Vilhelm Krarup

Dæknavn(e): Lystrup
Født 14.07.1904
Død 12.11.1999
Sognepræst, Pastor, Præst, præst
Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland)
Leder

Adresser

Hammelev Præstegaard, Fjellerup
Hammelev Præstegaard, Hammelev
Hammelev, Djursland
Grenå
Hammelev
Hammelev Præstegård
Lystrup
Ranum


Billedkilde: Niels A Eigenbroth Krigsår - Besættelsesår s 161/Stig Sumborg

Notater

Fra 11.03.1945, Deltog i "konventet" i Ranum præstegård
Oprettede modtagelsessteder for flygtninge.
Fra 06.12.1944, Gik under jorden i Ålborg

Lokalitet

Skørping
Grenå

Organisationstilknytning

Hammelev-gruppen
Ringen

Modstandsaktivitet

Administration - var med i regionsledelsen i region 1, som repræsentant for Ringen
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Gik under jorden 10.12.1944
Almen illegal aktivitet - Nordjyske Modstandsbevægelse
Andet
Flugthjælp
Flugthjælp (flygtet) - Familien gik under jorden inden razzia ultimo 1944
Illegal presse
Logivært
Logivært - Hovedkvarter
Logivært - husede bylederen
Militærgruppe
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Medlem af modtagegruppe i Skørping
Modtagegruppe - Nedkastningscef, Djursland
Organisation
Organisation - Deltager i Ranumkonv. 10 - 11/3 1945. Nedkastningschef på Djursland m. v.
Organisation - Modstandschef
Organisation - modstandsleder Djursland
Radiosending (hjælper) - Fungerede som vagt
Ruteaktivitet

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Viborg Sektion, Løst indlæg: Region I, Staben
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance med Søren Krarup

Litteraturhenvisninger

Besættelsestiden i Nordjylland (Ole Neimann, 1992), s. 129
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 129,130
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 280
De gjorde modstand. 11 interviews om modstandsbevægelsens arbejde og om ophold i Frøslevlejren (, 1995), 52
En familie under besættelsen (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 107
Et illegalt våbendepot førte til døden (Børge Juul Jensen, 2000), Grenaa og omegn før og nu 2000, 50
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 194
Fra mit livs protokol (Jens Wulff, 2003), 217
Hilsen til Meta ... (Ib Klausen, 1977), Nørre Djurs før og nu, 1, 1977, 77
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 131
I Hammelev præstegård under krigen (Vilhelm Krarup, 2000), Grenaa og omagn før og nu, 1980/81 & 1981/82, 118-121, 162-165
Krigsår - besættelsesår (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby, 161
Langballe. En biografi. (Mads Bregenov-Pedersen & Mads Jensen, 2010), 31
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 104
Midt i en ismetid (Peter P. Rohde, 1970), 98
Modstandsbevægelsen i Grenaa (Børge Juul Jensen, 1985), s. 108
Modstandsbevægelsen i Grenaa (Børge Juul Jensen, 1985), s. 16
Modstandsbevægelsen i Grenaa (Børge Juul Jensen, 1985), s. 17
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 69
Præst/sabotør, flygtningearbejder (Harald Sandbæk, 1983), s. 106
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 42, 70, 121
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 42,48,55,70,121,125,128,135,
Ulvetider (Margrethe Møller Pedersen, 1980), Pigtraad_Gestapofangen, 1980:4, 99
Viggo Pedersen - en hædersmand (Sten Krarup, 2008), Grenaa og omegn- før og nu, 2008, s. 34-38
Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , 259
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 113, 120
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 104, 106, 150, 288, 302, 304

Udskriften er baseret på 33 registreringer

Vilhelm Krarup, sognepræst
Militærgruppe
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Staben
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Grenaa" (Børge Juul Jensen, 1985) s. 16
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Viborg Sektion, Løst indlæg: Region I, Staben
Krarup, pastor, skørping
Modtagegruppe - Medlem af modtagegruppe i Skørping
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Besættelsestiden i Nordjylland" (Ole Neimann, 1992) s. 129
Vilhelm Krarup, grenå
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Grenaa" (Børge Juul Jensen, 1985) s. 17
Wilhelm Krarup, grenå
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Grenaa" (Børge Juul Jensen, 1985) s. 108
Vilhelm Krarup, sognepræst
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 107
Vilhelm Krarup, sognepræst
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 107
Lystrup
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 107
Lystrup
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 107
Vilhelm Krarup, præst
Modtagegruppe - Nedkastningscef, Djursland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 42, 70, 121
Lystrup
Radiosending (Hjælper) - Fungerede som vagt
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 42, 70, 121
Vilhelm Krarup, pastor, leder
Andet
Region I (Nordjylland)
Ringen
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 131
Vilhelm Krarup, præst
Administration - var med i regionsledelsen i region 1, som repræsentant for Ringen
Region I (Nordjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 69
Vilhelm Krarup, præst
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 104
Krarup, pastor
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 129,130
Krarup, pastor
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 280
Vilhelm Krarup, præst, leder
Organisation - Deltager i Ranumkonv. 10 - 11/3 1945. Nedkastningschef på Djursland m. v.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 42,48,55,70,121,125,128,135,
Lystrup, præst, leder
Organisation - Deltager i Ranumkonv. 10 - 11/3 1945. Nedkastningschef på Djursland m. v.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 42,48,55,70,121,125,128,135,
Vilhelm Krarup, præst
Logivært - husede bylederen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 194
Vilhelm Krarup

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance med Søren Krarup
Krarup, præst
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "De gjorde modstand. 11 interviews om modstandsbevægelsens arbejde og om ophold i Frøslevlejren" (, 1995) 52
Krarup, præst
Logivært - Hovedkvarter
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Et illegalt våbendepot førte til døden" (Børge Juul Jensen, 2000), Grenaa og omegn før og nu 2000 50
V. Krarup, sognepræst
Almen illegal aktivitet - Nordjyske Modstandsbevægelse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - besættelsesår" (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby 161
Vilhelm Krarup, pastor
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 259
Vilhelm Krarup, præst
Organisation - Modstandschef
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Langballe. En biografi." (Mads Bregenov-Pedersen & Mads Jensen, 2010) 31
Vilhelm Krarup

Litteratur
1) "Viggo Pedersen - en hædersmand" (Sten Krarup, 2008), Grenaa og omegn- før og nu, 2008 s. 34-38
Krarup, sognepræst
Flugthjælp (Flygtet) - Familien gik under jorden inden razzia ultimo 1944
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ulvetider" (Margrethe Møller Pedersen, 1980), Pigtraad_Gestapofangen, 1980:4 99
Krarup, pastor
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra mit livs protokol" (Jens Wulff, 2003), 217
Krarup, pastor
Organisation - modstandsleder Djursland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Meta ..." (Ib Klausen, 1977), Nørre Djurs før og nu, 1, 1977 77
Vilhelm Krarup, sognepræst
Almen illegal aktivitet - Gik under jorden 10.12.1944
Modtagegruppe
Flugthjælp
Logivært
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Hammelev-gruppen
Litteratur
1) "I Hammelev præstegård under krigen" (Vilhelm Krarup, 2000), Grenaa og omagn før og nu, 1980/81 & 1981/82 118-121, 162-165
Vilhelm Krarup, præst
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 106
Krarup, præst
Logivært
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Midt i en ismetid" (Peter P. Rohde, 1970) 98
Vilhelm Krarup, sognepræst
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 113, 120
V. Krarup, pastor
Logivært
Ruteaktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 104, 106, 150, 288, 302, 304

Udviklet af ditmer a/s