Børge Outze

Dæknavn(e): Bjørn , Ingeniør Bjørn Hougaard, Fuldm. Jørgen Petersen , Bjørn Hougaard, Olsen, Petersen, Svendsen , Bjørn Hougaard , Nielsen
Født 18.03.1912
Død 27.06.1980
Redaktør, Chefredaktør, Journalist, Journalist, redaktør, Redaktør for "Information, Redaktør, journalist, redaktør, journalist, Jounalist, Journalist, reporter, redaktør, redaktionssekretær, Journalist på Nationaltidende, Redaktør af Information, Reporter, Politireporter, chefredaktør, Journalist. Redaktør af Politibladet., politireporter, Readaktør
Region VI (København), Region V (Sjælland)
Rutefordeler, bladredaktør mv., Redaktør

Adresser

Amager Strandvej 164, København S
Amager Strandvej 164, København
Shellhuset, København
Stockholm, Sverige
Vestre Fængsel, København
København
København
Odense/København


Billedkilde: Frihedsmuseet 42O0000009

Notater

Var stifter af det illegale nyhedsbureau Information
Ingen konkrete oplysninger om tidsperiode.
Fra 1943, Børge Outzen havde før 1943 skrevet til flere illegale blade.
1943 til 14.10.1944, Arrest. 14/10 1944.
08.1943 til 14.10.1944, anholdt ved slutdato, men flygtede og kom til Sverige den 17.11.1944
Ingen konkret angivelse af tidsperiode.
11.1944 til 30.04.1945, flygtet til Sverige ved startdato, vendt hjem til Danmark ved slutdato
Flygtede fra Tyskerne og kom til Sverige
Medlem af Danmarks Frihedsråd
Til 14.10.1944, Arresteret af Gestapo på Gl. Kongevej
Gik under jorden februar 1944. Arresteret af Gestapo 14. oktober 1944. Fange i Vestre Fængsel og Shell-huset. Flygtede ved list ca. 20. november 1944 og videre til Stockholm via Malmø ca. 22. november. Tilbage til DK 1. maj 1945
arrest 14 okt ved razzia Gl. Kongevej 95
Arresteret af Gestapo 14.10.44. sammen med Mogens Fof og Dir. Mikkelsen
03.1944 til 10.1944, Medlem af Frihedsrådets Bladudvalg marts 1944, arresteret i oktober 1944, sendt til Sverige med tyskernes billigelse (mod at han skulle spionere for tyskerne mod Sovjet) - fingeret flugt under transport
Information
Arresteret af Gestapo i Skindergade 14. oktober 1944. Ført til Shellhuset. Flygtede fra fangetransport 14. november 1944.
Fra 1943, Stifter af den illegale nyhedstjeneste "Information"
24.01.1945 til 24.01.1945, På besøg i Brigadens forlægning i Ronneby

Organisationstilknytning

BOPA
Danskeren
De frie Danske
DKP
Frihedsrådet
Frihedsrådets Bladudvalg
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Information
Nordisk nyhedstjeneste

