Carsten Høeg

Dæknavn(e): Claus Hansen
Født 15.11.1896
Død 1961
Professor, Efor, Filolog, Professor, Dr.phil., Filolog/professor, professor
Region VI (København)
Leder, leder, Kartoteksleder, Chef for Centralkartoteket

Adresser

Eforboligen, Hassagers Kollegium, København
Østerbro, København
København

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København) , Centralkartoteket


Billedkilde: Frihedsmuseet 42H0000188

Notater

09.1944 til 05.1945, Etablerede "Det hemmelige kartotek"/ Centralkartoteket /Interneringskartoteket
09.1944 til 05.1945, Etablerede "Det hemmelige kartotek"/ Centralkartoteket /Interneringskartoteket

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

BOPA
Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Frit Danmark
Ringen

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - 1943 bad Frode Jakobsen C.H. om at redigere Ringens ugentlige politiske meddelelser
Administration - Forestod udarbejdelsen af Centralkartoteket
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - 1942 medlem af Ringens kreds af universitetslærere. F.eks. fremkaldte mikrofilm
Andet
Efterretning
Efterretning - Forestod organisering og systematisering af informationsindsamlingen fra sep. 1944
Efterretning - Fra sommeren 1944 hovedmand bag Centralkartoteket
Efterretning - Leder af Frit Danmarks kartotek over nazisympatisører
Flugthjælp - Husede jøder i 1943
Illegal presse - Var i en periode redaktør for "Det politiske" - Ringens illegale blad - frem til sommeren 1944
Organisation

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0990, Lønningsliste for medarbejdere ved Centralkartoteket i perioden: 14/5-20/5 1945, Pk. 29
Rigsarkivet, 0990, Lønningsliste for medarbejdere ved Centralkartoteket i perioden: 21/5-25/5 1945, Pk. 29
Rigsarkivet, 0990, Lønningsliste for medarbejdere ved Centralkartoteket i perioden: 5/5-13/5 1945, Pk. 29.

Litteraturhenvisninger

Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), 119
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 261,278.
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 76,220.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 168
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 8,11,29,159,
Interneringskartoteket (Jens Ege m.fl., 2005), 14,17-28,29,30,31,34,35,37,38-46,
Interneringskartoteket (Jens Ege m.fl., 2005), s. 5f
Mit fængslende liv (Erik A. V. M. Eegholm, 2011), s. 50
Modstandsbevægelsen i Viborg (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965, 201
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 638
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 620

Udskriften er baseret på 13 registreringer

Carsten Høeg, professor, efor, filolog, leder
Efterretning - Forestod organisering og systematisering af informationsindsamlingen fra sep. 1944
Flugthjælp - Husede jøder i 1943
Administration - 1943 bad Frode Jakobsen C.H. om at redigere Ringens ugentlige politiske meddelelser
Region VI (København)
Litteratur
1) "Interneringskartoteket" (Jens Ege m.fl., 2005) 14,17-28,29,30,31,34,35,37,38-46,
Carsten Høeg, professor, efor, filolog, leder
Efterretning - Forestod organisering og systematisering af informationsindsamlingen fra sep. 1944
Flugthjælp - Husede jøder i 1943
Administration - 1943 bad Frode Jakobsen C.H. om at redigere Ringens ugentlige politiske meddelelser
Almen illegal aktivitet - 1942 medlem af Ringens kreds af universitetslærere. F.eks. fremkaldte mikrofilm
Region VI (København)
Litteratur
1) "Interneringskartoteket" (Jens Ege m.fl., 2005) 14,17-28,29,30,31,34,35,37,38-46,
Claus Hansen, leder
Administration
Region VI (København)
Litteratur
1) "Interneringskartoteket" (Jens Ege m.fl., 2005) s. 5f
Carsten Høeg, professor, københavn
Illegal presse - Var i en periode redaktør for "Det politiske" - Ringens illegale blad - frem til sommeren 1944
Efterretning - Fra sommeren 1944 hovedmand bag Centralkartoteket
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 168
Carsten Høeg, professor, leder
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 8,11,29,159,
Carsten Høeg, dr.phil., kartoteksleder
Efterretning - Leder af Frit Danmarks kartotek over nazisympatisører
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 261,278.
Carsten Høeg, filolog/professor
Andet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 76,220.
Carsten Høeg
Efterretning
Region VI (København)
Centralkartoteket
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0990, Lønningsliste for medarbejdere ved Centralkartoteket i perioden: 5/5-13/5 1945, Pk. 29.
2) Rigsarkivet, 0990, Lønningsliste for medarbejdere ved Centralkartoteket i perioden: 14/5-20/5 1945, Pk. 29
3) Rigsarkivet, 0990, Lønningsliste for medarbejdere ved Centralkartoteket i perioden: 21/5-25/5 1945, Pk. 29
Carsten Høeg, professor
Administration
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Viborg" (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965 201
Carsten Høeg, professor
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 638
Carsten Høeg, professor
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 620
Carsten Høegh, professor, chef for centralkartoteket
Administration - Forestod udarbejdelsen af Centralkartoteket
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mit fængslende liv" (Erik A. V. M. Eegholm, 2011) s. 50
Carsten Høegh
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg, BOPA
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) 119

Udviklet af ditmer a/s