Mogens Fog

Egentligt navn(e): Mogens Ludolf Fog
Dæknavn(e): Orange , From , Orange , From/Orange, Ingeniøren/Ole/Henriksen , Dr. From , From, Orange, ingeniøren , From - Orange , From, Orange Ole, Ingeniøren, Henriksen
Født 09.06.1904
Død 16.07.1990
Professor, Dr. Med., Professor, Professor, læge, Professor, Læge, Professor Dr.med., Professor, dr med, Læge, Professor, Dr.med., Professor dr. med., Professor. Dr. Med., Professor Overlæge Dr.Med, Frihedsrådet, Professor/dr. med, Læge, medlem af Frihedsrådet, Pofessor, dr. ,ed., professor, Overlæge, professor, Neurolog, Læge, dr. med., politiker, Læge professor
Region VI (København), Region I (Nordjylland), Region V (Sjælland)
Redaktør, medlem Frihedsrådet, Medlem af Frihedsrådet, Medl.af Danmarks Frihedsråd., Leder, Medlem af frihedsrådet, Minister i befrielsesregeringen, Med i Københavnsledelsen., Medl. af Frihedsrådet

Adresser

Shellhuset, København
Søllingvej 17, , Charlottenlund
Ved Ordrupvej , Klampenborg
Vestre Fængsel, København
Vilvordevej, Charlottenlund
Frederiksberg
København
København/Frederiksberg


Billedkilde: Frihedsmuseet 07A0001010

Notater

Fra 14.10.1944, Arresteret og sat i Shellhuset, hvorfra han flygtede 21. marts ifbm. bombardamentet
Var medstifter af Frihedsrådet og et af dets ledende medlemmer indtil sin arrestation 14/10 1944.
22.06.1941 til 1946, Starter med sin barn- og ungdom, til 1946.
11.1941 til 06.1945, Medlem af Frihedsrådet
06.1942 til 14.10.1944, anholdt ved slutdato, sluppet fri ved bombardementet af Shellhuset 21.03.1945, fortsatte derefter i Frihedsrådet
1941 til 04.05.1945, gik under jorden den 8.12.1943, fortsatte det illegale arbejde, blev arresteret 14.10.1944, undslap ved Shellhuset bombardement 21.3.1945 og fortsatte det illegale arbejde
Aktiv før 1943.
Fra 14-10-1944 til 13-11-1944: Fange i Vestre Fængsel, København
Fra 13-11-1944 til 21-03-1945: Fange i Shellhuset, København
Sv. Aa. Nielsen, Slagelse, var chauffør for Mogens Fog
Undslap Gestapo ved bombningen af Shellhuset
Medlem af frihedsrådet. Leverandør af stof til "Folk og Frihed"
Fra 23.02.1945, Samtale med Dr. H refereret i M.F. erindringer
Oktober 1944 arresteret af tyskerne og anbragt i Shellhuset.
Fra 16.09.1943, Dannelsen af Frihedsrådet
Flygtet under bombningen af Shellhuset
Flygtet under bombningen af Shellhuset
16.09.1943 til 05.1945, Medstifter af Frihedsrådet
14.10.1944 til 1945, Overført til topetagen af Shellhuset
1945 til 21.03.1945, Flygtet ved bombardementet af Shellhuset
Arresteret 14. oktober 1944. Indsat i tyskernes hovedkvarter i Shell-huset, København. Flygter 21. marts 1945 efter britisk bombardement.
Medstifter af "Frit Danmark"
arrest 14 okt ved razzia Gl. Kongevej 95
I bog efternavn stavet Fogh
Gik under jorden december 1942. Senere indsat i Shell-huset

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Den Militære Efterretningstjeneste
DKP
Frihedsrådet
Frihedsrådets Bladudvalg
Frit Danmark
K-udvalget
M-udvalget

