Erik Bennike

Født 19.01.1918
Død 18.04.1945
Direktør, Premierløjtnant, Ingeniør, Premierløjtnant, civilingeniør, Civilingeniør
Region VI (København), Region V (Sjælland)
Leder O-gruppe, løjtnant

Adresser

København
Roskilde

Biografi

En biografi af Erik Bennike er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: DE FALDT FOR FÆDRELANDET 42b0000141

Notater

Fra 18.04.1945, Dødeligt såret under håndgemæng med Birkedal-Hansen gruppen

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Den lille generalstab

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet - polyteknikergruppen
Andet - Afsendelse af løjtnant L. til Sverige.
Andet - Flytning og oprettelse af hemmelige depoter med stjålet dansk millitærudstyr.
Andet - Med til at smugle våben fra Roskilde Kas. til hemmelige depoter ultimo 42.
Andet - Medlem af Polyteknikerafdelingen og deltog i våbenfremstilling
Flugthjælp
Militærgruppe - Opretter og leder Polyteknikerafdelingen (O-gruppe) i KBH efterår 43
Ruteaktivitet
Ruteaktivitet - Deltog i ruteaktivitet ifbm. at bistå jøders flugt til Sverige
Ruteaktivitet - Okt. 43 under jødeforfølgelsen med i Gilleleje-ruten til Höganäs.
Sabotage - Våbentransport og -fabrikation

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 52-3
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 14, 33, 106, 150-151
Krogsnæb-affæren (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), Romu, s.121 s.123 s.126 s.129 s.134
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 32
Oktober 1943 (Aage Bertelsen, 1952), 89 ff
Aalborg Katedralskole 1945-46 (, 1946), 5-7

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Erik Bennike - 36F-16238
Arkivskaber: Erik Nørgaard Jacobsen, Manuskript til foredrag med beretning om deltagelse i modtagegruppe i Skive og i illegal våbenfabrikation i tilknytning til O-grupperne i København. Desuden omtales bombardementet af Shellhuset. - 07B-11502-7

Udskriften er baseret på 8 registreringer

Erik Bennike, direktør, københavn
Ruteaktivitet - Deltog i ruteaktivitet ifbm. at bistå jøders flugt til Sverige
Andet - Medlem af Polyteknikerafdelingen og deltog i våbenfremstilling
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 52-3
Erik Bennike, premierløjtnant, leder o-gruppe
Andet - Med til at smugle våben fra Roskilde Kas. til hemmelige depoter ultimo 42.
Ruteaktivitet - Okt. 43 under jødeforfølgelsen med i Gilleleje-ruten til Höganäs.
Militærgruppe - Opretter og leder Polyteknikerafdelingen (O-gruppe) i KBH efterår 43
Region V (Sjælland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 14, 33, 106, 150-151
Erik Bennike
Almen illegal aktivitet - polyteknikergruppen

Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 32
Erik Bennike, ingeniør
Sabotage - Våbentransport og -fabrikation

Litteratur
1) "Aalborg Katedralskole 1945-46" (, 1946) 5-7
Erik Bennike, premierløjtnant, civilingeniør, løjtnant
Flugthjælp
Ruteaktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Oktober 1943" (Aage Bertelsen, 1952), 89 ff
Erik Bennike

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Erik Bennike, civilingeniør
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Erik Bennike, premierløjtnant
Andet - Flytning og oprettelse af hemmelige depoter med stjålet dansk millitærudstyr.
Andet - Afsendelse af løjtnant L. til Sverige.
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Krogsnæb-affæren" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), Romu s.121 s.123 s.126 s.129 s.134

Udviklet af ditmer a/s