Hartvig Heinrich Rambusch

Født 18.07.1894
Død 03.10.1970
Landsretssagfører, LRS advokat, Sagfører
Region III (Sydjylland)

Adresser

Vestre Fængsel, København
Esbjerg
Frøslevlejren
Horserødlejren
Meppen-Versen
Neuengamme


Billedkilde: Hartvig Rambusch - Esbjerg - Neuengamme og retur s 7/Stig Sumborg

Notater

Var medlem af Frit Danmarks lokalgruppe i Esbjerg, blev arresteret og sendt i tysk koncentrationslejr.
Var med i ledelsen af Frit Danmarks lokalkomite i Esbjerg.
Fra 1943, Indvalgt i Esbjerg byråd ved valget i maj 1943. Arresteret i 1944 og sendt til Frøslev og senere Neuengamme
Fra 02-03-1944 til 14-04-1944: Fange i Vestre Fængsel, København
Fra 14-04-1944 til 12-08-1944: Fange i Horserødlejren
Fra 13-08-1944 til 20-10-1944: Fange i Frøslevlejren
Fra 20-10-1944: Fange i Neuengamme
03.1943 til 04.05.1945, Medl. Frit Danmarks Esbjerggruppe marts 1943, medl. Esbjerg Byråd (radikal) maj 1943, arresteret 2.3.44. 13.3.44 i Vestre Fængsel, 14.4.44 i Horserød, 11.8.44 i Frøslev, 20.10 44 i Neuengamme.

Lokalitet

Esbjerg

Organisationstilknytning

Frit Danmark
Sydvestjylland (illegalt blad)

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Medlem af Frit Danmark gruppen fra 1943.
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Andet - Foresæde ( i måned 08 1944 ) ved fangeret i Frøslevlejren
Efterretning
Flugthjælp
Illegal presse
Illegal presse - Og stod for en del pengeindsamling
Lokalkomite
Organisation

Frøslevlejrens fangekartotek

Hartvig Heinrich Rambusch var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Kildehenvisninger

Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 60-personarkiver beretning fra HHR fra 1949

Litteraturhenvisninger

Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45 (Anders Malling Aaboer, 2001), 8, 15, 27-31, 37, 40, 41, 43, 45-48, 63, 90
Esbjerg under den Anden Verdenskrig 1939-45 (Sven Henningsen, 1955), 46,135,216,219
Esbjerg-Neuengamme og retur (Hartvig H. Rambusch, 1990), Hele bogen
Esbjergs historie 1910-1998, Havneby og Storkommune (Verner Bruhn og Poul Holm, 1998), 143, 151.
Glædestimer og frimandskår. Befrielsessommeren i Esbjerg. (Niels Wium Olesen, 1995), Fra Ribe Amt, 26, 307
Kære Far (Birthe Nordentoft Feilberg, 1995), 87 -
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 59, 61ff, 137, 147, 156, 217
Omkring "Gendarmen". En kommunist i periferien. (John T. Lauridsen, 1993), Fra Ribe Amt, 26, 56
Sydvestjylland. Frit Danmark 1943-45 (, 1980), Indledning
Træk af modstandsbevægelsens arbejde i Varde (Viggo Schantz, 1998), Besættelseshistorier fra Ribe Amt, Side 26
Varde 1940-45 (Claus Friisberg, 1992), Varde 1920-1990. Fra købstad til storkommune., 414
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 34, 41

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger, Optagelsesbegæring - 46-10862-1792
Arkivskaber: Hartvig Heinrich Rambusch - 30C-10651
Arkivskaber: Hartvig Heinrich Rambusch, Brev vedr. ophold i lejren Meppen-Versen. - 30C-10651-2
Arkivskaber: Hartvig Heinrich Rambusch, Postkort - 30C-10651-1

Udskriften er baseret på 21 registreringer

H. H. Rambusch, landsretssagfører, esbjerg
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 59, 61ff, 137, 147, 156, 217
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 60-personarkiver beretning fra HHR fra 1949
Rambusch, landsretssagfører
Andet - Foresæde ( i måned 08 1944 ) ved fangeret i Frøslevlejren

Litteratur
1) "Kære Far" (Birthe Nordentoft Feilberg, 1995) 87 -
H. H. Rambusch, landsretssagfører
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Esbjerg under den Anden Verdenskrig 1939-45" (Sven Henningsen, 1955) 46,135,216,219
H. H. Rambusch, landsretssagfører
Illegal presse
Lokalkomite
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 34, 41
Hartvig Rambusch
Almen illegal aktivitet - Medlem af Frit Danmark gruppen fra 1943.
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Esbjergs historie 1910-1998, Havneby og Storkommune" (Verner Bruhn og Poul Holm, 1998) 143, 151.
Hartvig Heinrich Rambusch, lrs advokat
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,
Hartvig Heinrich Rambusch
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Hartvig Heinrich Rambusch
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Hartvig Heinrich Rambusch
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Hartvig Heinrich Rambusch
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Hartvig Heinrich Rambusch
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Hartvig Heinrich Rambusch
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Hartvig Heinrich Rambusch

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Hartvig Heinrich Rambusch
Illegal presse

Frit Danmark
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Rambusch
Illegal presse
Efterretning
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Varde 1940-45" (Claus Friisberg, 1992), Varde 1920-1990. Fra købstad til storkommune. 414
Rambusch, sagfører
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Omkring "Gendarmen". En kommunist i periferien." (John T. Lauridsen, 1993), Fra Ribe Amt, 26 56
Hartvig H. Rambusch, landsretssagfører
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark, Sydvestjylland (illegalt blad)
Litteratur
1) "Sydvestjylland. Frit Danmark 1943-45" (, 1980) Indledning
Rambusch, landsretssagfører
Andet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Træk af modstandsbevægelsens arbejde i Varde" (Viggo Schantz, 1998), Besættelseshistorier fra Ribe Amt Side 26
Hartvig Heinrich Rambusch, sagfører
Organisation
Illegal presse
Flugthjælp
Lokalkomite
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Esbjerg-Neuengamme og retur" (Hartvig H. Rambusch, 1990) Hele bogen
Hartvig H. Rambusch
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Glædestimer og frimandskår. Befrielsessommeren i Esbjerg." (Niels Wium Olesen, 1995), Fra Ribe Amt, 26 307
Hartvig H. Rambusch, landsretssagfører
Illegal presse - Og stod for en del pengeindsamling
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45" (Anders Malling Aaboer, 2001) 8, 15, 27-31, 37, 40, 41, 43, 45-48, 63, 90

Udviklet af ditmer a/s