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Medlem af Danmarks Frihedsråd
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet - Indsat i Shellhuset
Almen illegal aktivitet - Medstifter af FR
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Interneret i Vestre Fængsel.
Andet
Andet - - i kommando-udvalget
Andet - - i M-udvalget
Andet - medlem af Frihedsrådet
Andet - Medlem af Frihedsrådet
Andet - Medlem af Frihedsrådet fra september 1943, minister for særlige anliggender i befrielsesregeringen
Andet - Medlem af Frihedsrådet, indsat i Shellhuset
Andet - medstifter af Frihedsrådet
Andet (hjælper) - Ydede medicinsk hjælp til modstandsbevægelsen.
Efterretning - Deltog i efterretningsarbejde fra sommeren 1941 og i hvert tilfælde til august 1943
Illegal presse
Illegal presse - Askillige aktiviteter som bl.a. kurer
Illegal presse - Frit Danmark
Illegal presse - 'Frit Danmark' - første brev dec 42
Illegal presse - Ledende skikkelse bag Frit Danmark, såvel redaktion som organisation. Under jorden fra dec. 42.
Illegal presse - Med til at starte bladet "Frit Danmark"
Illegal presse - Medlem af Frihedsrådet
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark
Kurer
Kurer - Og kontaktm. til den Danske efterretningstjeneste,29/6 1942 i Bellmansgade.
Militærgruppe
Modtagegruppe - herunder også kontaktmand til faldskærmsfolkene
Organisation
Organisation - Arbejdede under jorden i København. Formand for Danmarks Frihedsråd
Organisation - Fra 16/9 43 medlem af Frihedsrådet som repr. for Frit Danmark, herunder sæde i M-udvalget g afløseren, K-udvalget
Organisation - Frihedsrådets bladudvalg: Ordre om oprettelse af et "Befrielsesblad"
Organisation - Hjælper Hugo Hrrwitz, "Uffe" med en uddannelse til læge efter krigen
Organisation - Leder af Frit Danmark
Organisation - medlem af Frihedsrådet
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Organisation (flygtet)
Organisation (fængslet)
Organisation (fængslet) - Arresteret 14. november 1944. Indsat i Shell-huset i København. Flygtede herfra ved bombardement 21. marts 1945
Organisation (fængslet) - Arresteret 14. oktober 1944, Flygtet fra Shellhuset ved bombardementet 21. marts 1945
Organisation (fængslet) - Fængslet 14/10-1944
Organisation (fængslet) - Fængslet, indsat i Shellhuset. Flugt ved angrebet på Shellhuset marts 1945
Organisation (fængslet) - Medlem af Frihedsrådet

