Kai Benedict Ahlefeldt-Laurvig

Født 12.02.1903
Død 13.06.1985
Greve, forpagter, Godsejer, Grev, Greve
Region IV (Fyn)
Chef, Leder

Adresser

Nordenbrogård, Langeland
Nordenbrogaard
Tranekær

Tilknytning til undergrundshæren

Region IV (Fyn), Langeland , 12. Deling


Billedkilde: Rudkøbing byhistoriske arkiv/Stig Sumborg

Notater

Fra 1941, Tjenestegørende fra dette år
Var leder af modstandsgrupperne på Langeland.

Lokalitet

Langeland

Organisationstilknytning

Frihedsrådets Lokalkomité

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Dannede bykomité i 1944
Militærgruppe
Organisation

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Beretning fra Svend Aage Thorsen
Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste for Ærø og Langeland, pk. 39, s. 132, 133
Rudkøbing byhistoriske arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under 111 indtalt bånd fra KAL om hans deltagelse i modstandsbevægelsen

Litteraturhenvisninger

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 312
En dråbe i havet - Langeland under den 2. verdenskrig (Bent Andersen, Jens Mollerup og Gunnar Kjær Mortensen, 1994), S. 325
En dråbe i havet - Langeland under den 2. verdenskrig (Bent Andersen, Jens Mollerup og Gunnar Kjær Mortensen, 1994), S. 81
Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999 (, 1999), 15

Udskriften er baseret på 6 registreringer

Kai Benedict Ahlefeldt-Laurvig, greve, forpagter, chef, langeland
Militærgruppe
Region IV (Fyn), Langeland
12. Deling
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste for Ærø og Langeland, pk. 39, s. 132, 133
2) Rudkøbing byhistoriske arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under 111 indtalt bånd fra KAL om hans deltagelse i modstandsbevægelsen
Kaj Ahlefeldt-Laurvig, godsejer
Administration
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "En dråbe i havet - Langeland under den 2. verdenskrig" (Bent Andersen, Jens Mollerup og Gunnar Kjær Mortensen, 1994) S. 325
Kai B. Ahlefeldt-Laurvig, grev

Litteratur
1) "En dråbe i havet - Langeland under den 2. verdenskrig" (Bent Andersen, Jens Mollerup og Gunnar Kjær Mortensen, 1994) S. 81
Kai Ahlefeldt Laurvig, greve, leder
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 312
Kai Ahlefeldt Laurvig
Organisation

Frihedsrådets Lokalkomité
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Beretning fra Svend Aage Thorsen
Kaj Ahlefeldt-Laurvig, greve
Almen illegal aktivitet - Dannede bykomité i 1944
Region IV (Fyn)
Frihedsrådets Lokalkomité
Litteratur
1) "Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999" (, 1999) 15

Udviklet af ditmer a/s