Biografi af Ebbe Rørdam

Gå tilbage til personvisning

Officersaspirant, f. 10.1.1925 i Hvilsager,

d. 16.3.1945 i Brøndbyøster.

F.: Sognepr©°st Johannes Rørdam, f. 17.8.

1883 i Holeby, d. 3.7.1964, og hustru Kirsten

f. Hansen, 26.2.1888 i Skårup, d. 23.2.

1956.

 

Medlem af modstandsorganisationen BOPA.

Dæknavn „Per“ .

Skolegang på Nykøbing Katedralskole.

Aktiv i spejderbevægelsen. Ønskede at uddanne

sig til officer og tog til København

for at læse til optagelsesprøve. Under indkaldelse

til soldat udpeget til kornetskolen.

Den 29.8.1943 interneret på Gemersgades

Kaserne. Efter endt internering medlem af

BOPA. Han blev gruppeleder og deltog i

flere af de største sabotager. Ved angrebet

på en af Danmarks største værnemagervirksomheder,

fabrikken Torotor på Kollegievej

i Ordrup, der fremstillede dele til V-2-bomben,

den 2.1.1945, udviste Ebbe Rørdam

en snarrådighed, som blev omtalt over

mange af den frie verdens radiostationer. Et

af BOPA’s store problemer var fremskaffelsen

af våben og ammunition. Gruppen foretog

igennem 1945 flere dristige aktioner

imod tyske ammunitionstransporter ad jernbanen.

Den 15.3.1945 var en aktion imod

en ammunitionstransport mislykket. Næste

morgen ville man gøre et nyt forsøg ved

Brøndbyøster Blok, når transporten skulle

videresendes med jernbanen. Tyskerne havde

imidlertid ventet et nyt angreb, således

at bevogtningen af toget var forstærket. I

en halv time kæmpede BOPA’s sabotører

mod denne, én af de hårdeste ildkampe, sabotører

overhovedet udkæmpede i Danmark.

Herunder dræbtes to af gruppens

medlemmer, Ebbe Rørdam og Kaj Jensen.

 

KILDER:

Arkivstof:

UFF., 962.

Litteratur:

Daglige Beretninger, s. 536

De fem lange Aar, II, s. 896

BOPA, Mindebogen (foto)

Gå til Modstand. Beretninger fra besættelsen,

redigeret af Hans Jørgen Lemboum, København

1961, s. 190-192.

Tidsskrifter:

Spejdernes Magasin, 1945, nr. 9

Spejdersport, 1945, nr. 9

Nykøbing Katedralskole, 1946, (foto).

Avisstof:

Berlingske Tidende, 18.7., 21.7.1945

B.T., 18.7.1945

Information, 19.7. (foto, nekrolog), 29.8.1945

Land og Folk, 18.7.1945

Kristeligt Dagblad, 19.7.1945

Nationaltidende, 18.7.1945

Sæial-Demokraten, 19.7., 21.7.1945

Roskilde Tidende, 4.8.1951

Lolland-Falsters Folketidende, 8.5., 14.5., 21.7.

1945.

Monumenter:

Mindeplade, Torkildstrup Kirkegård

Mindesten, Hylkedam pr. Gelsted, Fyn

Mindesten, hjørnet af Brøndbyøstervej og Turpinsvej

Mindesten, krydset mellem Brøndbyøstervej

og Parkallé ved kirken

Mindeplade, Roskilde Vestre kaserne

Mindeplade, Nykøbing Falster Katedralskole.

Andet:

Begravet i Ryvangen.

Se biografi over Kaj Jensen.


Udviklet af ditmer a/s