Kildehenvisninger

Falsters Egnshistoriske Arkiv, Diverse,

Litteraturhenvisninger

1944 - en modstandsgruppe (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, 263
52 historier fra Hvidovre (Poul Sverrild & Hans Chr. Thomsen, 1997), 148
Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), 238
Anker. Et liv med fejder. (Alex Frank Larsen, 2015), 93
Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig. (Kjeld Olesen, 1993), 233, 234, 235
Brovst som arbejderby (Arne Sloth Kristoffersen, 2010), 325
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), 71
Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944. (Michael Kjeldsen, 1994), 22
Da københavnerne satte tyskerne på plads. Folkestrejken 1944. (Michael Kjeldsen, 1984), 27
Da mit hår blev grønt. (Isi Grünbaum, 1988), 65
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 132,138,177,203,213,278,295,303,305,314,339,368,371
De 'magiske år'- og tiden der fulgte. Læge Esther Møllers erindringer. (Else Berenth, 1996), 87-88
Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), 169-170
Den hvide brigade (Aage Svenstroph, 1946), 10, 23-29, 33-35, 380
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 16 og frem
Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale) (Poul Brønfeld, 1977), 63
Det underlige aar (Flemming Begsøe, 1945), 7,16-19,46-48,52-58,69,77,80,89,95,96,100-103,110-113,115,121-125,129,131-134,137,138,148,149
Det var så det (Georg Langkjer, 1997), 57
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 33,79,82,224,270
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), Hele bogen
Egne veje (Ove Nathan, 1998), 33
Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45 (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004., 82,91,94,95,99
Emdrup. Et åndehul i storbyen. (*, 2001), s. 43
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 184, 233, 235ff
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 6
Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm. (Jørgen H. Barfod, 1976), s. 109, 317
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 227,228,233,274,461,569
Et mandfolk (Børge Outze, 1947), Danmarks Ufredsaar, 137
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 65,68,86,89,90,99,103,110,129,209,210,212,215,217,218,298
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 102
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 57
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 170. s.181. s. 185. s.191. s. 193. s.244
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 82-83,85-86,90-91,96,99,103,106-107,110-111,116,123,127-128,130-131,133-134,138-139,161,165,173.
Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler. (Tom Hermansen, 2013), 88+89+91+161+162
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), 104-105
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 104f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 191
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 45
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 46
Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk) (Ejvind Jacobsen, 1993), 71
Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet) (Michael Kjeldsen, 1993), 5, 94-96
Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994, 100
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 67, 69-70, 104, 160-161
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 57, 143, 285
Hvidovrekompagniet (Hans Chr. Thomsen, 1995), 75
Hvor der handles (Nils Foss, 1977), 36
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 112, 113, 151, 162, 172, 237, 240-242, 243, 245, 246, 366
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 8,9,14,16,21-27,47,48,49,71,84,85,103
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 81, 161
Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 113
Illegalt arbejde i Taastrup under den tyske besættelse af Danmark i årene 1940-1945. 1. del. (Carl Otto Jeppesen, 1988), Årsskrift 1989. Høje-Taastrup Lokalhistoriske Arkiv., 79
Information - den illegale Øresundsbro (Eigil Steinmetz, 1986), Frihedskampens Veteraner, 107, 1986, s. 21
Information (Børge Outze, 1946), 307-308
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 79, 92, 97, 108f, 113f, 121,171,178, 181f, 185f, 189f,192
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 4, 6, 7, 9, 16, 32, 48
Jeg blev ved mit. Et portræt af en gammel modstandsmand - og nogle tanker i den anledning (Lise Præstgaard Andersen, 2001), Nordica, 18, 2001, 275
Journalist uden avis (Børge Outze, 1955), Store oplevelser. 23 journalister fortæller., 262
KK og Krigen (Jørgen Jespersen, 2002), 49,50
Klip fra en filmmands liv (Ingolf Boisen, 1977), 220
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 22-23, 34, 103, 160, 241, 247-249, 253, 257-259, 262, 290, 296, 314
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), 122, 178
Leve mens man lever (Jørgen Jacobsen, 1991), 55-56, 61-62
Læs og giv videre. Illegale flyvebade fra besættelsen 1940-45 (Steen Bille Larsen & Mogens Weitemeyer, 1995), 64
Man skyder da helte (Birthe Lauritsen, 2007), 104+112
Med fup og faldskærm (Roland Olsen, 1966), Mange er kaldede, 141
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 48
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 121
Meyer-mordene (Sofie Lene Bak, 2007), Over stregen - under besættelsen, 569
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 37/53
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 56, 61, 64, 66, 79, 230, 378
Modstandsarbejdet i Slotholmsgade (Jesper Skov, 2004), Magasinet 3, 2004, 59, 61, 64,
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Jørgen Andersen, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland, S. 188
Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45 (Jørgen Grundt Larsen, 1976), 5
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 34
Modstandskampen i Odsherred 1943 til 1945 (Henning Lindhardt, 2012), 151,155,156,159
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 106,111-113,127,129-130
Monica Wichfeld (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954), 170
Niels og Alvilda. 100 års historie oplevet nedefra. (Bjørn Meidell, 1982), 109
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 189, 85
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 31,32,35,131,141,142,153,177,223
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 9,109,115,122,247,284,313,335
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 127
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 240 ff.
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 77-78, 95, 105-106, 128, 137-139, 181,183-184, 187, 202,211-214, 237, 252, 298, 330, 336
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 192, 249, 275-276, 288-289, 290, 296, 313, 323, 331, 394, 403,424, 429, 434, 440-441, 469, 474, 706
Peter de Hemmer Gudme. En mindebog. (, 1947), 99
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 80
Pressen om Holger Danske (, 1947), 23,27,28,30,31,35,44-47,50,54,56,66,69,72,73
Præst/sabotør, flygtningearbejder (Harald Sandbæk, 1983), s. 55 - 62
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 45,60,73,125,129,133,136,
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 60, 73
Rubikon (Frands Fridberg, 1982), s. 38
Sabotage (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945), 186
Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 149, 152, 196, 208, 211, 213, 288, 413
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 63-64, 210-211, 320, 348, 375
Samarbejde eller modstand (Poul Brønfeld, 1994), Vejlebogen 1994, 23
Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 123
Skovlunde under besættelsen (Niels Jacobsen, 1995), Byhornet, 1995., 84-86
Som jeg husker det (Aage la Cour, 1998), 114
Speditøren og flygtningeruten fra Odsherred (Henning Lindhardt, 2011), 30,93,96,99
Spredte Træk af danske Lægers Indsats i Modstandsbevægelsen (Karl Lenmann, 1946), Danske Lægememoirer, 5., 73
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 179,183,187
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 469, 474, 475 b, 476, 478, 497 b, 503, 505, 512
Studenterliv under besættelsen. (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995, 67,68,77,97
Svendborg maj 1945 (Henrik M. Jansen, 1985), 58
Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis (Børge Outze, 1970), 14
Sådan skete det. (Artikelserie i Brande Bladet 5/5 1987 - 19/1 1988) (Peder Poulsen, 2000), 5. januar 1988
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 60, 98, 568
The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 39, 52, 71, 72, 73, 93, 143, 144, 161
Transportorganisationen Speditøren 1943-1945 (Henning Lindhardt, 2014), 22,93
Ubetalelige Danmark (Ole Kiilerich, 1985), 39, 43
Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5 (Sigurd Jensen, 1981), 370
Vagabond i Europas ruiner (Aage Staffe, 2008), 58-84-156
Vanløse under krigen (Lise Bostrup, 2007), 114,118
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 44, 91
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 17
Viggo Kampmann under besættelsen (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4., 41,42
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 12,39-40,70-72,76
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 28
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 17, 22, 23 25 og 27
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), s. 17, 22, 23 25 og 27
Zone-Redningskorpset i København under besættelsen (Arne Vagn Jensen, 1994), 58
Øresundstjenesten 1944-1945 (Henning Lindhardt, 2015), 69
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 77, 301

