Aage Helge Olstrup

Dæknavn(e): R34-04
Født 21.06.1906
Død 21.01.1945
Kaptajn, Købmand
Region VI (København)

Adresser

Frøslevlejren


Billedkilde: In Memoriam - 50erne fra Porta/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Aage Helge Olstrup er tilgængelig.


Notater

Fra 03.02.1944, Arresteret og sat i Frøslev, siden Neuengamme, hvor han døde på et udekommando
Til 03.1944, anholdt ved slutdato, død under udekommando fra Neuengamme og Porta Westphalica

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

SIS

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet (fængslet)
Efterretning - Deltog bl.a. i kortlægningen af tyske militære installationer
Efterretning - lokaliserede tyske tropper og pejlestationer i hele Danmark
Militærgruppe

Frøslevlejrens fangekartotek

Aage Helge Olstrup var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 343-344

Friendly Fire (Kirsten Olstrup Seeger, 2008)

Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), 133,143-144,151


Udskriften er baseret på 5 registreringer

Aage Helge Olstrup, kaptajn, københavn
Efterretning - Deltog bl.a. i kortlægningen af tyske militære installationer
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 343-344ssssdsa
Aage Olstrup, kaptajn
Efterretning - lokaliserede tyske tropper og pejlestationer i hele Danmark

SIS
Litteratur
1) "Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998) 133,143-144,151ssssdsa
R34-04
Militærgruppe

SIS
Litteratur
1) "Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998) 133,143-144,151ssssdsa
Aage Helge Olstrup, købmand
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,

Aage Helge Olstrup

Litteratur
1) "Friendly Fire" (Kirsten Olstrup Seeger, 2008) ssssdsa