Biografi af Henning Andersen

Gå tilbage til personvisning

 

Mølleriejer, f. 16.7.1917 i Linde, død 29.6.

1944 i Ryvangen.

F.: Fhv. karetmager Martin Andersen, f.

12.2.1888 i Thisted og hustru Emilie Kirstine

f. Larsen, 22.12.1889 i Oddesund.

Gift den 30.5.1940 med Marie Mathilde

Svendsen, f. 26.4.1916 i Lem, Randers amt.

(B.: P. 3.11.1940, P. 30.5.1943, P. 23.10.

1944).

 

Medlem af Hvidstengruppen.

I 1942 købte Henning Andersen møllen

i Hvidsten.

Hen på sommeren 1943 kom han ind i

den modtagegruppe, som kroejer Marius

Fiil havde organiseret. Han deltog i gruppens

arbejde med modtagelse af faldskærmsfolk,

våben og sprængstof på modtagelsespladsen,

Allestrupgårds plantage. I efteråret

1943 (sandsynligvis i oktober måned),

da gruppen var ude på modtagelse, skete et

alvorligt uheld. Ved en fejltagelse sendte

man lys til en tysk maskine, som man havde

antaget for engelsk. Hvidstengruppen måtte

herefter stoppe modtagearbejdet. Foruden

modtagearbejdet deltog Hvidstengruppen

også i flygtningearbejdet.

I december 1943 blev der arresteret tre

faldskærmsfolk i Århus. Denne arrestation

fik konsekvenser for de modstandsgrupper, de

havde været i kontakt med. Dette gjaldt

også for Hvidstengruppen. På trods af de

mange arrestationer, som satte ind over hele

Jylland, valgte gruppen at fortsætte, og man

forberedte sig på at genoptage modtagearbejdet.

Den 10.3.1944 skulle der have været

nedkastning igen, men radiomeldingen

fra England udeblev. Allerede dagen efter

ankom Gestapo fra Århus og arresterede

en del af Hvidstengruppen. De tiloversblevne - 

og iblandt dem var Henning Andersen - 

besluttede ikke at flygte. De fjernede

derfor alt kompromitterende materiale, såsom

sprængstof og våben, og den 17.3.1944

blev resten af gruppen - deriblandt Henning

Andersen - arresteret. Det lykkedes kun to

af gruppens medlemmer at flygte. Den 26.6.

1944 blev syv af gruppens medlemmer

dømt til døden ved tysk krigsret i København.

Dette skete samtidig med den begyndende

uro i København, som i løbet af få dage

skulle kulminere i folkestrejken.

Den 29.6.1944 blev Henning Andersen,

sammen med de øvrige dødsdømte, skudt i

Ryvangen.

Efter befrielsen blev deres lig fundet og

ført til Hvidsten og begravet i Mindelunden

dér den 16.6.1945.

 

KILDER:

Arkivstof:

ER., 15.280

D.f.U., 30.240/44.

UFF., 41.

Litteratur:

De fem lange Aar, II, side 772

Hvidstengruppen (foto)

Ingen tænder et Lys, side 164-65

Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor, side 232-234

4.Maj Kollegiets Mindebog i København.

Tidsskrifter:

Danmarksposten, 1945, nr. 7-9

Information, 1.3.1945, nr. 422

Pigtråd, 1956, nr. 7-8

Billedbladet, 1945, nr. 22, side 5.

Avisstof:

Berlingske Tidende, 3.6.1945 (Interview med

Gudrun Fiil og hendes døtre ved Carsten Nielsen),

17.7.1945

Fyns Stiftstidende, 5.5.1945

Jydske Tidende, 15.6.1945

Jyllands-Posten, 8.6. og 15.7.1945

Politiken, 7.5., 29.6., 30.6., 4.7.1945

Randers Amtsavis, 19.5. og 17.7.1945

Randers Dagblad, 7.5, 11.5., 16.5. og 19.5

(foto) 14.6. og 17.7.1945

Social-Demokraten, 11.7.1945

Sydvestjylland, 15.5.1945

Aalborg Amtstidende, 31.5.1945

Aalborg Stiftstidende, 12.8.1945

Monumenter:

Mindeplade i Ryvangen.

Andet:

Se biografier over: Marius og Niels Fiil, Johan

Kjær Hansen, Albert Carlo Iversen, Niels

Nielsen Kjær, Søren Peter Kristensen og Peter

Bergenhammer Sørensen.

 

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 33-34.


Udviklet af ditmer a/s