Aage Højland Christensen

Dæknavn(e): Thygesen , Ingeniør Thygesen , Thygesen , Peter Jensen, ingeniør Thygesen, Poul Møller, Jørg , Peter Jensen , Onkel
Født 08.05.1902
Død 10.08.1961
Kaptajn, Læge, Læge, Dr., Kaptajn i hæren, Oberstløjtnant, kaptajn, Kaptajn - Hæren, Repræsentant, Kaptajn (hæren), Kaptajn (hær)
Region III (Sydjylland), Region V (Sjælland), Region VI (København), Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland)
Kaptajn, Regionschef, Leder, Frihedsrådets M-udvalg, Medl. M-udvalg, kurer, regionschef, Regionsleder, Leder af Reg. III, leder, Regionschef for Region III, Chef, Instruktør, Leder Region III, Chef region III, Leder af region III, Chef for Region III, Leder af reg. III, Militærleder, Modstandsleder, Regionschef Sønderjylland

Adresser

Kolding
København
Rødding
Aabenraa

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København) , Regionsledelsen (Region 3)


Billedkilde: HSB, Esbjerg/Stig Sumborg

Notater

1944 til 05.1945, Bliver sommeren 1944 sendt til sydjylland for at organisere modstandsgrupper
Fra 11.1944, Leder af Reg. III
Ingen konkrete oplysninger om tidsperiode.
11.1944 til 22.11.1945, blev regionsleder for region 3 i nov. 1944
Var leder af Region III
Var medlem af Region III's ledelse
Var leder af Frihedsrådets militærudvalg, startede sammen med Frode Jakobsen og Svend Hoffmann modstandsgrupper for Ringen.
Var chef for Region III
Blev leder af Region III
Fra 11.1944, Regionsleder
11.1944 til 05.1945, Leder af Region III fra nov. 1944 tilo befrielsen
Fra 1944, Opretter forbindelse til Johs Rosendahl
Fra 02.1944, Identificerede en udsendt
Til 05.05.1945, Kaptajn Højland Christensen var chef for Region 3

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Den lille generalstab
Frihedsrådets Militærudvalg
M-udvalget
Ringen

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Deltog efter befrielsen i Frihedsbevægelsens Samråd, men ikke som repræsentant for Ringen
Administration - Regionsleder (Reg. III) i den angivne periode. Gruppetilhørsforhold ikke oplyst
Administration - var med i hovedledelsen og forretningsudvalget
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Blev leder af Region III
Almen illegal aktivitet - fra oktober 1944 leder af reg. 3.
Andet
Andet - Fælles militært udvalg
Andet - Kontaktperson mellem Frode Jakobsen og hærens ledelse.
Andet - Ledelse
Andet - Modstandsleder
Andet - Rejser rundt på Sjælland for at oprette militærgrupper for Ringen
Andet - Står anført bl.a. som kontaktmand til S. N., som var ansat i Hipo og gav oplysninger til modstandsbevægelsen.
Flugthjælp - Johann M. Böge havde gennem Bøving fået kontakt til ovenn. som skaffede kontakt til Ingeniør Floor og Toldstrup
Kurer - Initierer 6-mandsgrupper i RGN V for Ringen forår-sommer 44.
Lokalkomite
Militærgruppe
Militærgruppe - Central skikkelse ifht. opbygningen af militærgrupper.
Militærgruppe - Forbindelsesmand mellem Frihedsrådet og officererne (lille generalstab)
Militærgruppe - Oprettede 6-mandsgrupper af folk med tilknytning til Ringen, efter at være udtrådt af m-udvalget som hærens repræsentant - uoverensstemmelser med den lille generalstab, da han støttede hærens deltagelse i ventegrupper i SOE-regi.
Militærgruppe - oprettede og instruerede ventegrupper
Militærgruppe - oprettede ventegrupper i Horsens
Militærgruppe - Organiserede via Ringen militærgrupper i hele landet
Militærgruppe - Overtog ledelsen af Region III fra november 1944
Organisation
Organisation - Dannede 6-mandsgrupper i Jylland, og oprettede afdelinger i 62 byer. Leder af Region III 10.11.44
Organisation - Frihedsrådet + "lille generalstab"
Organisation - Hærens repræsentant i Frihedsrådets M-udvalg frem til feb. 1944
Organisation - Medlem af Frihedsrådets M-udvalg (repr. hæren) i jan-febr. 44. Efterår 44 chef for RGN III.
Organisation - Regionschef
Organisation - Regionsledelse
Ruteaktivitet - Medlem af afskibningsgruppe
Sabotage

