Ib Mogens Bech Christensen

Dæknavn(e): Knud , Ib , Wiibroe , Knud, Knud Nielsen, Maleren, M.c., , Knud Nielsen
Født 27.03.1920
Død 23.04.1945
Kunstmaler, Kunstmaler, Journalist, Journalist, Journalist/kunstmaler, Skoleelev, Kunstner, Kunststud., kunstmaler, Kunststuderende, kunstmaler
Region VI (København), Region V (Sjælland)
Bladredaktør, Bladgruppeleder, Leder af Gruppe 44, Leder, Grp.-leder "1944", gruppeleder

Adresser

Nyelandsvej 82, København
Prins Jørgensgade, Nørrebro, København
Rødkildevej 26, København
København


Billedkilde: De 5 lange år bd 2/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Ib Mogens Bech Christensen er tilgængelig.


Notater

Fra 23.04.1945, Dræbt under ildkamp med tysk vejspærring
Dræbt under ildkamp med tysk vejspærring
09.1943 til 01.1944, Ud af BOPA. Startede bladet "1944" og en gruppe kaldet "44"
11.1942 til 23.04.1945, dæbt ved slutdato i skudkamp i Hareskoven
09.1943 til 07.10.1943, anholdt ved slutdato, og deporteret til Sachenhausen
Ib Christensen var leder af "1944"
Fra 23.04.1945, Dræbt i ildkamp med SS.
dræbt under ildkamp med Gestapo ved Skovbrynet i Bagsværd 23 apr 1945
dræbt ved razzia i Bagsværd 23 apr 45

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

1944
BOPA
Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Frit Danmark
Ringen
Studenternes Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Aktion mod Schalburgkorpset ved Frimurerlogen, Blegdamsvej, København d. 19 juni 1944
Almen illegal aktivitet - Involveret i skudepisode i Samllegade den 14/12 1944
Almen illegal aktivitet - Skudt under ildkamp med tyskerne
Almen illegal aktivitet - stiftede 1944-gruppen
Almen illegal aktivitet - Stiftede 1944-gruppen
Almen illegal aktivitet (fængslet) - 3 mdr`s fængsel for illegal virksomhed
Andet - Deltog i aktioner med henblik på at sikre bevismateriale til retsopgøret
Andet - Deltog i transport af våben oprindeligt tilhørende 4 REG, Roskilde, fra Boserup Skov til KBH omkr. 13/10 43.
Andet - Flytning af hemmelige depoter af stjålet dansk millitærudstyr
Andet (flygtet) - 2-11-1943
Andet (fængslet) - Dræbt af tyskerne
Efterretning
Flugthjælp
Flugthjælp - Skaffede 4 terrænsportsfolk fra Roskilde til Sverige efterår 43.
Illegal presse
Illegal presse - 1944. Kamp og Problemer
Illegal presse - bl.a. bladet "1944"
Illegal presse - Deltog i produktionen og distributionen af illegale blade
Illegal presse - deltog i redaktionsarbejdet i første halvdel af 1943, stoppede i august 1943
Illegal presse - Grp.-leder
Illegal presse - Leder af bladgruppen "1944"
Illegal presse - Medarbejder/redaktør "Studenternes efterretningstjeneste".
Illegal presse - Stiftede gruppen og bladet "1944" i jan. 44. Blev fordelt via Roskilde til Sjælland.
Militærgruppe
Organisation
Ruteaktivitet
Ruteaktivitet - Leder af Afskibningssted Kastrup Fort losseplads
Ruteaktivitet - Medlem af afskibningsgruppe
Sabotage
Sabotage - Chef for gruppen "1944"
Sabotage - dannede Gruppe 44

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere"
Landsarkivet for Sjælland, Københavns Byret, 23. Afd. sag 62/1946

Litteraturhenvisninger

1944 - en modstandsgruppe (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281 277

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945 ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954), 130

Borgerlige Partisaner (Leif Larsen, 1982), 133, 134, 135, 137, 175, 176

De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie (Henrik Dethlefsen, 1993), s. 81

