Ole Lippmann

Senere navn(e): Ole Lippmann, Ole Lippmann, Ole Lippmann
Egentligt navn(e): Olaf Lund Lippmann
Dæknavn(e): Starch , Sølling , Klister
Født 25.04.1916
Død 03.09.2002
Direktør, Major, Narkoseassistent, Major (SOE), Faldskærmschef, Virksomhedsleder, Forretningsmand
Region VI (København), Region III (Sydjylland), Region V (Sjælland)
Chef, major, Major (SOE), SOE chef i Danmark., Leder af SOE, Leder, Major, Chef for SOE, faldskærmschef, Major/faldskærmschef, Faldskærmschef

Adresser

Strandgade 22, København K
København
København


Billedkilde: Frihedsmuseet 42L0000047

Notater

01.1945 til 1945, Nævnes kun en gang.
Fra 10.02.1945, Ankom til Danmark via Sverige
Afløste Flemming B. Muus som faldskærmschef for resten af krigen.
Ingen konkret angivelse af tidsperiode.
Fra 02.1945, nedkastet over Danmark på startdato
Fra 1943, I starten aktiv i den militære efterretningstjeneste. Til England 9/8 44 og retur over Sverige febr 45
1944 til 05.05.1945, Ole Lippmann var faldskærmschef

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Den Militære Efterretningstjeneste
Frihedsrådet
K-udvalget
SOE

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - skaffe midler til indkøb af våben i Sverige
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Litteraturen omtaler OL's telegrammer om angrebet på Shellhuset, og om tilknytningen til telefonaflytningerne i Nykøbing Falster.
Almen illegal aktivitet - Muus' afløser som SOE-chef i Danmark
Andet
Efterretning
Efterretning - aktiv i den militære efterretningstjeneste 43-44
Efterretning - Samarbejdede med det danske efterretningskontor i Stockholm 1943 - 44
Faldskærmsagent
Faldskærmsagent - blev Flemming Muus´s efterfølger
Faldskærmsagent - chef faldskærmsfolk
Faldskærmsagent - Faldskærmschef i Danmark fra februar 1945
Faldskærmsagent - fra februar 1945 SOE´s danske leder af Modstandsbevægelsens Kommandoudvalg
Faldskærmsagent - Medl. af Frihedsrådet for SOE
Faldskærmsagent - SOE´s repræsentant i Danmark.
Faldskærmsagent - SOE-chef Danmark 1945
Faldskærmsagent - SOE-chef i Danmark fra febr. 45 til maj 45
Faldskærmsagent - SOE-leder i Danmark fra ultimo 1944
Faldskærmsagent - SOE's leder i DK fra febr. 45 (kom dog ej ad luftvejen, men via Sverige).
Flugthjælp
Kurer - køber maskingeværer i Sverige
Militærgruppe
Organisation
Organisation - Chef for SOE Danmark
Organisation - Chef for SOE fre febr 45
Organisation - SOE leder i Danmark
Organisation - SOE's chef i Danmark

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Ole Lippmann er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Litteraturhenvisninger

Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 154,230.
En nordmands vej til Sønderjylland (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink, Side 193
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 12
En upåagtet del af modstandsbevægelsen. Glimt af efterretningstjenestens arbejde på Lolland og Falst (Jens Erik CHristiansen, 2005), Lolland-Falsters Historiske Sa,fund. Årbog., 38
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 415,416
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 153,184-185,188,208
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), s. 207
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 116,134,140,148-149,165-167,173,185-186,191,200,204,206,212.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 238f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 69
Gør hvad du ikke tør (Tage Fischer Holst, 1965), 102
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 234, 252
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 240, 243, 395-396, 399, 401
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 121,122,123,139,141,142,212,220
I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen. (Niels Barfoed, 2001), 110,124
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 192
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 35
Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 19
Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 82,86,87
Klip fra en filmmands liv (Ingolf Boisen, 1977), 205, 218, 220
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 64,124,173,183.
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 5, 62, 131f, 138, 140, 149, 153, 165f, 168, 176, 179
Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 134
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 31
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 74
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 275, 277, 310, 332f,, 362
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 83,96
Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943 (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000, 9,10
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 162
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 329-338
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 339
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 326, 331, 390, 705
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 132,134
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 330, 379
Svitzer-aktionen i 1945 (Jørn Hansen, 2000), 11
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 60, 62, 202
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 161-162
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 92
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 54
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 89-95
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 52
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 77, 92-94, 131, 609

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: - 42-13381
Arkivskaber: - 11A-15020
Arkivskaber: - 14A-19567
Arkivskaber: Ole Lippmann - 10F-11781
Arkivskaber: Robert Reilly, Interviews vedrørende angrebet på Shellhuset, foretaget af Robert Reilly i forbindelse med hans bog "The Sixth Floor". Interviews med: Ole Lippmann og Aage Schoch. - 10C-21890-5
Giver: Ole Lippmann - 07B-13821

