Mogens Fog

Egentligt navn(e): Mogens Ludolf Fog
Dæknavn(e): Orange , From , Orange , From/Orange, Ingeniøren/Ole/Henriksen , Dr. From , From, Orange, ingeniøren , From - Orange , From, Orange Ole, Ingeniøren, Henriksen , Orange, From , Herluf , From eller Ole , Orange. Doc , From, Ole , "From" , From, Feodora, Orange , orange , O. Orange. , ORANGE , ole , Orange, Peel , Ole. From. , Nielsen , "Herluf"
Født 09.06.1904
Død 16.07.1990
Professor, Dr. Med., Professor, Professor, læge, Professor, Læge, Professor Dr.med., Professor, dr med, Læge, Professor, Dr.med., Professor dr. med., Professor. Dr. Med., Professor Overlæge Dr.Med, Frihedsrådet, Professor/dr. med, Læge, medlem af Frihedsrådet, Pofessor, dr. ,ed., professor, Overlæge, professor, Neurolog, Læge, dr. med., politiker, Læge professor, Læge, professor, professor dr.med., Professor, dr. med., Professsor, dr.med, Professor, dr. med, Professor, overlæge, læge, Læge. Medicinsk professor. Minister for særlige an, Professor. Neurolog., Prof. dr. med.
Region VI (København), Region I (Nordjylland), Region V (Sjælland)
Redaktør, medlem Frihedsrådet, Medlem af Frihedsrådet, Medl.af Danmarks Frihedsråd., Leder, Medlem af frihedsrådet, Minister i befrielsesregeringen, Med i Københavnsledelsen., Medl. af Frihedsrådet

Adresser

Rosenstandsvej 2, Gentofte
Shell-huset, København
Shellhusets fængsel, København
Søllingsvej 17, Charlottenlund
Søllingsvej 17, Gentofte
Søllingsvej 17, Gentofte, København
Søllingvej 17, , Charlottenlund
Søllingvej, Gentofte
Ved Ordrupvej , Klampenborg
Vestre Fængsel, København
Vilvordevej, Charlottenlund
Charlottenlund
Frederiksberg
København
København/Frederiksberg
Ordrup
Shellhuset
Skovlunde

Biografi

En biografi af Mogens Fog er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 07A0001010

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Dansk Samling
De danske Studenter
De frie Danske
Den Militære Efterretningstjeneste
DKP
Frihedsrådet
Frihedsrådets Bladudvalg
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Frihedsrådets Militærudvalg
Frit Danmark
Hærens Efterretningstjeneste
K-udvalget
M-udvalget
SOE

Modstandsaktivitet

Administration
Administration (fængslet)
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (flygtet)
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Andet (hjælper)
Efterretning
Flugthjælp
Illegal presse
Illegal presse (flygtet)
Illegal presse (fængslet)
Kurer
Logivært
Logivært (fængslet)
Militærgruppe
Modtagegruppe
Organisation
Organisation (flygtet)
Organisation (fængslet)
Sabotage

