Biografi af Henry Christian Thomsen

Gå tilbage til personvisning

Kroejer, f. 18.9.1906, d. 4.12.1944 på en
transport fra Neuengamme til Flensborg.
Gift 19.9.1931 med Ellen Margrethe, f.
11.9.1912. (B.: D. 11.12.1931, P. 11.10.
1934).

Tilknyttet de illegale transportruter og Holger
Danske.
Kroejer Thomsen stammede fra Thisted.
23 år gammel fik han skibsførereksamen og
fik med det samme eget skib, M/S „Grethe“ .
Han sejlede derefter til 1942, da han købte
Snekkersten Kro og Badehotel. Medlem af
Socialdemokratiet.
Allerede før jødetransporterne i oktober
1943 satte ind, var kroejer Thomsen begyndt
på sit illegale transportarbejde. Snekkersten
Kro blev et af de vigtige opsamlingssteder
for flygtninge, og Thomsens egen
båd „Margrethe“ anvendtes til transporter.
Kroejer Thomsen drev sin illegale transportvirksomhed
i nøje tilknytning til Holger
Danske. Endvidere samarbejdede han med
redaktør Leif Hendil, direktør Parkov fra
Wiibroe’s Bryggeri, og med „Lyngby-kredsen“,
en illegal gruppe, der ligeledes arbejdede
med transporter samt læge Jørgen
Gersfelt, Snekkersten. Efterhånden begyndte
Gestapo at interessere sig for, hvad der
foregik på Snekkersten Kro. Kroejer Thomsen
blev flere gange ført til afhøring på
Dagmarhus, den ene gang i en hel uge,
før han blev frigivet på grund af mangel
på bevis. Men den 9.8.1944 blev han arresteret
igen, da to medlemmer af Holger
Danske, politibetjent Holger Nyhuus Kristoffersen
og vagtmester Jørgen Juel Jensen,
telefonisk havde truffet aftale med kroejer
Thomsen om et møde den pågældende dag.
Samtalen var blevet aflyttet af en stikker.
Gestapo-folk dræbte de to nævnte Holger
Danske-folk på vejen til kroen og arresterede
kroejeren.
I september 1944 blev kroejer Thomsen
deporteret til Neuengamme, hvor han afgik
ved døden den 4.12.1944 under en transport
til Flensborg.

KILDER:
Arkivstof:
ER., 15.307
D.f.U., 30.237/44
UFF., 1.068.
Litteratur:
Helvede har mange navne, s. 159
Erling Kiær: Med Gestapo i Kølvandet, København
1945
Kai Hammerich: Af mit Livs Logbog, Frimodts
Forlag 1960
Holger Danske vågner, s. 131-132
Beretninger om modstandskampen, s. 68-69
Sådan narrede vi Gestapo, s. 21-22, 23-24, 48,
64-65, 88-89, 111-112, 132-133, 152-154
Gjentofte Kommune under Besættelsen, s. 205.
Tidsskrifter:
Danskeren, 2.2.1945, nr. 8
Dansk Søfartstidende, 1945, nr. 4
Morgenbladet, 1.1.1945.
Avisstof:
Frederiksborg Amts Avis, 7.6.1945
Social-Demokraten, 20.8.1945.
Thisted Amts Avis, 12.5.1945.
Monumenter:
Mindesten, Strandvejen, Snekkersten
Mindeplade i Ryvangen.


Udviklet af ditmer a/s