Eigil Bruno Wendell de Neergaard

Dæknavn(e): Erik Møller
Født 07.07.1913
Død 29.03.1945
Stationsleder, Falckleder, Falckmand, Falckstationsleder, Falckredder, Leder af Falckstation, Leder af Falck, Slagelse, Falck-stations leder, staitonsleder, Stationsleder Falck
Region V (Sjælland), Region VI (København)
Byleder (Slagelse), Byleder, Amtsleder, byleder, modtageleder, Byleder i Slagelse

Adresser

Falckstation, Slagelse
Frederiksberg
Skælskør
Slagelse


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Eigil Bruno Wendell de Neergaard er tilgængelig.


Notater

Fra 19.12.1944, Arresteret, dømt og henrettet i Ryvangen
Arresteret, dømt og henrettet i Ryvangen
05.1942 til 19.12.1944, Leder af ambulancetjenesten ved det danske lazaret i Finland under Vinterkrigen 1940. Stifter af National Værn i Slagelse.
Til 25.03.1945, Henrettet i Ryvangen
Var den første byleder i Slagelse, blev henrettet 29. marts 1945.
arresteret razzia Chr. Wintersvej Kbh. - henrettet Ryvangen 29 mar 1945
Henrettet i Ryvangen
Fra 1945, Henrettet

Lokalitet

Slagelse
Frederiksberg

Organisationstilknytning

Holger Danske
Nationalt Værn
SOE
Studenternes Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - våbentransport
Flugthjælp
Flugthjælp - Bistand til nedskudte allierede flyvere
Flugthjælp - Flugthjælp april 44 til 3 am. flyvere fra nedstyrtning ved Venslev 9/4 44.
Illegal presse
Illegal presse - "Slagelse Posten"
Illegal presse - Forår 42 i en falckgruppe bl.a. med kontakt til "De frie Danske".
Jernbanesabotage
Likvidering
Militærgruppe
Militærgruppe - Militær byleder
Modtagegruppe
Organisation - Fra forår 44 indtil juli 44 amtsleder Sorø Amt med særligt ansvar for organisering i vestlige del. Også byleder i Slagelse. Modtageleder på Selchausdal ved Tissø 15/10 44. Under jorden efterår 44, arresteret 19/12 44, henrettet 28/3 45
Ruteaktivitet
Ruteaktivitet - Fra dec. 43 kontaktmand til illegal flugtrute over Storebælt.
Sabotage
Sabotage - Tilrettelægger sammen med faldskærmsmanden Erik Boelskov 4 (mislykkede) sabotager i Slagelse aug. 43.

Litteraturhenvisninger

(, 1945), Frederiksborg Amts Avis, 1

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945 ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954), Suplement side 6

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 416, 418

De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 242

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 170

En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 20, 64, 90, 199, 293

Erindringer fra besættelsestiden 1944-45 (K. E. Christensen, 1981), Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, 68, 32,33,34,39,40,41,42

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 306

Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 36-38,85,87-88,120,155,166,177,179-180,182-183,186-187,242,246,267,362-364,366,369-370,372,376,472

Hverdagsliv og modstandskamp. Træk af Roskildes historie under besættelsen 1940-1945. (Hans-Christian Eisen, 1985), 25

Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 15, 16, 24, 27, 33-36, 40, 45, 47-49, 62, 71, 74, 77-80, 82, 88, 90, 92, 107-112, 114, 117, 118, 130

Køge under besættelsen 1940-1945 (Henning Bjørn Larsen, 1995), 40

Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 40

Modstandskampen i Odsherred 1943 til 1945 (Henning Lindhardt, 2012), 90,93,94

Slagelse bys historie. Fra Købstad Til Storkommune - Tiden Fra 1914-2013 (Carsten Egø Nielsen, 2013), s. 266, 269

Særmelding til Kjellerup, Thorning, Ans og Demstrup (Lars Pilegaard, 1988), 133-186

Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis (Børge Outze, 1970), 49

The Sandwich Incident (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne, Side 10

Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 15-16


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Bent Oluf Jakobsen, "Nedstyrtningen af USAAF nr. 446 i Venslev by den 9. April 1944." - 10F-14339-1
Arkivskaber: Bodil de Neergaard - 07B-21852
Arkivskaber: Eigil Bruno de Neergaard - 36F-18626
Giver: Karlsson, Rapport fra maskinmester på politigården vedr. forh. fra 19/9 44 til 31/3 45. - 05G-19623-1