Kildehenvisninger

Falsters Egnshistoriske Arkiv, Diverse,

Litteraturhenvisninger

(, 1945), Frederiksborg Amts Avis
1944 - en modstandsgruppe (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, 263
20 år efter (Erik Lindstrøm, 1984), 37,69,152,153,168
52 historier fra Hvidovre (Poul Sverrild & Hans Chr. Thomsen, 1997), 148
65 år med Marx for socialisme og fred. (Alfred Jensen, 1983), s.21
Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), 238
Aksel Larsen (Kurt Jacobsen, 2010), 1. udgave, 259-276
Aksel Larsen og Gestapo (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981, 6 (8 efterskrift)
Aksel Larsen og Gestapo (Richard Jensen, u. å.), 23
Anker. Et liv med fejder. (Alex Frank Larsen, 2015), 93
At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef. (Janni Andreassen, 2007), 163,187,198,211,223,228
Befrielsen (A. Schoch, 1948), København 1888-1945, 560
Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig. (Kjeld Olesen, 1993), 233, 234, 235
Brovst som arbejderby (Arne Sloth Kristoffersen, 2010), 325
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), 71
Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944. (Michael Kjeldsen, 1994), 22
Da københavnerne satte tyskerne på plads. Folkestrejken 1944. (Michael Kjeldsen, 1984), 27
Da mit hår blev grønt. (Isi Grünbaum, 1988), 65
Dagligt liv i en tagetage (Alf E. Olstrup, 1951), Pigtraad, 1951, s. 44
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 353-5, 354(portræt), 507-9, 511-12 , 519, 635, 639, 649, 691-2, 696, 698, 707, 726-7,796, 866
Danmark frit 1942-1946 (Mogens Fog, 1947), Passim
Danmarks Frihedsraad (Erling Foss, 1948), København 1888-1945, 529
Danmarks Frihedsraad (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2., 219, 220, 222, 223
Danmarks Frihedsraad (Kai Berg Madsen, 1946), 12-14-22
Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 683,684,685,696,697700,706,707,717
Danmarks Frihedsråd 1943-45 - da modstanden blev en bevægelse (Hans Chr. Bjerg, 1989), FV. Frihedskampens Veteraner, 116, 1989., 27
De danske Faldskærmsfolk (Mogens Barfoed, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., s.229
De danske Studenter (Ove Nathan, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 168
De illegale (Erik Johannesen, 1983), 112 - 132
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 132,138,177,203,213,278,295,303,305,314,339,368,371
De 'magiske år'- og tiden der fulgte. Læge Esther Møllers erindringer. (Else Berenth, 1996), 87-88
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 732, 739
Den 9. april, Frit Danmark og professor Chievitz (Karl V. Jensen, 1950), Frit Danmark, 1950:2., 11
Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), 169-170
Den hemmelige tjeneste (Bob Ramsing, 1980), 73
Den hvide brigade (Aage Svenstroph, 1946), 10, 23-29, 33-35, 380
Den illegale presse (Alf Bent Hermann, 1945), Fem Aar i Lænker, 238
Den illegale presse (Danmark under Besættelsen) (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 20, 22 (Billede), 23, 25, 26, 38, 42, 46
Den illegale presse (Fem Aar, bd. 1) (Børge Outze, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 1, 201,204
Den illegale presse (Fem Aar, bd. 2) (Børge Outze, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 175,177
Den illegale presse (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte, 103, 108
Den illegale presse (København 1888-1945) (Børge Outze, 1948), København 1888-1945, 538
Den unge dansker Christian Michael Rottbøll (Ragna Sidén, 1949), 99
Den utæmmede kanariefugl (David Lampe, 1957), s. 166 og 179f.
Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967., S.90-93
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 16 og frem
Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale) (Poul Brønfeld, 1977), 63
Det underlige aar (Flemming Begsøe, 1945), 7,16-19,46-48,52-58,69,77,80,89,95,96,100-103,110-113,115,121-125,129,131-134,137,138,148,149
Det var så det (Georg Langkjer, 1997), 57
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), 12, 16, 49, 97, 116, 128, 129, 134-136, 140, 237, 247, 262, 292, 331-335
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 33,79,82,224,270
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), Hele bogen
Egne veje (Ove Nathan, 1998), 33
Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45 (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004., 82,91,94,95,99
Emdrup. Et åndehul i storbyen. (*, 2001), s. 43
En bog om Mogens Fog (, 1991), Hele bogen
En dråbe i havet. Mogens Fog og modstandskampen. (Morten Møller, 2010), Bibliotek for Læger, 2010:4., 325, 329, 333, 334, 341
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 184, 233, 235ff
En studie i rødt, hvidt og blåt (Tage Revsgaard Andersen, 1981), s.27. s.41. s.156. s.161-165. s.167. s.171. s.187
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 6
Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm. (Jørgen H. Barfod, 1976), s. 109, 317
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 227,228,233,274,461,569
Et mandfolk (Børge Outze, 1947), Danmarks Ufredsaar, 137
Et vigitigt 'kodeord'. (Jutta Graae Juncker, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993., 31
Fabrikanten. Sådan var det bare. (Holger Smith, 2021), 271
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 27, 87
Fallet Horney (Ulf Peyron, 1986), 46
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 65,68,86,89,90,99,103,110,129,209,210,212,215,217,218,298
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 102
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 57
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 170. s.181. s. 185. s.191. s. 193. s.244
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 104,122,141,153,155,161
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 155,161
Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag. (Anders Engelbrecht, 2020), s.131
Frihed - historien om et illegalt socialdemokratisk blad (Niels Wium Olesen, 2000), I tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen., 179, 184, 196
Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker) (, 1945), Fem Aar i Lænker, 149
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 221, 222
Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser) (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2, 210 - 212-213
Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog) (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2, 284-285-286-287
Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper) (Nathaniel Hong, 1990), 11-14,17,23-24,50
Frit Danmarks Landbrugsgruppe (Vibeke Ammundsen, 1983), Ugeskrift for Jordbrug, 1983, nr. 41., 841
Frit Danmarks Lærergruppe (K. Rahbek Schmidt, 1946), Og Hverdagen skiftede - Skolen i de onde Aar., 168+171+186
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 82-83,85-86,90-91,96,99,103,106-107,110-111,116,123,127-128,130-131,133-134,138-139,161,165,173.
Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997., 9
Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler. (Tom Hermansen, 2013), 88+89+91+161+162
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), 104-105
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 104f
Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen (, 1977), 27,32-36,38,42,44
Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen (, 1977), 27,32-38,42,44,60
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 191
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 45
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 46
Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk) (Ejvind Jacobsen, 1993), 71
Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet) (Michael Kjeldsen, 1993), 5, 94-96
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 48-59, 63-67, 73, 80, 146-153, 160, 173-182, 200-205, 219-233, 258, 271, 306-317
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), Passim (ml. p. 8 - 292)
Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen. (Jørgen Nielsen, 2017), 115
Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994, 100
Historisk dato i frihedskampen (Kjeld Lundgren, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 159, 1999, 19
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 67, 69-70, 104, 160-161
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 57, 143, 285
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. (Morten Møller, 2012), Passim ml. p. 9 - 399
Hvidovrekompagniet (Hans Chr. Thomsen, 1995), 75
Hvor der handles (Nils Foss, 1977), 36
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 112, 113, 151, 162, 172, 237, 240-242, 243, 245, 246, 366
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 25,49,50,51,53,54,74,75,86,97,117,142,143,161,221,224,232,233
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 8,9,14,16,21-27,47,48,49,71,84,85,103
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 81, 161
I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 225
Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 113
Illegalt arbejde i Taastrup under den tyske besættelse af Danmark i årene 1940-1945. 1. del. (Carl Otto Jeppesen, 1988), Årsskrift 1989. Høje-Taastrup Lokalhistoriske Arkiv., 79
Information - den illegale Øresundsbro (Eigil Steinmetz, 1986), Frihedskampens Veteraner, 107, 1986, s. 21
Information (Børge Outze, 1946), 307-308
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 79, 92, 97, 108f, 113f, 121,171,178, 181f, 185f, 189f,192
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 4, 6, 7, 9, 16, 32, 48
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 569,574,582,585,594
Jakten på Jane Horney (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen, 186
Jeg blev ved mit. Et portræt af en gammel modstandsmand - og nogle tanker i den anledning (Lise Præstgaard Andersen, 2001), Nordica, 18, 2001, 275
Journalist uden avis (Børge Outze, 1955), Store oplevelser. 23 journalister fortæller., 262
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 217,218,219,220,221,233,234,235,236,237,238,243,245,246,247,249,250,251,252,253,254,255,256,257,
Kampen mod nazismen (Mogens Fog, 1948), Bogen om Christmas Møller, 177-189
