Aage Lund Hvalkof

Født 17.02.1887
Død 06.06.1975
Havneingeniør, Distriktsingeniør
Region V (Sjælland)
Kompagnileder

Adresser

Claessensvej 1, Helsingør
Helsingør

Tilknytning til undergrundshæren

Region V (Sjælland), Frederiksborg Amt Øst, Helsingør Distrikt , Staben


Notater

11.1943 til 27.10.1944, Hvalkof blev arresteret 27` oktober 1944
Kompagnileder indtil fængsling

Organisationstilknytning

Den lille generalstab

Modstandsaktivitet

Lokalkomite - medlem af frihedsrådets lokalkomite repr. O-grupperne
Militærgruppe
Militærgruppe - Danner O-grupper i Helsingør fra ultimo 43, men er ikke i modstandsbevægelsen ved befrielsen.

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 1035-061, Styrkeliste for Frederiksborg Amt Øst - Staben, pk. V-5, s.252

Litteraturhenvisninger

Helsingør Kommunes Museer 1981 (, 1981), 62-63-82-89 & 90
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 146, 439

Udskriften er baseret på 3 registreringer

Aage Lund Hvalkof, havneingeniør
Militærgruppe - Danner O-grupper i Helsingør fra ultimo 43, men er ikke i modstandsbevægelsen ved befrielsen.
Region V (Sjælland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 146, 439
A.L. Hvalkof, havneingeniør
Lokalkomite - medlem af frihedsrådets lokalkomite repr. O-grupperne
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Helsingør Kommunes Museer 1981" (, 1981) 62-63-82-89 & 90
A. L. Hvalkof, distriktsingeniør, kompagnileder
Militærgruppe
Region V (Sjælland), Frederiksborg Amt Øst, Helsingør Distrikt
Staben
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 1035-061, Styrkeliste for Frederiksborg Amt Øst - Staben, pk. V-5, s.252

Udviklet af ditmer a/s