Frihedsmuseets arkiv

: - 35J-16446
: , "Et brev fra Professor Dr. Med. Mogens Fog". December 1942. Begynder: "I min nødtvungne Lediggang ..." Diverse afskrifter og duplikerede gengivelser. - 03A-11217-1
Arkivskaber: - 03A-16502
Arkivskaber: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger, Optagelsesbegæring - 46-10862-495
Arkivskaber: Børge Outze - 26A-18710
Arkivskaber: Folmer Jagd, "Erindringsskrift fra Folmer Jagd nedfældet 1974-76 om hans illegale arbejde under krigen." - 07B-14137-3
Arkivskaber: K.A.V. Hansen - 28A-15434
Arkivskaber: Mogens Fog - 11E-20102
Giver: Arbejdermuseet, "Hermed tilsender jeg Dem et nyt Brev fra Professor Mogens Fog." Januar 1943. Begynder: "I den Maaneds Tid, der er forløbet, siden jeg sidst skrev til Dem ...". Diverse afskrifter og duplikerede gengivelser. - 03A-11168-1

Udskriften er baseret på 147 registreringer

Mogens Fog, professor, dr. med.
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 6
Mogens Ludolf Fog, professor
Efterretning - Deltog i efterretningsarbejde fra sommeren 1941 og i hvert tilfælde til august 1943
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 17, 22, 23 25 og 27
Orange
Militærgruppe
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) s. 17, 22, 23 25 og 27
Mogens Fog, professor, læge
Almen illegal aktivitet
Illegal presse - Frit Danmark
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 79, 92, 97, 108f, 113f, 121,171,178, 181f, 185f, 189f,192
Mogens Fog
Andet - - i M-udvalget

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 45
Mogens Fog
Andet - - i kommando-udvalget

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 46
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 56, 61, 64, 66, 79, 230, 378
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet - Medstifter af FR
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 123
Mogens Fog, professor, københavn
Illegal presse
Andet - Medlem af Frihedsrådet fra september 1943, minister for særlige anliggender i befrielsesregeringen
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 104f
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 191
Mogens Fog, professor, københavn
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 122, 178
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 60, 73
Mogens Fog, professor, læge
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 184, 233, 235ff
Mogens Fog
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "KK og Krigen" (Jørgen Jespersen, 2002) 49,50
Mogens Fog, professor, redaktør, medlem frihedsrådet
Illegal presse - Ledende skikkelse bag Frit Danmark, såvel redaktion som organisation. Under jorden fra dec. 42.
Organisation - Fra 16/9 43 medlem af Frihedsrådet som repr. for Frit Danmark, herunder sæde i M-udvalget g afløseren, K-udvalget
Region I (Nordjylland)
DKP
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 67, 69-70, 104, 160-161
Mogens Fog
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 33,79,82,224,270
2) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Mogens Fog, professor
Andet - medlem af Frihedsrådet
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark

Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 7,16-19,46-48,52-58,69,77,80,89,95,96,100-103,110-113,115,121-125,129,131-134,137,138,148,149
Mogens Fog, professor
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 8,9,14,16,21-27,47,48,49,71,84,85,103
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 149, 152, 196, 208, 211, 213, 288, 413
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 106,111-113,127,129-130
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvidovrekompagniet" (Hans Chr. Thomsen, 1995) 75
From, professor
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 8,9,14,16,21-27,47,48,49,71,84,85,103
Mogens Fog, professor dr.med., medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 71
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark
Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 121
Mogens Fog, professor , medl.af danmarks frihedsråd.
Illegal presse - Med til at starte bladet "Frit Danmark"
Kurer - Og kontaktm. til den Danske efterretningstjeneste,29/6 1942 i Bellmansgade.
Region VI (København)
Frit Danmark, M-udvalget, Frihedsrådet, K-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) Hele bogen
Mogens Fog, professor
Administration

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 17
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 60, 98, 568
Mogens Fog, professor, dr med
Illegal presse - Frit Danmark
Administration
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Den hvide brigade" (Aage Svenstroph, 1946) 10, 23-29, 33-35, 380
2) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) 104-105
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 132,138,177,203,213,278,295,303,305,314,339,368,371
Mogens Fog
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 127
Mogens Fog
Andet - medstifter af Frihedsrådet

Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 240 ff.
Mogens Fog, læge, leder
Illegal presse
Modtagegruppe - herunder også kontaktmand til faldskærmsfolkene
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 16 og frem
Orange, læge, leder
Illegal presse
Modtagegruppe - herunder også kontaktmand til faldskærmsfolkene
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 16 og frem
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 48
From
Andet - medstifter af Frihedsrådet

Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 240 ff.
Orange, professor , medl.af danmarks frihedsråd.
Illegal presse - Med til at starte bladet "Frit Danmark"
Kurer - Og kontaktm. til den Danske efterretningstjeneste,29/6 1942 i Bellmansgade.
Region VI (København)
Frit Danmark, M-udvalget, Frihedsrådet, K-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) Hele bogen
Mogens Fog, professor, dr.med., medlem af frihedsrådet
Illegal presse - 'Frit Danmark' - første brev dec 42
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Læs og giv videre. Illegale flyvebade fra besættelsen 1940-45" (Steen Bille Larsen & Mogens Weitemeyer, 1995) 64
Mogens Fog
Organisation

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 80
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 80
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 45,60,73,125,129,133,136,
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 65,68,86,89,90,99,103,110,129,209,210,212,215,217,218,298
Mogens Fog
Andet
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 82-83,85-86,90-91,96,99,103,106-107,110-111,116,123,127-128,130-131,133-134,138-139,161,165,173.
Mogens Fog, læge
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 12,39-40,70-72,76
Mogens Fog
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45" (Jørgen Grundt Larsen, 1976) 5
Mogens Fog, professor, medlem af frihedsrådet
Organisation

Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 469, 474, 475 b, 476, 478, 497 b, 503, 505, 512
Mogens Fog, minister i befrielsesregeringen

Frit Danmark
Litteratur
1) "Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm." (Jørgen H. Barfod, 1976) s. 109, 317
Mogens Fog
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Ludolf Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Mogens Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Mogens Ludolf Fog
Illegal presse
Organisation

Frit Danmark, Frihedsrådet
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog, professor
Andet - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Speditøren og flygtningeruten fra Odsherred" (Henning Lindhardt, 2011), 30,93,96,99
Mogens Fog, professor
Andet - Medlem af Frihedsrådet, indsat i Shellhuset
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandskampen i Odsherred 1943 til 1945" (Henning Lindhardt, 2012), 151,155,156,159
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Interneret i Vestre Fængsel.