KK og Krigen (Jørgen Jespersen, 2002), 49,50
Klip fra en filmmands liv (Ingolf Boisen, 1977), 220
Kommunist under besættelsen (Børge Houmann, 1990), 157,158,167,169,171,172,173,177,180,193,203,204,205,206,259,269,270,271,273
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), ff
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 22-23, 34, 103, 160, 241, 247-249, 253, 257-259, 262, 290, 296, 314
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), 122, 178
Leve mens man lever (Jørgen Jacobsen, 1991), 55-56, 61-62
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 132, 160, 161, 181, 197, 230, 256
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 9, 65, 128, 212, 242
Læs og giv videre. Illegale flyvebade fra besættelsen 1940-45 (Steen Bille Larsen & Mogens Weitemeyer, 1995), 64
Malersvends oplevelser i dansk internering, hos Gestapo i Århus arrest, i tysk koncentrationslejr .. (Christian Brønnum, 1967), 84
Man skyder da helte (Birthe Lauritsen, 2007), 104+112
Manden der ikke kunne tie (Carl Otto Brix, 2005), 12,27,33,45ff.,52-59,62,69,82,96,121-3
Med fup og faldskærm (Roland Olsen, 1966), Mange er kaldede, 141
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 21,22,33,159,178,182ff,210,212,217,235,236,239,244ff,300,366,370,402,415
Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1) (Knud J. V. Jespersen, 1998), 36, 269-270, 287, 295, 307, 318
Med ordets sværd (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2., 592, 595
Medløbere og modløbere (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010), 115,131,132,133,209
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 48
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 121
Meyer-mordene (Sofie Lene Bak, 2007), Over stregen - under besættelsen, 569
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 37/53
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 140, 156-60, 162, 176, 179, 185, 192-3, 195, 197-200, 205, 212, 214-6, 217, 220-7
Min fængselsdagbog. 45 dage i Vestre Fængsels tyske afdeling. (R. Prytz, 1945), 29
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 196, 197, 267, 284, 385
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), cf.
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), cf.
Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe (Henning N Larsen, 2012), 291,292,309
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 56, 61, 64, 66, 79, 230, 378
Modstandsarbejdet i Slotholmsgade (Jesper Skov, 2004), Magasinet 3, 2004, 59, 61, 64,
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1498, 1500, 1502-3, 1512, 1515, 1520-1, 1527
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Jørgen Andersen, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland, S. 188
Modstandsbevægelsen på Nordfyn under 2. verdenskrig (Andreas Skov, 2007), Sletten, 2007, 65
Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45 (Jørgen Grundt Larsen, 1976), 5
Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC) (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982), 27,28,57,63,111,115,125,133,142,146,191,199
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 34
Modstandskampen i Odsherred 1943 til 1945 (Henning Lindhardt, 2012), 151,155,156,159
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 106,111-113,127,129-130
Mogens Fog - beundret og omstridt (Carl Heinrich Petersen, 1966), Agitatorer og Martyrer, 131-35
Mogens Fog (1904-1990) (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000., 68-72
Mogens Fog (1904-1990) (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000., 68-75
Mogens Fog i Skovlunde (Svend Jørgen Jensen, 1990), Byhornet - Nyt fra Egnsmuseet i Pederstrup, 1990, s. 68-76
Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder. (Morten Møller, 2009), passim
Monica Wichfeld (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954), 170
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 13,16,20,4,25,76,90,93,159,169
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 94-113
Niels og Alvilda. 100 års historie oplevet nedefra. (Bjørn Meidell, 1982), 109
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 189, 85
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 31,32,35,131,141,142,153,177,223
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 9,109,115,122,247,284,313,335
Norske tilstande var målet (Frode Jakobsen, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993., 21, 23, 27(foto)
Northern Light in White Coats. The Danish Medical men and the German Occupation 1940-45. (Dan Katznelson, 2012), Dansk Medicinhistorisk Årbog, 141,142,182
Ole Chievitz - en glemt helt? (Jens F. Rehfeld, 2010), Bibliotek for Læger, 2010: 4, 389, 394, 397, 398
Om den illegale presse (Kate Fleron, 1982), Budskaber gennem det trykte ord, s.66 s.68
Om Frit Danmark's opgaver ved besættelsestidens ophør (Hans Snitker, 1969), Hilsen til Hæstrup, 279-285, 287
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 127
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 240 ff.
Om to krige (Frode Jakobsen, 1989), 53
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 71,73,74,76,77,92,93
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 77-78, 95, 105-106, 128, 137-139, 181,183-184, 187, 202,211-214, 237, 252, 298, 330, 336
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 192, 249, 275-276, 288-289, 290, 296, 313, 323, 331, 394, 403,424, 429, 434, 440-441, 469, 474, 706
Peter de Hemmer Gudme. En mindebog. (, 1947), 99
Politikerne og frihedsbevægelsen (Aage Schoch, 1950), Frit Danmark, 9:6, 1950, 4-6
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 80
Pressen om Holger Danske (, 1947), 23,27,28,30,31,35,44-47,50,54,56,66,69,72,73
Præst/sabotør, flygtningearbejder (Harald Sandbæk, 1983), s. 55 - 62
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 45,60,73,125,129,133,136,
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 60, 73
Rekrutteringen til det illegale arbejde (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 31
Rubikon (Frands Fridberg, 1982), s. 38
Sabotage - da danskerne gik til aktiv modstand mod den tyske besættelse (Andreas Skov, 2003), 60
Sabotage (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945), 186
Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 149, 152, 196, 208, 211, 213, 288, 413
Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 413
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 63-64, 210-211, 320, 348, 375
Samarbejde eller modstand (Poul Brønfeld, 1994), Vejlebogen 1994, 23
Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 123
Sine meningers mod (Mogens Fog, 1964), Passim
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 175, 192,194,227,228,232,261,270
Skovlunde under besættelsen (Niels Jacobsen, 1995), Byhornet, 1995., 84-86
Slået med beundring (Bjørn Meidell, 2005), 86,88,89,90,91,94,98,100,101,103,105,106,107,108,109,110,112,113,114,116,117,116,119,120,121,passim
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 143, 146, 150, 158, 223, 225, 230, 259, 268
Som jeg husker det (Aage la Cour, 1998), 114
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 25,34-6,m.fl.
Sparks of Resistance (Nathaniel Hong, 1996), 14, 137, 190-192
Speditøren og flygtningeruten fra Odsherred (Henning Lindhardt, 2011), 30,93,96,99
Spredte Træk af danske Lægers Indsats i Modstandsbevægelsen (Karl Lenmann, 1946), Danske Lægememoirer, 5., 73
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 179,183,187
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 469, 474, 475 b, 476, 478, 497 b, 503, 505, 512
Storfyrstinden (Trine Engholm Michelsen, 2021), 131,132,133,134,137,182,192,193,194,195,196,197,206,207,208,209,232,263,282,336,356,357,269
Studenterliv under besættelsen. (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995, 67,68,77,97
Svendborg maj 1945 (Henrik M. Jansen, 1985), 58
Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis (Børge Outze, 1970), 14
Sådan skete det. (Artikelserie i Brande Bladet 5/5 1987 - 19/1 1988) (Peder Poulsen, 2000), 5. januar 1988
Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. (, 2008), 64,123-148
Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie. (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961., 392, 403-405
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 60, 98, 568
That Denmark Might Live (Irwing Werstein, 1967), 118
The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 39, 52, 71, 72, 73, 93, 143, 144, 161
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 58,83-4,288,290,300,
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 107, 109
Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973, 248, 250-261
Tilfældet Aksel Larsen (, 2000), 50
Transportorganisationen Speditøren 1943-1945 (Henning Lindhardt, 2014), 22,93
Typer og tryk ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985)
Typer og tryk ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985), 142 - 147
Ubetalelige Danmark (Ole Kiilerich, 1985), 39, 43
Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982. (Mogens Rüdiger, 2000), 164,167-168,179,183,209,253-254,273,278,280,282,284,307
Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5 (Sigurd Jensen, 1981), 370
Vagabond i Europas ruiner (Aage Staffe, 2008), 58-84-156
Vanløse under krigen (Lise Bostrup, 2007), 114,118
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 44, 91
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 17
Vi er en lille kreds (Elias Bredsdorff, 1982), Frit Danmark, 40:8, 1982, 12
Viggo Kampmann under besættelsen (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4., 41,42
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 12,39-40,70-72,76
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 28
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 17, 22, 23 25 og 27
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), s. 17, 22, 23 25 og 27
Zone-Redningskorpset i København under besættelsen (Arne Vagn Jensen, 1994), 58
Øresundstjenesten 1944-1945 (Henning Lindhardt, 2015), 69
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 77, 301
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 314

