Kirstine (Tulle) Nicoline Søvang Fiil

Senere navn(e): Kirstine Fiil Sørensen, Kirstine Fiil Møller
Født 23.08.1918
Død 25.08.1983
Krohjælper, husmoder, Husmoder, Medhjælper
Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland)

Adresser

Hvidsten Kro, Hvidsten
Tysk Fængsel, Cottbus
Vestre Fængsel, København
Bützow
Cottbus
Horserødlejren
Hvidsten
Vestre Fængsel
Waldheim


Billedkilde: Axel Holm: Hvidstengruppen, s. 128

Notater

03.1943 til 03.1944, Aktiv i denne periode
03.1943 til 03.1944, Aktiv i denne periode
Var datter af Marius Fiil; blev arresteret 11. marts 1944.
1943 til 26.06.1944, arr 11/3 44, tugthus på livstid 26/6, KZ lejr overlevede
Til 11.03.1944, datter af Marius Fill - arresteret 11 marts 1944
Fra 01.04.1943, Arresteret 11. marts 1944
datter af Marius Fill og Gudrun Fiil - gift med Peder Sørensen
11.03.1943 til 16.07.1945, Kirstine, kaldet Tulle
Interneret i Tyskland men benådet 2.8.1944
12.1944 til 1945, Kaldenavn: Tulle. Oprindelig Adresse: Hvidsten Kro, Hvidsten. Efter Cottbus overført til fængslet i Waldheim
Fra 1943, Indsat i tysk fængsel og senere KZ-lejr. Hjem med De hvide Busser 9. april 1945

Lokalitet

Hvidsten

Organisationstilknytning

Hvidstengruppen

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Fængslet 11.03.1944. Indsat i Vestre Fængsel. Idømt tysk tugthus på livstid
Forplejning
Logivært
Militærgruppe
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Aktiv fra marts 1943
Modtagegruppe - Arresteret 11/3 1944 og dømt til døden, dommen ændr.til livsvar.Tysk fængsel
Modtagegruppe (fængslet)
Modtagegruppe (fængslet) - Arresteret 11. marts 1944. Århus, Vestre Fængsel. Idømt livsvarigt Tysk fængsel. Dreibergen
Modtagegruppe (fængslet) - Arresteret 11.03.1944. Idømt tysk tugthus

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Christian Fries 1916-1944, Kæmp for alt, hvad du har kært. Side 9

Litteraturhenvisninger

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 124
Dyrlægen i Spentrup (Helge Mikel Jensen, 1999), Purhus Lokalarkiv 1999, 7-20
En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 21.b
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 60,141,149
Glimt af skæbnens hjul (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2, 45,47,49
Gudrun og Marius på Hvidsten Kro (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991, 90, 91
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 27
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 32, 33, 188, 210
Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 5, 27-29, 40, 44-45, 47, 52, 56, 62-69, 73-74, 76-79, 113
Hvidsten-dagbog, I-II (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1, 6, 7
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 133 ff
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 86
Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 61-62, 64-66
Hvidsten-gruppen. (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II, 239-257
Hvidstenminder - Hvidstenkvinder - (Grete Mølbak-Frederiksen, 1945), Støvring Højskole. Elevforeningens Årsskrift 1945., 50,51,52,53
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), s. 13, 23-25, 147
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 74-77,81.
Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), Passim
Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), s. 180
Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), s.180
Monica Wichfeld - dømt til døden (Christine Sutherland, 1991), s. 146. s. 163. s. 165. s. 174-175. s. 179
Monica Wichfeld (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954), 179, 182
Monica Wichfeld. En kvindeskæbne under frihedskampen. (Ivan Wichfeld, 1945), 76
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 25,31,32,33,36

