Per Ulrich

Egentligt navn(e): Peder Lillethorup Ulrich
Født 08.07.1915
Død 13.06.1994

Adresser

Dreibergen Fængsel, Bützow
Vestre Fængsel, København
Frøslevlejren
Güstrow Fængsel
Horserødlejren
KZ-Sachsenhausen
Neuengamme
Sachsenhausen
Sachsenhausen/Neuengamme


Notater

Fra 09-03-1944: Fange i Vestre Fængsel, København
Fra 01-04-1944 til 24-03-1945: Fange i Sachsenhausen
Fra 31-03-1945 til 20-04-1945: Fange i Neuengamme
Til 28-04-1945: Fange i Frøslevlejren
Til 01-07-1944: Fange i Horserødlejren
Fra 01-04-1944 til 20-04-1945: Fange i Sachsenhausen/Neuengamme

Organisationstilknytning

Frit Danmark - Lærergruppen

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet - Arresteret af Gestapo og interneret i koncentrationslejren Sachsenhausen
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Illegal presse

Litteraturhenvisninger

Helvede har mange navne (Jørgen H. Barfod, 1994), 402
Sket i livet (J. B. Holmgård, 1990), 55
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 37, 38, 166, 482, 489-491, 587

Frihedsmuseets arkiv

: , "Arbejdskommando". - 30C4-12604-1
: , "Muselmand" - se også P.U. "Udklip". - 30C7-12691-1
: , Billedet er ret magen til 12613. - 30C4-12613-1
: , Dødsdømt. - 30C7-12650-1
: , Dødsdømt. - 30C7-12651-1
: , fg. P.U. "Udklip": "Zellenbau" i Neuengamme, hvor Minister Aksel Larsen sad, en "Bunker", hvorover der var rejst en Træbarak. Bygningen rummede samtidig et Henrettelsessted med 8 Galger. - 30C4-12632-1
: , For ligvognen. - 30C4-12622-1
: , ifg P.U. i bog uden titel: Et karakteristisk Syn i en K.Z.-Lejr var de udtærede, udmattede Fanger, der støttet til hinanden vaklende og stønnende arbejdede sig frem her og der. - 30C7-12693-1
: , ifg- P.U.: "Tegninger fra tyske koncentrtionslejre: "Fangetyper". Nummer to fra venstre i øverste række har skydeskive paa ryggen som tegn paa, at han har gjort flugtforsøg. - 30C7-12644-1
: , ifg* P.U. "Udklip": Skikkelser fra baderummet. - 30C4-12614-1
: , Ifg. "Udklip": "Bordellen: Der var kun adgang til rigstyskere, der havde opholdt sig en vis tid i lejren. Beboerne var unge zigøjnerpiger. - 30C7-12725-1
: , ifg. P.U. "Tegninger far tyske Koncentrationslejre": En af lejrens svøber var diarré*erne. Patienterne formaaede ikke at kontrollere afføringen og havde vel heller ikke kræfter til at løbe til toiletterne 20 - 30 i døgnet. Tøjet blev efterånden… - 30C7-12679-1
: , ifg. P.U. "Tegninger far tyske Koncentrationslejre": Fra "Schonungsblock" en invalidernes og de lemlæstedes helvede. - 30C7-12678-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske koncentrationslejre": "En lus din død". - 30C7-12675-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske koncentrationslejre": "En lus din død". - 30C7-12676-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": "Zellenbau", indeholdt 4 dødsceller. Bygningen var samtidig henrettelsessted, idet der kunde hænges 8 paa een gang. - 30C7-12724-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": De haabløse. - 30C7-12701-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Den sidste kamp. - 30C7-12700-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Dødscellen. - 30C7-12722-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske koncentrationslejre": Englænder taget til fange under et commandoraid i 1940. Der gik 5 aar i de dødsdømtes afspærring, indtil han sammen med alle englændere og russiske officerer blev likvideret, da de allierede nærmede sig - 30C7-12654-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Et sitrende, rystende nervevrag, der kun har været faa maaneder i gestapos fange skab. - 30C4-12615-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Fra dødstransport: Barfodet, nøgen, kun indsvøbt i et tæppe forsøger han at vinde med. Giver han op, venter der ham kun et nakkeskud. - 30C7-12694-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Fra Krematoriet. - 30C4-12623-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": I kældrene laa ofte dynger af lig, og halvlevende muselmænd. Ved at opbevare dem her en dag eller to, inden de blev afskrevet paa barakkens kartotek over fanger, opnaaede kalfaktorkliken et… - 30C7-12723-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Lejrkommandantens hus. - 30C7-12697-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Luftangreb paa oliefelterne ved Harburg. Fronten var rykket ganske tæt ind paa lejren. Flyverne angreb dag og nat. - 30C4-12618-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Laarparti af død muselmand, henslængt paa en bænk. - 30C7-12714-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Laarparti af muselmand. - 30C4-12631-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske koncentrationslejre": Medens fronten tordnede kun faa km borte, og allierede dybdeflyvere ustandselig drønede hen over lejren, evakuerede danske og svenske røde kors-biler alle nordmænd og danskere. - Faa timer… - 30C4-12609-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Muselmand dødskamp. - 30C7-12704-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Muselmand med aabne syfilissaar. - 30C7-12705-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Muselmand. - 30C4-12611-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Muselmænd paa vej til badet. - 30C7-12721-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Smerter. - 30C7-12699-1
: , ifg. P.U. "Tegninger fra tyske Koncentrationslejre": Transporten holder hvil. - 30C7-12707-1
: , ifg. P.U. "Udklip" "Typer". - 30C7-12638-1
