Ole Geisler

Dæknavn(e): Lange Aksel , Axel Nielsen , Aksel , Ingeniør Nielsen , Aksel Nielsen, Axel Nielsen, Aksel Nielsen, Lille Aksel , Axel Nielsen, Aksel Nielsen, Table Manners , Axel (i Århus) , Lange Axel , Axel Nielsen, Lange Axel , Aksel Nielsen , Aksel Nielsen, Lange Aksel , Lange axel , "Ingeniør Aksel Nielsen/Lange Nielsen" , Table Manners , Ingeniør Schmidt, Lange Aksel , Ingeniør Sschmidt , Axel
Født 20.03.1913
Død 04.10.1948
Kaptajn, Kaptajn (SOE), Ingeniør, Ingeniør, Politiass, Ingeniørstuderende, Sømand, Kaptajn (Hæren)
Region V (Sjælland), Region II (Midtjylland), Region III (Sydjylland), Region VI (København), Region I (Nordjylland)
Faldskærmschef, Kaptajn (SOE), Leder af Table organisationen i Jylland., S.O.E. nedkastningschef i Jylland, Kaptajn i SOE.Faldskærmschef, Kaptajn i SOE, Leder, Kaptajn, SOE chef, SOE-chef, Faldskærmsjæger, Leder af faldskærmsfolkene i Jylland, Nedkastningsleder, SOE souchef i Danmark, dansk SOE-leder, Leder af modstandsbev. i Jylland, Chef for faldskærmfolk i Jylland, Faldskærmsmand. Medl. Frihedsrådets M-udv. ogSabot, Jysk SOE-chef, SOE-leder (Jylland), Kaptajn, SOE, Forbindelsesofficer, Medlem af Frihedsrådets sabotageudv.

Adresser

Hotel Randers, Randers
England
Hele landet
Jylland
København
Randers
Aalborg
Århus
Aarhus

Tilknytning til undergrundshæren

Region II (Midtjylland) , Regionsledelsen (Region 2)


Billedkilde: Hilsen til Helmer, Lucas og Abel, s. 41/Stig Sumborg

Notater

Fra 1943, Næstkommanderende for faldskærmsfolkene i Danmark. Fra januar 44 Flemming B. Muus` næstkommanderende i København
Fra 16.07.1943, Nedkastet ved Furesøen
Fra 16.02.1943, Aktiv til slutning af krigen.
Fra 17.02.1943, Født 1915. Landet med faldskærm 17.2.43
Til 15.02.1944, flytter til København for at indtræde i Frihedsrådets M-udvalg
Fra 16.02.1943, Nedkastet 16-17./2 43 ved Furesøen. SOE-chef nov 44-febr 45
Fra 02.1943, SOE-mand nedkastet nord for Furesøen
Fra 1943, Nedkastet 16-2-43 på Djursland, som leder af et hold på 4 faldskærmsagenter
kaldet "den lange" - hed også Aksel Nielsen
Fra 1943, Deltog ved våbenmodtagelse på Trinderup Hede, natten mellem 11. og 12. marts 1943
1942 til 1943, Muligvis ophavsmand til aktionen mod Storebæltsfærgerne november 1943
Fra 16.02.1943, Nedkastet ved Furesøen
Var med i Frihedsrådets militærudvalg.
Nedkastet ved Furesøen 16. februar 1943.
I bogen stavet Gejsler og med fødselsår 1915

Lokalitet

Aarhus
Esbjerg
København

Organisationstilknytning

Frihedsrådet
Frihedsrådets Militærudvalg
Frihedsrådets Sabotageudvalg
M-udvalget
SOE

