Egil Pagh Barfod

Dæknavn(e): Block (Bloch), Emil Blok , Bloch - Blok
Født 23.01.1913
Død 19.07.1988
Grosserer, Assistent
Region VI (København)
Leder af Holger Danske., Københavnsledelse Dansk Samling

Adresser

Alsgades Skole, København
Bullenhuser Damm, Hamburg
Høyrups Allé 8 A, Hellerup
Vestre Fængsel, København
Horserødlejren
KZ Neuengamme
København
Neuengamme

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København) , Københavnsledelsen


Billedkilde: Frihedsmuseet

Notater

Fra 06.12.1944, Arresteret af Gestapo og deporteret til Neuengamme, hvorfra han kom hjem med de hvide busser
1944 til 07.1944, Chef for Holger Danske fra foråret til juni-juli 1944. Arresteret 6.12.44 og deporteret til Neuengamme.
Fra 29-08-1943 til 05-09-1943: Fange i Alsgades Skole, København
Fra 05-09-1943 til 07-10-1943: Fange i Horserødlejren
Fra 06-12-1944 til 14-12-1944: Fange i Vestre Fængsel, København
Fra 14-12-1944 til 03-02-1945: Fange i Neuengamme
Fra 03-02-1945 til 12-04-1945: Fange i Bullenhuser Damm, Hamburg
Fra 12-04-1945 til 16-04-1945: Fange i Neuengamme

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Holger Danske

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Medlem af Holger Danske
Almen illegal aktivitet - Region 6
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Andet - Fordeling af våben på vegne af Københavnsledelsen
Andet (fængslet) - Interneret som gidsel, frigivet med soldaternes hjemsendelse
Andet (hjælper) - Havde tidlige kontakter til SOE-agenterne fra 1942
Illegal presse
Industrisabotage
Lokalkomite - Københavnsledelsen
Militærgruppe
Militærgruppe - Repræsenterede Dansk Samling i Københavnsledelsen
Organisation
Organisation - Dansk Samlings repræsentant i ledelsen af militærorganisationen for København
Organisation - Københavnsledelse - leder Holger Danske
Organisation - Medlem af Københavnsledelsen
Organisation - Medlem af regionsledelsen, repræsentant for Dansk Samling, jan 1944 - feb 1945
Organisation (fængslet)
Sabotage

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen,
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.62 kortfattet beretning fra EB fra 1985
Rigsarkivet, 0990, Lønningliste: 22/6 til den 28/6, pk. 58
Rigsarkivet, 0990, Lønningliste: 29/6 til den 5/7, pk. 58

Litteraturhenvisninger

Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), 209
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 211
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 279
En af de allerbedste (Ole Gamborg Nielsen, 2010), 84
En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 15,21-23,26,28-34,36-38,44,45,47,noter 4,6,7-9,11, litt 1-2,skema 2,Barfod brev 1-7, Muus brev
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 166, 167
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 58
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 118.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 24f
Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45 (Peter Birkelund, 2008), s. 94, 163, 169, 173ff, 198ff, 212, 225f, 228ff, 230ff, (m.v.)
Hvidovrekompagniet (Hans Chr. Thomsen, 1995), 13
I anden række. Et tidsbillede. (W. F. Hellner, 1971), 159
Kurér til Aalborg 1944 (Vibeke Barfod, 1990), s. 18, 23 f, 36, 48, 51, 61 ff, 68 f, 72, 90, 91
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 120
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 221
Rubikon (Frands Fridberg, 1982), s. 31. s. 34-35
Sabotage - amatørernes oprør (Hans Edvard Teglers, 1961), s. 18, 81
Sabotage - amatørernes oprør (Hans Edvard Teglers, 1961), s. 70
Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 231, 234
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 180 n, 209, 401, 417, 430-433, 438-441, 440 b, 443, 523, 579, 582, 599