: , ifg. P.U. "Udklip" : Blockene var med deres giftiggrønne farve lige saa triste som deres udhungrede beboere. Den officielle fangedragt var "zebra", tyndt blaa- og graastribet stof, der hang paa indehaverne som klude. - 30C4-12605-1
: , ifg. P.U. "Udklip" : Naar nye fanger, "Zugängere," kom til lejren, blev de opstillet til højre for porten, her kunne de ofte staa i halve døgn i alt slags vejr. Taarnet var forsynet med maskingevær og skarpe projektører. - 30C7-12659-1
: , ifg. P.U. "Udklip" : Til venstre klokken, der kaldte til appel eller til arbejde. I baggrunden Harburg. - 30C4-12600-1
: , ifg. P.U. "Udklip" : Udenfor det elektriske hegn dannede SS'er skyttekæde døgnet rundt. - 30C4-12601-1
: , ifg. P.U. "Udklip": "Russer". - 30C7-12639-1
: , Ifg. P.U. "Udklip": 18aarig hollænder, den sidste af en familie paa 8 medlemmer, der alle faldt i gestapos klør. Han førte som mange andre fanger sine faa ejendele med sig over alt. Hans fodtøj var stjaalet fra ham, det var ham umuligt at faa andet. - 30C7-12634-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Appelpladsen. - 30C7-12656-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Arbejdskommando. - 30C7-12660-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Barakledelsen (kalfaktorkliken) levede højt paa deres medfangers bekostning. Kalfaktorkliken rekruteredes fortrinsvis fra kriminelle fangers rækker… - 30C7-12653-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Da svenskerne fik tilsyn med Neuengammelejren, kom de med en mængde aflusningsmidler og -sprøjter, men da var det for manges vedkommende allerede for sent". - 30C4-12610-1
: , ifg. P.U. "Udklip": De dødsdømte bar et lilafarvet Armbind med "Torsperre" i hvide Bogstaver… - 30C7-12647-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Det elektriske hegn. - 30C7-12657-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Fanger i transporttøj "Zebra". - 30C7-12652-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Fransk fange. - 30C7-12661-1
: , ifg. P.U. "Udklip": græker. - 30C4-12598-1
: , Ifg. P.U. "Udklip": Koncentrationslejren Sachsenhausen ligger øst for Oranienburg, ikke langt fra Berlin....." - 30C7-12635-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Krigsvigtige virksomheder udenfor pigtråden. - 30C7-12698-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Krigsvigtige virksomheder udenfor pigtråden. - 30C7-12754-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Lejrgade i Sachsenhausen. - 30C7-12636-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Lejrgade i Sachsenhausen. - 30C7-12752-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Ligslæber. - 30C4-12603-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Maichzak. Han var tysker og havde været arresteret siden den 30. Jan. 1933… - 30C7-12645-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Neuengammeporten set udefra - 30C4-12597-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Pelinski Ryszard En polsk dreng paa 20 Aar, fuldstændig udmarvet, der var kastet i Koncentrationslejren, fordi han havde stjaalet en Sæk Kartofler fra den Bonde, til hvem han var sendt paa Tvangsarbejde. - 30C7-12649-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Paa appelpladsen stod fangerne opstillet morgen og aften, timevis, i regn og blæst, i solskin og kulde, - de bare stod. - 30C4-12607-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Revierpatienter. - 30C4-12630-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Revierpatienter. - 30C7-12689-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Revierpatienter. - 30C7-12718-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Revierpatienter. - 30C7-12728-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Vanvittige af smerter spiste diarrépatienterne deres ration af roesuppe og rugbrød, direkte skadeligt for maven, men sulten var uudholdelig. - 30C4-12606-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Zigøjner. - 30C7-12646-1
: , ifg. P.U. "Udklip": Zigøjnere i "Zebra". - 30C7-12648-1
: , ifg. P.U. bogen uden titel: Fra Baderum til Hospital. Paa Lejrens Hospitaler udførte Fangelægerne et heroisk Arbejde. Midlerne var smaa og utilstrækkelige - Narkotika var det naturligvis skralt med, og fangerne døde ofte under store Pinsler. - 30C7-12702-1
: , ifg. P.U. bogen uden titel: Fra lighuset. - 30C4-12616-1
: , ifg. P.U. bogen uden titel: I raat sammentømrede "Senge" stoppedes fangerne sammen, saa de laa som paa Hylder, 2-3 i hver Seng. - 30C7-12715-1
: , ifg. P.U. bogen uden titel: Krematoriet i Neuengamme. Asken transporteredes bort paa tipvogne til lavninger i terrænet. Asken brugtes i øvrigt som pudsemiddel i køkkenet. - 30C4-12624-1
: , ifg. P.U. bogen uden titel: Krematoriet i Neuengamme. Stanken staar tykt ned over lejren. - 30C4-12625-1
: , ifg. P.U. bogen uden titel: Krematoriet i Sachsenhausen med ligvogn i forgrunden. - 30C7-12716-1
: , ifg. P.U. bogen uden titel: Krematoriet set fra en lejrgade i Sachsenhausen. Skorstenen kunde ses som et ildevarslende vartegn over hele lejren. - 30C7-12717-1
: , ifg. P.U. bogen uden titel: Lighuset i Neuengamme, Paa grund af de mange dødsfald og krematorieovnenes ringe kapacitet hobede ligene sig op til trods for at ovnene gik i døgndrift. Ligstabler paa 10-12 lag var ikke ualmindeligt. De nederste… - 30C4-12626-1
: , ifg. P.U. i "Udklip": To fanger ved et bord. - 30C7-12726-1
: , ifg. P.U. i bog uden titel: Dødstransport paa March. - 30C7-12696-1
: , ifg. P.U. Tegninger fra tyske koncentrationslejre: "Fangetyper". - 30C7-12643-1