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Faldsskærmsmand
Almen illegal aktivitet - Organiserede illegalt arbejde i Aarhus
Almen illegal aktivitet - SOE-agent
Andet - - i M-udvalget
Andet - Leder af SOE i Jylland
Andet - Organisering af modstandsaktivtet
Efterretning
Faldskærmsagent
Faldskærmsagent - Aktiv flere steder i landet, bl.a. Sønderjylland, Sjælland og hovedstaden.
Faldskærmsagent - bl.a. Jylland
Faldskærmsagent - Engelsk forbindelsesofficer
Faldskærmsagent - Flemming Muus' stedfortræder og næstkommanderende
Faldskærmsagent - Landede ved Furesøen natten til 17/2 43 og blev indledningsvis sendt til Jylland marts 43.
Faldskærmsagent - leder af arbejdet i det jyske område
Faldskærmsagent - Leder af faldskærmsorganisation fra december 1944 til februar 1945
Faldskærmsagent - Leder af modtagelse af faldskærmsagenter i Århus og Randers i samarbejde med Fl. Juncker.
Faldskærmsagent - Nedkastet ved Furesøen d. 16 februar 1943
Faldskærmsagent - Næstkommanderende, senere chef for SOE faldskærmsfolk i DK
Faldskærmsagent - SOE
Faldskærmsagent - SOE leder i Jylland
Jernbanesabotage
Jernbanesabotage - Organisator af sabotage af sporskiftecentralen på Århus H. og linien Århus-Grenå.
Jernbanesabotage - Store jyske jernbanesabotage 26.9.43
Lokalkomite
Militærgruppe
Militærgruppe - fra 02.1944 i København
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Deltog udefra ved modtagelser
Modtagegruppe - Faldskærmsmand
Modtagegruppe - Medvirkede ved etablering af Hvidstengruppen
Modtagegruppe - Medvirkede ved oprettelsen af Hvidstengruppen
Modtagegruppe - Sammen med Flemming Juncker leder af modtagegrupper og sabotagegrupper i Randers
Organisation
Organisation - "Frihedsrådets" sabotage udvalg
Organisation - Bla Hvidsten- og Hornslet-gruppernes aktivitet
Organisation - Leder af "Table"-organisationen i Jylland (jernbanesabotage og nedkastninger)
Organisation - leder af SOE i 44-45
Organisation - Medlem af M-udvalget fra jan 44. Deltog i organiseringen af våbennedkastninger på Midtsjælland efterår 44.
Organisation - Oprettelse af ledelser af de 6 regioner i januar 1944.
Organisation - SOE´s leder i Jylland
Sabotage

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Ole Geisler er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Jens Carlo Jensen Nedkastningsmand. Side 5-6,9,11,13-16
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Materiale fra Tove Winding--Lauesen

