Emil Haslund

Egentligt navn(e): Peter Emil Vilhelm Haslund
Født 14.04.1911
Død 23.03.1986
Smedesvend
Region VI (København)

Adresser

København

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København), København: Afsnit 8M (Bopa) , Kompagni K.K.


Notater

Fra 1943, Teglers svoger, Per Mortensens morbroder
Gift med Ulla, som var søster til Hans Edvard Teglers.
svoger til H.E. Teglers

Organisationstilknytning

BOPA
DKP

Modstandsaktivitet

Andet - Leder af BOPA,s våbenfabrik.
Andet - våbenfabrikation
Illegal presse - Distribuerede bladet "frie Danske"
Industrisabotage
Militærgruppe
Sabotage

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0990, Feriemærkeregnskab for Kompagni K.K., Pk. 48

Litteraturhenvisninger

En smededreng går til modstand (Aage Staffe, 2001), 123, 134, 135 og 136.
Praktisk Patriotisme (Per Mortensen, 2007), 74, 104
Sabotage - amatørernes oprør (Hans Edvard Teglers, 1961), s. 135
Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974) (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974), 20,
Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 102, 118, 327

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Poul Harlev - 08A-14043

Udskriften er baseret på 7 registreringer

Peter Emil Vilhelm Haslund
Andet - våbenfabrikation

BOPA
Litteratur
1) "Praktisk Patriotisme" (Per Mortensen, 2007) 74, 104
Emil Haslund, smedesvend
Illegal presse - Distribuerede bladet "frie Danske"
Andet - Leder af BOPA,s våbenfabrik.
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "En smededreng går til modstand " (Aage Staffe, 2001) 123, 134, 135 og 136.
Emil Haslund
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 102, 118, 327,
Emil Haslund
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotage - amatørernes oprør" (Hans Edvard Teglers, 1961) s. 135
Peter Emil Vilhelm Haslund
Militærgruppe
Region VI (København), København: Afsnit 8M (Bopa)
BOPA, Kompagni K.K.
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0990, Feriemærkeregnskab for Kompagni K.K., Pk. 48
Peter Emil Vilhelm Haslund
Industrisabotage
Region VI (København)
BOPA
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Emil Haslund
Sabotage
Region VI (København)
BOPA, DKP
Litteratur
1) "Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974)" (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974) 20,

Udviklet af ditmer a/s