Frihedsmuseets arkiv

: - 35J-16446
: , "Et brev fra Professor Dr. Med. Mogens Fog". December 1942. Begynder: "I min nødtvungne Lediggang ..." Diverse afskrifter og duplikerede gengivelser. - 03A-11217-1
Arkivskaber: - 03A-16502
Arkivskaber: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger, Optagelsesbegæring - 46-10862-495
Arkivskaber: Børge Outze - 26A-18710
Arkivskaber: Folmer Jagd, "Erindringsskrift fra Folmer Jagd nedfældet 1974-76 om hans illegale arbejde under krigen." - 07B-14137-3
Arkivskaber: K.A.V. Hansen - 28A-15434
Arkivskaber: Mogens Fog - 11E-20102
Giver: Arbejdermuseet, "Hermed tilsender jeg Dem et nyt Brev fra Professor Mogens Fog." Januar 1943. Begynder: "I den Maaneds Tid, der er forløbet, siden jeg sidst skrev til Dem ...". Diverse afskrifter og duplikerede gengivelser. - 03A-11168-1

Udskriften er baseret på 290 registreringer

Mogens Fog, professor, dr. med.
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 6
Mogens Ludolf Fog, professor
Efterretning
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 17, 22, 23 25 og 27
Orange
Militærgruppe
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) s. 17, 22, 23 25 og 27
Mogens Fog, professor, læge
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 79, 92, 97, 108f, 113f, 121,171,178, 181f, 185f, 189f,192
Mogens Fog
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 45
Mogens Fog
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 46
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 56, 61, 64, 66, 79, 230, 378
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 123
Mogens Fog, professor, københavn
Illegal presse
Andet
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 104f
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 191
Mogens Fog, professor, københavn
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 122, 178
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 60, 73
Mogens Fog, professor, læge
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 184, 233, 235ff
Mogens Fog
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "KK og Krigen" (Jørgen Jespersen, 2002) 49,50
Mogens Fog, professor, redaktør, medlem frihedsrådet
Illegal presse
Organisation
Region I (Nordjylland)
DKP
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 67, 69-70, 104, 160-161
Mogens Fog
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 33,79,82,224,270
2) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Mogens Fog, professor
Andet
Illegal presse

Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 7,16-19,46-48,52-58,69,77,80,89,95,96,100-103,110-113,115,121-125,129,131-134,137,138,148,149
Mogens Fog, professor
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 8,9,14,16,21-27,47,48,49,71,84,85,103
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 149, 152, 196, 208, 211, 213, 288, 413
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 106,111-113,127,129-130
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvidovrekompagniet" (Hans Chr. Thomsen, 1995) 75
From, professor
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 8,9,14,16,21-27,47,48,49,71,84,85,103
Mogens Fog, professor dr.med., medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 71
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark
Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 121
Mogens Fog, professor , medl.af danmarks frihedsråd.
Illegal presse
Kurer
Region VI (København)
Frit Danmark, M-udvalget, Frihedsrådet, K-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) Hele bogen
Mogens Fog, professor
Administration

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 17
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 60, 98, 568
Mogens Fog, professor, dr med
Illegal presse
Administration
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Den hvide brigade" (Aage Svenstroph, 1946) 10, 23-29, 33-35, 380
2) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) 104-105
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 132,138,177,203,213,278,295,303,305,314,339,368,371
Mogens Fog
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 127
Mogens Fog
Andet

Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 240 ff.
Mogens Fog, læge, leder
Illegal presse
Modtagegruppe
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 16 og frem
Orange, læge, leder
Illegal presse
Modtagegruppe
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 16 og frem
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 48
From
Andet

Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 240 ff.
Orange, professor , medl.af danmarks frihedsråd.
Illegal presse
Kurer
Region VI (København)
Frit Danmark, M-udvalget, Frihedsrådet, K-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) Hele bogen
Mogens Fog, professor, dr.med., medlem af frihedsrådet
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Læs og giv videre. Illegale flyvebade fra besættelsen 1940-45" (Steen Bille Larsen & Mogens Weitemeyer, 1995) 64
Mogens Fog
Organisation

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 80
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 80
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 45,60,73,125,129,133,136,
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 65,68,86,89,90,99,103,110,129,209,210,212,215,217,218,298
Mogens Fog
Andet
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 82-83,85-86,90-91,96,99,103,106-107,110-111,116,123,127-128,130-131,133-134,138-139,161,165,173.
Mogens Fog, læge
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 12,39-40,70-72,76
Mogens Fog
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45" (Jørgen Grundt Larsen, 1976) 5
Mogens Fog, professor, medlem af frihedsrådet
Organisation

Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 469, 474, 475 b, 476, 478, 497 b, 503, 505, 512
Mogens Fog, minister i befrielsesregeringen

Frit Danmark
Litteratur
1) "Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm." (Jørgen H. Barfod, 1976) s. 109, 317
Mogens Fog
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Ludolf Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Mogens Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Mogens Ludolf Fog
Illegal presse
Organisation

