Preben Hagelin

Født 15.11.1922
Død 09.08.1944
Assistent, kornetelev, Kontorassistent, Assistent (Ø.K.), Kornet/kontorassistent, Assistent i Ø.K.
Region VI (København), Region V (Sjælland)
Gruppeleder (Holger Danske), menig gruppemedlem, Gruppeleder

Adresser

GHR-kasernen, Næstved
Kbhv
København


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Preben Hagelin er tilgængelig.


Notater

Fra 18.05.1944, Arresteret, sat i Vestre Fængsel og dræbt "under flugtforsøg"
09.1943 til 1944, Kornetelev på GHR-kasernen maj 43. Arresteres i 44 og henrettes ved Lauringe Mose natten til 9/8 44.
1943 til 19.05.1944, anholdt ved slutdato, skudt på Roskilde landevej sammen med andre modstandsfolk
1943 til 09.08.1944, arr sidst i maj 44 og henrettet Lauringe Mose 9/8
Til 09.08.1944, Henrettet af Gestapo i Shellhuset

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Dansk ungdom
Holger Danske
KU

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet - Blandt de 11 der blev myrdet af Gestapo på Roskilede Landevej, 8/8 44
Illegal presse
Illegal presse - "Dansk Ungdom"
Illegal presse - Tidlig medarbejder ved det illegale blad "Dansk Ungdom"
Jernbanesabotage
Likvidering
Modtagegruppe
Sabotage
Sabotage - Deltog i en række sabotageaktioner
Sabotage - medlem af gr 4, Holger Danske
Sabotage - Under interneringen på GHR-kasernen sept. 43 med i Chr. Ulrik Hansens Holger Danske-gruppe, der udsmugler våben og senere sabotage.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen,

Litteraturhenvisninger

4. maj (Per Mortensen, 2005), 107.178

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945 ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954), 59

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 239

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 137

Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 139,140,151

Glimt fra besættelsestiden 1940-1945 (*, 1986), s. 82

Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45 (Peter Birkelund, 2008), s. 90, 92, 143ff, 151f, 161f, 198, 206

Kiv og krig (Allan Huglstad, 2000), 207-208

Kommunist - sabotør - politimand - folketingsmand (Herluf Rasmussen, 2013), s. 229

Øjenvidnet: Sabotørens hverdag (Bob Ramsing, 1977), 25,27,43-45,62,64,66,69,71


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Bob Ramsing - 36F-15832
Arkivskaber: Bob Ramsing, Preben Hagelins sidste breve - 36F-15832-6
Arkivskaber: Erik Emil Parup, "Farfars krig." Erik Emil Parups erindringer om deltagelse i modstandskampen i København (Region VI)., side 30 - 07B-13903-1
Arkivskaber: Preben Hagelin - 36F-16541

Udskriften er baseret på 13 registreringer

Preben Hagelin, assistent, gruppeleder (holger danske), københavn
Sabotage - Deltog i en række sabotageaktioner
Illegal presse - Tidlig medarbejder ved det illegale blad "Dansk Ungdom"
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 137ssssdsa
Preben Hagelin, kornetelev, menig gruppemedlem
Sabotage - Under interneringen på GHR-kasernen sept. 43 med i Chr. Ulrik Hansens Holger Danske-gruppe, der udsmugler våben og senere sabotage.
Region V (Sjælland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Kiv og krig" (Allan Huglstad, 2000) 207-208ssssdsa
Preben Hagelin, kontorassistent, gruppeleder
Almen illegal aktivitet
Likvidering
Illegal presse
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45" (Peter Birkelund, 2008) s. 90, 92, 143ff, 151f, 161f, 198, 206ssssdsa
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, ,

Preben Hagelin, assistent (ø.k.)
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Holger Danske, Christian U. Hansens gruppe
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 239ssssdsa
Preben Hagelin, kornet/kontorassistent
Illegal presse
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "4. maj" (Per Mortensen, 2005) 107.178ssssdsa
Preben Hagelin
Illegal presse - "Dansk Ungdom"
Andet - Blandt de 11 der blev myrdet af Gestapo på Roskilede Landevej, 8/8 44
Region VI (København)
Litteratur
1) "Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945" ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954) 59ssssdsa
Preben Hagelin
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Øjenvidnet: Sabotørens hverdag" (Bob Ramsing, 1977) 25,27,43-45,62,64,66,69,71ssssdsa
Preben Hagelin
Sabotage - medlem af gr 4, Holger Danske
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 139,140,151ssssdsa
Preben Hagelin
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, , side 30

Preben Hagelin

Litteratur
1) "Kommunist - sabotør - politimand - folketingsmand" (Herluf Rasmussen, 2013) s. 229ssssdsa
Preben Hagelin

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Preben Hagelin, assistent i ø.k.
Illegal presse
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske, Dansk ungdom, KU
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Preben Hagelin
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Glimt fra besættelsestiden 1940-1945" (*, 1986) s. 82ssssdsa