Litteraturhenvisninger

13 gode historier (Jørgen Toubro, 1999), 34
29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v. (Helge Tønnesen, 1978), 4, 15
Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), 237
Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen (Lukas, 1985), 14
Andy og Grethe (Peter Edelberg, 2007), Over stregen - Under besættelsen, 41, 48
Bernhard og Kjeld. To kommunister i modstandsbevægelsen. (Mona Jensen & Lulu Anne Hansen, 2006), Samarbejde og sabotage - seks mænd 1940-45, 219,220
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 280
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 288
Bogen om Leif (Poul Borschenius, 1946), 21
BOPA (bidrag til Fem Aar. Indtryk og Oplevelser) (Børge Thing, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2, 286
BOPA (bidrag til Frit Danmarks Hvidbog) (Børge Brandt, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2., s. 332
Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945 (Helmuth Barner, 1993), 13, 15, 17
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 113, 114, 116, 141-143, 453
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 66-67
De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller (Bob Hermann, 1985), 31-32
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 14,15,21,28,80,81
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 18,273
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 103,163,172.
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 63, 665, 67, 69, 73, 74, 76, 81, 157
En af de mange (Jørgen Hæstrup, 1991), 20-21-22-23-25-26-36-37-42
En episode fra besættelsestiden (Christian Algreen-Petersen, 1963), Gestapo-Fangen 1963 (17:1-2), 4
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 182, 211, 216, 220f
En læges dagbogsblade under besættelsestiden (Svend Baastrup Thomsen, 1946), Danske lægememoirer, 5, 37, 40
En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 22,30,31, Barfod brev 4,6,7, Muus brev
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 47,121
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 12,113,221,223,224,225,232,233,259,264,286,290,292,294
Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers, 66,67
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008)
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 56,57,72,60,74,120,122,125,128-130,158,206
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), s. 206
Friendly Fire (Kirsten Olstrup Seeger, 2008), 30
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 211-212.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 117f
Gennem ild og vand. Robert Frømands erindringer. (Robert Christensen, 2003), 236-7
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 39
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 45
Glem ikke at lytte igen kl. 21! Sabotagen mod Storebæltsfærgerne i november 1943. (Lars Bjarke Christensen, 2009), Tog i tiden. Årsskrift for Danmarks Jernbanemuseum, 2009., 12
Glimt af skæbnens hjul (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2, 45
Gør hvad du ikke tør (Tage Fischer Holst, 1965), 13, 102
Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 91
Hilsen til Helmer - Henning - Lucas - Erik - Lise. Våbennedkastninger på Røndeegnen. (Willy Ovesen, 1985), Folk og liv på Røndeegnen - dengang, 7, 9, 10, 14, 15
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 82-83, 158, 239-240, 242, 245, 354, 362, 481
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 48-49, 62, 227-228, 395
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 115, 203, 238-241, 244-245, 247-248, 254, 258, 260, 278
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 15-22, 24, 26, 29, 33-34, 36-41, 43-44, 52-53, 57, 59-60, 64-65, 70-74, 76, 87, 91, 93, 100, 106,
Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 26, 34-35, 38, 40-44
Hvidsten-dagbog, I-II (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1, 169, 170
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 23 f, 27 ff, 38, 44, 47 f
Hvidsten-gruppen (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers, 25
Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 7, 14
Hvidsten-gruppen. (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II, 240-244
Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift. (Ole Secher, 1992), 40
Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift. (Ole Secher, 1992), 54
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 190, 197, 204, 238, 342, 366, 372, 391, 392, 394
Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 13
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 121
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 87
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 89, 95, 99, 102, 107, 111, 129, 140, 142
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 30, 59, 76, 87f, 94, 101, 105, 113, 117, 123, 164, 168, 171, 193
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 26, 27, 31, 39, 49, 51
Jeg har levet mit liv i lyset - Christian Ulrik Hansen 1921-1944 (Elith Olesen, 2001), 229
Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog (, 1956), s. 9
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 110
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 17, 110-113, 230
Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 66-73, 81, 90, 210
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), 141, 143
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), s. 15
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 57,65-66,69,71-73,75,80-82,84,91,93,173.
Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 111, 112, 114
Min tid (Vilhelm Leifer, 1987), 99
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 54
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 63, 78f, 86, 127ff, 132ff, 136f
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 287,290
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 12,13,15,17,27,28,30,33,34
Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), s.21
Monica Wichfeld - dømt til døden (Christine Sutherland, 1991), s. 127-128
Monica Wichfeld (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954), 157
Mænd i sorte kapper (Frants Jørgen Hvass, 1968), 188
Møn i billeder 1939-1945 (Allan Huglstad, 1995), 40, 73, 75, 76, 91
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 76, 86-88, 111, 116, 142, 143
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 190,201,203-205,207.286,324,325,342,343,385
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 11,67,100,254,255,283,285
Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45 (Jørgen Hæstrup, 1979), 254
Pressen om Holger Danske (, 1947), 29,47,58,59
På eget ansvar 1944-45 (Erling Foss, 1958), 59
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 289
Riffelsyndikatet og Folkestrejkerne (Martin Evald Jensen, 1988), 14
Sabotage (bidrag til København 1888-1945) (Børge Thing, 1948), København 1888-1945, 536
Sabotage (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945), 110
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 25, 45, 48, 49, 61
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 186, 256
Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 1110ff, 123
Stoholm-gruppen (Per Harritz, 2008), Skive-egnens Jul, 41
Sød vin og galde (Poul Borchsenius, 1967), 121ff
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 61, 79, 193
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 110
Thorsted-gruppen (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb, 80+81
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 151
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 105, 118, 125
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 18,20,21,23,24,25,26,28,33,38,39,45,54,78,79,81,85
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 74,94-98
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 30
Vælg din egen skæbne (Erik Rørbæk Madsen, 1995), 270
Øjenvidnet: Sabotørens hverdag (Bob Ramsing, 1977), 27,28
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 82, 83, 92-96, 100, 102, 121, 133-135, 197, 200, 228
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 240
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 263, 265, 270-1, 273-4