Frit Danmark, Frihedsrådet
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog, professor
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Speditøren og flygtningeruten fra Odsherred" (Henning Lindhardt, 2011), 30,93,96,99
Mogens Fog, professor
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandskampen i Odsherred 1943 til 1945" (Henning Lindhardt, 2012), 151,155,156,159
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog, professor dr.med.
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 37/53
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Transportorganisationen Speditøren 1943-1945" (Henning Lindhardt, 2014) 22,93
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse" (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 113
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Mogens Fog, professor dr. med.
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Jørgen Andersen, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland S. 188
Mogens Fog

Arkivhenvisninger
1) Falsters Egnshistoriske Arkiv, Diverse,
Mogens Fog
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Øresundstjenesten 1944-1945" (Henning Lindhardt, 2015) 69
Mogens Fog
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Brovst som arbejderby" (Arne Sloth Kristoffersen, 2010) 325
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 44, 91
Mogens Fog, med i københavnsledelsen.
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk)" (Ejvind Jacobsen, 1993) 71
Mogens Fog, professor. dr. med., medl. af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 55 - 62
Mogens Fogh
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale)" (Poul Brønfeld, 1977) 63
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sådan skete det. (Artikelserie i Brande Bladet 5/5 1987 - 19/1 1988)" (Peder Poulsen, 2000) 5. januar 1988
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 34
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 81, 161
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Klip fra en filmmands liv" (Ingolf Boisen, 1977) 220
Mogens Fog, professor overlæge dr.med
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Samarbejde eller modstand" (Poul Brønfeld, 1994), Vejlebogen 1994 23
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 28
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Svendborg maj 1945" (Henrik M. Jansen, 1985) 58
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Niels og Alvilda. 100 års historie oplevet nedefra." (Bjørn Meidell, 1982) 109
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 170
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 77, 301
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5" (Sigurd Jensen, 1981) 370
Mogens Fog, frihedsrådet
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Som jeg husker det" (Aage la Cour, 1998) 114
Mogens Fog, professor. dr. med., medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 170. s.181. s. 185. s.191. s. 193. s.244
Mogens Fog
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Peter de Hemmer Gudme. En mindebog." (, 1947) 99
Mogens Fog, professor
Organisation
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 77-78, 95, 105-106, 128, 137-139, 181,183-184, 187, 202,211-214, 237, 252, 298, 330, 336
Fog, professor/dr. med
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et mandfolk" (Børge Outze, 1947), Danmarks Ufredsaar 137
Mogens Fog, læge, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis" (Børge Outze, 1970) 14
From/Orange, Ingeniøren/Ole/Henriksen, professor/dr. med
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et mandfolk" (Børge Outze, 1947), Danmarks Ufredsaar 137
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "1944 - en modstandsgruppe" (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 263
Mogens Fog, professor. dr. med., medlem af frihedsrådet
Organisation (Fængslet)

Litteratur
1) "Rubikon" (Frands Fridberg, 1982) s. 38
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Med fup og faldskærm" (Roland Olsen, 1966), Mange er kaldede 141
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jeg blev ved mit. Et portræt af en gammel modstandsmand - og nogle tanker i den anledning" (Lise Præstgaard Andersen, 2001), Nordica, 18, 2001 275
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Andet (Hjælper)
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 39, 52, 71, 72, 73, 93, 143, 144, 161
Mogens Fog
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "52 historier fra Hvidovre" (Poul Sverrild & Hans Chr. Thomsen, 1997) 148
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Slotholmsgade" (Jesper Skov, 2004), Magasinet 3, 2004 59, 61, 64,
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvor der handles" (Nils Foss, 1977) 36
Dr. From
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvor der handles" (Nils Foss, 1977) 36
Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Spredte Træk af danske Lægers Indsats i Modstandsbevægelsen" (Karl Lenmann, 1946), Danske Lægememoirer, 5. 73
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "De 'magiske år'- og tiden der fulgte. Læge Esther Møllers erindringer." (Else Berenth, 1996) 87-88
Mogens Fog, pofessor, dr. ,ed.
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det var så det" (Georg Langkjer, 1997) 57
From, Orange, ingeniøren, pofessor, dr. ,ed.
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det var så det" (Georg Langkjer, 1997) 57
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Egne veje" (Ove Nathan, 1998) 33
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Illegalt arbejde i Taastrup under den tyske besættelse af Danmark i årene 1940-1945. 1. del." (Carl Otto Jeppesen, 1988), Årsskrift 1989. Høje-Taastrup Lokalhistoriske Arkiv. 79
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vanløse under krigen" (Lise Bostrup, 2007) 114,118
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) 238
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Man skyder da helte" (Birthe Lauritsen, 2007) 104+112
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Ubetalelige Danmark" (Ole Kiilerich, 1985), 39, 43
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 57
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45" (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004. 82,91,94,95,99
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Viggo Kampmann under besættelsen" (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4. 41,42
Mogens Fog
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 102
Mogens Fog
Organisation (Flygtet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 102
Mogens Fog
Organisation
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) 169-170
Mogens Fog, professor, læge
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 192, 249, 275-276, 288-289, 290, 296, 313, 323, 331, 394, 403,424, 429, 434, 440-441, 469, 474, 706
Mogens Fog, læge
Illegal presse
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 112, 113, 151, 162, 172, 237, 240-242, 243, 245, 246, 366
Mogens Fog, overlæge, professor
Administration
Region VI (København)
Litteratur
1) "Emdrup. Et åndehul i storbyen." (*, 2001) s. 43
From, professor, læge
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 192, 249, 275-276, 288-289, 290, 296, 313, 323, 331, 394, 403,424, 429, 434, 440-441, 469, 474, 706
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Skovlunde under besættelsen" (Niels Jacobsen, 1995), Byhornet, 1995. 84-86
Mogens Fog, læge
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 31,32,35,131,141,142,153,177,223
Mogens Fog, læge
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 9,109,115,122,247,284,313,335
Mogens Fog, neurolog
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 63-64, 210-211, 320, 348, 375
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Anker. Et liv med fejder." (Alex Frank Larsen, 2015) 93
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945) 186
Mogens Fogh
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Zone-Redningskorpset i København under besættelsen" (Arne Vagn Jensen, 1994) 58
From - Orange, læge
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 31,32,35,131,141,142,153,177,223
Mogens Fog
Organisation
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 189, 85
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet)" (Michael Kjeldsen, 1993) 5, 94-96
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944." (Michael Kjeldsen, 1994) 22
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne satte tyskerne på plads. Folkestrejken 1944." (Michael Kjeldsen, 1984) 27
Mogens Fog, læge, dr. med., politiker
Kurer
Region VI (København)
Litteratur
1) "Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig." (Kjeld Olesen, 1993) 233, 234, 235
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 88+89+91+161+162
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Da mit hår blev grønt." (Isi Grünbaum, 1988) 65
From, Orange Ole, Ingeniøren, Henriksen, læge, dr. med., politiker
Kurer
Region VI (København)
Litteratur
1) "Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig." (Kjeld Olesen, 1993) 233, 234, 235
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Meyer-mordene" (Sofie Lene Bak, 2007), Over stregen - under besættelsen 569
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 57, 143, 285
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Studenterliv under besættelsen." (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995 67,68,77,97
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 23,27,28,30,31,35,44-47,50,54,56,66,69,72,73
Mogens Fog
Illegal presse

