Hans Krarup Andreasen

Dæknavn(e): Mogens
Født 13.09.1913
Død 21.02.1945
Skovarbejder
Region II (Midtjylland), Region I (Nordjylland)
Byleder, Byleder i Silkeborg, Gruppeleder

Adresser

Ny Kærvej, Ålborg (tidl. Silkeborg)
Sejs
Silkeborg
Ålborg
Aalborg

Biografi

En biografi af Hans Krarup Andreasen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Niels Åge Nielsen: Mellem jyske Modstandsfolk/Stig Sumborg

Notater

Fra 21.02.1945, Begik selvmord ifbm. tysk forsøg på at arrestere ham
09.04.1940 til 21.01.1945,
09.04.1940 til 21.02.1945, gik under jorden i efteråret 1944, begik selvmord i forb. med arrestation
Dræbt i kamp med Gestapo.
Måtte januar 1945 flygte til Ålborg, dræbt februar 1945 i kamp med Gestapo.
Navnet ikke nævnt i tekst - kun dæknavn "Mogens"
Død i kamp med Tyskerne jan.-febr. 1945

Lokalitet

Silkeborg
Aarhus

Organisationstilknytning

DKP

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Illegal presse - Deltog i etableringen af de første illegale blad i Silkeborg
Jernbanesabotage
Likvidering
Likvidering - Dræbt under skudveksling med tyskerne ved opholdssted i Kærby
Likvidering - indgik i en likvideringsgruppe direkte under Jyllandsledelsen
Likvidering - L-gruppe under Wessel Platous ledelse
Likvidering - Medlem af L-Gruppe i Jylland
Militærgruppe
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Under jorden 1944
Sabotage
Sabotage - Chef for S.grupperne
Sabotage - Danmarks første sabotør. Lavede sabotage allerede den 9. april 1940
Sabotage - Gennemførte sin første sabotageaktion 9.4.1940, senere leder af sabotagegruppe i Silkeborg

Litteraturhenvisninger

46 navne. Et Mindeskrift om dem, hvis Navne er knyttet til 4. Maj Kollegiet i Aalborg. (Niels A. Eigenbroth, 1959), 73, 74
Bogen om Leif (Poul Borschenius, 1946), 19, 35, 51-52, 57
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 269
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 512, 513, 526
Den jydske Modstandsbevægelse (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister, 229
Efter bedste evne (Vilhelm Andresen, 1985), s. 12
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 95-101,103-105,114,117,127,133
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), s. 95ff
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 45-46
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 45-46
I Toldstrups tjeneste (Jørgen Hesseldahl, 1994), 65-68
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 211, 215
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 50
Nord-jylland under besættelsen 1940 - 1945 (Niels A. Eigenbroth, 1982), FV Frihedskampens Veteraner nr. 90, 1982, 19
Silkeborg 1940-1945 - besat og befriet (Jan Horskjær, 1984), 107, 156
Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , s. 298
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 419
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 319

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: - 36B-23765
Arkivskaber: Hans Peter Krarup Andreasen - 36F-16211

Udskriften er baseret på 22 registreringer

Hans Krarup Andreasen, skovarbejder, silkeborg
Sabotage - Gennemførte sin første sabotageaktion 9.4.1940, senere leder af sabotagegruppe i Silkeborg
Illegal presse - Deltog i etableringen af de første illegale blad i Silkeborg
Likvidering - Medlem af L-Gruppe i Jylland
Region II (Midtjylland)
DKP
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar s. 298
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 45-46
3) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) s. 95ff
Hans Krarup Andreasen, aarhus
Likvidering
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 319
Mogens, aarhus
Likvidering
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 319
Hans Krarup Andreasen, skovarbejder, byleder
Sabotage - Danmarks første sabotør. Lavede sabotage allerede den 9. april 1940
Likvidering - L-gruppe under Wessel Platous ledelse
Jernbanesabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Bogen om Leif" (Poul Borschenius, 1946) 19, 35, 51-52, 57
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 45-46
Mogens, byleder
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Bogen om Leif" (Poul Borschenius, 1946) 19, 35, 51-52, 57
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 45-46
Hans Krarup Andersen
Sabotage

Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 95-101,103-105,114,117,127,133
Hans Peter Krarup Andreasen, skovarbejder, byleder i silkeborg
Illegal presse
Jernbanesabotage
Likvidering - indgik i en likvideringsgruppe direkte under Jyllandsledelsen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 65-68
Mogens, skovarbejder, byleder i silkeborg
Illegal presse
Jernbanesabotage
Likvidering - indgik i en likvideringsgruppe direkte under Jyllandsledelsen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 65-68
Hans Krarup Andreasen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 269
Hans Krarup Andreasen, skovarbejder
Illegal presse
Sabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 512, 513, 526
Hans Peter Krarup Andreasen, skovarbejder
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
DKP
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Hans Krarup Andreasen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Hans Krarup Andreasen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nord-jylland under besættelsen 1940 - 1945" (Niels A. Eigenbroth, 1982), FV Frihedskampens Veteraner nr. 90, 1982 19
Hans Krarup Andreasen
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 211, 215
Mogens
Likvidering
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 211, 215
Hans Krarup Andreasen, skovarbejder, gruppeleder
Sabotage
Illegal presse
Modtagegruppe - Under jorden 1944
Likvidering - Dræbt under skudveksling med tyskerne ved opholdssted i Kærby
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "46 navne. Et Mindeskrift om dem, hvis Navne er knyttet til 4. Maj Kollegiet i Aalborg." (Niels A. Eigenbroth, 1959) 73, 74
Mogens, skovarbejder, gruppeleder
Sabotage
Illegal presse
Modtagegruppe - Under jorden 1944
Likvidering - Dræbt under skudveksling med tyskerne ved opholdssted i Kærby
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "46 navne. Et Mindeskrift om dem, hvis Navne er knyttet til 4. Maj Kollegiet i Aalborg." (Niels A. Eigenbroth, 1959) 73, 74
Hans Krarup Andreasen, skovarbejder
Sabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Silkeborg 1940-1945 - besat og befriet" (Jan Horskjær, 1984) 107, 156
Hans Krarup Andreasen
Sabotage - Chef for S.grupperne
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 50
Hans Krarup Andersen
Likvidering

Litteratur
1) "Den jydske Modstandsbevægelse" (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister 229
Hans Krarup Andreasen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Efter bedste evne" (Vilhelm Andresen, 1985) s. 12
Hans Krarup Andreasen
Likvidering
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 419

Udviklet af ditmer a/s