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Georg Zeuner. Den første akademiker af Jakob Zeuner. Side 15

Litteraturhenvisninger

4. maj (Per Mortensen, 2005)
Alle mine kæpheste (Jørgen Bøgh, 1991), 108
Besættelse og befrielse. Brikker til en mosaik om livet i Kolding 1940-45. (Jesper Hansen & Niels Østergaard, 1995), 31
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), s. 211
Besættelsestiden 1940-45 i Rødding Kommune (Niels H. Kragh Nielsen, 1985), Historisk Årbog for Rødding Kommune 1985, 59
Dagværk og natarbejde (Johannes Rosendahl, 1995), 51 og 53 og 96 og 101
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 212,213
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 232
De borgerlige kommer med (Vagn Merrild Jensen, 1985), Kolding kæmper, 63
De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie (Henrik Dethlefsen, 1993), s. 38
Den jydske Modstandsbevægelse (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister, 200, 235, 237
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 40
Den sidste krigsvinter (Søren Vestergaard, 1986), FV-Bladet, nr. 105, 63
Det illegale arbejde (Erling Stilling, 1946), Kolding under besættelsen, 301 +306
En nordmands vej til Sønderjylland (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink, Side 193
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 38
Esbjerg under den Anden Verdenskrig 1939-45 (Sven Henningsen, 1955), 217, 218
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 232,233,262,554
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 290-291.
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 95
Fordwick - en recognoscering for en forbindelse Stockholm-Hamburg og retur (Johann Böge, 1991), Sønderjyske Årbøger, 284
Frihed det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp. (Poul Nyboe Andersen, 1996), s.109 & 110
Frihedskampen i Sønderjylland (Chr. Demuth, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland, 22
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 100,104-105,169,245-246,397.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 171f
Glædestimer og frimandskår. Befrielsessommeren i Esbjerg. (Niels Wium Olesen, 1995), Fra Ribe Amt, 26, 321
Gruppen "Gorm" (Carlo Andersen, 1945), 137, 141 - 142.
Grænselandet i modstandskamp (Hans Mørup, 1961), Liv og virke i vort grænseland, 107
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 160, 194-195, 197; 474, 491
Hjemmeværnsdistrikt 34 Aabenraa 1949-1999. Danmarks lænkehund mod syd. (, 1999), 9
Holger Jensen. Sabotør i Vejle - sabotageleder i Kolding. (Freddy Jensen & William Rosenkilde, 1986), Interviews omkring besættelsen VI, 35,36,44,51
Holsted Kommune. Besættelsestiden. (, 1985), S. 46
Hvem var Knuds mordere? (Uwe Dall, 2004), By, marsk og geest, 2004, Side 40.
Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 25
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 39,42,43,124,131,140,196
I Hammelev præstegård under krigen (Vilhelm Krarup, 2000), Grenaa og omagn før og nu, 1980/81 & 1981/82, 119
I Toldstrups tjeneste (Jørgen Hesseldahl, 1994), 80-81
Immanuel Christian Jensen 1906-1972 - tekniker og opfinder, modstandsmand og menneske. (Uwe Dall & Søren Mulvad, 2002), By, Marsk og Geest, 2002, 58
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 28, 31
Kiv og krig (Allan Huglstad, 2000), 260, 263
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 14, 106, 122, 162
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 162f, 214f, 220f, 229f, 265ff, 282f, m.m.
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 305,306,307,309,312,317
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Jørgen Andersen, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland, s. 196
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift, 103-106-107-108
Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger, 167 - 169, 171, 172, 175, 176
Modstandsbevægelsen på Skærbæk-egnen (Henrik Skov Kristensen, 1993), Sønderjyske Årbøger, 164,165,169,187
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 56
Modstandskamp i Jels, Hans Poulsen, Jels - modstandsmand under 2. verdenskrig (Holger Bertelsen, 2011), Historisk Årbog for Rødding-egnen, 2011, 48
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 60,68-69,72,77,78,81,83-84,125
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 255,256
Opposition, modstand og modstandsbevægelse (Niels Wium Olesen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, 131
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 586, 705, 708
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 364
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 73, 79
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 73,79,138.
Samarbejde og sabotage (Henrik Lundtofte (red.), 2006), 251
Schweinhund (L. J. H. Zierau, 2000), s. 73-74.
Sønderjylland 1920-1945 (P. Tolderlund-Hansen, 1945), 14
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 61
Thue og hans tid (Dorthe Petersen, 1992), 41,88,122-124
To episoder fra befrielsesdagene i Kolding 1945 (Gunnar A. Engberg, 1975), Vejle Amts Årbog 1975, 61, 64
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 74
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 39,40,90-92