: , ifg. P.U.: Fra "Schonungsblock" invalidernes og de lemlæstedeshelvede. - 30C7-12681-1
: , Ifg. Per Ulrichs bog hvor der ingen titel er på: "Til trods for, at ovnene gik i døgndrift kunde krematoriet ikke holde tridt med tilstrømningen". - 30C4-12633-1
: , Motiv: Skitse af person. - 30C4-12658-1
: , Motiv: Sovende lejrfange. - 28C-12731-1
: , Motiv: Træer omkring lejrområdet. Dateret til maj '44. - 28C-12736-1
: , Portrættegninger af medfanger i profil. - 30C7-12669-1
: , Se P.U. "Udklip": For hver 200m langs lejrens ringmur var der vagttaarne, hvorfra hele lejren kunde bestryges med maskingeværer. - 30C7-12673-1
: , Se P.U. "Udklip": Morder fra Øst-Preussen. - 30C7-12672-1
: , Se P.U. "Udklip": Rundt om i lejren var anbragt radiomodtagere paa høje standere De var aabne et par timer om aftene, udsendelserne var altid tyske. - 30C7-12674-1
: , se P.U. , ubenævnt mappe.: Langsomt sugede Sulten og den raa Behandling Kraften ud af Fangerne… - 30C7-12670-1
: , se P.U., ubenævnt mappe.: Langsomt sugede Sulten og den raa Behandling Kraften ud af Fangerne… - 30C7-12671-1
: , Tegning - 30C4-12612-1
: , Tegning - 30C4-12617-1
: , Tegning - 30C4-12620-1
: , Tegning - 30C4-12621-1
: , Tegning - 30C7-12664-1
: , Tegning - 30C7-12667-1
: , Tegning - 30C7-12685-1
: , Tegning - 30C7-12686-1
: , Tegning - 30C7-12687-1
: , Tegning - 30C7-12688-1
: , Tegning - 30C7-12690-1
: , Tegning - 30C7-12692-1
: , Tegning - 30C7-12695-1
: , Tegning - 30C7-12703-1
: , Tegning - 30C7-12706-1
: , Tegning - 30C7-12708-1
: , Tegning - 30C7-12709-1
: , Tegning - 30C7-12710-1
: , Tegning - 30C7-12711-1
: , Tegning - 30C7-12712-1
: , Tegning - 30C7-12713-1
: , Tegning - 30C7-12719-1
: , Tegning - 30C7-12720-1
: , Tegning - 30C7-12727-1
: , Tegning - 30C7-12753-1
: , Tegning - 30C7-12782-1
: , Tegning - 30C7-12786-1
: , Tegning af en gang i en barak. - 28C-12730-1
: , Tegning af en mand liggende på en feltseng. - 30C7-12684-1
: , Tegning af en mand med krykker. - 30C4-12599-1
: , Tegning af liggende mand. - 30C7-12683-1
: , Tegning af mand i smerter. - 30C7-12682-1
: , Tegning af mand set bagfra og i profil. - 30C4-12602-1
: , Tegning af to personer siddende på en pælebænk. - 30C7-12680-1
: , Tegning af tre lejrfanger. - 30C7-12655-1
: , Tegning: - 30C7-12663-1
: , Tegning: Afbenet fange. - 30C4-12629-1
: , Tegning: Eksempler og forklaringer på forskellige KZ-fangemærkninger. - 30C4-12637-1
: , Tegning: En fange fra lejren. Tegnet i profil fra brystet og op. - 30C7-12641-1
: , Tegning: En fangecelle indefra. - 28C-12751-1
: , Tegning: En fangecelle indefra. - 28C-12755-1
: , Tegning: I forgrunden, to lejrfanger. I bagrunden ses et af lejrens krematorier. - 30C4-12627-1
: , Tegning: Krematorieovnene i Neuengamme [10/4-1945]. Mål: H. 10,6 cm., B. 14,6 cm. - 30C4-12619-1
: , Tegning: Lejrvagt gående langs hegn. - 30C7-12662-1
: , Tegning: Liggende mand. - 30C4-12628-1
: , Tegning: Omrids af person. - 30C7-12640-1
: , Tegning: Portræt i profil. - 30C7-12666-1
: , Tegningsmotiv: Arbejdslejren. - 30C4-12608-1
Arkivskaber: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger, Optagelsesbegæring - 46-10862-2141
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C-10780
Arkivskaber: Per Ulrich - 07L-11081
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12665
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12668
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12729
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12732
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12733
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12734
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12735
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12737
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12738
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12739
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12740
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12741
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12742
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12743
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12744
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12745
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12746
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12747
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12748
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12749
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12750
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12756
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12757
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12758
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12759
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12760
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12761
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12762
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12763
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12764
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12765
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12766
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12767
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12768
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12769
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12770
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12771
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12772