De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 123-24,126,156-59,161-64,166-68,336

De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 238

En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 67f, 71, 289

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 83-84

Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 281

Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 53

Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 26f

Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-1945 (Arne J. Hermann, 1995), Årbog 1995. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune., 33

Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 66

Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 150, 207

Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister., 172

I politiets tjeneste (Helge Stub, 2004), 159

Illegal bladvirksomhed - 5 begivenhedsrige år. (Ib Steen-Knudsen, 1995), s. 48

Kom, maj... (Gunnar Dyrberg, 1989), 81

Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog (, 1956), s. 6

Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog (, 1956), s.23

Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 131-132

Krogsnæb-affæren (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), Romu, s.127-128 s.131

Med tyskerne i hælene (C. Næsh Hendriksen, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 106, 1986, 21

Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 287-289

Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 154,205,254

Pressen om Holger Danske (, 1947), 38

Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 294, 313

Sprællemanden & SOE-agenten (Niels Gyrsting & Peder Edelberg, 2005), 41


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Folmer Jagd, "Erindringsskrift fra Folmer Jagd nedfældet 1974-76 om hans illegale arbejde under krigen." - 07B-14137-3
Arkivskaber: Ib Mogens Bech Christensen - 36F-16350
Arkivskaber: Ib Mogens Bech Christensen - 07G-21053
Arkivskaber: Ib Mogens Bech Christensen - 22-23134

Udskriften er baseret på 48 registreringer

Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler, københavn
Illegal presse - Deltog i produktionen og distributionen af illegale blade
Ruteaktivitet
Andet - Deltog i aktioner med henblik på at sikre bevismateriale til retsopgøret
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, 1944
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 83-84ssssdsa
2) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 26fssssdsa
Knud, københavn
Militærgruppe
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 83-84ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I politiets tjeneste" (Helge Stub, 2004), 159ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler, journalist, bladredaktør, bladgruppeleder
Andet - Deltog i transport af våben oprindeligt tilhørende 4 REG, Roskilde, fra Boserup Skov til KBH omkr. 13/10 43.
Illegal presse - Stiftede gruppen og bladet "1944" i jan. 44. Blev fordelt via Roskilde til Sjælland.
Flugthjælp - Skaffede 4 terrænsportsfolk fra Roskilde til Sverige efterår 43.
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 150, 207ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler
Ruteaktivitet - Medlem af afskibningsgruppe
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie" (Henrik Dethlefsen, 1993) s. 81ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 133, 134, 135, 137, 175, 176ssssdsa
Ib
Militærgruppe
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 133, 134, 135, 137, 175, 176ssssdsa
Knud
Militærgruppe
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 133, 134, 135, 137, 175, 176ssssdsa
Mogens Bech Christensen
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 294, 313ssssdsa
Bech Christensen
Almen illegal aktivitet - stiftede 1944-gruppen
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kom, maj..." (Gunnar Dyrberg, 1989) 81ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 67f, 71, 289ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, journalist/kunstmaler, leder af gruppe 44
Illegal presse - deltog i redaktionsarbejdet i første halvdel af 1943, stoppede i august 1943
Sabotage - dannede Gruppe 44
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 123-24,126,156-59,161-64,166-68,336ssssdsa
Mogens Christensen, skoleelev
Flugthjælp
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 238ssssdsa
Knud, journalist/kunstmaler, leder af gruppe 44
Illegal presse - deltog i redaktionsarbejdet i første halvdel af 1943, stoppede i august 1943
Sabotage - dannede Gruppe 44
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 123-24,126,156-59,161-64,166-68,336ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse - 1944. Kamp og Problemer
Almen illegal aktivitet - Skudt under ildkamp med tyskerne
Region VI (København)
Litteratur
1) "Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945" ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954) 130ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstner
Sabotage - Chef for gruppen "1944"

Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 66ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, leder
Organisation
Illegal presse
Flugthjælp
Efterretning

