Biografi af Henning Røge

Gå tilbage til personvisning

Stud. jur., f. 3.11.1924 i Randers, d. 11.10.

1944 p. hjørnet af Vesterbrogade og Nygade

i Nørresundby.

F.: Lagerforvalter Emanuel Frandsen Røge,

f. 1894, og hustru Alberta Margrethe f.

Nielsen, 1897.

 

Tilknyttet illegalt bladarbejde og sabotagegrupper

i Århus og Ålborg. Dæknavn

„Max“ .

Mellemskoleeksamen 1940, studentereksamen

1943 fra Randers Statsskole. Påbegyndte

et juridisk studium ved Århus Universitet.

I Randers medlem af Randers Terrænsportsforening.

Fik her sin første skydetræning.

1943 bøde for uddeling af illegale blade.

I Århus dannede han sammen med en

række ganske unge mennesker en illegal

bladgruppe, der udgav bladet „Hammeren“ .

Gruppen blev imidlertid hurtigt tilknyttet

„Frit Danmark“, hvor den særligt tog sig af

distribution. Den lille gruppe var overordentlig

aktiv i modstandsarbejdet og opbyggede

på egen hånd et større våbenlager af tysk

oprindelse. Den fik forbindelse med Toldstrup,

da denne kom til Århus for at lede

opbygningen af sabotage her. Henning Røge

fungerede som kurér for Toldstrup, ved

planlægning af aktioner og ved fremstilling

af sprængbomber. Han og hans kammerater

blev sendt på den såkaldte „sabotørskole“

på Venø og dannede sammen et rejsehold,

der opererede i Øst- og Nordjylland. Som

dækmand ved en radiosending sad han nogle

timer arresteret hos Gestapo, men forstod

at overbevise dem om sin uskyld. I

sommeren 1944 overførtes han og flere af

hans kammerater til Ålborg, hvor de

dannede en sabotagegruppe med det steinbeckske

navn, „Dagdriverbanden“ . I oktober

1944 fik gruppen ordre til at likvidere

en farlig stikker, Henry Meister i Ålborg.

Under aktionen ramtes Henning Røge af et

skud, der var øjeblikkelig dræbende.

 

KILDER:

Arkivstof:

UFF., 959.

Litteratur:

46 Navne, s. 45—46 (foto)

Da Danmark kaldte, s. 228

Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 484

Toldstrup, s. 76-77, 225-226

Vor Vej til 5. Maj, s. 300

Aarhus under Besættelsen, s. 328.

Tidsskrifter:

Dansk Idræt, 1945, nr. 10

Den jydske Akademiker, 1945, nr. 1

Statsskolen i Randers, 1945, 1946

P.E. nr. 2, 1946 (foto).

Avisstof:

Demokraten, 29.8.1945

Randers Amtsavis, 7.5., 4.6., 18.7.1945

Randers Dagblad, 16.5., 4.6.1945

Aalborg Amtstidende, 31.5., 6.6., 28.7.1945

Aalborg Stiftstidende, 4.6., 6.6., 17.7., 28.7.

1945.

Monumenter:

Mindeplade, Randers Statsskole

Mindeplade, Århus Universitet

Mindeplade nedlagt i fortovet, hvor han faldt.

Andet:

Begravet i Mindelunden på Randers Nordre

Kirkegård, litra B, nr. 841 D.


Udviklet af ditmer a/s