Frihedsmuseets arkiv

: , Referat af samtale den 24. februar 1966 mellem Egil Barfod og P.A. Mørch om 9. april-problematikken. - 02-11196-1
Arkivskaber: - 08A-11482
Arkivskaber: - 07G-19396
Arkivskaber: - 05K-23387
Arkivskaber: Frihedsmuseets Industrisabotageprojekt, Notat vedr. telefonsamtale med Egil Barfod om dennes forbindelse med Holger Danske. - 08A-11482-1
Arkivskaber: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger, Optagelsesbegæring - 46-10862-165
Arkivskaber: Egil Barfod - 07C-11959
Arkivskaber: Egil Barfod - 07C-11960
Arkivskaber: Egil Barfod - 46-11961
Arkivskaber: Egil Barfod - 07B-11962
Arkivskaber: Egil Barfod - 35A-11963
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod - 30C-10051
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod - 07B-11562
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod - 07B-13249
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, "Beretning om den Del af Arbejdet i Afsnit 5, der blev igangsat og udført paa Foranledning af "Block" (Barfod)." Maskinskrevet. Ved Helge Pedersen, Preben Hee, Sv. Petersen og K.W. [Kaj Winding]. - 07B-13249-31
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, "Københavns-Ledelsen 1943 - 1944 - 1945 - samt spredte udpluk af, hvad dette førte med sig - set med mine øjne." Maskinskrevet. - 07B-13249-24
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Abonnementskort til Københavns Sporveje lydende på navnet Jh. Pagh. - 07B-13249-1
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Adgangskort til Østerbrogades Kaserne - 07B-13249-4
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Ausweis lydende på kommandørkaptajn E. Barfod, ansat ved Statsbanerne. - 07B-13249-2
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Beretning til Jørgen Hæstrup i original og renskrevet gennemslagskopi. - 07B-13249-11
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Brev fra Egil Barfod til Einar Tiemroth med opfordring til at deltage i udarbejdelsen af en rapport om Københavnsledelsen. - 07B-13249-13
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Brev fra P.L. Hee til Egil Barfod vedr. illegalt arbejde på Frederiksberg og i Hvidovre - 07B-13249-25
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Brev til Egil Barfod fra Ove [Gessø Pedersen] vedr. Ringens forhold til modstandsarbejdet i Brønshøj. - 07B-13249-19
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Erklæring på Militærkorpset Holger Danskes brevpapir fra en række tidligere ledende modstandsfolk med protest imod frifindelsen af motorcykelfirmaet C. Reinhardt for værnemageri. - 07B-13249-9
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Kopi af besvarelse af spørgeskema udsendt af Landsforeningen af Besættelsestidens Politiske Fanger i juli 1946. - 07B-13249-29
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Kopi af erklæring vedr. ingeniør Chr. Harmsens illegale arbejde først i en filmsoptagelsesgruppe oprettet på Arne Sørensens initiativ og senere som tilknyttet afsnit 7 under region 6. - 07B-13249-10
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Korrespondance med Jørgen Hæstrup. - 07B-13249-12
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Korrespondance vedr. manuskript til Henrik A. Bengtsens artikel "Skipper Clements Filmsgruppe præsenterer ...". Artiklen bragtes i Nationalmuseets Arbejdsmark 1986. - 07B-13249-7
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Legitimationskort for Ledelsen af Modstandsbevægelsen. Region 6 København. - 07B-13249-3
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Morsealfabet nedskrevet på bagsiden af Bytte-Brødkort til Rugbrød - 07B-13249-5
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Oversigt over regionsledelser, styrketal ved kapitulationen etc. udarbeejdet af Egil Barfod for landsretssagfører Niels Alkil. Gennemslagskopi. - 07B-13249-17
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Politirapport vedr. oplysninger afgivet af Egil Barfod til gunst for en dansk sydslesviger, Hans Andersen, der havde gjort tjeneste som vagt i Bullenhuser Damm. Bilagt erklæringer på engelsk vedr. samme. - 07B-13249-28
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Rundskrivelse fra Mogens Westergaard til tidligere medlemmer af Københavnsledelsen vedr. en opfordring fra Jørgen Hæstrup til at søge regionens historie oplyst. - 07B-13249-15
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Spørgeskema - 30C-10051-1
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, To udaterede beretninger uden titel vedr. illegalt arbejde. Efter sammenhængen udarbejdet ca. 1955. Gennemslagskopi - 07B-13249-30
Arkivskaber: Poul Bruun - 08A-13948
Arkivskaber: Uffe Darket - 07C-21059

Udskriften er baseret på 43 registreringer

Egil Barfod, grosserer
Andet - Fordeling af våben på vegne af Københavnsledelsen
Region VI (København)
Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 166, 167
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.62 kortfattet beretning fra EB fra 1985
Egil Barfod, assistent, københavn
Andet (Hjælper) - Havde tidlige kontakter til SOE-agenterne fra 1942
Militærgruppe - Repræsenterede Dansk Samling i Københavnsledelsen
Almen illegal aktivitet - Medlem af Holger Danske
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 24f
Egil Barfod, grosserer
Organisation - Medlem af regionsledelsen, repræsentant for Dansk Samling, jan 1944 - feb 1945
Region VI (København)
Dansk Samling, Københavnsledelsen
Litteratur
1) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 211
Egil Barfod
Organisation

