Ole Lippmann

Senere navn(e): Ole Lippmann, Ole Lippmann, Ole Lippmann
Egentligt navn(e): Olaf Lund Lippmann
Dæknavn(e): Starch , Sølling , Klister , Starch, Sølling , Major Lund , Starch. Lund.
Født 25.04.1916
Død 03.09.2002
Direktør, Major, Narkoseassistent, Major (SOE), Faldskærmschef, Virksomhedsleder, Forretningsmand, direktør, Faldskærmsofficer, Major, Direktør. Officer., Major i Special Forces, kaptajn, Erhvervsmand, major, Faldskærmsofficer, Grosserer, Salgsrepræsentant, officer, erhvervsmand
Region VI (København), Region III (Sydjylland), Region V (Sjælland)
Chef, major, Major (SOE), SOE chef i Danmark., Leder af SOE, Leder, Major, Chef for SOE, faldskærmschef, Major/faldskærmschef, Faldskærmschef, Landsleder, SOE Chef, Chef for faldskærmsagenterne i Danmark, Leder af faldskærmsfolk, Major i SOE

Adresser

London, England
Strandgade 22, København K
København
København
London

Biografi

En biografi af Ole Lippmann er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 42L0000047

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Den Militære Efterretningstjeneste
Frihedsrådet
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Hærens Efterretningstjeneste
K-udvalget
SOE

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Andet
Efterretning
Efterretning (flygtet)
Faldskærmsagent
Flugthjælp
Illegal presse
Kurer
Militærgruppe
Organisation

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Ole Lippmann er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Litteraturhenvisninger

At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef. (Janni Andreassen, 2007), 203,230,236,241
Befrielsen (A. Schoch, 1948), København 1888-1945, 560
Befrielsesnatten - og hvad der gik forud (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 555, 557
Da Yankee'erne kom til Danmark (Peer Henrik Hansen, 2008), 73, 95, 96, 120, 221 (Billede)
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 634, 636(+portræt), 637, 838
Danmarks Frihedsraad (Erling Foss, 1948), København 1888-1945, 531
Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 689
De danske Faldskærmsfolk (Mogens Barfoed, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., s.230
De vovede livet (Per Amby, 1992), 65
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 739
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: Panserværnskompagniet (, 1995), 13
Den hemmelige tjeneste (Bob Ramsing, 1980), 78
Den utæmmede kanariefugl (David Lampe, 1957), s. 12, 168-170, og 207f.
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), 48, 49, 223, 247, 249, 319-321, 339-341
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 154,230.
En bog om Mogens Fog (, 1991), 106-107
En nordmands vej til Sønderjylland (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink, Side 193
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 12
En upåagtet del af modstandsbevægelsen. Glimt af efterretningstjenestens arbejde på Lolland og Falst (Jens Erik CHristiansen, 2005), Lolland-Falsters Historiske Sa,fund. Årbog., 38
Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand (Jørgen Røjel, 1985), 77
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 415,416
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 7, 116,118,119,122-124(Billede),125-132, 136, 141, 144
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 153,184-185,188,208
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), s. 207
Federspiel. En dansk europæer. (Ditlev Tamm, 2005), 96, 109, 110, 119, 121 (Billede)
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 171
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 221
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 116,134,140,148-149,165-167,173,185-186,191,200,204,206,212.
Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997., 9, 11, 13
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 238f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 69
Gør hvad du ikke tør (Tage Fischer Holst, 1965), 102
Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945 (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009, 146, 148, 154
Hans er blevet syg. (Verner Fält-Hansen, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141:1995, 57
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 51, 105, 112, 116, 246, 264-265, 308
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), Passim (ml. p. 50 - 312)
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 234, 252
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 240, 243, 395-396, 399, 401
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 124
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 121,122,123,139,141,142,212,220
I sabotagearbejde (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade, 98
I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen. (Niels Barfoed, 2001), 110,124
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 192
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 35
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 595
Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 19
Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (Aage Trommer, 1971), 212, 213
Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 82,86,87
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 232,245,256,
Klip fra en filmmands liv (Ingolf Boisen, 1977), 205, 218, 220
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 19
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 64,124,173,183.
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 5, 62, 131f, 138, 140, 149, 153, 165f, 168, 176, 179
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 284
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 11, 17, 19, 20, 25, 45, 49, 64, 67, 89, 129, 138, 206
Manden der ikke kunne tie (Carl Otto Brix, 2005), 17,35,62,65,79
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 61,237,248,250,254ff,292,299ff,317ff,321,322ff,,334ff,347ff,362ff,371,3732,376,379ff,388,389,390-1,4
Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1) (Knud J. V. Jespersen, 1998), 291
Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 134
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 31
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 225-6
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), Cf.
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 74
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 275, 277, 310, 332f,, 362
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1522
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 83,96
Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943 (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000, 9,10
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 13,85,184
Ole Lippmann. En af frihedskampens ledere. (John Gøth, 1985), FV. Frihedskampens Veteraner, 103, 1985., 91, 93 (Billede), 95, 97
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 162
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 329-338
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 339
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 326, 331, 390, 705
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 132,134
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 68
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 330, 379
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 253,267,269
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 4, 159, 160, 226, 228, 233-238
SOE-Special Forces - dets oprindelse og opgaver i Danmark (Ole Lippmann, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141, 1995., 23,25,31,33
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 31-2,43-4,67
Storfyrstinden (Trine Engholm Michelsen, 2021), 279,322,323,344,346,349,350
Svitzer-aktionen i 1945 (Jørn Hansen, 2000), 11
Sønderjylland besat (Søren Flott, 2015), 263
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 60, 62, 202
That Denmark Might Live (Irwing Werstein, 1967), 113
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 131
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 161-162
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 92
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 54
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 89-95
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 52
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 77, 92-94, 131, 609
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 72, 73, 340, 341, 705