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12773
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12774
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12775
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12776
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12777
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12778
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12779
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12780
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12781
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12783
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C4-12784
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12785
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12787
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12788
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12789
Arkivskaber: Per Ulrich - 30C7-12790
Arkivskaber: Per Ulrich - 28A-12791
Arkivskaber: Per Ulrich - 28A-12792
Arkivskaber: Per Ulrich - 28A-12793
Arkivskaber: Per Ulrich - 28A-12794
Arkivskaber: Per Ulrich - 28D-12795
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-12796
Arkivskaber: Per Ulrich - 28C-15744
Arkivskaber: Per Ulrich, Akvarel/tegning: "SS-sturmmann Stefan Slama, en slavepsiker af værste slags, W.V.H.Amt B III, Sachsenhausen". Mål: H. 14,6 cm., B. 9 cm. - 30C7-12790-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Akvarel/tegning: Barak 27, Neuengamme? "Feuer-meldestelle". Mål: H. 12,8 cm., B. 14,1 cm. - 30C4-12765-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Akvarel: "De røde barakker, gavldør" Horserødlejren "15/4 - 1944. Mål: H. 9,3 cm., B. 9,9 cm. - 28C-12740-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Akvarel: Barak med fange i døren "1/5" - 1944. - 28C-12758-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Akvarel: Motiv fra Horserødlejren "16/5-1944". - 28C-12759-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Akvarel: Motiv fra Horserødlejren. - 28C-12757-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Akvarel: Motiv fra Horserødlejren. - 28C-12764-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Akvarel: Motiv fra Horserødlejren. Mål: H. 14,5 cm. B. 19,5 cm. - 28C-12738-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Akvarel: Motiv fra Horserødlejren."Tre fanger bag barak 16/4-1944".Mål: 11,7 cm. gange 11,6 cm. - 28C-12760-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Akvarel: Vagttårn i "Frøslev, 26/4-1945". - 28D-12795-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Avarel/tegning: "Neuengamme appelplads, 1945". Mål: H. 17,3 cm. B. 31,8 cm. - 30C4-12766-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Blæktegning: Nederste halvdel af muselmand, fødder, Neuengamme? Mål: H. 7,7 cm, B.10,5 cm. - 30C4-12768-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Duplikeret forhåndsanmeldelse af udstilling af Per Ulrichs tegninger samt visse data vedr. kunstneren. - 30C-10780-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Karrikaturtegning af Hitler som hund, der æder de danske varer og skider det ud som penge. - 07L-11081-2
Arkivskaber: Per Ulrich, Kvittering fra Tekn. Lærerforening Frb., Udstedt til Ulrich Lillethorup = Per Ulrich. For kontingent okt.kvt. 1943 - jan. kvt. 1944. Med påførte notater og tegninger. - 07L-11081-3
Arkivskaber: Per Ulrich, Tavlehæfte hvori Per Ulrich har gjort notater samt lavet tegninger med relation til krigens gang. - 07L-11081-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning (blyant/blæk): Portræt af muselmand, set fra siden, Neuengamme. Mål: H. 6,7 cm., B. 6,2 cm. - 30C4-12769-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning (blyant/blæk): Portrætskitse og tegning af muselmand, Sachsenhausen, set skråt bagfra. H. 13,6 cm, B. 8,3 cm. - 30C7-12773-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning forestillende "Mogens Christensen, 11/4". - 28C-12750-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning på brunt papir fra Vestre Fængsel, der forestiller fange i celle med ryggen til og front mod døren, dateret 30/3 [1944]. "Smuglet ud fra Vestre Fængsel til Horserød som indlæg i skoene". Mål: H 15,0 cm., B.9,2 cm. - 28A-12794-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning på brunt papir fra Vestre Fængsel, der forestiller håndvask i celle, dateret 30/3 [1944]. "Smuglet ud fra Vestre Fængsel til Horserød som indlæg i skoene". Mål: H 15,2 cm., B.9,0 cm. - 28A-12793-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning på brunt papir fra Vestre Fængsel, der forestiller mand i celle set bagfra, dateret 30/3 [1944]. "Smuglet ud fra Vestre Fængsel til Horserød som indlæg i skoene". Mål: H 14,7 cm., B.9,1 cm. - 28A-12792-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning på brunt papir: Vestre Fængsel, Celle med bord og fange dateret 30/3 [1944]. "Smuglet ud fra Vestre Fængsel til Horserød som indlæg i skoene". Mål: H 14,8 cm., B.9,1 cm. - 28A-12791-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning/akvarel: Motiv fra Horserødlejren, barak 15. Mål: H 15 cm., B. 22,4 cm. - 28C-12761-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning/farvelagt: Tavle med mærker for forskellige fangekategorier i tyske KZ-lejre. Mål: H. 14,7 cm., B. 10,7 cm. - 30C7-12785-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: "Fange i lagen, Neuengamme". Mål: H. 8,3 cm., H. 13,8 cm. - 30C4-12776-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: "Gammelfar [Magnussen, Jens Peter] 11/4 1944". - 28C-12748-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: "Horserød hegn. 23/4 [1944] ". På tegningen ses spisesalen, det tidligere officerscasino. Mål: H. 16,3 cm., H. 22,4 cm. - 28C-12739-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: "hoved" Muselmand fra Neuengamme? Mål: H. 8,3 cm., B. 8,4 cm. - 30C4-12783-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: "Kokken med madjunger", Neuengamme. Mål: H. 8,3 cm., B. 8,4 cm. - 30C4-12770-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: "Læsende hoved" Neuengamme? Mål: H. 9,7 cm., B. 4,3 cm. - 30C4-12784-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: "Muselmand gående… Neuengamme". Mål: H. 13,7 cm., B. 8,4 cm. - 30C4-12780-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: "Muselmand støtter sig, Neuengamme". Mål: H. 14,6 cm., B. 10,7 cm. - 30C4-12779-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: "Muselmands hoved, Neuengamme 27/3 [-1945]". Mål: H. 13,7 cm., B. 8,3 cm. - 30C4-12777-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: "Sofus Madsen og Otto Asmussen (Otto med Glaskæberne)". På vedlagt liste over afleveringen kaldet "rejseholdet[?]". Mål:15,8 cm. gange 20,2 cm. - 28C-12756-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: "Typer", vi 2 KZ-fanger, Sachsenhausen, tegnet med henholdsvis ryggen og siden til. Mål. H. 7,3 cm., B. 10,7 cm. - 30C7-12775-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Et af lejrens vagttårne. - 28C-12762-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Et par sko, Horserødlejren "8/4-44". Mål: H. 10,8 cm., B. 17,4 cm. - 28C-12745-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Fanger trækker vogn med døde i Sachsenhausen. Mål: H. 19,8 cm., B. 22,4 cm. - 30C7-12788-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Fanger ved skranke samt to uniformerede personer, sandsynligvis forestillende Røde Kors personel (Danske CBU uniformer eller svenske) i gang med at registrerer fanger på vej hjem med "de hvide busser". Sachsenhausen? - 30C7-12787-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Liggende muselmand med åbneøjne, Sachsenhausen. B. 12,7 cm. H. 11,4 cm. - 30C7-12772-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Læsende mand i køjeseng "10/4" 1944. Mål: H. 10 cm., B. 11,6 cm. - 28C-12743-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Mand står i en gang og kigger ud "11/4-1944". - 28C-12749-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Motiv "Jødelejren" i Horserødlejren "6/4-1944". Mål: H 17,6 cm., B. 12,7 cm. - 28C-12746-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Motiv fra Horserødlejren "Horserød hegn". Mål: H 17,5 cm., B. 12,9 cm. - 28C-12737-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Motiv fra Horserødlejren. - 28C-12747-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Motiv fra Sachsenhausen "Waldkommando, barak i skov 10/3-45". Mål: H. 14,7 cm., B. 10,7 cm. - 30C7-12732-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Motiv fra Sachsenhausen, Waldkommando, barak i skov "5/3-45, W.V.H. Amt BIII". Mål: H. 7,3 cm., B. 10,7 cm. - 30C7-12735-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Motiv fra Sachsenhausen, Waldkommando, barak i skov "5/3-45, W.V.H. Amt BIII". Mål: H. 7,4 cm., B. 10,7 cm. - 30C7-12734-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Muselmand "lårparti, rejser sig, Neuengamme". Mål: H. 13,6 cm., B. 8,3 cm. - 30C4-12781-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Muselmand i Neuengamme " Profil skråt bagfra".Mål: H.8,3 cm. gange B.13,5 cm. - 30C4-12767-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Muselmand, Neuengamme "skulder, muselmands store ører, 26/3 [-1945]". Mål: H. 13,7 cm., B. 8,2 cm. - 30C4-12778-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Muselmænd i Sachsenhausen? Mål: H. 22,9 cm., B. 21,1 cm. - 30C7-12789-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Nøgen kvinde. Der er tegnet på begge sider af papiret. - 28C-12796-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Portræt af "Niels Jensen, depotbestyrer". - 28C-12763-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Portræt af Harry Andersen, Horserød "11/4-1944". Mål: H. 11,5 cm., B. 8,9 cm. - 28C-12742-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Portræt af medfange Jens Peter Magnussen, Horserødlejren. Mål: H. 25,8 cm., B. 20,5 cm. - 28C-12729-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Portræt af medfange, Sachenshausen "23/3-1945". Tegnet af Per Ulrich? Ulæselig underskrift. Mål: H. 15,9 cm., B. 10,5 cm. - 30C7-12668-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Portræt af muselmand,tegnet skråt bagfra, Sachsenhausen. Mål: H. 8,1 cm., B. 8,4 cm. - 30C7-12774-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Portræt af" tjekkisk storsabotør, Arthur Öhm, Horserødlejren. Mål: H. ca. 32 cm., B. 22,4 cm. - 28C-12771-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Portræt forestillende Guldberg Jensen, "11/4-1944. Mål: H. 9,5 cm., B. 9,9 cm. - 28C-12741-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Portræt, Horserødlejren. Mål: 8,6 cm., B. 6,5 cm. - 28C-12744-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Vaskeribygningen i KZ-lejren Sachsenhausen. Mål: H.10,7 cm., B. 14,6 cm. - 30C7-12733-1
Arkivskaber: Per Ulrich, Tegning: Zigøjner med "autostrada" frisyre siddende med ryggen til med et tæppe over sig i Sachsenhausen. Mål: H. 14,6 cm., B. 10,6 cm. - 30C7-12665-1

