Biografi af Arne Lützen Hansen

Gå tilbage til personvisning
Assistent, f. 27.7.1919 i København, d. 24.5.
1944 i Ryvangen.
F.: Direktør Ejnar Liitzen Hansen, f. 31.8.
1897, og hustru Mary Franciska, f. 21.3.
1897.
Gift 4.6.1943 med Lissen Vasegaard, f. 22.9.
1920. (B.: D. 24.10.1943).
 
Tilknyttet Holger Danske og S.O.E.
Skolegang på Hellerup Skole. Efter realeksamen
rejseførerassistent. I 1937 ansat
ved Det danske Luftfartsselskab. Fra 1942
til sin arrestation i januar 1944 ansættelse
ved Telefoncensuren.
Fra foråret 1943 opbyggedes med støtte
fra den engelske faldskærmsorganisation
S.O.E. en række sabotagegrupper i Jylland.
En overordentlig anvendt kurér og en mand,
der i det hele taget kom til at spille en betydelig
rolle i hele det opbyggende arbejde,
blev Georg Brockhoff Quistgaard (se denne).
Foruden at deltage i arbejdet i Jylland,
ledede han sammen med Stig Jensen de tidligste
modtagelser på Sjælland. Arne Lützen
Hansen blev draget ind i dette arbejde
og tillige knyttet til sabotagearbejdet i Holger
Danske. Den 12.12.1943 arresteredes 3
danske faldskærmsfolk i en lejlighed i Århus.
Katastrofen fik udløbere til både København
og Lolland. Den 13.1.1944 slog Gestapo
til i Viborg, Stoholm, Skive, i København
og på Lolland. Georg Quistgaard har i
sin fængselsdagbog beskrevet arrestationen:
„Klokken 13 traf jeg Arne, som gik med tilbage
for også at drikke ægte kaffe. Så aftalte jeg
med Grethe at mødes kl. 17 på
Rådhuspladsen, hvorpå Arne, Tutten og jeg
gik hjem i Åbenrå og blev anholdt af fire tyskere
og én dansker. Da jeg prøvede at løbe,
blev der stor bestyrtelse, og en herre slog
mig hårdt i tindingen ... så blev vi kørt bort,
først jeg, og resten kender jeg ikke“ . Arrestationen
fandt sted i Georg Quistgaards
lejlighed i Åbenrå nr. 10. Den 13.5. blev
der ved en tysk krigsret afsagt dødsdomme
over Arne Lutzen Hansen, Georg Quistgaard,
Monica Wichfeld og Carl Jørgen Larsen,
der alle havde samarbejdet med faldskærmsorganisationen.
Monica Wichfeld benådedes, men døde i tysk fængsel i februar
1945. De tre øvrige henrettedes, Arne
Lutzen Hansen den 24.5.1944.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 324
CK„ 3.538
D.f.U., 30.085/44
UFF., 299.
Litteratur:
De sidste Timer, s. 38-42 (foto)
Danmark under Jorden, s. 53
De fem lange Aar, II, s. 741
Georg Quistgaards Fængselsdagbog, s. 5
Poul Gerner Nielsen; Gæst hos Gestapo, København
1945, s. 5
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 476.
Tidsskrifter:
Danskeren, nr. 14, 9.6.1944, s. 1
Dansk Presstjånst, 27.1.1944.
Avisstof:
Børsen, 5.5.1945
Demokraten, 9.7.1945 (interview med Cecil
Ryle)
Information, 29.8.1945
Politiken, 14.5.1944.
Monumenter:
Mindeplade, Hellerup Skole.
Andet:
Begravet i Ryvangen.

Udviklet af ditmer a/s