Børge Johannes Lauritsen

Født 22.10.1916
Død 23.06.1944
Grosserer, Købmand, grosserer
Region I (Nordjylland)
Leder

Adresser

Vestre Fængsel
Års
Aars


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Børge Johannes Lauritsen er tilgængelig.


Notater

Til 06.1944, Henrettet
Til 23.06.1944, Henrettet af tyskerne på denne dato
Var medlem af modtagegruppe, blev henrettet 23. juni 1944.
02.1944 til 23.06.1944, arr sidst i febr 44, henrettet i Ryvangen 23/6
Fra 19.06.1944, Krigsretsdom

Lokalitet

Aars

Organisationstilknytning

Aarsgruppen

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Henrettet i Ryvangen 23. juni 1944
Andet (fængslet)
Illegal presse - Aktiv i produktion og distribution af illegale blade i Aars
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Medlem af modtagegruppe i Aars
Modtagegruppe - medlem af Årsgruppen
Sabotage

Litteraturhenvisninger

Danmark under jorden (Niels Ebbesen (Aage Heinberg), 1944), 54

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 256

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 264

Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 147

Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 76-77

Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 122

Korttegneren og pressefotografen (Peter Nørskov, 2011), 102

Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), s. 92

Var det dét værd? (Martin Evald Jensen, 1980), 122

Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , s. 299


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Børge Johannes Lauritzen - 36F-18369

Udskriften er baseret på 10 registreringer

Børge Johannes Lauritsen, grosserer, aars
Modtagegruppe - Medlem af modtagegruppe i Aars
Illegal presse - Aktiv i produktion og distribution af illegale blade i Aars
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 264ssssdsa
2) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar s. 299ssssdsa
Børge Lauritzen, købmand, leder
Andet (Fængslet)

Litteratur
1) "Danmark under jorden" (Niels Ebbesen (Aage Heinberg), 1944) 54ssssdsa
Børge Johannes Lauritsen, købmand, aars
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Aarsgruppen
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s. 92ssssdsa
Børge Lauritzen, grosserer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Aarsgruppen
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 256ssssdsa
Børge Johannes Lauritsen, grosserer
Modtagegruppe - medlem af Årsgruppen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 147ssssdsa
Børge Johannes Lauritzen, grosserer, aars
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Børge Lauritsen, købmand
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Henrettet i Ryvangen 23. juni 1944

Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 102ssssdsa
Børge Lauritsen, købmand
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Var det dét værd?" (Martin Evald Jensen, 1980) 122ssssdsa
Børge Johannes Lauritsen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Aarsgruppen
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 122ssssdsa
Børge Johannes Lauritzen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 76-77ssssdsa