Udskriften er baseret på 14 registreringer

Per Ulrich
Almen illegal aktivitet - Arresteret af Gestapo og interneret i koncentrationslejren Sachsenhausen

Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 37, 38, 166, 482, 489-491, 587
2) "Helvede har mange navne" (Jørgen H. Barfod, 1994) 402
Peder Lillethorup Ulrich

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg, CPR opslag
2) Frihedsmuseet, DokReg,
Per Ulrich
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Per Ulrich
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Per Ulrich
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
5) Frihedsmuseet, DokReg, ,
6) Frihedsmuseet, DokReg, ,
7) Frihedsmuseet, DokReg, ,
8) Frihedsmuseet, DokReg, ,
9) Frihedsmuseet, DokReg, ,
10) Frihedsmuseet, DokReg, ,
11) Frihedsmuseet, DokReg, ,
12) Frihedsmuseet, DokReg, ,
13) Frihedsmuseet, DokReg, ,
14) Frihedsmuseet, DokReg, ,
15) Frihedsmuseet, DokReg, ,
16) Frihedsmuseet, DokReg, ,
17) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Per Ulrich
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
5) Frihedsmuseet, DokReg, ,
6) Frihedsmuseet, DokReg, ,
7) Frihedsmuseet, DokReg, ,
8) Frihedsmuseet, DokReg, ,
9) Frihedsmuseet, DokReg, ,
10) Frihedsmuseet, DokReg, ,
11) Frihedsmuseet, DokReg, ,
12) Frihedsmuseet, DokReg, ,
13) Frihedsmuseet, DokReg, ,
14) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Per Ulrich
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Per Ulrich
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
5) Frihedsmuseet, DokReg, ,
6) Frihedsmuseet, DokReg, ,
7) Frihedsmuseet, DokReg, ,
8) Frihedsmuseet, DokReg, ,
9) Frihedsmuseet, DokReg, ,
10) Frihedsmuseet, DokReg, ,
11) Frihedsmuseet, DokReg, ,
12) Frihedsmuseet, DokReg, ,
13) Frihedsmuseet, DokReg, ,
14) Frihedsmuseet, DokReg, ,
15) Frihedsmuseet, DokReg, ,
16) Frihedsmuseet, DokReg, ,
17) Frihedsmuseet, DokReg, ,
18) Frihedsmuseet, DokReg, ,
19) Frihedsmuseet, DokReg, ,
20) Frihedsmuseet, DokReg, ,
21) Frihedsmuseet, DokReg, ,
22) Frihedsmuseet, DokReg, ,
23) Frihedsmuseet, DokReg, ,
24) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Per Ulrich
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Per Ulrich
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Per Ulrich