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 4, 6, 7, 9, 16, 32, 48
Mogens Fog, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vagabond i Europas ruiner" (Aage Staffe, 2008) 58-84-156
Mogens Fog, professor, læge
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 22-23, 34, 103, 160, 241, 247-249, 253, 257-259, 262, 290, 296, 314
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere" (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994 100
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Journalist uden avis" (Børge Outze, 1955), Store oplevelser. 23 journalister fortæller. 262
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 179,183,187
Mogens Fog, professor. dr. med., medlem af frihedsrådet
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Information - den illegale Øresundsbro" (Eigil Steinmetz, 1986), Frihedskampens Veteraner, 107, 1986 s. 21
Mogens Fog
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Leve mens man lever" (Jørgen Jacobsen, 1991) 55-56, 61-62
Mogens Fog
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Information" (Børge Outze, 1946) 307-308
Mogens Fog, læge professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 227,228,233,274,461,569
Mogens Fog

Litteratur
1) "Danmark frit 1942-1946" (Mogens Fog, 1947) Passim
Mogens Fog

Litteratur
1) "Sine meningers mod" (Mogens Fog, 1964) Passim
Mogens Fog

Litteratur
1) "Mogens Fog i Skovlunde" (Svend Jørgen Jensen, 1990), Byhornet - Nyt fra Egnsmuseet i Pederstrup, 1990 s. 68-76
Mogens Fog
Organisation
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frihedsrådets Militærudvalg, Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 732, 739
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Organisation
Andet
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd" (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973 248, 250-261
Mogens Fog, læge, professor
Illegal presse
Kurer
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 107, 109
Mogens Fog, professor, læge
Illegal presse
Organisation
Flugthjælp
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog)" (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2 284-285-286-287
2) "" (, 1945), Frederiksborg Amts Avis
Mogens Fog, professor dr.med.
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 71,73,74,76,77,92,93
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2 210 - 212-213
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Vi er en lille kreds" (Elias Bredsdorff, 1982), Frit Danmark, 40:8, 1982 12
Fog, professor
Illegal presse
Illegal presse (Fængslet)
Illegal presse (Flygtet)
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmarks Lærergruppe" (K. Rahbek Schmidt, 1946), Og Hverdagen skiftede - Skolen i de onde Aar. 168+171+186
Mogens Fog, medlem af frihedsrådet
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "65 år med Marx for socialisme og fred." (Alfred Jensen, 1983) s.21
Mogens Fog
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Aksel Larsen " (Kurt Jacobsen, 2010), 1. udgave 259-276
Mogens Fog
Illegal presse
Organisation
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådets Bladudvalg, Frihedsrådet, Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1498, 1500, 1502-3, 1512, 1515, 1520-1, 1527
Orange, From, professor, læge
Illegal presse
Organisation
Flugthjælp
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Mogens Fog, professor, dr. med.
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 683,684,685,696,697700,706,707,717
Mogens Fog, professsor
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen" (, 1977) 27,32-38,42,44,60
Herluf, professsor
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen" (, 1977) 27,32-36,38,42,44
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 196, 197, 267, 284, 385
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Kurer
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "En bog om Mogens Fog" (, 1991) Hele bogen
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 27, 87
Mogens Fog, dr.med
Illegal presse (Fængslet)
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 217,218,219,220,221,233,234,235,236,237,238,243,245,246,247,249,250,251,252,253,254,255,256,257,
From eller Ole, professor
Illegal presse
Kurer
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "En bog om Mogens Fog" (, 1991) Hele bogen
Mogens Fog, professor
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Den hemmelige tjeneste" (Bob Ramsing, 1980) 73
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Organisation
Kurer
Flugthjælp
Efterretning
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) ff
Orange. Doc, professor
Illegal presse
Organisation
Kurer
Flugthjælp
Efterretning
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) ff
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Mogens Fog, professor
Organisation
Illegal presse
Illegal presse (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 20, 22 (Billede), 23, 25, 26, 38, 42, 46
Mogens Fog
Illegal presse
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 140, 156-60, 162, 176, 179, 185, 192-3, 195, 197-200, 205, 212, 214-6, 217, 220-7
From, Ole
Illegal presse
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 140, 156-60, 162, 176, 179, 185, 192-3, 195, 197-200, 205, 212, 214-6, 217, 220-7
Mogens Fog, professor. dr. med., medlem af frihedsrådet
Organisation (Fængslet)
Logivært (Fængslet)
Illegal presse (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt" (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967. S.90-93
2) "Om den illegale presse" (Kate Fleron, 1982), Budskaber gennem det trykte ord s.66 s.68
"From", professor. dr. med., medlem af frihedsrådet
Organisation (Fængslet)
Logivært (Fængslet)
Illegal presse (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt" (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967. S.90-93
2) "Om den illegale presse" (Kate Fleron, 1982), Budskaber gennem det trykte ord s.66 s.68
Mogens Fog
Organisation

Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmarks Landbrugsgruppe" (Vibeke Ammundsen, 1983), Ugeskrift for Jordbrug, 1983, nr. 41. 841
Moens Fog
Organisation
Illegal presse

DKP, Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Om Frit Danmark's opgaver ved besættelsestidens ophør" (Hans Snitker, 1969), Hilsen til Hæstrup 279-285, 287
Mogens Fog
Illegal presse (Fængslet)
Organisation (Fængslet)

