Erik Caland

Født 09.09.1918
Død 13.01.1945
Assistent, Stud. Jur., Stud.jur., stud.jur.
Region VI (København)
Gruppeleder.

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København) , Sydhavnsbataillonen


Biografi

En biografi af Erik Caland er tilgængelig.


Notater

Fra 13.01.1945, Dræbt ifbm. en razzia

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Dansk Borgerværn
Dansk Samling
Studenternes Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet - Transporterede bl.a. våben rundt i landet
Militærgruppe

Litteraturhenvisninger

En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 289

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 75

Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 458


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Erik Caland - 36F-16334
Arkivskaber: M.A. Caland - 36F-15751

Udskriften er baseret på 5 registreringer

Erik Caland, assistent, københavn
Almen illegal aktivitet - Transporterede bl.a. våben rundt i landet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 75ssssdsa
Erik Caland, stud. jur.
Militærgruppe
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 289ssssdsa
Erik Caland, stud.jur.

Dansk Samling
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 458ssssdsa
Erik Caland
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Erik Caland, stud.jur. , gruppeleder.
Region VI (København)
Dansk Borgerværn, Sydhavnsbataillonen
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,