Litteratur
1) "Hvidovrekompagniet" (Hans Chr. Thomsen, 1995) 13
Block (Bloch), Emil Blok
Almen illegal aktivitet
Sabotage

Københavnsledelsen
Egil Pagh Barfod, assistent
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
Holger Danske, Dansk Samling, Københavnsledelsen
Litteratur
1) "Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45" (Peter Birkelund, 2008) s. 94, 163, 169, 173ff, 198ff, 212, 225f, 228ff, 230ff, (m.v.)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, ,
Egil Barfod
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 231, 234
Egil Barfod
Almen illegal aktivitet

Dansk Samling
Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 120
Eigil Barfod
Andet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Sabotage - amatørernes oprør" (Hans Edvard Teglers, 1961) s. 70
Egil Pagh Barfod
Andet
Region VI (København)
Dansk Samling, Københavnsledelsen
Litteratur
1) "Sabotage - amatørernes oprør" (Hans Edvard Teglers, 1961) s. 18, 81
Eigil Barfod
Sabotage
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 279
Egil Barfod
Lokalkomite - Københavnsledelsen
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 221
Egil Barfod, leder af holger danske.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 118.
Egil Barfod
Militærgruppe
Sabotage
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske, Københavnsledelsen
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 180 n, 209, 401, 417, 430-433, 438-441, 440 b, 443, 523, 579, 582, 599
Egil Barfod
Militærgruppe
Region VI (København)
Staben
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0990, Lønningliste: 22/6 til den 28/6, pk. 58
2) Rigsarkivet, 0990, Lønningliste: 29/6 til den 5/7, pk. 58
Egil Barfod
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
Egil Barfod
Organisation
Region VI (København)
Københavnsledelsen
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Egil Pagh Barfod
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Egil Pagh Barfod
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Egil Pagh Barfod
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Egil Pagh Barfod
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Egil Pagh Barfod
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Egil Pagh Barfod
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Egil Pagh Barfod

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
5) Frihedsmuseet, DokReg, ,
6) Frihedsmuseet, DokReg, ,
7) Frihedsmuseet, DokReg, ,
8) Frihedsmuseet, DokReg, ,
9) Frihedsmuseet, DokReg, ,
10) Frihedsmuseet, DokReg, ,
11) Frihedsmuseet, DokReg, ,
12) Frihedsmuseet, DokReg, ,
13) Frihedsmuseet, DokReg, ,
14) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Egil Pagh Barfod

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
5) Frihedsmuseet, DokReg, ,
6) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Egil Pagh Barfod

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Egil Pagh Barfod

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
5) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Egil Barfod
Militærgruppe
Region VI (København)
Københavnsledelsen
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Egil Barfod

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Egil Pagh Barfod
Almen illegal aktivitet

Dansk Samling
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Egil Barfod

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Eigil Barfod

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Egil Barfod
Administration

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Egil Pagh Barfod

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Egil Barfod
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Kurér til Aalborg 1944" (Vibeke Barfod, 1990) s. 18, 23 f, 36, 48, 51, 61 ff, 68 f, 72, 90, 91
Egil Barfod
Almen illegal aktivitet - Region 6
Region VI (København)
Litteratur
1) "En af de allerbedste" (Ole Gamborg Nielsen, 2010) 84
Egil Barfod
Organisation - Københavnsledelse - leder Holger Danske
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 15,21-23,26,28-34,36-38,44,45,47,noter 4,6,7-9,11, litt 1-2,skema 2,Barfod brev 1-7, Muus brev
Bloch - Blok
Organisation - Københavnsledelse - leder Holger Danske
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 15,21-23,26,28-34,36-38,44,45,47,noter 4,6,7-9,11, litt 1-2,skema 2,Barfod brev 1-7, Muus brev
Egil Barfod, københavnsledelse dansk samling
Organisation (Fængslet)

Dansk Samling
Litteratur
1) "Rubikon" (Frands Fridberg, 1982) s. 31. s. 34-35
Egil Barfod
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) 209
Egil Barfod
Andet (Fængslet) - Interneret som gidsel, frigivet med soldaternes hjemsendelse
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 58
Egil Barfod
Organisation - Dansk Samlings repræsentant i ledelsen af militærorganisationen for København
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 58
Egil Barfod
Organisation - Medlem af Københavnsledelsen
Region VI (København)
Litteratur
1) "I anden række. Et tidsbillede." (W. F. Hellner, 1971) 159

Udviklet af ditmer a/s