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
5) Frihedsmuseet, DokReg, ,
6) Frihedsmuseet, DokReg, ,
7) Frihedsmuseet, DokReg, ,
8) Frihedsmuseet, DokReg, ,
9) Frihedsmuseet, DokReg, ,
10) Frihedsmuseet, DokReg, ,
11) Frihedsmuseet, DokReg, ,
12) Frihedsmuseet, DokReg, ,
13) Frihedsmuseet, DokReg, ,
14) Frihedsmuseet, DokReg, ,
15) Frihedsmuseet, DokReg, ,
16) Frihedsmuseet, DokReg, ,
17) Frihedsmuseet, DokReg, ,
18) Frihedsmuseet, DokReg, ,
19) Frihedsmuseet, DokReg, ,
20) Frihedsmuseet, DokReg, ,
21) Frihedsmuseet, DokReg, ,
22) Frihedsmuseet, DokReg, ,
23) Frihedsmuseet, DokReg, ,
24) Frihedsmuseet, DokReg, ,
25) Frihedsmuseet, DokReg, ,
26) Frihedsmuseet, DokReg, ,
27) Frihedsmuseet, DokReg, ,
28) Frihedsmuseet, DokReg, ,
29) Frihedsmuseet, DokReg, ,
30) Frihedsmuseet, DokReg, ,
31) Frihedsmuseet, DokReg, ,
32) Frihedsmuseet, DokReg, ,
33) Frihedsmuseet, DokReg, ,
34) Frihedsmuseet, DokReg, ,
35) Frihedsmuseet, DokReg, ,
36) Frihedsmuseet, DokReg, ,
37) Frihedsmuseet, DokReg, ,
38) Frihedsmuseet, DokReg, ,
39) Frihedsmuseet, DokReg, ,
40) Frihedsmuseet, DokReg, ,
41) Frihedsmuseet, DokReg, ,
42) Frihedsmuseet, DokReg, ,
43) Frihedsmuseet, DokReg, ,
44) Frihedsmuseet, DokReg, ,
45) Frihedsmuseet, DokReg, ,
46) Frihedsmuseet, DokReg, ,
47) Frihedsmuseet, DokReg, ,
48) Frihedsmuseet, DokReg, ,
49) Frihedsmuseet, DokReg, ,
50) Frihedsmuseet, DokReg, ,
51) Frihedsmuseet, DokReg, ,
52) Frihedsmuseet, DokReg, ,
53) Frihedsmuseet, DokReg, ,
54) Frihedsmuseet, DokReg, ,
55) Frihedsmuseet, DokReg, ,
56) Frihedsmuseet, DokReg, ,
57) Frihedsmuseet, DokReg, ,
58) Frihedsmuseet, DokReg, ,
59) Frihedsmuseet, DokReg, ,
60) Frihedsmuseet, DokReg, ,
61) Frihedsmuseet, DokReg, ,
62) Frihedsmuseet, DokReg, ,
63) Frihedsmuseet, DokReg, ,
64) Frihedsmuseet, DokReg, ,
65) Frihedsmuseet, DokReg, ,
66) Frihedsmuseet, DokReg, ,
67) Frihedsmuseet, DokReg, ,
68) Frihedsmuseet, DokReg, ,
69) Frihedsmuseet, DokReg, ,
70) Frihedsmuseet, DokReg, ,
71) Frihedsmuseet, DokReg, ,
72) Frihedsmuseet, DokReg, ,
73) Frihedsmuseet, DokReg, ,
74) Frihedsmuseet, DokReg, ,
75) Frihedsmuseet, DokReg, ,
76) Frihedsmuseet, DokReg, ,
77) Frihedsmuseet, DokReg, ,
78) Frihedsmuseet, DokReg, ,
79) Frihedsmuseet, DokReg, ,
80) Frihedsmuseet, DokReg, ,
81) Frihedsmuseet, DokReg, ,
82) Frihedsmuseet, DokReg, ,
83) Frihedsmuseet, DokReg, ,
84) Frihedsmuseet, DokReg, ,
85) Frihedsmuseet, DokReg, ,
86) Frihedsmuseet, DokReg, ,
87) Frihedsmuseet, DokReg, ,
88) Frihedsmuseet, DokReg, ,
89) Frihedsmuseet, DokReg, ,
90) Frihedsmuseet, DokReg, ,
91) Frihedsmuseet, DokReg, ,
92) Frihedsmuseet, DokReg, ,
93) Frihedsmuseet, DokReg, ,
94) Frihedsmuseet, DokReg, ,
95) Frihedsmuseet, DokReg, ,
96) Frihedsmuseet, DokReg, ,
97) Frihedsmuseet, DokReg, ,
98) Frihedsmuseet, DokReg, ,
99) Frihedsmuseet, DokReg, ,
100) Frihedsmuseet, DokReg, ,
101) Frihedsmuseet, DokReg, ,
102) Frihedsmuseet, DokReg, ,
103) Frihedsmuseet, DokReg, ,
104) Frihedsmuseet, DokReg, ,
105) Frihedsmuseet, DokReg, ,
106) Frihedsmuseet, DokReg, ,
107) Frihedsmuseet, DokReg, ,
108) Frihedsmuseet, DokReg, ,
109) Frihedsmuseet, DokReg, ,
110) Frihedsmuseet, DokReg, ,
111) Frihedsmuseet, DokReg, ,