1944
Litteratur
1) "Sprællemanden & SOE-agenten" (Niels Gyrsting & Peder Edelberg, 2005) 41ssssdsa
Knud, leder
Organisation
Illegal presse
Flugthjælp
Efterretning

1944
Litteratur
1) "Sprællemanden & SOE-agenten" (Niels Gyrsting & Peder Edelberg, 2005) 41ssssdsa
Knud
Almen illegal aktivitet - Stiftede 1944-gruppen
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kom, maj..." (Gunnar Dyrberg, 1989) 81ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 281ssssdsa
Wiibroe
Illegal presse
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 281ssssdsa
Knud
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Illegal bladvirksomhed - 5 begivenhedsrige år." (Ib Steen-Knudsen, 1995) s. 48ssssdsa
Knud, Knud Nielsen, Maleren, M.c.,

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Ib Mogens Bech Christensen, kunststud., kunstmaler
Illegal presse
Ruteaktivitet
Sabotage
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
1944
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Ib Mogens Bech Christensen, kunststud., kunstmaler
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Ib Mogens Bech Christensen, kunststud., kunstmaler
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Ib Mogens Bech Christensen
Almen illegal aktivitet - Involveret i skudepisode i Samllegade den 14/12 1944
Region VI (København)
1944
Arkivhenvisninger
1) Landsarkivet for Sjælland, Københavns Byret, 23. Afd. sag 62/1946

Ib Mogens Bech Christensen
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, Frit Danmark
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Ib Mogens Bech Christensen
Ruteaktivitet
Andet - Flytning af hemmelige depoter af stjålet dansk millitærudstyr
Andet (Flygtet) - 2-11-1943
Andet (Fængslet) - Dræbt af tyskerne
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Krogsnæb-affæren" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), Romu s.127-128 s.131ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Ib Mogens Bech Christensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Ib Mogens Bech Christensen, leder
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister. 172ssssdsa
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,

Knud Nielsen, leder
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister. 172ssssdsa
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Ib Mogens Bech Christensen, kunststuderende
Illegal presse
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, Ringen, 1944, Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "1944 - en modstandsgruppe" (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281 277ssssdsa
Knud, kunststuderende
Illegal presse
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, Ringen, 1944, Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "1944 - en modstandsgruppe" (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281 277ssssdsa
Ib Mogens Christensen
Ruteaktivitet

Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "Med tyskerne i hælene" (C. Næsh Hendriksen, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 106, 1986 21ssssdsa
Knud
Ruteaktivitet

Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "Med tyskerne i hælene" (C. Næsh Hendriksen, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 106, 1986 21ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, leder
Ruteaktivitet - Leder af Afskibningssted Kastrup Fort losseplads
Illegal presse - Leder af bladgruppen "1944"
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 53ssssdsa
Ib Mogens Christensen, grp.-leder "1944"
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - 3 mdr`s fængsel for illegal virksomhed
Illegal presse - Medarbejder/redaktør "Studenternes efterretningstjeneste".
Sabotage
Ruteaktivitet
Illegal presse - Grp.-leder
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, 1944
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 6ssssdsa
Ib Mogens Beck Christensen, kunstmaler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-1945" (Arne J. Hermann, 1995), Årbog 1995. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 33ssssdsa
Knud, leder
Ruteaktivitet - Leder af Afskibningssted Kastrup Fort losseplads
Illegal presse - Leder af bladgruppen "1944"
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 53ssssdsa
Knud, kunstmaler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-1945" (Arne J. Hermann, 1995), Årbog 1995. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 33ssssdsa
Ib Christensen
Illegal presse
Sabotage
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s.23ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler, gruppeleder
Illegal presse - bl.a. bladet "1944"
Sabotage
Efterretning
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, BOPA, Frit Danmark, Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 287-289ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 154,205,254ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark, 1944
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 38ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Almen illegal aktivitet - Aktion mod Schalburgkorpset ved Frimurerlogen, Blegdamsvej, København d. 19 juni 1944
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 131-132ssssdsa