Frihedsmuseets arkiv

: , Afskrift i gennemslagskopi af brev fra Tulle Fiil til hendes mor og øvrige familie skrevet i Vestre Fængsel: "Kæreste mor. Kære elskede alle sammen …" - 28A-20228-1
: , Håndskreven afskrift af breve med relation til Hvidstengruppens medlemmer: 1) Fra Tulle Fiile til Werner Best. 2) Fra dyrlæge Iversen til hans familie. 3) Fra mekaniker Johan Kjær Hansen til hans familie. - 28A-20229-1
Giver: - 36F-15820
Giver: Ukendt, Afskrift af brev fra Kirstine Sørensen til Werner Best 29/6 1944 - 36F-15820-1
Giver: Ukendt, Afskrift af brev fra Niels Fiil til hans søstre før henrettelsen 29/6 1944 - 36F-15820-2

Udskriften er baseret på 36 registreringer

Kirstine Bergenhammer Sørensen
Modtagegruppe - Arresteret 11/3 1944 og dømt til døden, dommen ændr.til livsvar.Tysk fængsel
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 21.b
Tulle
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 21.b
Kirstine Fiil Sørensen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 74-77,81.
Kirstine Fiil, krohjælper, hvidsten
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s.180
Kirstine (Tulle) Nicoline Søvang Fiil, krohjælper, hvidsten
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), Passim
Tulle
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 74-77,81.
Kirstine Bergenhammer Sørensen, krohjælper
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s. 180
Tulle Fiil

Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), Passim
Kirstine Fiil, husmoder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 25,31,32,33,36
Kirstine Fiil
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 25,31,32,33,36
Kirstine Fiil
Forplejning
Logivært
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) s. 13, 23-25, 147
Kirstine Sørensen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 124
Kirstine Sørensen
Logivært
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 60,141,149
Tulle
Logivært
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 60,141,149
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Christian Fries 1916-1944, Kæmp for alt, hvad du har kært. Side 9
Kirstine Fiil Møller

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg, CPR opslag
Tulle Fiil

Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 133 ff
Tulle Fiil

Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 86
Kirstine Fiil Sørensen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 61-62, 64-66
Kirstine Fiil Sørensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Tulle Fiil

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Tulle Fiil

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
Tulle Fiil
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Fængslet 11.03.1944. Indsat i Vestre Fængsel. Idømt tysk tugthus på livstid
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 6, 7
Tulle Fiil
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45,47,49
Tulle Fiil
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45,47,49
Tulle Fiil
Modtagegruppe (Fængslet) - Arresteret 11.03.1944. Idømt tysk tugthus
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Gudrun og Marius på Hvidsten Kro" (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991 90, 91
"Tulle" Kirstine Sørensen, født Fiil
Logivært
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen." (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II 239-257
Tulle (Fiil) Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidstenminder - Hvidstenkvinder -" (Grete Mølbak-Frederiksen, 1945), Støvring Højskole. Elevforeningens Årsskrift 1945. 50,51,52,53
Kirstine Sørensen f. Fiil, husmoder
Modtagegruppe - Aktiv fra marts 1943
Logivært
Modtagegruppe (Fængslet) - Arresteret 11. marts 1944. Århus, Vestre Fængsel. Idømt livsvarigt Tysk fængsel. Dreibergen
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 5, 27-29, 40, 44-45, 47, 52, 56, 62-69, 73-74, 76-79, 113
Tulle Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Dyrlægen i Spentrup" (Helge Mikel Jensen, 1999), Purhus Lokalarkiv 1999 7-20
Tulle Fiil
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Monica Wichfeld. En kvindeskæbne under frihedskampen." (Ivan Wichfeld, 1945) 76
Kirstine Fiil
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 179, 182
Tulle Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)

Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s. 146. s. 163. s. 165. s. 174-175. s. 179
Tulle Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s. 146. s. 163. s. 165. s. 174-175. s. 179
Tulle Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s. 146. s. 163. s. 165. s. 174-175. s. 179
Tulle Fiil
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 32, 33, 188, 210
Kirstine Sørensen, medhjælper
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 27

Udviklet af ditmer a/s