Bent Christensen

Født 06.02.1927
Død 28.03.1945
Mathelev, Malerlærling
Region IV (Fyn), Region III (Sydjylland)

Adresser

Nyborg


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Bent Christensen er tilgængelig.


Notater

Fra 10.03.1945, Arresteret ifbm. jerbanesabotage, henrettet i Ryvangen
Interneret d. 29. august 1943
Henrettet i Ryvang

Lokalitet

Slagelse
Nyborg

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Jernbanesabotage
Jernbanesabotage - Medlem af sabotagegruppe i Nyborg
Modtagegruppe
Sabotage

Litteraturhenvisninger

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 158

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 81

Nyborg under besættelsen 1940-45 (K. J. Jensen, 1970), 103, 105, 106

Nyborg under besættelsen 1940-45 (K. J. Jensen, 1970), s. 105


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Bent Christensen - 36F-16344

Udskriften er baseret på 5 registreringer

Bent Christensen, mathelev
Jernbanesabotage - Medlem af sabotagegruppe i Nyborg
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 81ssssdsa
Bent Christensen, malerlærling
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Nyborg under besættelsen 1940-45" (K. J. Jensen, 1970) s. 105ssssdsa
Bent Christensen, malerlærling, slagelse
Sabotage

Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 158ssssdsa
Bent Christensen, malerlærling
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Nyborg under besættelsen 1940-45" (K. J. Jensen, 1970) 103, 105, 106ssssdsa
Bent Christensen, mathelev, nyborg
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,