Kirstine (Tulle) Nicoline Søvang Fiil

Senere navn(e): Kirstine Fiil Sørensen, Kirstine Fiil Møller
Født 23.08.1918
Død 25.08.1983
Krohjælper, husmoder, Husmoder
Region I (Nordjylland)

Adresser

Hvidsten Kro, Hvidsten
Bützow
Horserødlejren
Hvidsten
Vestre Fængsel


Billedkilde: Axel Holm: Hvidstengruppen, s. 128

Notater

03.1943 til 03.1944, Aktiv i denne periode
03.1943 til 03.1944, Aktiv i denne periode
Var datter af Marius Fiil; blev arresteret 11. marts 1944.
1943 til 26.06.1944, arr 11/3 44, tugthus på livstid 26/6, KZ lejr overlevede
Til 11.03.1944, datter af Marius Fill - arresteret 11 marts 1944
Fra 01.04.1943, Arresteret 11. marts 1944
datter af Marius Fill og Gudrun Fiil - gift med Peder Sørensen
11.03.1943 til 16.07.1945, Kirstine, kaldet Tulle
Interneret i Tyskland men benådet 2.8.1944

Lokalitet

Hvidsten

Organisationstilknytning

Hvidstengruppen

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Fængslet 11.03.1944. Indsat i Vestre Fængsel. Idømt tysk tugthus på livstid
Forplejning
Logivært
Militærgruppe
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Aktiv fra marts 1943
Modtagegruppe - Arresteret 11/3 1944 og dømt til døden, dommen ændr.til livsvar.Tysk fængsel
Modtagegruppe (fængslet)
Modtagegruppe (fængslet) - Arresteret 11. marts 1944. Århus, Vestre Fængsel. Idømt livsvarigt Tysk fængsel. Dreibergen
Modtagegruppe (fængslet) - Arresteret 11.03.1944. Idømt tysk tugthus

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Christian Fries 1916-1944, Kæmp for alt, hvad du har kært. Side 9

Litteraturhenvisninger

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 124
Dyrlægen i Spentrup (Helge Mikel Jensen, 1999), Purhus Lokalarkiv 1999, 7-20
En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 21.b
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 60,141,149
Glimt af skæbnens hjul (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2, 45,47,49
Gudrun og Marius på Hvidsten Kro (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991, 90, 91
Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 5, 27-29, 40, 44-45, 47, 52, 56, 62-69, 73-74, 76-79, 113
Hvidsten-dagbog, I-II (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1, 6, 7
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 133 ff
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 86
Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 61-62, 64-66
Hvidsten-gruppen. (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II, 239-257
Hvidstenminder - Hvidstenkvinder - (Grete Mølbak-Frederiksen, 1945), Støvring Højskole. Elevforeningens Årsskrift 1945., 50,51,52,53
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), s. 13, 23-25, 147
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 74-77,81.
Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), Passim
Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), s. 180
Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), s.180
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 25,31,32,33,36

Frihedsmuseets arkiv

: , Afskrift i gennemslagskopi af brev fra Tulle Fiil til hendes mor og øvrige familie skrevet i Vestre Fængsel: "Kæreste mor. Kære elskede alle sammen …" - 28A-20228-1
: , Håndskreven afskrift af breve med relation til Hvidstengruppens medlemmer: 1) Fra Tulle Fiile til Werner Best. 2) Fra dyrlæge Iversen til hans familie. 3) Fra mekaniker Johan Kjær Hansen til hans familie. - 28A-20229-1
Giver: - 36F-15820
Giver: Ukendt, Afskrift af brev fra Kirstine Sørensen til Werner Best 29/6 1944 - 36F-15820-1
Giver: Ukendt, Afskrift af brev fra Niels Fiil til hans søstre før henrettelsen 29/6 1944 - 36F-15820-2

Udskriften er baseret på 29 registreringer

Kirstine Bergenhammer Sørensen
Modtagegruppe - Arresteret 11/3 1944 og dømt til døden, dommen ændr.til livsvar.Tysk fængsel
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 21.b
Tulle
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 21.b
Kirstine Fiil Sørensen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 74-77,81.
Kirstine Fiil, krohjælper, hvidsten
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s.180
Kirstine (Tulle) Nicoline Søvang Fiil, krohjælper, hvidsten
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), Passim
Tulle
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 74-77,81.
Kirstine Bergenhammer Sørensen, krohjælper
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s. 180
Tulle Fiil

Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), Passim
Kirstine Fiil, husmoder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 25,31,32,33,36
Kirstine Fiil
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 25,31,32,33,36
Kirstine Fiil
Forplejning
Logivært
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) s. 13, 23-25, 147
Kirstine Sørensen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 124
Kirstine Sørensen
Logivært
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 60,141,149
Tulle
Logivært
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 60,141,149
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Christian Fries 1916-1944, Kæmp for alt, hvad du har kært. Side 9
Kirstine Fiil Møller

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg, CPR opslag
Tulle Fiil

Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 133 ff
Tulle Fiil

Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 86
Kirstine Fiil Sørensen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 61-62, 64-66
Kirstine Fiil Sørensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Tulle Fiil

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Tulle Fiil

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
Tulle Fiil
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Fængslet 11.03.1944. Indsat i Vestre Fængsel. Idømt tysk tugthus på livstid
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 6, 7
Tulle Fiil
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45,47,49
Tulle Fiil
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45,47,49
Tulle Fiil
Modtagegruppe (Fængslet) - Arresteret 11.03.1944. Idømt tysk tugthus
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Gudrun og Marius på Hvidsten Kro" (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991 90, 91
"Tulle" Kirstine Sørensen, født Fiil
Logivært
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen." (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II 239-257
Tulle (Fiil) Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidstenminder - Hvidstenkvinder -" (Grete Mølbak-Frederiksen, 1945), Støvring Højskole. Elevforeningens Årsskrift 1945. 50,51,52,53
Kirstine Sørensen f. Fiil, husmoder
Modtagegruppe - Aktiv fra marts 1943
Logivært
Modtagegruppe (Fængslet) - Arresteret 11. marts 1944. Århus, Vestre Fængsel. Idømt livsvarigt Tysk fængsel. Dreibergen
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 5, 27-29, 40, 44-45, 47, 52, 56, 62-69, 73-74, 76-79, 113
Tulle Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Dyrlægen i Spentrup" (Helge Mikel Jensen, 1999), Purhus Lokalarkiv 1999 7-20

Udviklet af ditmer a/s