Erik Ninn-Hansen

Født 12.04.1922
Død 20.09.2014
Gymnasieelev, stud.jur, Stud. Jur., Formand Konservative Studenter
Region VI (København)

Adresser

København


Billedkilde: Arne Sejr: En kamp for frihed

Organisationstilknytning

Studenternes Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Illegal presse - Medstifter af den oprindelige Slagelse-gruppe

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere"

Litteraturhenvisninger

En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), 209
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 85
Sket i livet (J. B. Holmgård, 1990), 143, 144, 152, 153

Udskriften er baseret på 4 registreringer

Erik Ninn-Hansen, gymnasieelev, stud.jur
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",
Erik Ninn-Hansen, stud. jur.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), 209
Erik Ninn-Hansen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Sket i livet" (J. B. Holmgård, 1990) 143, 144, 152, 153
Erik Ninn-Hansen, formand konservative studenter
Illegal presse - Medstifter af den oprindelige Slagelse-gruppe
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 85

Udviklet af ditmer a/s