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Erik Svensson - 07B-14136
Arkivskaber: Richard Bach, "Min fars erindringer. Richard Bach - 01.06.1917 - 21.02.2005." Fotokopi. - 07B-12584-1
Arkivskaber: Aage Højland Christensen - 07H-15354
Arkivskaber: Aage Højland Christensen - 07B-25069

Udskriften er baseret på 75 registreringer

Aage Højland Christensen, kaptajn
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 38
Aage Højland Christensen, kaptajn
Administration
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Dagværk og natarbejde " (Johannes Rosendahl, 1995) 51 og 53 og 96 og 101
Thygesen, kaptajn
Militærgruppe
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Dagværk og natarbejde " (Johannes Rosendahl, 1995) 51 og 53 og 96 og 101
Th. Højland Christensen, kaptajn, regionschef
Almen illegal aktivitet - fra oktober 1944 leder af reg. 3.
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Frihed det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp." (Poul Nyboe Andersen, 1996) s.109 & 110
Aage Højland Christensen, kaptajn, leder
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Samarbejde og sabotage" (Henrik Lundtofte (red.), 2006) 251
Ingeniør Thygesen, regionschef
Militærgruppe
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Frihed det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp." (Poul Nyboe Andersen, 1996) s.109 & 110
Aage Højland Christensen, kaptajn
Militærgruppe - Central skikkelse ifht. opbygningen af militærgrupper.
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 162f, 214f, 220f, 229f, 265ff, 282f, m.m.
Højland Christensen, kaptajn, frihedsrådets m-udvalg
Andet - Rejser rundt på Sjælland for at oprette militærgrupper for Ringen
Region V (Sjælland)
Ringen
Litteratur
1) "Kiv og krig" (Allan Huglstad, 2000) 260, 263
Aage Højland Christensen, kaptajn, københavn
Militærgruppe - Organiserede via Ringen militærgrupper i hele landet
Organisation - Hærens repræsentant i Frihedsrådets M-udvalg frem til feb. 1944
Militærgruppe - Overtog ledelsen af Region III fra november 1944
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg, Ringen, Regionsledelsen (Region 3)
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 171f
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) s. 211
Aage Højland Christensen, kaptajn
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab, M-udvalget
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 73, 79
Aage Højland Christensen, kaptajn
Militærgruppe

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 73, 79
Højland Christensen, læge
Ruteaktivitet - Medlem af afskibningsgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie" (Henrik Dethlefsen, 1993) s. 38
Aage Højland Christensen, kaptajn, medl. m-udvalg, kurer, regionschef
Organisation - Medlem af Frihedsrådets M-udvalg (repr. hæren) i jan-febr. 44. Efterår 44 chef for RGN III.
Kurer - Initierer 6-mandsgrupper i RGN V for Ringen forår-sommer 44.
Region V (Sjælland)
Den lille generalstab, Ringen
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 160, 194-195, 197; 474, 491
Højland Christensen, læge, dr.
Andet - Står anført bl.a. som kontaktmand til S. N., som var ansat i Hipo og gav oplysninger til modstandsbevægelsen.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gruppen "Gorm"" (Carlo Andersen, 1945) 137, 141 - 142.
Aage Højland Christensen, kaptajn
Militærgruppe - Forbindelsesmand mellem Frihedsrådet og officererne (lille generalstab)
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 14, 106, 122, 162
Aage Højland Christensen, leder
Organisation
Region III (Sydjylland)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 39,42,43,124,131,140,196
Aage Højland Christensen, kaptajn i hæren, regionsleder
Administration - var med i hovedledelsen og forretningsudvalget
Militærgruppe - oprettede og instruerede ventegrupper
Almen illegal aktivitet
Administration - Deltog efter befrielsen i Frihedsbevægelsens Samråd, men ikke som repræsentant for Ringen
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 60,68-69,72,77,78,81,83-84,125
Thygesen, kaptajn i hæren, regionsleder
Militærgruppe
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 60,68-69,72,77,78,81,83-84,125
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 290-291.
Aage Højland Christensen, oberstløjtnant, leder
Administration
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Thue og hans tid" (Dorthe Petersen, 1992) 41,88,122-124
Aage Højland Christensen, kaptajn, leder af reg. iii
Militærgruppe
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 364
Aage Højland Christensen, oberstløjtnant
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg under den Anden Verdenskrig 1939-45" (Sven Henningsen, 1955) 217, 218
Aage Højland Christensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 61
Højland Christensen, kaptajn, leder
Militærgruppe
Almen illegal aktivitet - Blev leder af Region III
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 39,40,90-92
Højland Christensen, leder
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 212,213
Højland Christensen, kaptajn, regionschef for region iii
Administration
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 80-81
Højland Christensen, kaptajn, leder
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 232
Peter Jensen, ingeniør Thygesen, Poul Møller, Jørg, kaptajn, leder
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 232
Aage Højland-Christensen, kaptajn, chef
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 73,79,138.
Aage Højland Christensen, kaptajn
Andet - Kontaktperson mellem Frode Jakobsen og hærens ledelse.
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 100,104-105,169,245-246,397.
Aage Højland Christensen
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 95
Aage Højland Christensen, instruktør
Militærgruppe - oprettede ventegrupper i Horsens