Udskriften er baseret på 23 registreringer

Eigil Bruno Wendell de Neergaard, stationsleder, byleder (slagelse), slagelse
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Nationalt Værn
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 306ssssdsa
Erik Møller, byleder (slagelse), slagelse
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Nationalt Værn
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 306ssssdsa
Bruno de Neergaard, falckleder, byleder
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Særmelding til Kjellerup, Thorning, Ans og Demstrup" (Lars Pilegaard, 1988) 133-186ssssdsa
Bruno de Neergaard, falckmand
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 40ssssdsa
Eigil Bruno Wendell de Neergaard, falckstationsleder, amtsleder, byleder, modtageleder
Illegal presse - Forår 42 i en falckgruppe bl.a. med kontakt til "De frie Danske".
Sabotage - Tilrettelægger sammen med faldskærmsmanden Erik Boelskov 4 (mislykkede) sabotager i Slagelse aug. 43.
Flugthjælp - Flugthjælp april 44 til 3 am. flyvere fra nedstyrtning ved Venslev 9/4 44.
Organisation - Fra forår 44 indtil juli 44 amtsleder Sorø Amt med særligt ansvar for organisering i vestlige del. Også byleder i Slagelse. Modtageleder på Selchausdal ved Tissø 15/10 44. Under jorden efterår 44, arresteret 19/12 44, henrettet 28/3 45
Ruteaktivitet - Fra dec. 43 kontaktmand til illegal flugtrute over Storebælt.
Region V (Sjælland)
Nationalt Værn, SOE
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 36-38,85,87-88,120,155,166,177,179-180,182-183,186-187,242,246,267,362-364,366,369-370,372,376,472ssssdsa
Eigil Bruno Wendell Neergaard, falckredder
Illegal presse
Region V (Sjælland)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 20, 64, 90, 199, 293ssssdsa
Eigil Bruno Wendell de Neeergaard, falckstationsleder, frederiksberg
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 170ssssdsa
Bruno de Neergaard
Almen illegal aktivitet - våbentransport
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 242ssssdsa
Bruno de Neergård, leder af falckstation
Illegal presse - "Slagelse Posten"
Region V (Sjælland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945" ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954) Suplement side 6ssssdsa
Bruno de Neergaard, leder af falckstation
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 416, 418ssssdsa
Bruno de Neergaard, falckredder
Ruteaktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 15-16ssssdsa
Bruno de Neergaard
Flugthjælp
Region V (Sjælland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Bruno de Neergaard, leder af falck, slagelse
Flugthjælp
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstandskampen i Odsherred 1943 til 1945" (Henning Lindhardt, 2012), 90,93,94ssssdsa
Eigil Bruno de Wendell Neergaard, falck-stations leder, byleder i slagelse
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "The Sandwich Incident" (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne Side 10ssssdsa
Eigil Bruno de Neergaard, staitonsleder, byleder, slagelse
Militærgruppe
Region V (Sjælland)
Nationalt Værn
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Bruno de Neergaard, stationsleder falck
Illegal presse
Sabotage
Flugthjælp
Militærgruppe - Militær byleder
Region V (Sjælland)
Nationalt Værn
Litteratur
1) "Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse" (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 15, 16, 24, 27, 33-36, 40, 45, 47-49, 62, 71, 74, 77-80, 82, 88, 90, 92, 107-112, 114, 117, 118, 130ssssdsa
Bruno de Neergaard, stationsleder falck
Jernbanesabotage
Likvidering
Modtagegruppe
Sabotage
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Erindringer fra besættelsestiden 1944-45" (K. E. Christensen, 1981), Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, 68 32,33,34,39,40,41,42ssssdsa
Bruno de Neergaard
Flugthjælp
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hverdagsliv og modstandskamp. Træk af Roskildes historie under besættelsen 1940-1945." (Hans-Christian Eisen, 1985) 25ssssdsa
Bruno de Neergaard, stationsleder falck
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Køge under besættelsen 1940-1945" (Henning Bjørn Larsen, 1995), 40ssssdsa
Eigil Bruno Wendell de Neergaard

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Bruno de Neergaard

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Bruno de Neergaard
Almen illegal aktivitet
Flugthjælp - Bistand til nedskudte allierede flyvere
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Slagelse bys historie. Fra Købstad Til Storkommune - Tiden Fra 1914-2013" (Carsten Egø Nielsen, 2013) s. 266, 269ssssdsa
Bruno de Neergaard
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis" (Børge Outze, 1970) 49ssssdsa
2) "" (, 1945), Frederiksborg Amts Avis 1ssssdsa