112) Frihedsmuseet, DokReg, ,
113) Frihedsmuseet, DokReg, ,
114) Frihedsmuseet, DokReg, ,
115) Frihedsmuseet, DokReg, ,
116) Frihedsmuseet, DokReg, ,
117) Frihedsmuseet, DokReg, ,
118) Frihedsmuseet, DokReg, ,
119) Frihedsmuseet, DokReg, ,
120) Frihedsmuseet, DokReg, ,
121) Frihedsmuseet, DokReg, ,
122) Frihedsmuseet, DokReg, ,
123) Frihedsmuseet, DokReg, ,
124) Frihedsmuseet, DokReg, ,
125) Frihedsmuseet, DokReg, ,
126) Frihedsmuseet, DokReg, ,
127) Frihedsmuseet, DokReg, ,
128) Frihedsmuseet, DokReg, ,
129) Frihedsmuseet, DokReg, ,
130) Frihedsmuseet, DokReg, ,
131) Frihedsmuseet, DokReg, ,
132) Frihedsmuseet, DokReg, ,
133) Frihedsmuseet, DokReg, ,
134) Frihedsmuseet, DokReg, ,
135) Frihedsmuseet, DokReg, ,
136) Frihedsmuseet, DokReg, ,
137) Frihedsmuseet, DokReg, ,
138) Frihedsmuseet, DokReg, ,
139) Frihedsmuseet, DokReg, ,
140) Frihedsmuseet, DokReg, ,
141) Frihedsmuseet, DokReg, ,
142) Frihedsmuseet, DokReg, ,
143) Frihedsmuseet, DokReg, ,
144) Frihedsmuseet, DokReg, ,
145) Frihedsmuseet, DokReg, ,
146) Frihedsmuseet, DokReg, ,
147) Frihedsmuseet, DokReg, ,
148) Frihedsmuseet, DokReg, ,
149) Frihedsmuseet, DokReg, ,
150) Frihedsmuseet, DokReg, ,
151) Frihedsmuseet, DokReg, ,
152) Frihedsmuseet, DokReg, ,
153) Frihedsmuseet, DokReg, ,
154) Frihedsmuseet, DokReg, ,
155) Frihedsmuseet, DokReg, ,
156) Frihedsmuseet, DokReg, ,
157) Frihedsmuseet, DokReg, ,
158) Frihedsmuseet, DokReg, ,
159) Frihedsmuseet, DokReg, ,
160) Frihedsmuseet, DokReg, ,
161) Frihedsmuseet, DokReg, ,
162) Frihedsmuseet, DokReg, ,
163) Frihedsmuseet, DokReg, ,
164) Frihedsmuseet, DokReg, ,
165) Frihedsmuseet, DokReg, ,
166) Frihedsmuseet, DokReg, ,
167) Frihedsmuseet, DokReg, ,
168) Frihedsmuseet, DokReg, ,
169) Frihedsmuseet, DokReg, ,
170) Frihedsmuseet, DokReg, ,
171) Frihedsmuseet, DokReg, ,
172) Frihedsmuseet, DokReg, ,
173) Frihedsmuseet, DokReg, ,
174) Frihedsmuseet, DokReg, ,
175) Frihedsmuseet, DokReg, ,
176) Frihedsmuseet, DokReg, ,
177) Frihedsmuseet, DokReg, ,
178) Frihedsmuseet, DokReg, ,
179) Frihedsmuseet, DokReg, ,
180) Frihedsmuseet, DokReg, ,
181) Frihedsmuseet, DokReg, ,
182) Frihedsmuseet, DokReg, ,
183) Frihedsmuseet, DokReg, ,
184) Frihedsmuseet, DokReg, ,
185) Frihedsmuseet, DokReg, ,
186) Frihedsmuseet, DokReg, ,
187) Frihedsmuseet, DokReg, ,
188) Frihedsmuseet, DokReg, ,
189) Frihedsmuseet, DokReg, ,
190) Frihedsmuseet, DokReg, ,
191) Frihedsmuseet, DokReg, ,
192) Frihedsmuseet, DokReg, ,
193) Frihedsmuseet, DokReg, ,
194) Frihedsmuseet, DokReg, ,
195) Frihedsmuseet, DokReg, ,
196) Frihedsmuseet, DokReg, ,
197) Frihedsmuseet, DokReg, ,
198) Frihedsmuseet, DokReg, ,
199) Frihedsmuseet, DokReg, ,
200) Frihedsmuseet, DokReg, ,
201) Frihedsmuseet, DokReg, ,
202) Frihedsmuseet, DokReg, ,
203) Frihedsmuseet, DokReg, ,
204) Frihedsmuseet, DokReg, ,
205) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Per Ulrich
Illegal presse

Frit Danmark - Lærergruppen
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Per Ulrich

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Per Ulrich
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Sket i livet" (J. B. Holmgård, 1990) 55

Udviklet af ditmer a/s