Frit Danmark, Frihedsrådet, M-udvalget, K-udvalget
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 292)
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet, M-udvalget, K-udvalget
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 292)
From, Feodora, Orange, professor
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet, M-udvalget, K-udvalget
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 292)
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie." (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961. 392, 403-405
Orange, From
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie." (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961. 392, 403-405
Mogens Fog, professor, dr. med
Organisation
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 13,16,20,4,25,76,90,93,159,169
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 94-113
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Norske tilstande var målet" (Frode Jakobsen, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993. 21, 23, 27(foto)
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd" (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997. 9
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsråd 1943-45 - da modstanden blev en bevægelse" (Hans Chr. Bjerg, 1989), FV. Frihedskampens Veteraner, 116, 1989. 27
Mogens Fog
Organisation
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2. 219, 220, 222, 223
Mogens Fog, professor
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Med ordets sværd" (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2. 592, 595
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen." (Jørgen Nielsen, 2017) 115
Mogens Fog
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frihed - historien om et illegalt socialdemokratisk blad" (Niels Wium Olesen, 2000), I tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen. 179, 184, 196
Mogens Fog
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den illegale presse" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte 103, 108
Mogens Fog, professor, dr. med.
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Den illegale presse" (Alf Bent Hermann, 1945), Fem Aar i Lænker 238
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et vigitigt 'kodeord'." (Jutta Graae Juncker, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993. 31
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 569,574,582,585,594
orange, professor
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 569,574,582,585,594
Mogens Fog
Organisation

Frihedsrådet, Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 164,167-168,179,183,209,253-254,273,278,280,282,284,307
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981 6 (8 efterskrift)
Mogens Fog, professor dr.med.
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Den illegale presse (Fem Aar, bd. 1)" (Børge Outze, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 1 201,204
Mogens Fog, professor, dr. med.
Illegal presse
Illegal presse (Fængslet)
Region VI (København)
De frie Danske, Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Den illegale presse (Fem Aar, bd. 2)" (Børge Outze, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 175,177
From
Administration

Frihedsrådet, Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 164,167-168,179,183,209,253-254,273,278,280,282,284,307
Mogens Fog, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 221, 222
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 48-59, 63-67, 73, 80, 146-153, 160, 173-182, 200-205, 219-233, 258, 271, 306-317
Mogens Fog
Illegal presse
Organisation

Frit Danmark
Litteratur
1) "Sparks of Resistance" (Nathaniel Hong, 1996) 14, 137, 190-192
Mogens Fog
Kurer
Sabotage
Illegal presse
Organisation
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Hærens Efterretningstjeneste, Frit Danmark, SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 175, 192,194,227,228,232,261,270
Mogens Fog, professor dr. med.
Organisation (Fængslet)

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 104,122,141,153,155,161
Mogens Fog, professor dr.med.
Organisation (Fængslet)

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 155,161
Mogens Fog, professor dr.med.
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Den 9. april, Frit Danmark og professor Chievitz" (Karl V. Jensen, 1950), Frit Danmark, 1950:2. 11
Mogens Fog, professor, dr. med.
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådet, De danske Studenter
Litteratur
1) "De danske Studenter" (Ove Nathan, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 168
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "That Denmark Might Live" (Irwing Werstein, 1967) 118
Mogens Fog, læge, professor
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Befrielsen" (A. Schoch, 1948), København 1888-1945 560
Mogens Fog, professor, dr. med.
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Den illegale presse (København 1888-1945)" (Børge Outze, 1948), København 1888-1945 538
Mogens Fog, professor dr. med.
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Politikerne og frihedsbevægelsen" (Aage Schoch, 1950), Frit Danmark, 9:6, 1950 4-6
Mogens Fog, professor dr. med.
Illegal presse
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper)" (Nathaniel Hong, 1990) 11-14,17,23-24,50
Mogens Fog, professor, overlæge
Organisation
Illegal presse
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 36, 269-270, 287, 295, 307, 318
O. Orange., professor, overlæge
Organisation
Illegal presse
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 36, 269-270, 287, 295, 307, 318
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker)" (, 1945), Fem Aar i Lænker 149
Dr. From, professor
Almen illegal aktivitet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker)" (, 1945), Fem Aar i Lænker 149
Mogens Fog
Organisation

Litteratur
1) "Rekrutteringen til det illegale arbejde" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 31
Mogens Fog, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "De danske Faldskærmsfolk" (Mogens Barfoed, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. s.229
MOgens Fog, professor, dr. med.
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kampen mod nazismen" (Mogens Fog, 1948), Bogen om Christmas Møller 177-189
Mogens Fog, professor dr.med.
Organisation (Fængslet)
Andet
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 21,22,33,159,178,182ff,210,212,217,235,236,239,244ff,300,366,370,402,415
ORANGE, professor dr.med.
Organisation (Fængslet)
Andet
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 21,22,33,159,178,182ff,210,212,217,235,236,239,244ff,300,366,370,402,415
Mogens Fog
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC)" (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982) 27,28,57,63,111,115,125,133,142,146,191,199
Mogens Fog, professor dr.med.
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Erling Foss, 1948), København 1888-1945 529
Mogens Fog, professor, dr. med.
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mogens Fog (1904-1990)" (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000. 68-75
Mogens Fog, professor, dr. med.
Organisation (Fængslet)

Litteratur
1) "Mogens Fog (1904-1990)" (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000. 68-72
Mogens Fog, professor, dr. med.
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mogens Fog (1904-1990)" (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000. 68-75
Mogens Fog, professor dr.med.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Kai Berg Madsen, 1946) 12-14-22
Mogens Fog, professor, dr. med.
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mogens Fog - beundret og omstridt" (Carl Heinrich Petersen, 1966), Agitatorer og Martyrer 131-35
Mogens Fog, professor, dr. med.
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mogens Fog - beundret og omstridt" (Carl Heinrich Petersen, 1966), Agitatorer og Martyrer 131-35
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 9, 65, 128, 212, 242
Mogens Fog, professor
Organisation
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP, Dansk Samling
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 12, 16, 49, 97, 116, 128, 129, 134-136, 140, 237, 247, 262, 292, 331-335
Mogens Fog, professor
Organisation (Fængslet)
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 12, 16, 49, 97, 116, 128, 129, 134-136, 140, 237, 247, 262, 292, 331-335
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den unge dansker Christian Michael Rottbøll" (Ragna Sidén, 1949) 99
Mogens Fog
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 25,49,50,51,53,54,74,75,86,97,117,142,143,161,221,224,232,233
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 132, 160, 161, 181, 197, 230, 256
Orange
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 132, 160, 161, 181, 197, 230, 256
Mogens Fog, professor, dr. med.
Organisation
Illegal presse
Andet

