frit Danmark, såvel redaktion som organisation. Under jorden fra dec. 42.
Organisation - Fra 16/9 43 medlem af Frihedsrådet som repr. for Frit Danmark, herunder sæde i M-udvalget g afløseren, K-udvalget
Region I (Nordjylland)
DKP
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 67, 69-70, 104, 160-161
Mogens Fog
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 33,79,82,224,270
2) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Mogens Fog, professor
Andet - medlem af Frihedsrådet
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark

Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 7,16-19,46-48,52-58,69,77,80,89,95,96,100-103,110-113,115,121-125,129,131-134,137,138,148,149
Mogens Fog, professor
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 8,9,14,16,21-27,47,48,49,71,84,85,103
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 149, 152, 196, 208, 211, 213, 288, 413
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 106,111-113,127,129-130
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvidovrekompagniet" (Hans Chr. Thomsen, 1995) 75
From, professor
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 8,9,14,16,21-27,47,48,49,71,84,85,103
Mogens Fog, professor dr.med., medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 71
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark
Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 121
Mogens Fog, professor , medl.af danmarks frihedsråd.
Illegal presse - Med til at starte bladet "Frit Danmark"
Kurer - Og kontaktm. til den Danske efterretningstjeneste,29/6 1942 i Bellmansgade.
Region VI (København)
Frit Danmark, M-udvalget, Frihedsrådet, K-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) Hele bogen
Mogens Fog, professor
Administration

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 17
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 60, 98, 568
Mogens Fog, professor, dr med
Illegal presse - Frit Danmark
Administration
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Den hvide brigade" (Aage Svenstroph, 1946) 10, 23-29, 33-35, 380
2) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) 104-105
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 132,138,177,203,213,278,295,303,305,314,339,368,371
Mogens Fog
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 127
Mogens Fog
Andet - medstifter af Frihedsrådet

Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 240 ff.
Mogens Fog, læge, leder
Illegal presse
Modtagegruppe - herunder også kontaktmand til faldskærmsfolkene
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 16 og frem
Orange, læge, leder
Illegal presse
Modtagegruppe - herunder også kontaktmand til faldskærmsfolkene
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 16 og frem
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 48
From
Andet - medstifter af Frihedsrådet

Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 240 ff.
Orange, professor , medl.af danmarks frihedsråd.
Illegal presse - Med til at starte bladet "Frit Danmark"
Kurer - Og kontaktm. til den Danske efterretningstjeneste,29/6 1942 i Bellmansgade.
Region VI (København)
Frit Danmark, M-udvalget, Frihedsrådet, K-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) Hele bogen
Mogens Fog, professor, dr.med., medlem af frihedsrådet
Illegal presse - 'Frit Danmark' - første brev dec 42
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Læs og giv videre. Illegale flyvebade fra besættelsen 1940-45" (Steen Bille Larsen & Mogens Weitemeyer, 1995) 64
Mogens Fog
Organisation

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 80
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 80
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 45,60,73,125,129,133,136,
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 65,68,86,89,90,99,103,110,129,209,210,212,215,217,218,298
Mogens Fog
Andet
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 82-83,85-86,90-91,96,99,103,106-107,110-111,116,123,127-128,130-131,133-134,138-139,161,165,173.
Mogens Fog, læge
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 12,39-40,70-72,76
Mogens Fog
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45" (Jørgen Grundt Larsen, 1976) 5
Mogens Fog, professor, medlem af frihedsrådet
Organisation

Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 469, 474, 475 b, 476, 478, 497 b, 503, 505, 512
Mogens Fog, minister i befrielsesregeringen

Frit Danmark
Litteratur
1) "Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm." (Jørgen H. Barfod, 1976) s. 109, 317
Mogens Fog
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Ludolf Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Mogens Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Mogens Ludolf Fog
Illegal presse
Organisation

Frit Danmark, Frihedsrådet
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog, professor
Andet - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Speditøren og flygtningeruten fra Odsherred" (Henning Lindhardt, 2011), 30,93,96,99
Mogens Fog, professor
Andet - Medlem af Frihedsrådet, indsat i Shellhuset
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandskampen i Odsherred 1943 til 1945" (Henning Lindhardt, 2012), 151,155,156,159
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Interneret i Vestre Fængsel.

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog, professor dr.med.
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 37/53
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Transportorganisationen Speditøren 1943-1945" (Henning Lindhardt, 2014) 22,93
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse" (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 113
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog, professor dr. med.
Illegal presse - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Jørgen Andersen, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland S. 188
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Falsters Egnshistoriske Arkiv, Diverse,
Mogens Fog
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Øresundstjenesten 1944-1945" (Henning Lindhardt, 2015) 69
Mogens Fog
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Brovst som arbejderby" (Arne Sloth Kristoffersen, 2010) 325
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 44, 91
Mogens Fog, med i københavnsledelsen.
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk)" (Ejvind Jacobsen, 1993) 71
Mogens Fog, professor. dr. med., medl. af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 55 - 62
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sådan skete det. (Artikelserie i Brande Bladet 5/5 1987 - 19/1 1988)" (Peder Poulsen, 2000) 5. januar 1988
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 34
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 81, 161
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Klip fra en filmmands liv" (Ingolf Boisen, 1977) 220
Mogens Fog, professor overlæge dr.med
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Samarbejde eller modstand" (Poul Brønfeld, 1994), Vejlebogen 1994 23
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 28
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Svendborg maj 1945" (Henrik M. Jansen, 1985) 58
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Niels og Alvilda. 100 års historie oplevet nedefra." (Bjørn Meidell, 1982) 109
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 170

Udviklet af ditmer a/s