Kristian Frederik Knuth

Født 28.03.1886
Død 18.03.1969
Godsejer, Greve, Kaptajn af Reserven, greve, kaptajn af reserven, Greve, Godsejer
Region V (Sjælland)
Distriktsleder, senere afsnitsleder, distriktsleder, afsnitsleder, Afsnitsleder, Distriktsleder

Adresser

Liliendal, Mern, Sydsjælland
Lilliendal, Mern
Liliendal

Tilknytning til undergrundshæren

Region V (Sjælland), Præstø Amt , Afsnit III


Billedkilde: Langebæk LHA/Stig Sumborg

Modstandsaktivitet

Administration - Ledelse og admin. af modstandsbevægelsens styrker i Afsnit III, indtil han afgår pga. sygdom 24/5 45.
Logivært - Våbeninstruktører i amtet uddannes på Liliendal + våbendepot.
Militærgruppe
Organisation - Danner grupper i Mernområdet efterår 43. Distriktsleder Mern-Kalvehave i 44, Afsnitsleder Afsnit III (Mern, Kalvehave, Møn) i 45.
Organisation - Juli 44 leder af Distrikt Liliendal (Mern-Langebæk-Kalvehave), jan 45 leder af Afsnit III (Møn+ distrikt Liliendal.

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 1035-061, Styrkeliste for Præstø Amtsledelse, pk. v-5, s. 56
Rigsarkivet, 1035-061, Styrkeliste for Stege, Kalvehave-Mern, Pk. V-5, s. 168

Litteraturhenvisninger

Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 147, 386, 401
Mange skurke få helte - og alle de andre (Allan Huglstad, 2011), s. 294/399/413-414/521/545/549/554/584/687/689/703/705/739/788/
Men her skete jo intet (Allan Huglstad, 1993), 75, 118, 152, 157, 203, 235

Udskriften er baseret på 5 registreringer

C. Knuth, godsejer, greve, kaptajn af reserven, distriktsleder, senere afsnitsleder
Organisation - Juli 44 leder af Distrikt Liliendal (Mern-Langebæk-Kalvehave), jan 45 leder af Afsnit III (Møn+ distrikt Liliendal.
Logivært - Våbeninstruktører i amtet uddannes på Liliendal + våbendepot.
Administration - Ledelse og admin. af modstandsbevægelsens styrker i Afsnit III, indtil han afgår pga. sygdom 24/5 45.
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Men her skete jo intet" (Allan Huglstad, 1993), 75, 118, 152, 157, 203, 235
C. Knuth, greve, kaptajn af reserven, distriktsleder, afsnitsleder
Organisation - Danner grupper i Mernområdet efterår 43. Distriktsleder Mern-Kalvehave i 44, Afsnitsleder Afsnit III (Mern, Kalvehave, Møn) i 45.
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 147, 386, 401
Kristian Frederik Knuth, greve
Militærgruppe
Region V (Sjælland), Præstø Amt
Afsnit III
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 1035-061, Styrkeliste for Stege, Kalvehave-Mern, Pk. V-5, s. 168
K.F.Greve Knuth, afsnitsleder
Militærgruppe
Region V (Sjælland), Præstø Amt
Afsnit III
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 1035-061, Styrkeliste for Præstø Amtsledelse, pk. v-5, s. 56
Kr. Fr. greve Knuth, godsejer, distriktsleder
Militærgruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Mange skurke få helte - og alle de andre" (Allan Huglstad, 2011), s. 294/399/413-414/521/545/549/554/584/687/689/703/705/739/788/

Udviklet af ditmer a/s