Frihedsmuseets arkiv

: - 15B-15495
Arkivskaber: Ellen Vogelius, Breve fra Ellen og Henning Vogelius til Ole Geisler 1946-48. - 07B-25368-7
Arkivskaber: Ellen Vogelius, Breve fra Ole Geisler til Ellen og Henning Vogelius 1946-48. Enkelte har bidrag fra Mogens Barfoed. - 07B-25368-6
Arkivskaber: Ellen Vogelius, Falsk dansk pas for Ole Geisler udstedt på navnet Jens Andersen. Med foto. - 07B-25368-11
Arkivskaber: Ellen Vogelius, Mindeartikler i pressen i anledning af Ole Geislers død 1948. - 07B-25368-9
Arkivskaber: Ellen Vogelius, Papirer fra indsamlingen til oprettelse af et værelse for Ole Geisler på 4. Maj Kollegiet i København, afsluttet 1950. - 07B-25368-12
Arkivskaber: Ellen Vogelius, Program for Mindehøjtideligheden for Kaptajn Ole Geisler D.S.O. i Garnisons Kirke, København Lørdag den 13. November 1948. - 07B-25368-10
Arkivskaber: Ole Geisler - 43A-21661
Arkivskaber: Peter Edelberg, Peter Edelbergs forskningsarkiv vedr. SOE's arbejde i Danmark: Papomslag mærket: Ole Geisler. - 11A-24796-39

Hjemmesidehenvisninger

www.as-gruppen.dk

Udskriften er baseret på 149 registreringer

Ole Geisler
Faldskærmsagent - Næstkommanderende, senere chef for SOE faldskærmsfolk i DK

SOE
Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 47,121
Ole Geisler
Andet - Organisering af modstandsaktivtet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 39
Ole Geisler
Faldskærmsagent - Flemming Muus' stedfortræder og næstkommanderende
Sabotage
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 30, 59, 76, 87f, 94, 101, 105, 113, 117, 123, 164, 168, 171, 193
Ole Geisler, aarhus
Almen illegal aktivitet - Organiserede illegalt arbejde i Aarhus
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 263, 265, 270-1, 273-4
Ole Geisler, aarhus
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 240
Ole Geisler
Andet - - i M-udvalget

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 45
Ole Geisler, kaptajn, esbjerg
Faldskærmsagent
Region III (Sydjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 63, 78f, 86, 127ff, 132ff, 136f
Ole Geisler
Faldskærmsagent - SOE leder i Jylland

Litteratur
1) "Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45" (Jørgen Hæstrup, 1979) 254
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet - SOE-agent

SOE
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 1110ff, 123
Ole Geisler, kaptajn, københavn
Faldskærmsagent - Aktiv flere steder i landet, bl.a. Sønderjylland, Sjælland og hovedstaden.
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 117f
Lange Aksel
Militærgruppe

SOE
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 1110ff, 123
2) "Møn i billeder 1939-1945" (Allan Huglstad, 1995) 40, 73, 75, 76, 91
Ole Geisler
Administration
Faldskærmsagent - Leder af faldskærmsorganisation fra december 1944 til februar 1945
Region II (Midtjylland)
Regionsledelsen (Region 2)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 141, 143
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 54
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 63, 665, 67, 69, 73, 74, 76, 81, 157
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Jeg har levet mit liv i lyset - Christian Ulrik Hansen 1921-1944" (Elith Olesen, 2001) 229
Axel Nielsen
Militærgruppe

Litteratur
1) "Jeg har levet mit liv i lyset - Christian Ulrik Hansen 1921-1944" (Elith Olesen, 2001) 229
Ole Christian Tvede Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) s. 206
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 20-21-22-23-25-26-36-37-42
Aksel
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 20-21-22-23-25-26-36-37-42
Ingeniør Nielsen
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 20-21-22-23-25-26-36-37-42
Ole Geisler, kaptajn (soe)
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 182, 211, 216, 220f
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "På eget ansvar 1944-45" (Erling Foss, 1958) 59
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13, 102
Lange Aksel
Militærgruppe

Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13, 102
Ole Geisler, ingeniør, faldskærmschef
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Bogen om Leif" (Poul Borschenius, 1946) 21
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 280
Aksel Nielsen, faldskærmschef
Militærgruppe

SOE
Litteratur
1) "Bogen om Leif" (Poul Borschenius, 1946) 21
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 280
Ole Geisler, kaptajn (soe), kaptajn (soe)
Faldskærmsagent - Landede ved Furesøen natten til 17/2 43 og blev indledningsvis sendt til Jylland marts 43.
Organisation - Medlem af M-udvalget fra jan 44. Deltog i organiseringen af våbennedkastninger på Midtsjælland efterår 44.