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: - 42-13381
Arkivskaber: - 11A-15020
Arkivskaber: - 14A-19567
Arkivskaber: Ole Lippmann - 10F-11781
Arkivskaber: Robert Reilly, Interviews vedrørende angrebet på Shellhuset, foretaget af Robert Reilly i forbindelse med hans bog "The Sixth Floor". Interviews med: Ole Lippmann og Aage Schoch. - 10C-21890-5
Giver: Ole Lippmann - 07B-13821

Udskriften er baseret på 115 registreringer

Ole Lippmann, direktør
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 12
Ole Lippmann, chef
Efterretning
Region VI (København)
Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 52
Ole Lippmann, direktør, major
Faldskærmsagent

SOE, Frihedsrådet, K-udvalget
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 192
Ole Lippmann, major
Administration
Faldskærmsagent
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 275, 277, 310, 332f,, 362
Ole Lippmann, major (soe)
Efterretning
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 238f
Ole Lippmann, major
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 69
Ole Lippmann
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 74
Ole Lund Lippmann
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) s. 207
Ole Lippmann, major
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 102
Ole Lippmann, direktør
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5, 62, 131f, 138, 140, 149, 153, 165f, 168, 176, 179
Starch
Militærgruppe
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5, 62, 131f, 138, 140, 149, 153, 165f, 168, 176, 179
Ole Lippmann, narkoseassistent, soe chef i danmark.
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 64,124,173,183.
Ole Lippmann
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 121,122,123,139,141,142,212,220
Sølling, narkoseassistent, soe chef i danmark.
Militærgruppe
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 64,124,173,183.
Ole Lippmann, major (soe)
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 234, 252
Ole Lippmann, faldskærmschef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 154,230.
Ole Lippmann
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 60, 62, 202
Ole Lippmann
Administration
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 54
Ole Lippmann
Flugthjælp

SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 162
Ole Lippmann, major
Faldskærmsagent
Kurer
Efterretning

Den Militære Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 329-338
Ole Lippmann
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 339
Ole Lippmann, leder af soe
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 116,134,140,148-149,165-167,173,185-186,191,200,204,206,212.
Ole Lippmann, leder
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 89-95
Ole Lippmann, major
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 134
Ole Lippmann, virksomhedsleder
Organisation
Efterretning
Administration
Region VI (København)
Dansk Samling, SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 153,184-185,188,208
Ole Lippman, chef for soe
Administration
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 132,134
Klister, chef for soe
Administration
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 132,134
Olaf Lund Lippmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Lippmann