Udskriften er baseret på 53 registreringer

Ole Lippmann, direktør
Faldskærmsagent - chef faldskærmsfolk

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 12
Ole Lippmann, chef
Efterretning - Samarbejdede med det danske efterretningskontor i Stockholm 1943 - 44
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 52
Ole Lippmann, direktør, major
Faldskærmsagent - SOE-chef i Danmark fra febr. 45 til maj 45

SOE, Frihedsrådet, K-udvalget
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 192
Ole Lippmann, major
Administration
Faldskærmsagent
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 275, 277, 310, 332f,, 362
Ole Lippmann, major (soe)
Efterretning
Faldskærmsagent - Faldskærmschef i Danmark fra februar 1945
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 238f
Ole Lippmann, major
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 69
Ole Lippmann
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 74
Ole Lund Lippmann
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) s. 207
Ole Lippmann, major
Faldskærmsagent - SOE-chef Danmark 1945

Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 102
Ole Lippmann, direktør
Almen illegal aktivitet - Muus' afløser som SOE-chef i Danmark
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5, 62, 131f, 138, 140, 149, 153, 165f, 168, 176, 179
Starch
Militærgruppe
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5, 62, 131f, 138, 140, 149, 153, 165f, 168, 176, 179
Ole Lippmann, narkoseassistent, soe chef i danmark.
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 64,124,173,183.
Ole Lippmann
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 121,122,123,139,141,142,212,220
Sølling, narkoseassistent, soe chef i danmark.
Militærgruppe
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 64,124,173,183.
Ole Lippmann, major (soe)
Faldskærmsagent - SOE's leder i DK fra febr. 45 (kom dog ej ad luftvejen, men via Sverige).

SOE
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 234, 252
Ole Lippmann, faldskærmschef
Faldskærmsagent - Medl. af Frihedsrådet for SOE
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 154,230.
Ole Lippmann
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 60, 62, 202
Ole Lippmann
Administration
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 54
Ole Lippmann
Flugthjælp

SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 162
Ole Lippmann, major
Faldskærmsagent
Kurer - køber maskingeværer i Sverige
Efterretning

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 329-338
Ole Lippmann
Faldskærmsagent - fra februar 1945 SOE´s danske leder af Modstandsbevægelsens Kommandoudvalg

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 339
Ole Lippmann, leder af soe
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 116,134,140,148-149,165-167,173,185-186,191,200,204,206,212.
Ole Lippmann, leder
Faldskærmsagent - blev Flemming Muus´s efterfølger

SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 89-95
Ole Lippmann, major
Faldskærmsagent - SOE-leder i Danmark fra ultimo 1944

SOE
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 134
Ole Lippmann, virksomhedsleder
Organisation - Chef for SOE fre febr 45
Efterretning - aktiv i den militære efterretningstjeneste 43-44
Administration - skaffe midler til indkøb af våben i Sverige
Region VI (København)
Dansk Samling, SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 153,184-185,188,208
Ole Lippman, chef for soe
Administration
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 132,134
Klister, chef for soe
Administration
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 132,134
Olaf Lund Lippmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Lippmann

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg, CPR opslag
Ole Lippmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Lippmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Lund Lippmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Lippman, leder af soe
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 31
Ole Lippmann, faldskærmschef
Almen illegal aktivitet - Litteraturen omtaler OL's telegrammer om angrebet på Shellhuset, og om tilknytningen til telefonaflytningerne i Nykøbing Falster.
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "En upåagtet del af modstandsbevægelsen. Glimt af efterretningstjenestens arbejde på Lolland og Falst" (Jens Erik CHristiansen, 2005), Lolland-Falsters Historiske Sa,fund. Årbog. 38
Ole Lippmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Lippmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Lippmann
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "En nordmands vej til Sønderjylland" (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink Side 193
Ole Lippmann
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 19
Ole Lippmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 92
Ole Lippmann
Organisation - SOE leder i Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 83,96
Ole Lippmann, major
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen." (Niels Barfoed, 2001) 110,124
Ole Lippmann, major
Faldskærmsagent - SOE´s repræsentant i Danmark.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Klip fra en filmmands liv" (Ingolf Boisen, 1977) 205, 218, 220
Ole Lippmann
Organisation - Chef for SOE Danmark

SOE
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 161-162
Ole Lippmann, major
Organisation - SOE's chef i Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 82,86,87
Ole Lippmann, forretningsmand, major/faldskærmschef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943" (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000 9,10
Ole Lund Lippmann, direktør
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 77, 92-94, 131, 609
Ole Lippmann
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Svitzer-aktionen i 1945" (Jørn Hansen, 2000) 11
Ole Lippmann
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 326, 331, 390, 705
Ole Lippmann, forretningsmand
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 330, 379
Ole Lippmann
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 240, 243, 395-396, 399, 401
Lippmann
Organisation

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 35
Sølling
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 240, 243, 395-396, 399, 401
Ole Lippmann, major, faldskærmschef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 415,416

Udviklet af ditmer a/s