SOE
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 82-83, 158, 239-240, 242, 245, 354, 362, 481
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 18,273
Ole Geisler, leder af table organisationen i jylland.
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 57,65-66,69,71-73,75,80-82,84,91,93,173.
Ole Geisler
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 121
Ole Geisler, ingeniør, s.o.e. nedkastningschef i jylland
Faldskærmsagent
Modtagegruppe - Medvirkede ved oprettelsen af Hvidstengruppen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s.21
Axel Nielsen
Faldskærmsagent
Modtagegruppe - Medvirkede ved etablering af Hvidstengruppen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s.21
Lange Aksel, leder af table organisationen i jylland.
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 57,65-66,69,71-73,75,80-82,84,91,93,173.
Ole Geisler
Organisation

Litteratur
1) "Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen" (Lukas, 1985) 14
2) " Hjemmesidehenvisning" (Internet, 2010), www.as-gruppen.dk
Ole Geisler, ingeniør, kaptajn i soe.faldskærmschef
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE, M-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 103,163,172.
Ole Geisler, ingeniør, kaptajn i soe
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 289
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 288
Ole Geisler, ingeniør
Efterretning
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 18,20,21,23,24,25,26,28,33,38,39,45,54,78,79,81,85
Aksel Nielsen, ingeniør
Efterretning
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 18,20,21,23,24,25,26,28,33,38,39,45,54,78,79,81,85
Ole Geisler
Administration

Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) s. 15
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 61, 79, 193
Lille Aksel
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 54
Axel Nielsen
Faldskærmsagent

SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 61, 79, 193
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Min tid" (Vilhelm Leifer, 1987), 99
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Sabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 91
Aksel
Faldskærmsagent
Sabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 91
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Materiale fra Tove Winding--Lauesen
Ole Geisler
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Sød vin og galde" (Poul Borchsenius, 1967) 121ff
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 113, 114, 116, 141-143, 453
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 211-212.
Ole Geisler, leder
Faldskærmsagent - leder af arbejdet i det jyske område
Militærgruppe - fra 02.1944 i København

SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 74,94-98
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Øjenvidnet: Sabotørens hverdag" (Bob Ramsing, 1977) 27,28
Ole Geisler, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 111, 112, 114
Ole Christian Tvede Geisler, ingeniør, politiass, soe chef
Organisation - leder af SOE i 44-45
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 56,57,72,60,74,120,122,125,128-130,158,206
2) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
Aksel Nielsen, Table Manners, ingeniør, politiass, soe chef
Organisation - leder af SOE i 44-45
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 56,57,72,60,74,120,122,125,128-130,158,206
2) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
Axel (i Århus), leder
Faldskærmsagent - leder af arbejdet i det jyske område
Militærgruppe - fra 02.1944 i København

SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 74,94-98
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Jens Carlo Jensen Nedkastningsmand. Side 5-6,9,11,13-16
Lange Aksel
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Øjenvidnet: Sabotørens hverdag" (Bob Ramsing, 1977) 27,28
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Modtagegruppe - Medvirkede ved oprettelsen af Hvidstengruppen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 23 f, 27 ff, 38, 44, 47 f
Axel Nielsen
Faldskærmsagent
Modtagegruppe - Medvirkede ved oprettelsen af Hvidstengruppen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 23 f, 27 ff, 38, 44, 47 f
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 7, 14
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, 14913
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 13, 15, 17
Lange Axel
Faldskærmsagent
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 13, 15, 17
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Bernhard og Kjeld. To kommunister i modstandsbevægelsen." (Mona Jensen & Lulu Anne Hansen, 2006), Samarbejde og sabotage - seks mænd 1940-45 219,220
Ole Geisler, kaptajn, soe-chef
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 287,290
Ole Geisler
Modtagegruppe - Sammen med Flemming Juncker leder af modtagegrupper og sabotagegrupper i Randers
Jernbanesabotage - Store jyske jernbanesabotage 26.9.43
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 14,15,21,28,80,81
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 110
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vælg din egen skæbne" (Erik Rørbæk Madsen, 1995) 270
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Helmer - Henning - Lucas - Erik - Lise. Våbennedkastninger på Røndeegnen." (Willy Ovesen, 1985), Folk og liv på Røndeegnen - dengang, 7 9, 10, 14, 15
Ole Geisler, faldskærmsjæger
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 169, 170
Ole Geisler, faldskærmsjæger
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 169, 170
Ole Geisler, leder af faldskærmsfolkene i jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Stoholm-gruppen" (Per Harritz, 2008), Skive-egnens Jul 41
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45
Axel Nielsen, faldskærmsjæger
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 169, 170
Axel Nielsen, ingeniør
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen." (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II 240-244
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 25
Axel Nielsen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 25
Axel Nielsen, Lange Axel
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Helmer - Henning - Lucas - Erik - Lise. Våbennedkastninger på Røndeegnen." (Willy Ovesen, 1985), Folk og liv på Røndeegnen - dengang, 7 9, 10, 14, 15
Ole Geisler
Organisation - SOE´s leder i Jylland
Modtagegruppe - Deltog udefra ved modtagelser
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 26, 34-35, 38, 40-44
Axel Nielsen
Organisation - SOE´s leder i Jylland
Modtagegruppe - Deltog udefra ved modtagelser
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 26, 34-35, 38, 40-44
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 105, 118, 125
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 66,67
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Geisler, kaptajn
Faldskærmsagent - Leder af modtagelse af faldskærmsagenter i Århus og Randers i samarbejde med Fl. Juncker.
Jernbanesabotage - Organisator af sabotage af sporskiftecentralen på Århus H. og linien Århus-Grenå.
Organisation - Oprettelse af ledelser af de 6 regioner i januar 1944.
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 12,13,15,17,27,28,30,33,34
Ole Geisler, nedkastningsleder
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Thorsted-gruppen" (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 80+81
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 87
Ole Geisler
Sabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 89, 95, 99, 102, 107, 111, 129, 140, 142
Aksel Nielsen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 87
Lange Aksel
Sabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 89, 95, 99, 102, 107, 111, 129, 140, 142
Ole Geisler
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Gennem ild og vand. Robert Frømands erindringer." (Robert Christensen, 2003) 236-7
Ole Geisler, ingeniørstuderende
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 66-73, 81, 90, 210
Ole Geisler, kaptajn, soe souchef i danmark
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "En læges dagbogsblade under besættelsestiden" (Svend Baastrup Thomsen, 1946), Danske lægememoirer, 5 37, 40
Axel Nielsen, kaptajn, soe souchef i danmark
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "En læges dagbogsblade under besættelsestiden" (Svend Baastrup Thomsen, 1946), Danske lægememoirer, 5 37, 40
Aksel Nielsen, Lange Aksel, ingeniørstuderende
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 66-73, 81, 90, 210
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 30
Geisler
Faldskærmsagent - SOE

Litteratur
1) "Mænd i sorte kapper" (Frants Jørgen Hvass, 1968) 188
Ove Geisler
Almen illegal aktivitet - Faldsskærmsmand
Modtagegruppe - Faldskærmsmand
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 151
Ole Geisler
Faldskærmsagent - Nedkastet ved Furesøen d. 16 februar 1943
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Andy og Grethe" (Peter Edelberg, 2007), Over stregen - Under besættelsen 41, 48
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "13 gode historier" (Jørgen Toubro, 1999) 34
Ole Geisler
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v." (Helge Tønnesen, 1978) 4, 15
Lange axel
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v." (Helge Tønnesen, 1978) 4, 15
Ole Geisler, dansk soe-leder
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Glem ikke at lytte igen kl. 21! Sabotagen mod Storebæltsfærgerne i november 1943." (Lars Bjarke Christensen, 2009), Tog i tiden. Årsskrift for Danmarks Jernbanemuseum, 2009. 12
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 157
Ole Geisler, leder af modstandsbev. i jylland
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s. 127-128
Ole Geisler, kaptajn
Faldskærmsagent
Organisation
Modtagegruppe
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 82, 83, 92-96, 100, 102, 121, 133-135, 197, 200, 228
Ole Geisler
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 22,30,31, Barfod brev 4,6,7, Muus brev
Lange Aksel
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 22,30,31, Barfod brev 4,6,7, Muus brev
Ole Geisler, chef for faldskærmfolk i jylland
Faldskærmsagent
Organisation
Modtagegruppe
Sabotage
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 15-22, 24, 26, 29, 33-34, 36-41, 43-44, 52-53, 57, 59-60, 64-65, 70-74, 76, 87, 91, 93, 100, 106,
2) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 115, 203, 238-241, 244-245, 247-248, 254, 258, 260, 278
Aksel Nielsen, Lange Aksel, chef for faldskærmfolk i jylland
Faldskærmsagent
Organisation
Modtagegruppe
Sabotage
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 15-22, 24, 26, 29, 33-34, 36-41, 43-44, 52-53, 57, 59-60, 64-65, 70-74, 76, 87, 91, 93, 100, 106,
2) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 115, 203, 238-241, 244-245, 247-248, 254, 258, 260, 278
Ingeniør Nielsen, kaptajn
Faldskærmsagent
Organisation
Modtagegruppe
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 82, 83, 92-96, 100, 102, 121, 133-135, 197, 200, 228
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "En episode fra besættelsestiden" (Christian Algreen-Petersen, 1963), Gestapo-Fangen 1963 (17:1-2) 4
Lange Aksel
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "En episode fra besættelsestiden" (Christian Algreen-Petersen, 1963), Gestapo-Fangen 1963 (17:1-2) 4
Ole Geisler
Lokalkomite
Organisation - "Frihedsrådets" sabotage udvalg
Region VI (København)
Frihedsrådets Sabotageudvalg
Litteratur
1) "Riffelsyndikatet og Folkestrejkerne" (Martin Evald Jensen, 1988) 14
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) 237
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "Friendly Fire" (Kirsten Olstrup Seeger, 2008) 30
Ole Geisler, faldskærmsmand. medl. frihedsrådets m-udv. ogsabot
Faldskærmsagent
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 9
Ole Geisler, faldskærmsmand. medl. frihedsrådets m-udv. ogsabot
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg, Frihedsrådets Sabotageudvalg
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 9
Ole Christian Tvede Geisler, jysk soe-chef
Faldskærmsagent
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 190, 197, 204, 238, 342, 366, 372, 391, 392, 394
Geisler, soe-leder (jylland)
Andet - Leder af SOE i Jylland
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 13
Aksel Nielsen, jysk soe-chef
Faldskærmsagent
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 190, 197, 204, 238, 342, 366, 372, 391, 392, 394
Ole Geisler
Faldskærmsagent - Engelsk forbindelsesofficer

