Poul Larsen

Dæknavn(e): "Kjær" , Kjær , Kjær
Født 28.08.1912
Død 10.03.1945
Politifuldmægtig, politifuldmægtig, Kriminalassistent
Region I (Nordjylland)
Byleder, Byleder (Randers og Aalborg), leder, Distriktschef

Adresser

Frederikshavn
Randers
Ålborg
Aalborg
Aalborg


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Poul Larsen er tilgængelig.


Notater

Fra 01.12.1944, Arresteret af tyskerne, henrettet 10. marts 1945
Til 01.12.1944, Taget af tysk patrulje under arbejde for modtagegruppe
Deltog efteråret 1942 i etableringen af illegale ruter fra Nordjylland til Sverige.
Var kortvarigt byleder i Randers; blev senere henrettet af tyskerne
Anholt i forbindelse med modtageaktion, blev henrettet 10. marts 1945.
Til 01.12.1944, anholdt ved slutdato, og henrettet i Ryvangen
01.12.1941 til 10.03.1945, Flyttede til Frederikshavn i 41, senere aktiv i modstansarb, arr 1/12 44, henrettet i Ryvangen 10/3 45
Til 03.11.1944, Arresteres og henrettes i Ryvangen.
Fra 10.1944, Arresteret 03.11.1944. Henrettet i Ryvangen.

Lokalitet

Randers
Aalborg

Organisationstilknytning

Dansk Hjælpetjeneste

Modstandsaktivitet

Administration
Administration (flygtet)
Almen illegal aktivitet
Flugthjælp
Flugthjælp - fra Frederikshavn
Flugthjælp - Tilrettelæggelse af transport af flygtninge fra Sæby/Strandby til Sverige
Illegal presse
Jernbanesabotage
Likvidering - Og byleder i Randers
Likvidering (hjælper)
Logivært - Gav husly til flygtningen
Lokalkomite
Militærgruppe
Militærgruppe - Medlemaf modstandsledelsen (region 1) fra sommeren 1944
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Deltog i våbennedkastninger
Modtagegruppe - Organisator og kontaktperson.
Organisation
Organisation - byledelsen i Ålborg
Organisation - Byleder i Randers juli 44.
Ruteaktivitet
Ruteaktivitet - Deltog i organiseringen af fygtningetransport mellem Sæby/Strandby til Sverige
Sabotage
Sabotage - Leder af sabotagen i Randers aug-okt 44. Sabotage af Markedsgades Skole 9.10.44. Arresteret i 1.12.44 i Ålborg.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Aksel Nørgaard modstandsarbejdet i Kaas og Pandrup. Side 2-4

Litteraturhenvisninger

Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen (Lukas, 1985), s. 50

Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen (Lukas, 1985), s. 50 ff

Besættelsestiden i Nordjylland (Ole Neimann, 1992), s. 125

Bogen om Leif (Poul Borschenius, 1946), 39

Dagligdag og modstandskamp (Søren Bugge Vegger, 1995), Historisk AArbog fra Randers Amt 1995, 24, 25, 26, 27, 28

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 104,109

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 119

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 266, 274

De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie (Henrik Dethlefsen, 1993), s. 106, 108

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 110

Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 47

Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 49,53,55,58

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 257

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 257 - 258

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 257

Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 72,156,180,193-194

Frederikshavn under besættelsen (Verner Jensen, 1985), s. 27, 29, 32, 35, 39, 51-52, 58, 63, 70, 74-75, 77, 98, 122

Havet - en vej til frihed ... Nordjyske fiskere i frihedskampen 1940-45. (Alan Hjorth Rasmussen, 1985), 23

Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 108

Reservepolitibetjent i modstandskampen (Erik Boest, 1995), Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995

Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 91-189-241

Aalborg Katedralskole 1945-46 (, 1946), 21-23


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Poul Larsen - 36F-18328
Arkivskaber: Poul Larsen - 07B-21570

