Jørgen Frederik Winther

Dæknavn(e): Isidor , Dr. Poulsen , Dr. Poulsen , Dr. Poulsen, Isidor
Født 26.04.1917
Død 06.04.1945
Fuldmægtig, Løjtnant, Cand. Jur., Løjtnant/Fuldmægtig, Ledende kontorass.
Region VI (København), Region V (Sjælland)
Gruppeleder

Adresser

Frøslevlejren
København
Aarhus


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Jørgen Frederik Winther er tilgængelig.


Notater

Fra 18.12.1944, Arresteret, sat i Frøslev og efterfølgende henrettet i Ryvangen
Arresteret, sat i Frøslev ogefterfølgende henrettet i Ryvangen
Arresteret, sat i Frøslev ogefterfølgende henrettet i Ryvangen
1944 til 06.04.1945, Arresteret december 1944, henrettet sammen med Ludvig Reventlow, Kim Malthe-Bruun og Peter Fyhn
Til 04.1945, Henrettet formentlig 6/4
Var aktiv i modstandsbevægelsen oktober 1944
1944 til 18.12.1944, anholdt ved slutdato, og henrettet i Ryvangen
henrettet Ryvangen

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Holger Danske
Nationalt Værn
Studenternes Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - organisering af våbentransport og andre transporter
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet - Sørgede for våben.
Illegal presse
Illegal presse - Disribuerede Dansk Samlings blad Morgenposten
Jernbanesabotage
Militærgruppe
Modtagegruppe - leder af gruppen og våbentransport
Ruteaktivitet
Ruteaktivitet (fængslet) - Arresteret den 18/12 1944. Indsat i Frøslev. Senere overført til København og dødsdømt. Henrettet 6/4 1945
Sabotage
Sanitet - Opbygning af illegalt lazaret

Frøslevlejrens fangekartotek

Jørgen Frederik Winther var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere"

Litteraturhenvisninger

Arresteret af Gestapo (Iven Reventlow, 2002), 6-8, 14-15,23, 35, 47

De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie (Henrik Dethlefsen, 1993), s. 134

De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 328,330-34

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 188

En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 191, 195f, 212, 261, 274f, 298

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 451-452

Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift. (Ole Secher, 1992), 54

Kim (Vibeke Malthe Bruun, 1945), 163,164,189,190

Mange skurke få helte - og alle de andre (Allan Huglstad, 2011), s. 528-531

Med tyskerne i hælene (C. Næsh Hendriksen, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 106, 1986, 25

Men aldrig kan et folk forgå (Poul Overgaard Nielsen, 2002), 121 124 128 131 186 188

Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 120,123

The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 183, 184, 186,187, 189, 190


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Bob Ramsing - 36F-15832
Arkivskaber: Bob Ramsing, Uddrag af "Nationalt Værn" fra august 1945 med mindeord for Leif Bruhn Petersen, Christian Rottbøll, Jørgen Winther og Teddy Pedersen. - 36F-15832-8
Arkivskaber: Johan Ulrik Bredsdorff, Fotokopi af beretning af Bent Friis Hansen: Om gruppen i København. Om Jørgen Frederik Winther. - 07B-24893-5
Arkivskaber: Johan Ulrik Bredsdorff, Fotokopier af en række dokumenter vedr. modstandskammeraten Jørgen Frederik Winther. - 07B-24893-4
Arkivskaber: Jørgen Frederik Winther - 36F-20447
Giver: - 36F-15771
Giver: Ukendt, Programmer for bisættelser og mindegudstjenester for en række forskellige modstandsfolk, 1945-1947 - 36F-15771-1

Udskriften er baseret på 28 registreringer

Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig, københavn
Jernbanesabotage
Ruteaktivitet
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 451-452ssssdsa
Isidor, københavn
Jernbanesabotage
Ruteaktivitet
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 451-452ssssdsa
Dr. Poulsen, københavn
Jernbanesabotage
Ruteaktivitet
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 451-452ssssdsa
Jørgen Winther
Illegal presse - Disribuerede Dansk Samlings blad Morgenposten
Sanitet - Opbygning af illegalt lazaret
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Arresteret af Gestapo" (Iven Reventlow, 2002) 6-8, 14-15,23, 35, 47 ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig, gruppeleder
Modtagegruppe - leder af gruppen og våbentransport
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kim" (Vibeke Malthe Bruun, 1945) 163,164,189,190ssssdsa
Jørgen Fr. Winter
Almen illegal aktivitet - organisering af våbentransport og andre transporter
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Men aldrig kan et folk forgå " (Poul Overgaard Nielsen, 2002) 121 124 128 131 186 188ssssdsa
Dr. Poulsen
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Men aldrig kan et folk forgå " (Poul Overgaard Nielsen, 2002) 121 124 128 131 186 188ssssdsa
Isidor
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Men aldrig kan et folk forgå " (Poul Overgaard Nielsen, 2002) 121 124 128 131 186 188ssssdsa
Jørgen Winther, fuldmægtig
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie" (Henrik Dethlefsen, 1993) s. 134ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, løjtnant, københavn
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 188ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, cand. jur.
Ruteaktivitet
Region V (Sjælland)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 191, 195f, 212, 261, 274f, 298ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, cand. jur.
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 191, 195f, 212, 261, 274f, 298ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig
Militærgruppe
Illegal presse
Jernbanesabotage
Ruteaktivitet
Sabotage
Region V (Sjælland)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 328,330-34ssssdsa
Dr. Poulsen, fuldmægtig
Militærgruppe
Illegal presse
Jernbanesabotage
Ruteaktivitet
Sabotage
Region V (Sjælland)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 328,330-34ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,

Dr. Poulsen, Isidor

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Nationalt Værn
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Jørgen Frederik Winther

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Jørgen Frederik Winther

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Jørgen Winther, løjtnant/fuldmægtig, gruppeleder
Ruteaktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Mange skurke få helte - og alle de andre" (Allan Huglstad, 2011), s. 528-531ssssdsa
Jørgen Winther, løjtnant/fuldmægtig
Ruteaktivitet (Fængslet) - Arresteret den 18/12 1944. Indsat i Frøslev. Senere overført til København og dødsdømt. Henrettet 6/4 1945

Litteratur
1) "Mange skurke få helte - og alle de andre" (Allan Huglstad, 2011), s. 528-531ssssdsa
Jørgen Frederik Winther

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Jørgen Frederik Winther

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,

2) Frihedsmuseet, DokReg, ,

Jørgen Frederik Winther, ledende kontorass., gruppeleder
Andet - Sørgede for våben.
Region VI (København)
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 183, 184, 186,187, 189, 190ssssdsa
Jørgen Winther
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "Med tyskerne i hælene" (C. Næsh Hendriksen, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 106, 1986 25ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig
Sabotage
Region VI (København)
Nationalt Værn, Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 120,123ssssdsa
Jørgen Winther
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift." (Ole Secher, 1992) 54ssssdsa