Biografi af Lone Mogensen

f. Mogensen, fotograf (kaldet Lone), f.
26.10.1921 i Klucze i Polen, d. 3.1.1945 i
Gentofte.
F.: Ingeniør Knud Mogensen, f. 2.5.1881,
d. 11.7.1943, og hustru Louise, f. 31.12.
1884, d. 16.11.1947.
Gift 31.12.1944 med 1. styrmand i den polske
marine, Lucjan Maslocka, f. 5.6.1912,
d. 3.1.1945.
 
Tilknyttet den Polsk-Engelske Efterretningstjeneste
og Holger Danske. Dæknavn „Inge Sørensen“.
Lone Maslocka var født i Polen som datter
af en ingeniør ved en stor cementfabrik.
Familien flyttede tilbage til Danmark, da faderens
arbejdsopgave var udført i Polen, og
slog sig ned i København. Lone Maslocka
gik først på efterskole på Stevns, og sammen
med en kammerat herfra kom hun senere
til Snoghøj Gymnastikhøjskole. Efter
oktober 1939 kom der en del polske flygtninge
til Danmark, og familien assisterede
dem efter evne. Lone Maslocka var stærkt
optaget af politiske forhold. Medlem af Københavns
KU. Hendes bror deltog som frivillig
i den finske vinterkrig 1940 og blev efter
besættelsen knyttet til det danske efterretningsvæsen.
En anden bror var ligeledes
tilknyttet modstandsbevægelsen. Lone Maslocka
uddannede sig som fotograf og gik ligesom
sine brødre tidligt ind i modstandsbevægelsen.
Hun benyttedes af modstandsbevægelsen
som fotograf og var tilknyttet nogle
af de mest aktive modstandsgrupper.
Hun arbejdede således en tid for „Citronen“ .
Igennem dette arbejde blev hun bekendt
med sin senere mand, den polske 1. styrmand
Maslocka, der var leder af en afdeling
af den Polsk-Engelske Efterretningstjeneste
i Danmark, der fungerede som bindeled
imellem eksilregeringen i London og
hjemlandet Polen. Hun blev knyttet til hans
gruppe, og de samarbejdede om spionage,
radiotelegrafi og kurértjeneste mellem Danmark
og Sverige. Gruppen havde igennem
officiant Christian Fries (se denne) samarbejde
med Studenternes Efterretningstjeneste.
I marts 1944 blev den Polsk-Engelske Efterretningstjeneste
i Danmark rullet op, og
Lone Maslocka måtte flygte til Sverige. Herfra
rejste hun imidlertid gang på gang tilbage
over Øresund som kurér i forskellige
forklædninger. I december måned 1944 besluttede
hun og Lucjan Maslocka at gifte sig.
Nytårsaften 1944 blev de viet i den katolske
kirke af den katolske præst Gertz-Hansen i
al hemmelighed. De boede herefter illegalt i
en villa hos en arkitekt. Natten mellem den
2. og 3. januar 1945 stormede tyskerne villaen.
Det kom til en ildkamp, hvorunder
Lucjan og Lone Maslocka blev dræbt.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 9.640
D.f.U., 32.175/45
CK, 54.580
UFF., 657.
Litteratur:
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 482.
Tidsskrifter:
Gestapofangen, 1950, nr. 8, s. 1-4
Pigtråd, 1956, nr. 3, s. 59-63 (foto)
F.V.-bladet, 1966, nr. 31. Svenn Seehusen, beretn.
Avisstof:
Berlingske Aftenavis, 28.8.1945
Berlingske Tidende, 24.7.1945
Social-Demokraten, 2.7.1945
Nationaltidende, 2.7.1945
Information, 29.8.1945.
Andet:
Begravet i Ryvangen.
Se biografi over Lucjan Maslocka.
 
Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 284.