Karl Gustav Stricker Brøndsted

Dæknavn(e): Jens
Født 13.12.1915
Død 27.02.1945
Varmemester
Region VI (København)

Adresser

Harestrupvang 9C, København
Harrestupvej 9 C, Kbhvn.


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Karl Gustav Stricker Brøndsted er tilgængelig.


Notater

Fra 24.01.1945, Arresteret og dømt til døden, henrettet i Ryvangen
04.1940 til 25.01.1945, Aktiv i denne periode
med forbehold - data fra tyske kilder bragt i censureret presse

Lokalitet

København

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Militærgruppe
Sabotage (fængslet) - Fængslet 25.1.1945

Litteraturhenvisninger

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 92

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 69

Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-1945 (Arne J. Hermann, 1995), Årbog 1995. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune., 63

Pressen om Holger Danske (, 1947), 2

Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid. (Torben Bjerg Clausen, 1984), 203


Frihedsmuseets arkiv

: - 36F-15814
Arkivskaber: Karl Gustav Stricker Brøndsted - 36F-16305

Udskriften er baseret på 8 registreringer

Karl Gustav Stricker Brøndsted, varmemester, københavn
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 69ssssdsa
Karl Gustav Sticker Brøndsted, varmemester
Militærgruppe

Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 92ssssdsa
Jens

Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 92ssssdsa
Karl Gustav Sticker Brøndsted
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Karl Gustav Sticker Brøndsted
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Karl Gustav Stricker Brøndsted
Sabotage (Fængslet) - Fængslet 25.1.1945
Region VI (København)
Litteratur
1) "Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid." (Torben Bjerg Clausen, 1984) 203ssssdsa
Karl Gustav Stricker Brøndsted
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-1945" (Arne J. Hermann, 1995), Årbog 1995. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 63ssssdsa
Karl Gustav Stricker Brøndsted
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 2ssssdsa