Hans Keiser-Nielsen

Dæknavn(e): Doc, (kaldet Kurt i HD vågner)
Født 06.09.1910
Død 17.08.1996
Læge
Region VI (København)

Adresser

Overgaden neden Vandet 51 B 3.tv., København


Billedkilde: Glostrup Hjemmeværnsgård/Stig Sumborg

Organisationstilknytning

Holger Danske

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Husede faldskærmsagenter
Industrisabotage
Sabotage
Sabotage - Foretog en række sabotageaktioner alene fra sommeren 1943 og frem

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.60 Jørgen Hæstrups interview med KN fra 1959 i kopi fra 1977 samt korrespondance med KN fra 1989

Litteraturhenvisninger

Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45 (Peter Birkelund, 2008), s. 27f, 32, 50, 56f, 60, 65, 94ff, 510, 518, 525, 535, 542, 653, 661

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Hans Keiser-Nielsen - 08A-14110
Arkivskaber: Hans Keiser-Nielsen - 07C-14800
Arkivskaber: Hans Keiser-Nielsen - 08C-14899
Arkivskaber: Peter Edelberg, Peter Edelbergs forskningsarkiv vedr. SOE's arbejde i Danmark: Papirer fra ringbind. Øjensynlig materiale om Jane Horney samlet af H. Keiser-Nielsen. - 11A-24796-20

Udskriften er baseret på 6 registreringer

Doc, (kaldet Kurt i HD vågner)
Almen illegal aktivitet
Sabotage

Holger Danske
Hans Keiser-Nielsen, læge
Almen illegal aktivitet
Sabotage - Foretog en række sabotageaktioner alene fra sommeren 1943 og frem
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45" (Peter Birkelund, 2008) s. 27f, 32, 50, 56f, 60, 65, 94ff, 510, 518, 525, 535, 542, 653, 661
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske,
2) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.60 Jørgen Hæstrups interview med KN fra 1959 i kopi fra 1977 samt korrespondance med KN fra 1989
Hans Keiser-Nielsen
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Hans Keiser-Nielsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Hans Keiser-Nielsen
Almen illegal aktivitet - Husede faldskærmsagenter

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Hans Keiser-Nielsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Udviklet af ditmer a/s