Biografi af Tage Vorsaa Nielsen

Gå tilbage til personvisning
Frescomaler, f. 3.5.1902 i Hvedholm, Ranum-
Kalle kommune, d. 28.12.1944 i Versen
bei Meppen.
F.: Fru Marie Nielsen.
Gift 16.5.1932 med Floyd Mary Lagarde, f.
8.12.1909 i USA. (B.: D. 9.2.1936).
 
Tilknyttet BOPA. Dæknavn „Thomsen“.
Rejste som 17-årig til USA og opholdt
sig i næsten 20 år der. Vendte tilbage til
Danmark i 1938. Opholdet i USA havde
præget ham. Han var „amerikansk“ i tankegang,
i væsen og humor. Igennem sin svoger,
lærer ved Officersskolen i København,
knyttedes han i 1943 til en officersgruppe
med forbindelse til faldskærmsorganisationen.
Han var en meget fantasifuld og ivrig
modstandsmand (hvis ønske om sabotage i
nogen grad synes at være blevet bremset af
gruppen), og fungerede som kurér ved overførelse
af efterretningsmateriale til England
igennem Gylding-Sabroe i Frederikshavn, ligesom
han havde forbindelse med flygtningeruten
samme sted. I august 1943 havde han
ledsaget nogle flygtninge til Frederikshavn og
søgte derefter i Ålborg at komme i kontakt
med faldskærmsorganisationen for at
fremskaffe sprængstof til brug for en sabotage,
som han havde planer om at udføre
mod Riffelsyndikatet, hvor han havde fundet
ansættelse. Ved en uforsigtighed blev
han arresteret den 22.8.1943 sammen med
en faldskærmsmand af det danske politi,
men få dage senere befriet fra arresten af
modstandsfolk i Ålborg. Da han herefter
måtte anses for at være udsat for at blive
arresteret i Jylland, tilsluttede han sig i stedet
BOPA og deltog fra januar 1944 i en
lang række aktioner, hvori han udmærkede
sig ved stor dristighed. Han medvirkede
ved sabotagen mod Riffelsyndikatet og sænkede
på egen hånd et tysk skib i Odense,
idet han svømmede hen til skibet og fastgjorde
en sprængladning til det. Arresteret
9.5.1944 af Gestapo og indsat i Vestre
Fængsel. Overført til Frøslev og deporteret
20.10.1944 derfra til Neuengamme, hvorfra
han kom på udkommando til Versen bei
Meppen. Her døde han af dysenteri den
28.12.1944.
Rettelse: Død 12.12.1944. (Pigtråd - Gestapofangen,
nr. 5, oktober 1988, s. 129).
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 5.360
D.f.U., 31.164/44
CK., 9.520
UFF., 785.
Litteratur:
Helvede har mange navne, s. 207 (dødsdato
her angivet som 3.1.1945)
Gylling Mortensen: Danske Partisaner, København
1955, s. 47
BOPA, Mindebogen (foto).
Tidsskrifter:
Information, 20.1.1945, nr. 388
Danskeren, 26.1.1945, nr. 7.
Monumenter:
Mindeplade, Katedralskolen, Viborg.
Andet:
Begravet i Ryvangen.
 
Biografi fra: Faldne i Danmarks Frhedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 331-32.

 


Udviklet af ditmer a/s