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Georg Zeuner. Den første akademiker af Jakob Zeuner. Side 15,
Aage Højland Christensen
Region III (Sydjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Aage Højland Christensen
Organisation
Region III (Sydjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
Højland Christensen, kaptajn, regionschef
Andet - Ledelse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Frihedskampen i Sønderjylland" (Chr. Demuth, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland 22
Højland Christensen, kaptajn, regionsleder
Almen illegal aktivitet
Militærgruppe
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Skærbæk-egnen" (Henrik Skov Kristensen, 1993), Sønderjyske Årbøger 164,165,169,187
Højland, leder region iii
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "De borgerlige kommer med" (Vagn Merrild Jensen, 1985), Kolding kæmper 63
Aage Højland Christensen, kaptajn
Organisation
Militærgruppe
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn" (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger 167 - 169, 171, 172, 175, 176
Aage Højland Christensen, kaptajn
Lokalkomite
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Opposition, modstand og modstandsbevægelse" (Niels Wium Olesen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945 131
Aage Højland Christensen, kaptajn - hæren, chef region iii
Organisation
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift 103-106-107-108
Aage Højland Christensen, kaptajn, leder af region iii
Flugthjælp - Johann M. Böge havde gennem Bøving fået kontakt til ovenn. som skaffede kontakt til Ingeniør Floor og Toldstrup
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Fordwick - en recognoscering for en forbindelse Stockholm-Hamburg og retur" (Johann Böge, 1991), Sønderjyske Årbøger 284
2) "4. maj" (Per Mortensen, 2005)
Peter Jensen, kaptajn, leder af region iii
Flugthjælp - Johann M. Böge havde gennem Bøving fået kontakt til ovenn. som skaffede kontakt til Ingeniør Floor og Toldstrup
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Fordwick - en recognoscering for en forbindelse Stockholm-Hamburg og retur" (Johann Böge, 1991), Sønderjyske Årbøger 284
2) "4. maj" (Per Mortensen, 2005)
Højland Christensen, kaptajn
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Jørgen Andersen, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland s. 196
Højland Christensen, chef for region iii
Administration
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Den sidste krigsvinter" (Søren Vestergaard, 1986), FV-Bladet, nr. 105 63
Højland Christensen, kaptajn, leder af reg. iii
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "To episoder fra befrielsesdagene i Kolding 1945" (Gunnar A. Engberg, 1975), Vejle Amts Årbog 1975 61, 64
Højland Christensen, kaptajn, militærleder
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Schweinhund" (L. J. H. Zierau, 2000) s. 73-74.
Aage Højland Christensen, kaptajn, chef for region iii
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Besættelse og befrielse. Brikker til en mosaik om livet i Kolding 1940-45." (Jesper Hansen & Niels Østergaard, 1995) 31
Højland Christensen, kaptajn, regionschef
Organisation - Regionschef
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Det illegale arbejde" (Erling Stilling, 1946), Kolding under besættelsen 301 +306
Aage Højland Christensen, kaptajn, regionsleder
Organisation
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 305,306,307,309,312,317
Højland Christensen, kaptajn, modstandsleder
Andet - Modstandsleder
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Glædestimer og frimandskår. Befrielsessommeren i Esbjerg." (Niels Wium Olesen, 1995), Fra Ribe Amt, 26 321
Aage Højland Christensen, kaptajn, regionsleder
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Hvem var Knuds mordere?" (Uwe Dall, 2004), By, marsk og geest, 2004 Side 40.
Peter Jensen, kaptajn, regionsleder
Organisation
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 305,306,307,309,312,317
Højland Christensen, kaptajn, leder af region iii
