Niels Fiil

Født 12.06.1920
Død 29.06.1944
Kromedhjælper, Medhjælper, Student, Drev Kroens gartneri og landbrug, Landbrugsmedhjælper, Landmand
Region I (Nordjylland)

Adresser

Gestapo, Aarhus
Horserødlejren, Horserød
Hvidsten Kro , Hvidsten
Vestre Fængsel, København
Horserødlejren
Hvidsten
Hvidsten Kro


Billedkilde: De sidste timer, s. 80

Biografi

En biografi af Niels Fiil er tilgængelig.


Notater

Til 29.06.1944, Dødsdømt, henrettet.
01.04.1943 til 29.06.1944, Arresteret 11. marts 1944
Fra 1943, Blev arresteret og henrettet
søn af Marius Fiil
Til 29.06.1944, Henrettet i Ryvangen 29.6.1944
Medlem af Hvidsten gruppen. Kurer for Juncker 8-3-1944
Fra 1943, Dødsdømt 26. juni 1944
Dødsdømt ved tysk krigsret. Henrettet
søn af Marius Fiil - henrettet og fundet i Ryvangen

Lokalitet

Hvidsten

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Hvidstengruppen

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Flugthjælp
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Aktiv fra 11. marts 1943
Modtagegruppe (fængslet)
Modtagegruppe (fængslet) - Arresteret 11. marts 1944, Århus, Horserød, Vestre Fængsel. Henrettet i Ryvangen 29. juni 1944
Modtagegruppe (fængslet) - Arresteret 11.03.1944. Siden henrettet
Modtagegruppe (fængslet) - Henrettet af tyskerne 29/6-1944
Organisation

Litteraturhenvisninger

Danmark under jorden (Niels Ebbesen (Aage Heinberg), 1944), 54

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 116,117,122,124

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 80

Dyrlæge Albert Carlo Iversen 1895-1944 (Helge Mikél Jensen, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog 2001, 44

Dyrlægen i Spentrup (Helge Mikel Jensen, 1999), Purhus Lokalarkiv 1999, 7-20

Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 80,81

En praktiserende Læges Erindringer om en beskeden Indsats i Modstandskampen i Danmarks ondeste Aar (Sv. Thorup Petersen, 1946), Danske Lægememoirer 5, 127,148

En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 21.

Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup (Peter Laursen, 1985), 25

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 114-115.

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 114f

Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 63,141,147

Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler. (Tom Hermansen, 2013), 14-16+97+148+149+151

Gudrun og Marius på Hvidsten Kro (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991, 91

Hilsen til Helmer - Henning - Lucas - Erik - Lise. Våbennedkastninger på Røndeegnen. (Willy Ovesen, 1985), Folk og liv på Røndeegnen - dengang, 7, 12

Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 49, 77

Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 27 30 33 38 43 104 134

Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 10, 27, 29, 42-44, 47, 53, 63-64, 67-69, 116

Hvidsten-dagbog, I-II (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1, 6

Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), Passim

Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 85

Hvidsten-gruppen (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers, 25-28

Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 20, 29, 32-35,38, 43, 61, 81-82

Hvidsten-gruppen. (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II, 239-257

Hvidstenminder - Hvidstenkvinder - (Grete Mølbak-Frederiksen, 1945), Støvring Højskole. Elevforeningens Årsskrift 1945., 50,51,52

Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 123

Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 9

Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog (, 1956), s. 14

Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 70

Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), s. 13, 16-17, 20

Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 75,81.

Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), s.22, s.97

Overgaard (, 1997), 193

Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 22

Pressen om Holger Danske (, 1947), 46-48,51-53

Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 340, 457

The Sandwich Incident (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne, Side 9

Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen. (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995., 11, 31, 53

Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 52

Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 23,24,25,26,27,30,31,32,33,35,36

Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , s. 298

Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 133, 356


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Niels Fiil - 36F-16441
Arkivskaber: Ove Laursen - 28B-15672
Giver: - 36F-15771
Giver: - 36F-15820
Giver: Ukendt, Afskrift af brev fra Niels Fiil til hans søstre før henrettelsen 29/6 1944 - 36F-15820-2
Giver: Ukendt, Programmer for bisættelser og mindegudstjenester for en række forskellige modstandsfolk, 1945-1947 - 36F-15771-1

Udskriften er baseret på 48 registreringer

Niels Fiil, kromedhjælper, hvidsten
Modtagegruppe
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar s. 298ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 114fssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 80,81ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 21.ssssdsa
Niels Fiil, kromedhjælper
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 75,81.ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 114-115.ssssdsa
Niels Fiil, medhjælper, hvidsten
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s.22, s.97ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Danmark under jorden" (Niels Ebbesen (Aage Heinberg), 1944) 54ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 23,24,25,26,27,30,31,32,33,35,36ssssdsa
Niels Fiil, student
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) s. 13, 16-17, 20ssssdsa
Niels Fiil, kromedhjælper
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 80ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 116,117,122,124ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 22ssssdsa
Niels Fiil, kromedhjælper
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 63,141,147ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen, Dansk Samling
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 340, 457ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) Passimssssdsa
Niels Fiil

Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 85ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 20, 29, 32-35,38, 43, 61, 81-82ssssdsa
Niels Fiil

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Niels Fiil
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Niels Fiil

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Niels Fiil, kromedhjælper, hvidsten
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Niels Fiil, kromedhjælper
Modtagegruppe
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "The Sandwich Incident" (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne Side 9ssssdsa
Niels Fiil, drev kroens gartneri og landbrug
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "En praktiserende Læges Erindringer om en beskeden Indsats i Modstandskampen i Danmarks ondeste Aar" (Sv. Thorup Petersen, 1946), Danske Lægememoirer 5 127,148ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen." (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995. 11, 31, 53ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Dyrlæge Albert Carlo Iversen 1895-1944" (Helge Mikél Jensen, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog 2001 44ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet) - Arresteret 11.03.1944. Siden henrettet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 6ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet) - Arresteret 11.03.1944. Siden henrettet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Gudrun og Marius på Hvidsten Kro" (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991 91ssssdsa
Niels Fiil, landbrugsmedhjælper
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen." (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II 239-257ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 9ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 25-28ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 25-28ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 25-28ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 25-28ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hilsen til Helmer - Henning - Lucas - Erik - Lise. Våbennedkastninger på Røndeegnen." (Willy Ovesen, 1985), Folk og liv på Røndeegnen - dengang, 7 12ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidstenminder - Hvidstenkvinder -" (Grete Mølbak-Frederiksen, 1945), Støvring Højskole. Elevforeningens Årsskrift 1945. 50,51,52ssssdsa
Niels Fiil, kromedhjælper
Modtagegruppe - Aktiv fra 11. marts 1943
Modtagegruppe (Fængslet) - Arresteret 11. marts 1944, Århus, Horserød, Vestre Fængsel. Henrettet i Ryvangen 29. juni 1944
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 10, 27, 29, 42-44, 47, 53, 63-64, 67-69, 116ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Dyrlægen i Spentrup" (Helge Mikel Jensen, 1999), Purhus Lokalarkiv 1999 7-20ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Dyrlægen i Spentrup" (Helge Mikel Jensen, 1999), Purhus Lokalarkiv 1999 7-20ssssdsa
Niels Fiil
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 52ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup" (Peter Laursen, 1985) 25ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 70ssssdsa
Niels Fiil
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Overgaard" (, 1997) 193ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 133, 356ssssdsa
Niels Fiil, medhjælper
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 27 30 33 38 43 104 134ssssdsa
Niels Fiil
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 123ssssdsa
Niels Fiil, landmand
Modtagegruppe (Fængslet) - Henrettet af tyskerne 29/6-1944
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 14ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 14-16+97+148+149+151ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 49, 77ssssdsa
Niels Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 46-48,51-53ssssdsa