Hjemmesidehenvisninger

www.as-gruppen.dk/asg/index.php?Indledning

Udskriften er baseret på 26 registreringer

Poul Larsen, politifuldmægtig
Militærgruppe - Medlemaf modstandsledelsen (region 1) fra sommeren 1944
Ruteaktivitet - Deltog i organiseringen af fygtningetransport mellem Sæby/Strandby til Sverige
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Besættelsestiden i Nordjylland" (Ole Neimann, 1992) s. 125ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 257ssssdsa
3) "Frederikshavn under besættelsen" (Verner Jensen, 1985) s. 27, 29, 32, 35, 39, 51-52, 58, 63, 70, 74-75, 77, 98, 122ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Dansk Hjælpetjeneste
Litteratur
1) "De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie" (Henrik Dethlefsen, 1993) s. 106, 108ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Flugthjælp - Tilrettelæggelse af transport af flygtninge fra Sæby/Strandby til Sverige
Logivært - Gav husly til flygtningen
Modtagegruppe - Deltog i våbennedkastninger
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg Katedralskole 1945-46" (, 1946) 21-23ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder (randers og aalborg)
Sabotage
Modtagegruppe
Ruteaktivitet
Likvidering (Hjælper)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Bogen om Leif" (Poul Borschenius, 1946) 39ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 257 - 258ssssdsa
"Kjær", byleder (randers og aalborg)
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Bogen om Leif" (Poul Borschenius, 1946) 39ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 257 - 258ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder, randers
Flugthjælp
Lokalkomite
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 110ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig
Likvidering - Og byleder i Randers
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 108ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 257ssssdsa
Kjær, politifuldmægtig
Likvidering - Og byleder i Randers
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 108ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 257ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 104,109ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 119ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig, leder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 266, 274ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig, distriktschef
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 91-189-241ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Flugthjælp - fra Frederikshavn
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Aksel Nørgaard modstandsarbejdet i Kaas og Pandrup. Side 2-4,

Poul Larsen, politifuldmægtig
Organisation - byledelsen i Ålborg
Modtagegruppe
Ruteaktivitet
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 72,156,180,193-194ssssdsa
Poul Larsen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Reservepolitibetjent i modstandskampen" (Erik Boest, 1995), Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995 ssssdsa
Poul Larsen, byleder, randers
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen" (Lukas, 1985) s. 50 ffssssdsa
2) " Hjemmesidehenvisning" (Internet, 2010), www.as-gruppen.dk/asg/index.php?Indledningssssdsa
Kjær

Litteratur
1) "Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen" (Lukas, 1985) s. 50ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig, aalborg
Organisation
Sabotage
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Poul Larsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Kjær, politifuldmægtig, distriktschef
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 91-189-241ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Jernbanesabotage
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dagligdag og modstandskamp" (Søren Bugge Vegger, 1995), Historisk AArbog fra Randers Amt 1995 24, 25, 26, 27, 28ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Administration (Flygtet)
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dagligdag og modstandskamp" (Søren Bugge Vegger, 1995), Historisk AArbog fra Randers Amt 1995 24, 25, 26, 27, 28ssssdsa
Poul Larsen, kriminalassistent
Modtagegruppe - Organisator og kontaktperson.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Havet - en vej til frihed ... Nordjyske fiskere i frihedskampen 1940-45." (Alan Hjorth Rasmussen, 1985) 23ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig
Organisation - Byleder i Randers juli 44.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 47ssssdsa
Poul Larsen, politifuldmægtig
Sabotage - Leder af sabotagen i Randers aug-okt 44. Sabotage af Markedsgades Skole 9.10.44. Arresteret i 1.12.44 i Ålborg.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 49,53,55,58ssssdsa
Kjær, politifuldmægtig
Sabotage - Leder af sabotagen i Randers aug-okt 44. Sabotage af Markedsgades Skole 9.10.44. Arresteret i 1.12.44 i Ålborg.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 49,53,55,58ssssdsa