Niels Fiil

Født 12.06.1920
Død 29.06.1944
Kromedhjælper, Medhjælper, Student, Drev Kroens gartneri og landbrug, Landbrugsmedhjælper
Region I (Nordjylland)

Adresser

Hvidsten Kro , Hvidsten
Horserødlejren
Hvidsten
Hvidsten Kro


Billedkilde: De sidste timer, s. 80

Biografi

En biografi af Niels Fiil er tilgængelig.


Notater

Til 29.06.1944, Dødsdømt, henrettet.
01.04.1943 til 29.06.1944, Arresteret 11. marts 1944

Lokalitet

Hvidsten

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Hvidstengruppen

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Flugthjælp
Modtagegruppe
Modtagegruppe (fængslet)
Modtagegruppe (fængslet) - Arresteret 11.03.1944. Siden henrettet

Litteraturhenvisninger

Danmark under jorden (Niels Ebbesen (Aage Heinberg), 1944), 54

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 116,117,122,124

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 80

Dyrlæge Albert Carlo Iversen 1895-1944 (Helge Mikél Jensen, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog 2001, 44

Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 80,81

En praktiserende Læges Erindringer om en beskeden Indsats i Modstandskampen i Danmarks ondeste Aar (Sv. Thorup Petersen, 1946), Danske Lægememoirer 5, 127,148

En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 21.

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 114-115.

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 114f

Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 63,141,147

Gudrun og Marius på Hvidsten Kro (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991, 91

Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), Passim

Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 85

Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 20, 29, 32-35,38, 43, 61, 81-82

Hvidsten-gruppen. (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II, 239-257

Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 9

Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), s. 13, 16-17, 20

Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 75,81.

Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), s.22, s.97

Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 22

Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 340, 457

The Sandwich Incident (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne, Side 9

Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen. (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995., 11, 31, 53

Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 23,24,25,26,27,30,31,32,33,35,36

Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , s. 298


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Niels Fiil - 28B-15672
Arkivskaber: Niels Fiil - 36F-16441
Giver: - 36F-15771
Giver: - 36F-15820
Giver: Ukendt, Afskrift af brev fra Niels Fiil til hans søstre før henrettelsen 29/6 1944 - 36F-15820-2
Giver: Ukendt, Programmer for bisættelser og mindegudstjenester for en række forskellige modstandsfolk, 1945-1947 - 36F-15771-1

Udskriften er baseret på 27 registreringer

Niels Fiil, kromedhjælper, hvidsten
Modtagegruppe
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar s. 298ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 114fssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 80,81ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 21.ssssdsa
Niels Fiil, kromedhjælper
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 75,81.ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 114-115.ssssdsa
Niels Fiil, medhjælper, hvidsten
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s.22, s.97ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Danmark under jorden" (Niels Ebbesen (Aage Heinberg), 1944) 54ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 23,24,25,26,27,30,31,32,33,35,36ssssdsa
Niels Fiil, student
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) s. 13, 16-17, 20ssssdsa
Niels Fiil, kromedhjælper
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 80ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 116,117,122,124ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 22ssssdsa
Niels Fiil, kromedhjælper
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 63,141,147ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen, Dansk Samling
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 340, 457ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) Passimssssdsa
Niels Fiil

Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 85ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 20, 29, 32-35,38, 43, 61, 81-82ssssdsa
Niels Fiil

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Niels Fiil
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Niels Fiil

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Niels Fiil, kromedhjælper, hvidsten
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Niels Fiil, kromedhjælper
Modtagegruppe
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "The Sandwich Incident" (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne Side 9ssssdsa
Niels Fiil, drev kroens gartneri og landbrug
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "En praktiserende Læges Erindringer om en beskeden Indsats i Modstandskampen i Danmarks ondeste Aar" (Sv. Thorup Petersen, 1946), Danske Lægememoirer 5 127,148ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen." (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995. 11, 31, 53ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Dyrlæge Albert Carlo Iversen 1895-1944" (Helge Mikél Jensen, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog 2001 44ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet) - Arresteret 11.03.1944. Siden henrettet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Gudrun og Marius på Hvidsten Kro" (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991 91ssssdsa
Niels Fiil, landbrugsmedhjælper
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen." (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II 239-257ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 9ssssdsa