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg, CPR opslag
Ole Lippmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Lippmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Lund Lippmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Lippman, leder af soe
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 31
Ole Lippmann, faldskærmschef
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "En upåagtet del af modstandsbevægelsen. Glimt af efterretningstjenestens arbejde på Lolland og Falst" (Jens Erik CHristiansen, 2005), Lolland-Falsters Historiske Sa,fund. Årbog. 38
Ole Lippmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Lippmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Lippmann
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "En nordmands vej til Sønderjylland" (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink Side 193
Ole Lippmann
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 19
Ole Lippmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 92
Ole Lippmann
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 83,96
Ole Lippmann, major
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen." (Niels Barfoed, 2001) 110,124
Ole Lippmann, major
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Klip fra en filmmands liv" (Ingolf Boisen, 1977) 205, 218, 220
Ole Lippmann
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 161-162
Ole Lippmann, major
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 82,86,87
Ole Lippmann, forretningsmand, major/faldskærmschef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Mogens Hammer og hans rolle i modstandskampen 1941-1943" (Knud J.V. Jespersen, 2000), Krigshistorisk Tidsskrift, 36:3, 2000 9,10
Ole Lund Lippmann, direktør
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 77, 92-94, 131, 609
Ole Lippmann
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Svitzer-aktionen i 1945" (Jørn Hansen, 2000) 11
Ole Lippmann
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 326, 331, 390, 705
Ole Lippmann, forretningsmand
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 330, 379
Ole Lippmann
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 240, 243, 395-396, 399, 401
Lippmann
Organisation

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 35
Sølling
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 240, 243, 395-396, 399, 401
Ole Lippmann, major, faldskærmschef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 415,416
Ole Lippmann, direktør
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 739
Ole Lipmann
Andet

SOE
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 131
Ole Lippmann, direktør
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1522
Ole Lippmann, direktør
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand" (Jørgen Røjel, 1985) 77
Ole Lippmann
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 689
Ole Lippermann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "En bog om Mogens Fog" (, 1991) 106-107
Ole Lippmann, major
Organisation
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 232,245,256,
Sølling, major
Organisation
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 232,245,256,
Ole Lippmann
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "I sabotagearbejde" (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade 98
Sølling
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "I sabotagearbejde" (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade 98
Ole Lippmann, direktør
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den hemmelige tjeneste" (Bob Ramsing, 1980) 78
Ole Lund Lippmann, faldskærmsofficer, major
Efterretning
Efterretning (Flygtet)
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE, K-udvalget, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 7, 116,118,119,122-124(Billede),125-132, 136, 141, 144
Starch, Sølling, faldskærmsofficer, major
Efterretning
Efterretning (Flygtet)
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE, K-udvalget, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 7, 116,118,119,122-124(Billede),125-132, 136, 141, 144
Ole Lippmann, direktør. officer.
Militærgruppe

SOE
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 19
Ole Lippmann
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 225-6
Ole Lippmann
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Ole Lippmann
Efterretning
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådets Kontaktudvalg, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 50 - 312)
Ole Lippmann
Efterretning (Flygtet)

Frihedsrådets Kontaktudvalg, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 50 - 312)
Ole Lippmann
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådets Kontaktudvalg, Frihedsrådet, SOE
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 50 - 312)
Ole Lippmann, major i special forces
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 13,85,184
Ole Lippmann
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Befrielsesnatten - og hvad der gik forud" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 555, 557
Ole Lippmann
Organisation
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Frihedsrådet, SOE
Litteratur
1) "Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd" (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997. 9, 11, 13
Ole Lippman, landsleder
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 68
Ole Lippmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 595
Ole Lippmann, erhvervsmand
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 221
Major Lund, erhvervsmand
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 221
Ole Lippmann, major , soe chef
Efterretning