Litteratur
1) "Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid." (, 2008) 64,123-148
Mogens Fog, læge
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Typer og tryk" ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985) 142 - 147
2) "Typer og tryk" ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985)
Mogens Fog, professor, dr. med.
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 58,83-4,288,290,300,
Mogens Fog
Andet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Historisk dato i frihedskampen" (Kjeld Lundgren, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 159, 1999 19
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "20 år efter" (Erik Lindstrøm, 1984) 37,69,152,153,168
Mogens Ludolf Fog, professor
Illegal presse (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Slået med beundring" (Bjørn Meidell, 2005) 86,88,89,90,91,94,98,100,101,103,105,106,107,108,109,110,112,113,114,116,117,116,119,120,121,passim
ole, professor
Illegal presse (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Slået med beundring" (Bjørn Meidell, 2005) 86,88,89,90,91,94,98,100,101,103,105,106,107,108,109,110,112,113,114,116,117,116,119,120,121,passim
Mogens Fog, læge
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotage - da danskerne gik til aktiv modstand mod den tyske besættelse" (Andreas Skov, 2003) 60
Mogens Fog, professor. dr. med., medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag." (Anders Engelbrecht, 2020) s.131
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Kurer
Organisation
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 163,187,198,211,223,228
Orange, Peel, professor
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Kurer
Organisation
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 163,187,198,211,223,228
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 314
Mogens Fog, læge
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Om to krige" (Frode Jakobsen, 1989) 53
Mogens Fog, læge, professor
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) Passim ml. p. 9 - 399
Mogens Fog, læge, professor
Illegal presse (Fængslet)
Organisation (Fængslet)

Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) Passim ml. p. 9 - 399
Mogens Ludolf Fog, professor
Illegal presse (Fængslet)

Frit Danmark
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 157,158,167,169,171,172,173,177,180,193,203,204,205,206,259,269,270,271,273
Mogens Fog, læge
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale" (Erik Johannesen, 1983) 112 - 132
Mogens Fog
Organisation

Litteratur
1) "Jakten på Jane Horney" (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen 186
Mogens Ludolf Fog, læge
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) passim
Mogens Fog, leder
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fallet Horney" (Ulf Peyron, 1986) 46
Mogens Fog
Organisation
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) cf.
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Richard Jensen, u. å.) 23
Ole. From.
Organisation
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) cf.
Mogens Fog
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 291,292,309
Mogens Fog, professor, dr. med.
Organisation (Fængslet)
Organisation

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 25,34-6,m.fl.
Mogens Fog
Illegal presse

Litteratur
1) "Tilfældet Aksel Larsen" (, 2000) 50
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Medløbere og modløbere" (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010) 115,131,132,133,209
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 413
Mogens Fog, læge
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "En dråbe i havet. Mogens Fog og modstandskampen." (Morten Møller, 2010), Bibliotek for Læger, 2010:4. 325, 329, 333, 334, 341
Mogens Fog, læge. medicinsk professor. minister for særlige an
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 353-5, 354(portræt), 507-9, 511-12 , 519, 635, 639, 649, 691-2, 696, 698, 707, 726-7,796, 866
Mogens Ludolf Fog, læge
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Northern Light in White Coats. The Danish Medical men and the German Occupation 1940-45." (Dan Katznelson, 2012), Dansk Medicinhistorisk Årbog 141,142,182
Nielsen, læge. medicinsk professor. minister for særlige an
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 353-5, 354(portræt), 507-9, 511-12 , 519, 635, 639, 649, 691-2, 696, 698, 707, 726-7,796, 866
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Ole Chievitz - en glemt helt?" (Jens F. Rehfeld, 2010), Bibliotek for Læger, 2010: 4 389, 394, 397, 398
Mogens Fog, professor
Organisation
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Den utæmmede kanariefugl" (David Lampe, 1957) s. 166 og 179f.
Mogens Fog, professor. dr. med., medl. af frihedsrådet
Organisation (Flygtet)
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "En studie i rødt, hvidt og blåt" (Tage Revsgaard Andersen, 1981) s.27. s.41. s.156. s.161-165. s.167. s.171. s.187
"Herluf", professor. dr. med., medl. af frihedsrådet
Organisation (Flygtet)
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "En studie i rødt, hvidt og blåt" (Tage Revsgaard Andersen, 1981) s.27. s.41. s.156. s.161-165. s.167. s.171. s.187
Mogens Fog, professor. neurolog.
Organisation
Flugthjælp
Logivært
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 143, 146, 150, 158, 223, 225, 230, 259, 268
Orange, professor. neurolog.
Organisation
Flugthjælp
Logivært
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 143, 146, 150, 158, 223, 225, 230, 259, 268
Mogens Fog, prof. dr. med.
Administration (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Manden der ikke kunne tie" (Carl Otto Brix, 2005) 12,27,33,45ff.,52-59,62,69,82,96,121-3
Mogens Fog, læge
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Storfyrstinden" (Trine Engholm Michelsen, 2021) 131,132,133,134,137,182,192,193,194,195,196,197,206,207,208,209,232,263,282,336,356,357,269
Orange, læge
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Storfyrstinden" (Trine Engholm Michelsen, 2021) 131,132,133,134,137,182,192,193,194,195,196,197,206,207,208,209,232,263,282,336,356,357,269
Mogens Fog
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Dagligt liv i en tagetage" (Alf E. Olstrup, 1951), Pigtraad, 1951 s. 44
Mogens Fog
Organisation

Litteratur
1) "Malersvends oplevelser i dansk internering, hos Gestapo i Århus arrest, i tysk koncentrationslejr .." (Christian Brønnum, 1967) 84
Mogens Fog, professor
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Min fængselsdagbog. 45 dage i Vestre Fængsels tyske afdeling." (R. Prytz, 1945) 29
Mogens Fog, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fabrikanten. Sådan var det bare." (Holger Smith, 2021) 271
Mogens Fog
Organisation

Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Nordfyn under 2. verdenskrig" (Andreas Skov, 2007), Sletten, 2007 65
Mogens Fog
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 225

Udviklet af ditmer a/s