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog, professor dr.med.
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 37/53
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Transportorganisationen Speditøren 1943-1945" (Henning Lindhardt, 2014) 22,93
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse" (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 113
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog, professor dr. med.
Illegal presse - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Jørgen Andersen, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland S. 188
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Falsters Egnshistoriske Arkiv, Diverse,
Mogens Fog
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Øresundstjenesten 1944-1945" (Henning Lindhardt, 2015) 69
Mogens Fog
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Brovst som arbejderby" (Arne Sloth Kristoffersen, 2010) 325
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 44, 91
Mogens Fog, med i københavnsledelsen.
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk)" (Ejvind Jacobsen, 1993) 71
Mogens Fog, professor. dr. med., medl. af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 55 - 62
Mogens Fogh
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale)" (Poul Brønfeld, 1977) 63
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sådan skete det. (Artikelserie i Brande Bladet 5/5 1987 - 19/1 1988)" (Peder Poulsen, 2000) 5. januar 1988
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 34
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 81, 161
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Klip fra en filmmands liv" (Ingolf Boisen, 1977) 220
Mogens Fog, professor overlæge dr.med
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Samarbejde eller modstand" (Poul Brønfeld, 1994), Vejlebogen 1994 23
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 28
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Svendborg maj 1945" (Henrik M. Jansen, 1985) 58
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Niels og Alvilda. 100 års historie oplevet nedefra." (Bjørn Meidell, 1982) 109
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 170
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 77, 301
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5" (Sigurd Jensen, 1981) 370
Mogens Fog, frihedsrådet
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Som jeg husker det" (Aage la Cour, 1998) 114
Mogens Fog, professor. dr. med., medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 170. s.181. s. 185. s.191. s. 193. s.244
Mogens Fog
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Peter de Hemmer Gudme. En mindebog." (, 1947) 99
Mogens Fog, professor
Organisation - Arbejdede under jorden i København. Formand for Danmarks Frihedsråd
Organisation (Fængslet) - Arresteret 14. oktober 1944, Flygtet fra Shellhuset ved bombardementet 21. marts 1945
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 77-78, 95, 105-106, 128, 137-139, 181,183-184, 187, 202,211-214, 237, 252, 298, 330, 336
Mogens Fog, professor/dr. med
Illegal presse - Frit Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et mandfolk" (Børge Outze, 1947), Danmarks Ufredsaar 137
Mogens Fog, læge, medlem af frihedsrådet
Organisation - Frihedsrådets bladudvalg: Ordre om oprettelse af et "Befrielsesblad"
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis" (Børge Outze, 1970) 14
From/Orange, Ingeniøren/Ole/Henriksen, professor/dr. med
Illegal presse - Frit Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et mandfolk" (Børge Outze, 1947), Danmarks Ufredsaar 137
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "1944 - en modstandsgruppe" (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 263
Mogens Fog, professor. dr. med., medlem af frihedsrådet
Organisation (Fængslet)

