Ove Høegh-Guldberg

Dæknavn(e): Niels Hansen, Ørn , Ørn, Niels Hansen. , Niels Hansen , Jensen
Født 28.02.1905
Død 02.12.1987
Læge, læge
Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland)
Nedkastningschef, Gruppefører, Distriktchef, leder, Distriktsleder, Distriktschef for Vesthimmerland

Adresser

Gedved, Horsens
Løgstør, Horsens, Ålborg.
Gedved
Gedved
Horsens
Løgstør

Tilknytning til undergrundshæren

Region I (Nordjylland), Løgstør Sektion, Løgstør Sektion


Billedkilde: O Høegh-Guldberg/Stig Sumborg

Notater

flygtede fra Horsens området 4 nov 1944 - fortsatte modtagearbejdet i Løgstør området
Var leder af "waterdropping".
Nedkastningsleder for Horsens egnen i 1944, og for Vesthimmerland 1944-45

Lokalitet

Vesthimmerland

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Frit Danmark
Horsens Hjemmeværn
Regionsledelsen (Region 1)

Modstandsaktivitet

Administration - Nedkastningschef for Vesthimmerland
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Nordjyske Modstandsbevægelse
Andet - Forbindelsesmand til hovedkvarteret
Andet - købte illegale bøger og gav penge til Frit Danmark (var hans start i modstandsbevægelsen efter eget udsagn)
Illegal presse
Logivært
Militærgruppe
Militærgruppe - Horsens Hjemmeværn
Modtagegruppe
Modtagegruppe - bl.a. leder af Gedved-gruppen
Modtagegruppe - Nedkastningschef i Vesthimmerland 1944.
Modtagegruppe - Nedkastningsleder for Horsensegnen 1944
Modtagegruppe - Nedkastningsleder for Vesthimmerland 1944-45
Organisation
Organisation - Tilrettelægger Ranumkonventet.
Ruteaktivitet
Sabotage - Maj 1943 kontakt til kredsen omkring Borch Johansen.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Løgstør Sektion
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Georg Zeuner. Den første akademiker af Jakob Zeuner. Side 8
Gedved Egnsarkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A 279-21 OHG`s erindringer påbegyndt vinteren 45-46 og færdiggjort i 1950 - "Hvad jeg kan huske fra den anden verdenskrig"

Litteraturhenvisninger

Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat (Merete Just, 2013), 31 - 66
Borgerlige Partisaner (Leif Larsen, 1982), 113, 130, 150, 151, 152, 158, 171,185
Børge Rørvang beretter om krigsårene fra 1940 - 1945 (Børge Rørvang, 2008), 9
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 272, 278-280
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 482, 496
Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945 (Lars Peter Sørensen, 1984), 32
Eig (Aase Beck Eigenbroth, 1995), 11,18,26
En familie under besættelsen (Ove Høegh-Guldberg, 1985), Hele bogen
En filosof på vej (Poul Bjerre, 2001), Barn af Himmerland, XI, 12
Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup (Peter Laursen, 1985), 118
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008)
Flugten til Sverige (Orla Rasmussen, 1995), Minder fra besættelsen
Focus på vinteren 1945 (Ole Berg, 1973), Pigtraad nr. 2, 1973, 25
Historien om Løgstør (N. H. Lindhardt, 1996), 214+216+218
Horsens går til modstand - bind 1 (Chr. Rimestad, 1998), 177,187
Horsens går til modstand - bind 2 (Chr. Rimestad, 1999), 53,62,96,97,98,99,100,101,102,103,105
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 182
Krigsår - besættelsesår (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby, 161
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 161
Præst/sabotør, flygtningearbejder (Harald Sandbæk, 1983), s. 72
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 10, 38, 40, 42f, 44, 99
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 10,38,40,47,94,99,127,133,
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 219-239
Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , 142
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 120
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 171, 174, 176, 177

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Else Hviid - 05K-23925
Arkivskaber: Ove Høegh-Guldberg - 11D-24845

Udskriften er baseret på 45 registreringer

Ove Høegh-Guldberg, læge, nedkastningschef, vesthimmerland
Militærgruppe
Region I (Nordjylland), Løgstør Sektion, Løgstør Sektion
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Løgstør Sektion
2) Gedved Egnsarkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A 279-21 OHG`s erindringer påbegyndt vinteren 45-46 og færdiggjort i 1950 - "Hvad jeg kan huske fra den anden verdenskrig"
Niels Hansen, læge, nedkastningschef, vesthimmerland
Militærgruppe
Region I (Nordjylland), Løgstør Sektion, Løgstør Sektion
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Løgstør Sektion
Ørn, nedkastningschef, vesthimmerland
Militærgruppe
Region I (Nordjylland), Løgstør Sektion, Løgstør Sektion
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Løgstør Sektion
Ove Høegh-Guldberg, læge, gruppefører
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Horsens Hjemmeværn
Litteratur
1) "Horsens går til modstand - bind 1" (Chr. Rimestad, 1998) 177,187
Ove Høeg-Guldberg, læge
Militærgruppe - Horsens Hjemmeværn
Modtagegruppe - bl.a. leder af Gedved-gruppen