SOE
Litteratur
1) "SOE-Special Forces - dets oprindelse og opgaver i Danmark" (Ole Lippmann, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141, 1995. 23,25,31,33
Ole Lippmann, chef for faldskærmsagenterne i danmark
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 171
Ole Lippmann, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 253,267,269
Ole Lippmann
Efterretning

SOE
Litteratur
1) "That Denmark Might Live" (Irwing Werstein, 1967) 113
Ole Lippmann
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Befrielsen" (A. Schoch, 1948), København 1888-1945 560
Ole Lippmann, direktør
Efterretning
Organisation
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 51, 105, 112, 116, 246, 264-265, 308
Ole Lippmann
Faldskærmsagent
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 291
Ole Lippmann, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent
Efterretning
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Da Yankee'erne kom til Danmark" (Peer Henrik Hansen, 2008), 73, 95, 96, 120, 221 (Billede)
Starch, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent
Efterretning
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Da Yankee'erne kom til Danmark" (Peer Henrik Hansen, 2008), 73, 95, 96, 120, 221 (Billede)
Ole Lippmann, leder af faldskærmsfolk
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "De danske Faldskærmsfolk" (Mogens Barfoed, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. s.230
Ole Lippmann, faldskærmschef
Illegal presse
Efterretning
Faldskærmsagent
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 61,237,248,250,254ff,292,299ff,317ff,321,322ff,,334ff,347ff,362ff,371,3732,376,379ff,388,389,390-1,4
Ole Lippmann, grosserer
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Erling Foss, 1948), København 1888-1945 531
Ole Lippmann, salgsrepræsentant, officer
Illegal presse
Efterretning
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
Hærens Efterretningstjeneste, SOE, Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Ole Lippmann. En af frihedskampens ledere." (John Gøth, 1985), FV. Frihedskampens Veteraner, 103, 1985. 91, 93 (Billede), 95, 97
Ole Lippmann, faldskærmschef
Efterretning
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Hærens Efterretningstjeneste, SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Federspiel. En dansk europæer." (Ditlev Tamm, 2005) 96, 109, 110, 119, 121 (Billede)
Ole Lippmann
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 11, 17, 19, 20, 25, 45, 49, 64, 67, 89, 129, 138, 206
Ole Lippmann
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 48, 49, 223, 247, 249, 319-321, 339-341
Ole Lippmann
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 48, 49, 223, 247, 249, 319-321, 339-341
Ole Lippmann
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 124
Ole Lippmann
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 284
Ole Lippmann
Organisation

Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) 212, 213
Ole Lippmann, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 203,230,236,241
Ole Lippmann, direktør
Efterretning

Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 72, 73, 340, 341, 705
Ole Lippmann, major i special forces
Organisation

Litteratur
1) "De vovede livet" (Per Amby, 1992) 65
Ole Lippmann
Efterretning
Organisation
Faldskærmsagent
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) Cf.
Starch. Lund.
Efterretning
Organisation
Faldskærmsagent
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) Cf.
Ole Lippmann
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 31-2,43-4,67
Ole Lippmann
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 634, 636(+portræt), 637, 838
Ole Lippmann, major i soe
Andet

SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945" (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009 146, 148, 154
Ole Lippmann
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Den utæmmede kanariefugl" (David Lampe, 1957) s. 12, 168-170, og 207f.
Major Lund
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Den utæmmede kanariefugl" (David Lampe, 1957) s. 12, 168-170, og 207f.
Ole Lippmann
Organisation

SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 4, 159, 160, 226, 228, 233-238
Ole Lippmann, direktør
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Manden der ikke kunne tie" (Carl Otto Brix, 2005) 17,35,62,65,79
Ole Lippmann, erhvervsmand
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Storfyrstinden" (Trine Engholm Michelsen, 2021) 279,322,323,344,346,349,350
Ole Lippmann, landsleder
Organisation

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: Panserværnskompagniet" (, 1995), 13
Ole Lippmann, faldskærmschef
Organisation
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sønderjylland besat" (Søren Flott, 2015) 263
Ole Lippmann
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Hans er blevet syg. " (Verner Fält-Hansen, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141:1995 57

Udviklet af ditmer a/s