Einar Arboe-Rasmussen

Født 18.04.1901
Død 14.09.2004
Falckstationsleder, Sekondløjtnant, Stationsleder (Falck), Leder (Falck i Roskilde), Leder af Falck i Roskilde, Falck-leder i Roskilde, Stationsleder, Falck, Stationsleder, Stationsleder Falck, Stationsleder. Falck., Falckleder
Region V (Sjælland)

Adresser

Kornerupvænget, Roskilde
Roskilde


Billedkilde: Roskilde LHA/Stig Sumborg

Notater

Falckr Redningskorps

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Andet - Klar til at yde assistance ved motorstop ved våbentransporter i Roskilde Amt.
Andet (situationsbetinget) - Flytning af hemmelige depoter af stjålet dansk millitærudstyr.
Flugthjælp
Flugthjælp - 10. april 1944 (2. påskedag) hjalp 3 amerikanske flyvere
Flugthjælp - flugthjælp til Sverige april 44 til 3 am. flyvere.
Industrisabotage
Logivært
Sabotage
Sabotage (hjælper) - Hjælper faldskærmsmand med sabotage Herringløse 10/8 43

Litteraturhenvisninger

Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 85ff, 120, 183, 335
Hverdagsliv og modstandskamp. Træk af Roskildes historie under besættelsen 1940-1945. (Hans-Christian Eisen, 1985), 25
Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 34, 43, 49, 50, 52
Kontakt med England. Roskilde og Køge 1940-45. (Henning Bjørn Larsen, 2008), Historisk Årbog for Roskilde Amt, 2008., 24
Krogsnæb-affæren (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), Romu, s.121
Køge under besættelsen 1940-1945 (Henning Bjørn Larsen, 1995), 40
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 9,11,17,18,27,28,30,34,40,43,90
Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), 12 og frem
The Sandwich Incident (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne, Side 10
Vindingegårds historie (Anne Mie Lomholt, Knud Sørensen & Helge Land Hansen, 2000), Vindinge Lokalhistoriske Tidende, s. 31

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Einar Arboe-Rasmussen - 07B-12046
Arkivskaber: Eva Høegh Hagen - 13E-20032

Udskriften er baseret på 12 registreringer

E. Arboe-Rasmussen, falckstationsleder, sekondløjtnant
Sabotage (Hjælper) - Hjælper faldskærmsmand med sabotage Herringløse 10/8 43
Flugthjælp - flugthjælp til Sverige april 44 til 3 am. flyvere.
Andet - Klar til at yde assistance ved motorstop ved våbentransporter i Roskilde Amt.
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 85ff, 120, 183, 335
Einar Arboe-Rasmussen, stationsleder (falck)
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 9,11,17,18,27,28,30,34,40,43,90
Einar Arboe-Rasmussen, leder (falck i roskilde)
Industrisabotage
Flugthjælp
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998) 12 og frem
Einar Arboe-Rasmussen
Almen illegal aktivitet

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Einar Arboe-Rasmussen, leder af falck i roskilde
Flugthjælp - 10. april 1944 (2. påskedag) hjalp 3 amerikanske flyvere
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Vindingegårds historie" (Anne Mie Lomholt, Knud Sørensen & Helge Land Hansen, 2000), Vindinge Lokalhistoriske Tidende s. 31
Einar Arboe-Rasmussen, falck-leder i roskilde
Sabotage
Logivært
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "The Sandwich Incident" (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne Side 10
E. Arboe-Rasmussen, stationsleder, falck
Flugthjælp
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse" (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 34, 43, 49, 50, 52
Ejnar Arboe-Rasmussen, stationsleder
Flugthjælp
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hverdagsliv og modstandskamp. Træk af Roskildes historie under besættelsen 1940-1945." (Hans-Christian Eisen, 1985) 25
Einar Arboe-Rasmussen
Almen illegal aktivitet

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ejnar Arboe-Rasmussen, stationsleder falck
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Køge under besættelsen 1940-1945" (Henning Bjørn Larsen, 1995), 40
E. Arboe-Rasmussen, stationsleder. falck.
Andet (Situationsbetinget) - Flytning af hemmelige depoter af stjålet dansk millitærudstyr.
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Krogsnæb-affæren" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), Romu s.121
Arboe-Rasmussen, falckleder
Sabotage
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Kontakt med England. Roskilde og Køge 1940-45." (Henning Bjørn Larsen, 2008), Historisk Årbog for Roskilde Amt, 2008. 24

Udviklet af ditmer a/s