Horsens Hjemmeværn
Litteratur
1) "Horsens går til modstand - bind 2" (Chr. Rimestad, 1999) 53,62,96,97,98,99,100,101,102,103,105
Ørn
Logivært
Region II (Midtjylland)
Horsens Hjemmeværn
Litteratur
1) "Horsens går til modstand - bind 2" (Chr. Rimestad, 1999) 53,62,96,97,98,99,100,101,102,103,105
Ove Høegh-Guldberg, læge, distriktchef
Modtagegruppe - Nedkastningsleder for Horsensegnen 1944
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), Hele bogen
Ove Høegh-Guldberg, læge
Modtagegruppe
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 10, 38, 40, 42f, 44, 99
Ørn
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 10, 38, 40, 42f, 44, 99
Ørn, distriktchef
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), Hele bogen
2) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 113, 130, 150, 151, 152, 158, 171,185
Ove Høeg-Guldberg, læge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 161
Ørn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 161
Ove Høegh-Guldberg, læge, distriktchef
Modtagegruppe - Nedkastningsleder for Vesthimmerland 1944-45
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), Hele bogen
Ove Høegh-Guldberg, læge, leder
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 272, 278-280
Ørn, læge, leder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 272, 278-280
Ove Høeg-Guldberg, læge
Illegal presse
Sabotage - Maj 1943 kontakt til kredsen omkring Borch Johansen.
Modtagegruppe - Nedkastningschef i Vesthimmerland 1944.
Organisation - Tilrettelægger Ranumkonventet.
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 10,38,40,47,94,99,127,133,
Ørn, Niels Hansen., læge
Illegal presse
Sabotage - Maj 1943 kontakt til kredsen omkring Borch Johansen.
Modtagegruppe - Nedkastningschef i Vesthimmerland 1944.
Organisation - Tilrettelægger Ranumkonventet.
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 10,38,40,47,94,99,127,133,
Høeg-Guldberg, læge
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 482, 496
Ove Høegh Guldberg, læge, distriktsleder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 219-239
Ove Høeg-Guldberg, distriktschef for vesthimmerland
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945" (Lars Peter Sørensen, 1984) 32
Ørn, distriktschef for vesthimmerland
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945" (Lars Peter Sørensen, 1984) 32
Ove Høegh-Guldberg, læge
Andet - købte illegale bøger og gav penge til Frit Danmark (var hans start i modstandsbevægelsen efter eget udsagn)
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Georg Zeuner. Den første akademiker af Jakob Zeuner. Side 8,
Ørn, læge, distriktsleder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 219-239
2) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
Ove Høegh-Guldberg, nedkastningschef
Modtagegruppe
Administration - Nedkastningschef for Vesthimmerland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Historien om Løgstør" (N. H. Lindhardt, 1996) 214+216+218
Ove Høegh-Guldberg, nedkastningschef
Modtagegruppe
Administration - Nedkastningschef for Vesthimmerland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Historien om Løgstør" (N. H. Lindhardt, 1996) 214+216+218
Niels Hansen, nedkastningschef
Modtagegruppe
Administration - Nedkastningschef for Vesthimmerland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Historien om Løgstør" (N. H. Lindhardt, 1996) 214+216+218
Ove Høegh-Guldberg, læge
Almen illegal aktivitet - Nordjyske Modstandsbevægelse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - besættelsesår" (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby 161
Ove Høegh-Guldberg, læge
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 142
O Høeg-Guldberg, læge
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Focus på vinteren 1945" (Ole Berg, 1973), Pigtraad nr. 2, 1973 25
2) "Flugten til Sverige" (Orla Rasmussen, 1995), Minder fra besættelsen
Ørn, læge
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 142
Ove Høegh-Guldberg, læge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat" (Merete Just, 2013), 31 - 66
Høeg-Guldberg, læge
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 182
Høegh-Guldberg, læge
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Eig" (Aase Beck Eigenbroth, 1995) 11,18,26
Ørn, læge
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Eig" (Aase Beck Eigenbroth, 1995) 11,18,26
Ørn, læge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat" (Merete Just, 2013), 31 - 66
Høeg-Guldberg, læge
Andet - Forbindelsesmand til hovedkvarteret
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En filosof på vej" (Poul Bjerre, 2001), Barn af Himmerland, XI 12
Jensen, læge
Andet - Forbindelsesmand til hovedkvarteret
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En filosof på vej" (Poul Bjerre, 2001), Barn af Himmerland, XI 12
Ove Høegh-Guldberg, læge
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup" (Peter Laursen, 1985) 118
Høegh-Guldberg, læge
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 72
Høeg Guldberg
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Børge Rørvang beretter om krigsårene fra 1940 - 1945" (Børge Rørvang, 2008) 9
Ove Høegh-Guldberg
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 120
Ørn
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 120
Ove Høegh-Guldberg

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
Ove Høgh-Guldberg, læge
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 171, 174, 176, 177
Ørn, læge
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 171, 174, 176, 177

Udviklet af ditmer a/s