Litteratur
1) "Rubikon" (Frands Fridberg, 1982) s. 38
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Med fup og faldskærm" (Roland Olsen, 1966), Mange er kaldede 141
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jeg blev ved mit. Et portræt af en gammel modstandsmand - og nogle tanker i den anledning" (Lise Præstgaard Andersen, 2001), Nordica, 18, 2001 275
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Andet (Hjælper) - Ydede medicinsk hjælp til modstandsbevægelsen.
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 39, 52, 71, 72, 73, 93, 143, 144, 161
Mogens Fog
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "52 historier fra Hvidovre" (Poul Sverrild & Hans Chr. Thomsen, 1997) 148
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Slotholmsgade" (Jesper Skov, 2004), Magasinet 3, 2004 59, 61, 64,
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvor der handles" (Nils Foss, 1977) 36
Dr. From
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvor der handles" (Nils Foss, 1977) 36
Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Spredte Træk af danske Lægers Indsats i Modstandsbevægelsen" (Karl Lenmann, 1946), Danske Lægememoirer, 5. 73
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "De 'magiske år'- og tiden der fulgte. Læge Esther Møllers erindringer." (Else Berenth, 1996) 87-88
Mogens Fog, pofessor, dr. ,ed.
Illegal presse - Askillige aktiviteter som bl.a. kurer
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det var så det" (Georg Langkjer, 1997) 57
From, Orange, ingeniøren, pofessor, dr. ,ed.
Illegal presse - Askillige aktiviteter som bl.a. kurer
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det var så det" (Georg Langkjer, 1997) 57
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Egne veje" (Ove Nathan, 1998) 33
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Illegalt arbejde i Taastrup under den tyske besættelse af Danmark i årene 1940-1945. 1. del." (Carl Otto Jeppesen, 1988), Årsskrift 1989. Høje-Taastrup Lokalhistoriske Arkiv. 79
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vanløse under krigen" (Lise Bostrup, 2007) 114,118
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) 238
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Man skyder da helte" (Birthe Lauritsen, 2007) 104+112
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Ubetalelige Danmark" (Ole Kiilerich, 1985), 39, 43
Mogens Fog
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 57
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45" (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004. 82,91,94,95,99
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Viggo Kampmann under besættelsen" (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4. 41,42
Mogens Fog
Organisation (Fængslet) - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 102
Mogens Fog
Organisation (Flygtet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 102
Mogens Fog
Organisation
Illegal presse - Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) 169-170
Mogens Fog, professor, læge
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 192, 249, 275-276, 288-289, 290, 296, 313, 323, 331, 394, 403,424, 429, 434, 440-441, 469, 474, 706
Mogens Fog, læge
Illegal presse
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 112, 113, 151, 162, 172, 237, 240-242, 243, 245, 246, 366
Mogens Fog, overlæge, professor
Administration - Medlem af Danmarks Frihedsråd
Region VI (København)
Litteratur
1) "Emdrup. Et åndehul i storbyen." (*, 2001) s. 43
From, professor, læge
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 192, 249, 275-276, 288-289, 290, 296, 313, 323, 331, 394, 403,424, 429, 434, 440-441, 469, 474, 706
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Skovlunde under besættelsen" (Niels Jacobsen, 1995), Byhornet, 1995. 84-86
Mogens Fog, læge
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 31,32,35,131,141,142,153,177,223
Mogens Fog, læge
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 9,109,115,122,247,284,313,335
Mogens Fog, neurolog
Organisation (Fængslet) - Arresteret 14. november 1944. Indsat i Shell-huset i København. Flygtede herfra ved bombardement 21. marts 1945
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 63-64, 210-211, 320, 348, 375
Mogens Fog, professor
Organisation - Leder af Frit Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "Anker. Et liv med fejder." (Alex Frank Larsen, 2015) 93
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945) 186
Mogens Fogh
Organisation - medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Zone-Redningskorpset i København under besættelsen" (Arne Vagn Jensen, 1994) 58
From - Orange, læge
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 31,32,35,131,141,142,153,177,223
Mogens Fog
Organisation
Organisation (Fængslet) - Fængslet, indsat i Shellhuset. Flugt ved angrebet på Shellhuset marts 1945
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 189, 85
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet)" (Michael Kjeldsen, 1993) 5, 94-96
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944." (Michael Kjeldsen, 1994) 22
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne satte tyskerne på plads. Folkestrejken 1944." (Michael Kjeldsen, 1984) 27
Mogens Fog, læge, dr. med., politiker
Kurer
Region VI (København)
Litteratur
1) "Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig." (Kjeld Olesen, 1993) 233, 234, 235
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 88+89+91+161+162
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Da mit hår blev grønt." (Isi Grünbaum, 1988) 65
From, Orange Ole, Ingeniøren, Henriksen, læge, dr. med., politiker
Kurer
Region VI (København)
Litteratur
1) "Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig." (Kjeld Olesen, 1993) 233, 234, 235
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Meyer-mordene" (Sofie Lene Bak, 2007), Over stregen - under besættelsen 569
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 57, 143, 285
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Studenterliv under besættelsen." (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995 67,68,77,97
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 23,27,28,30,31,35,44-47,50,54,56,66,69,72,73
Mogens Fog
Illegal presse

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 4, 6, 7, 9, 16, 32, 48
Mogens Fog, medlem af frihedsrådet
Organisation - Hjælper Hugo Hrrwitz, "Uffe" med en uddannelse til læge efter krigen
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vagabond i Europas ruiner" (Aage Staffe, 2008) 58-84-156
Mogens Fog, professor, læge
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 22-23, 34, 103, 160, 241, 247-249, 253, 257-259, 262, 290, 296, 314
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere" (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994 100
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Journalist uden avis" (Børge Outze, 1955), Store oplevelser. 23 journalister fortæller. 262
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 179,183,187
Mogens Fog, professor. dr. med., medlem af frihedsrådet
Organisation (Fængslet) - Fængslet 14/10-1944
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Information - den illegale Øresundsbro" (Eigil Steinmetz, 1986), Frihedskampens Veteraner, 107, 1986 s. 21
Mogens Fog
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Leve mens man lever" (Jørgen Jacobsen, 1991) 55-56, 61-62
Mogens Fog
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Information" (Børge Outze, 1946) 307-308
Mogens Fog, læge professor
Almen illegal aktivitet - Indsat i Shellhuset
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 227,228,233,274,461,569

Udviklet af ditmer a/s