SOE
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945) 110
Ove Geisler
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 186, 256
Ole Christian Tvede Geisler
Faldskærmsagent - bl.a. Jylland

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 190,201,203-205,207.286,324,325,342,343,385
Ole Christian Tvede Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 11,67,100,254,255,283,285
"Ingeniør Aksel Nielsen/Lange Nielsen", faldskærmsmand. medl. frihedsrådets m-udv. ogsabot
Faldskærmsagent
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 9
Table Manners
Faldskærmsagent - bl.a. Jylland

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 190,201,203-205,207.286,324,325,342,343,385
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 76, 86-88, 111, 116, 142, 143
Ingeniør Schmidt, Lange Aksel
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 76, 86-88, 111, 116, 142, 143
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 25, 45, 48, 49, 61
Lange Aksel
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 25, 45, 48, 49, 61
Ole Geisler
Organisation - Leder af "Table"-organisationen i Jylland (jernbanesabotage og nedkastninger)

SOE
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 48-49, 62, 227-228, 395
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 26, 27, 31, 39, 49, 51
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 29,47,58,59
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift." (Ole Secher, 1992) 40
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift." (Ole Secher, 1992) 54
Lange Axel
Organisation - Leder af "Table"-organisationen i Jylland (jernbanesabotage og nedkastninger)

SOE
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 48-49, 62, 227-228, 395
Ingeniør Sschmidt
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 26, 27, 31, 39, 49, 51
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 66-67
Axel
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift." (Ole Secher, 1992) 54
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Sabotage
Modtagegruppe
Organisation - Bla Hvidsten- og Hornslet-gruppernes aktivitet
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 17, 110-113, 230
Ole Christian Tvede Geisler, sømand, kaptajn, soe
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "BOPA (bidrag til Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Børge Thing, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2 286
Lange Aksel, sømand, kaptajn, soe
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "BOPA (bidrag til Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Børge Thing, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2 286
Ole Geisler, forbindelsesofficer
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotage (bidrag til København 1888-1945)" (Børge Thing, 1948), København 1888-1945 536
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), 31-32
Ole Geisler, kaptajn (hæren), medlem af frihedsrådets sabotageudv.
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "BOPA (bidrag til Frit Danmarks Hvidbog)" (Børge Brandt, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2. s. 332
Lange Aksel
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), 31-32
Ole Geisler, kaptajn
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 12,113,221,223,224,225,232,233,259,264,286,290,292,294
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
3) Frihedsmuseet, DokReg, , 25368-8
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
5) Frihedsmuseet, DokReg, ,
6) Frihedsmuseet, DokReg, ,
7) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Geisler
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 110

Udviklet af ditmer a/s