Valdemar Kjeld Rasmussen

Født 22.10.1918
Død 04.12.1944
Maler, Forfatter
Region VI (København)

Adresser

Frøslevlejren


Billedkilde: Svendborg byhistoriske arkiv/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Valdemar Kjeld Rasmussen er tilgængelig.


Notater

Fra 17.06.1944, Arresteret og ført til Husmandsskolen i Odense, senere Vestre Fængsel, Horserød, Frøslev, Neuengamme og Porta Westfalica, hvor han døde

Lokalitet

København

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet (fængslet)
Illegal presse

Frøslevlejrens fangekartotek

Valdemar Kjeld Rasmussen var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 378-379


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Valdemar Kjeld Rasmussen - 36F-19260

Udskriften er baseret på 3 registreringer

Valdemar Kjeld Rasmussen, maler, københavn
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 378-379ssssdsa
Valdemar Kjeld Rasmussen, forfatter
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,

Valdemar Kjeld Rasmussen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,