Ib Andrup

Født 30.07.1921
Søkadet

Adresser

Torvet 7, Sorø
Håtunaholm
Karlskrona
Sofielund

Tilknytning til undergrundshæren

Den Danske Brigade
Den Danske Brigade, Den Danske Flotille


Billedkilde: En modstandsgruppes historie bd II s 162/Stig Sumborg

Notater

Fra 01.03.1944, Mødt ved Brigaden
Fra 29.04.1944, Overført til Håtunaholm
Fra 22.09.1944, Mødt i Karlskrona

Lokalitet

K.3 (marinekutter)

Modstandsaktivitet

Militærgruppe

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Flotillen, Pakke G-106
Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, Pakke G-4

Litteraturhenvisninger

Den danske Marine i Sverige (F. Kjølsen, 1945), Den danske Brigade, s. 50

Frihedsmuseets arkiv

: , "Flotillen". Kartotek over Den Danske Flotilles officerer og menige. Med portrætfoto af hver enkelt påhæftet. - 14A-13836-1

Udskriften er baseret på 5 registreringer

Ib Andrup, søkadet
Militærgruppe

Den Danske Brigade
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Flotillen, Pakke G-106
2) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, Pakke G-4
Ib Andrup, søkadet
Militærgruppe

Den Danske Brigade
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Flotillen, Pakke G-106
2) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, Pakke G-4
Ib Andrup, søkadet, k.3 (marinekutter)
Militærgruppe

Den Danske Brigade, Den Danske Flotille
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Flotillen, Pakke G-106
2) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, Pakke G-4
Andrup, søkadet
Militærgruppe

Den Danske Brigade, Den Danske Flotille
Litteratur
1) "Den danske Marine i Sverige" (F. Kjølsen, 1945), Den danske Brigade s. 50
Ib Andrup

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Udviklet af ditmer a/s