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Besættelsestiden 1940-45 i Rødding Kommune" (Niels H. Kragh Nielsen, 1985), Historisk Årbog for Rødding Kommune 1985 59
Aage Højland Christensen, kaptajn, regionsleder
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Alle mine kæpheste" (Jørgen Bøgh, 1991) 108
Peter Jensen, repræsentant, regionsleder
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Alle mine kæpheste" (Jørgen Bøgh, 1991) 108
Aage Højland-Christensen, kaptajn, regionsleder
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "En nordmands vej til Sønderjylland" (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink Side 193
Onkel, kaptajn, regionsleder
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "En nordmands vej til Sønderjylland" (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink Side 193
Højland Christensen, kaptajn
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Grænselandet i modstandskamp" (Hans Mørup, 1961), Liv og virke i vort grænseland 107
Aa. Højland Christensen, kaptajn
Administration - Regionsleder (Reg. III) i den angivne periode. Gruppetilhørsforhold ikke oplyst
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Hjemmeværnsdistrikt 34 Aabenraa 1949-1999. Danmarks lænkehund mod syd." (, 1999) 9
Aage Højland Christensen, kaptajn, regionsleder
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Immanuel Christian Jensen 1906-1972 - tekniker og opfinder, modstandsmand og menneske." (Uwe Dall & Søren Mulvad, 2002), By, Marsk og Geest, 2002 58
Højland Christensen, kaptajn, regionsleder
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Holsted Kommune. Besættelsestiden." (, 1985) S. 46
Åge Højland Christensen, kaptajn
Militærgruppe - Oprettede 6-mandsgrupper af folk med tilknytning til Ringen, efter at være udtrådt af m-udvalget som hærens repræsentant - uoverensstemmelser med den lille generalstab, da han støttede hærens deltagelse i ventegrupper i SOE-regi.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 40
Højland-Christensen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "I Hammelev præstegård under krigen" (Vilhelm Krarup, 2000), Grenaa og omagn før og nu, 1980/81 & 1981/82 119
A Højland Christensen, kaptajn
Organisation - Dannede 6-mandsgrupper i Jylland, og oprettede afdelinger i 62 byer. Leder af Region III 10.11.44
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 56
Højland Christensen, kaptajn (hæren)
Organisation - Regionsledelse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Holger Jensen. Sabotør i Vejle - sabotageleder i Kolding." (Freddy Jensen & William Rosenkilde, 1986), Interviews omkring besættelsen VI 35,36,44,51
Højland Christensen, kaptajn
Organisation
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Den jydske Modstandsbevægelse" (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister 200, 235, 237
Højland Christensen, kaptajn, regionschef sønderjylland
Organisation
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Sønderjylland 1920-1945" (P. Tolderlund-Hansen, 1945) 14
Thygesen, kaptajn, regionschef sønderjylland
Organisation
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Sønderjylland 1920-1945" (P. Tolderlund-Hansen, 1945) 14
Højland Christensen
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandskamp i Jels, Hans Poulsen, Jels - modstandsmand under 2. verdenskrig" (Holger Bertelsen, 2011), Historisk Årbog for Rødding-egnen, 2011 48
Højland Christensen
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 74
Højland Christensen
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 586, 705, 708
Aage Højland Christensen, kaptajn, leder af region iii
Administration
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 25
Aage Højland Christensen, kaptajn (hær)
Organisation - Frihedsrådet + "lille generalstab"

Den lille generalstab, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 255,256
Højland Christensen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 28, 31
Aage Højland Christensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Aage Højland Christensen, kaptajn
Andet - Fælles militært udvalg
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 232,233,262,554

Udviklet af ditmer a/s