Biografi af Povl Markussen

Gå tilbage til personvisning
Assistent, f. 23.3.1911 på Frederiksberg, d.
25.10.1944 i Shellhuset.
F.: Cand. jur. Johannes Markussen.
Gift 12.5.1933 med Margaretha Christiane
Erlangsen, f. 28.12.1906.
Tilknyttet Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
og Københavnsledelsens Telefongrupper.
Student 1929 fra Efterslægtselskabets Skole.
November 1929 ansættelse i KTAS. Tilknyttet
Radikal Ungdom.
Skønt Radikal Ungdom i tidens løb havde
været hjemsted for mange pacifistisk indstillede
unge, fandt adskillige unge radikale
over i modstandsbevægelsen efter 29.8.1943.
Flugtarrangementeme i forbindelse med de
tyske jødeforfølgelser var medvirkende til
at bringe mange ind i modstandsarbejdet.
Povl Markussen blev her tilknyttet Dansk-
Svensk Flygtningetjeneste. Dansk-Svensk
Flygtningetjeneste lededes af grosserer Robert
Jensen og arbejdede i begyndelsen
med et dansk bemandet svensk skib „Julius“,
der anløb Sydøstsjælland. Povl Markussen
var aktiv ved afskibningerne hernede,
men kunne også på anden måde bistå
modstandsbevægelsen. I kraft af sin stilling
var han i stand til at gennemføre telefonaflytning,
og tilknyttedes Københavnsledelsens
Telefongruppe. Natten mellem den 24. og
25.10.1944 arresteredes han i sit hjem og
indsattes i Shellhuset til afhøring. Ifølge tysk
dødsattest afgik han ved døden den 25.10.
1944, uden at det har været muligt at opklare
de nærmere omstændigheder ved dødsfaldet.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 4.364
D.f.U., 31.013/44
CK, 54.576
UFF., 653.
Litteratur:
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 482
Tage Kaarsted: Radikal Ungdoms politiske historie
1911-61 (1961), s. 34, spalte 3.
Tidsskrifter:
Friheden, 1945, nr. 12, s. 2
Radikal Ungdom, 1945, nr. 6, s. 50
Efterslægtselskabets Skole, 1944-45, s. 8-9
(foto).
Avisstof:
Information, 29.8.1945.
Monumenter:
Mindeplade i Telefonhuset i København
Mindeplade, Efterslægtselskabets Skole, Brønshøj.
Andet:
Begravet i Ryvangen.
 
Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 281.

Udviklet af ditmer a/s