Biografi af Albert Carlo Iversen

Gå tilbage til personvisning
Dyrlæge, f. 28.9.1895 i Randers, d. 29.6.
1944 i Ryvangen.
F.: Regimentsbeslagsmed Albert Henrik So-
fus Iversen, f. 10.11.1860, d. 16.12.1925,
og hustru Alberta f. Christensen, 19.12.
1871, d. 24.7.1943.
Gift 12.8.1927 med Augusta Jacobsen, f.
7.10.1908. (B.: P. 8.10.1927, P. 12.7.1929,
P. 16.4.1932).
 
Medlem af Hvidstengruppen.
Student fra Randers Statsskole 1914. Dyrlæ-
geeksamen 1922. 1924 praktiserende dyrlæ-
ge i Spentrup. Medlem af Akademisk
Skyttekorps og af den konservative amtsbe-
styrelse. Da kroejer Marius Fiil i marts 1943
organiserede en modtagegruppe i Hvidsten,
blev Albert Iversen medlem. Et væsentligt ak-
tiv for gruppen var det, at Albert Iversen som
dyrlæge kunne færdes forholdsvis ugenert
om natten i sin bil og derfor var uundværlig,
når faldskærmsfolk, som gruppen havde
modtaget, skulle bringes i sikkerhed.
Da en del af gruppen blev arresteret den
11.3.1944, anholdtes også Albert Iversen.
Den 26.6.1944 dømtes han til døden ved
tysk krigsret og henrettedes i Ryvangen i
København sammen med syv andre med-
lemmer af Hvidstengruppen.
Efter befrielsen blev deres lig fundet, ført
til Hvidsten og begravet dér i en mindelund
den 16.6.1945.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 10.733
D.f.U., 30.252/44.
UFF., 412
Litteratur:
De sidste Timer, s. 86-87 (foto)
Hvidstengruppen
Kontakt med England, s. 238
Ingen tænder et Lys, s. 88-89, 164—165
Kvinder i Modstandskampen, s. 15-21
De fem lange Aar, II, s. 772
Den illegale presse, s. 517-518
Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor, s. 232-234
4. Maj Kollegiets Mindebog i København
Den fortsatte Frihedskamp, (Elsebeth Kieler),
s. 159.
Tidsskrifter:
Danmarksposten, 1945, nr. 7-9
Billedbladet, 1945, nr. 22
Dansk Bridge, 1945
Information, nr. 422, 1.3.1945
Statsskolen i Randers, 1945, 1946
Pigtråd, 1952, nr. 5, 1956, nr. 7-8
Den danske Dyrlægeforening, 1945, s. 377
Ugeskrift for Landmænd, 1946, s. 215.
Avisstof:
Berlingske Tidende, 3.6.1945 (interview med
Gudrun Fiil og hendes døtre ved Carsten
Nielsen), 14.6., 17.7.1945
Fyens Stiftstidende, 5.5.1945
Jydske Tidende, 15.6.1945
Jyllands-Posten, 8.6., 15.7.1945
Politiken, 7.5., 30.6.1944, 29.6., 4.7.1945
Randers Amtsavis, 19.5. (foto), 17.7.1945
Randers Dagblad, 7.5., 11.5., 16.5., 19.5. (foto),
14.6., 17.7.1945.
Social-Demokrateri, 11.7.1945
Sorø Amtstidende, 2.6.1945
Aalborg Amtstidende, 31.5.1945
Aarhuus Stiftstidende, 12.8.1945
Monumenter:
Mindeplade, Randers Statsskole
Mindeplade i Ryvangen
Mindeplade på Landbohøjskolen, København.
Andet:
Se biografier over øvrige gruppemedlemmer:
Henning Andersen, Niels og Marius Fiil, Johan
Kjær Hansen, Niels Nielsen Kjær, Søren Peter
Kristensen og Peter Bergenhammer Sørensen.
 
Biografi fra Faldne i Danmarks frihedskamp, 2. udg. (2010), s. 186.
Henrettelsesdato korrigeret.

Udviklet af ditmer a/s