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Arresteret på Gl. Kongevej 14/10-1944
Almen illegal aktivitet - Friedsrådet
Almen illegal aktivitet - I bogen ingen specifikation af modstandsarbejde.
Almen illegal aktivitet (flygtet) - Efter flugt ophold i Sverige
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Andet - Begrundede sit afslag til at optrykke uddrag af den danske version af Gestapos forhørsprotokol over Aksel Larsen
Andet - Mellemled mellem Frihedsrådet og bladkredsen
Andet (flygtet)
Efterretning
Flugthjælp
Flugthjælp - Bistand ved am. flyvers transport til Sverige (nedstyrtet 7/10 44 Kattegat, til Sverige 11/10 44).
Illegal presse
Illegal presse - bl.a. Information
Illegal presse - Chefredaktør på det illegale blad "Information". Arresteret af tyskerne 14/10 1944.
Illegal presse - Den illegale Information
Illegal presse - Etablerede det illegale "Information" i 1943
Illegal presse - fra august 1943 illegale blad Information
Illegal presse - Frihedsrådets bladudvalg
Illegal presse - Før oktober 1945: Illegale Information. Fra maj 1945: Ansvarshavende chefredaktør af Information
Illegal presse - Grundlægger af det illegale blad Information
Illegal presse - Grundlægger og ansvarshavende redaktør af den danske modstandsbevægelses nyhedsbureau "Information" og senere dagbladet "Information". Bidrager til Dansk Presse Tjeneste i Stockholm og BBC London
Illegal presse - Hovedleverandør af dansk nyhedsstof til BBC
Illegal presse - Information
Illegal presse - Korrespondent for Nordisk Nyhedstjeneste med Politiet og Det tyske Gesandtskab som særlig arbejdsfelter
Illegal presse - Leverede nyheder til Frit Danmark og Studenterne
Illegal presse - Medarbejder ved "De frie danske"
Illegal presse - Nationaltidenede - Informationen
Illegal presse - Nyhedsbureauet Information
Illegal presse - Oprettede det illegale blad Information
Illegal presse - Organisator af Information
Illegal presse - Redaktør af "Information"
Illegal presse - Redaktør af Land og Folk
Illegal presse - Redaktør på Information
Illegal presse - Redaktøraf Information, medlem af Frihedsrådets Bladudvalg primo 1944
Illegal presse - Redigerede "Information"
Illegal presse - Samarbejde med Studenternes Efterretningstjeneste aug. 43 og sommer 44.
Illegal presse - Samlede sine nyheder under overskriften "Information"
Illegal presse - Udsendte "Informationstelegrammer" - starten til "Information" 20.8.43
Illegal presse (flygtet)
Illegal presse (flygtet) - Fra oktober 1944 - maj 1945: Stockholm, Sverige
Illegal presse (flygtet) - Var i Pressetjenestens ledelse. Distribuerede illegale nyheder fra Stockholm.
Illegal presse (fængslet)
Illegal presse (fængslet) - 14. okt. 1944
Illegal presse (fængslet) - Arresteret 14. oktober 1944, Gl. Kongevej 95, København
Illegal presse (fængslet) - Arresteret efteråret 1944
Illegal presse (fængslet) - Fængslet 14/10-1944
Illegal presse (fængslet) - Fængslet af tyskerne -/11-1944
Illegal presse (fængslet) - Redaktør af Information. Arresteret af Gestapo
Illegal presse (fængslet) - Redaktør på Information
Illegal presse (fængslet) - Stifter af og redaktør for nyhedstjenesten INFORMATION Arresteret 1943
Illegal presse (fængslet) - Under jorden februar 1944. Arresteret 14. oktober 1944,. Flygtet 14. noember 1944. Få dage senere i Sveige
Militærgruppe
Organisation
Organisation - bl.a. flugthjælp og ruteaktivitet
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Ruteaktivitet - Fordeler jøder i okt. 43 på de forskellige ruter, bl.a. SE-rute fra Østmøn.

Litteraturhenvisninger

5. Bataillon (T. Wagn, 1945), Den dansk Brigade, s. 150
Aksel Larsen og Gestapo (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981, 7
At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef. (Janni Andreassen, 2007), 240,241, 243
Beretninger fra modstandskampen 1943-45 (Christian Algreen-Petersen, 1965), s. 84
Bladbesættelsen i befrielsesdøgnet (Erik Lund, 1985), Dansk Presse 67:5, 23(sp.3), 24(sp.1, 2, 4), 25(sp. 1, 2, 3)
Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig. (Kjeld Olesen, 1993), 243
Børge Outze 1912-1980 (Leif Blædel, 1999), Det 20. århundrede. De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark., 328, 329 (Foto), 330, 331 (Foto)
Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944. (Michael Kjeldsen, 1994), 22
Da verden slog kolbøtter eller Om at stole på hinanden (Ida Pangel, 1959), Gestapo-Fangen 13:1, 1959., 5
Da Yankee'erne kom til Danmark (Peer Henrik Hansen, 2008), 78
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 516 (+portræt), 777, 779
Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 704,707
Dansk baptisme og tysk nazisme (Bent Hylleberg, 2021), 467
De illegale (Erik Johannesen, 1983), 132
De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie (Henrik Dethlefsen, 1993), s. 78f, 132
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 19,37,47,53,125,140,176,205,216,255-57,260,267,271,273,282,296,303-04,330,371
De vovede livet (Per Amby, 1992), 79-81
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 3. Bataljon (Erik Tranum Laursen, 1995), s. 38
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 2. Kompagni af 2. Bataljon (Poul Søndergaard, 1995), 41
Den illegale presse (Alf Bent Hermann, 1945), Fem Aar i Lænker, 239
Den illegale presse (Danmark under Besættelsen) (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 9, 20, 28, 42, 48
Den illegale presse (Fem Aar, bd. 1) (Børge Outze, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 1, 202
Den illegale presse (Fem Aar, bd. 2) (Børge Outze, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 170, 177-78
Den illegale presse (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte, 108, 110, 111
Den illegale presse (København 1888-1945) (Børge Outze, 1948), København 1888-1945, 537-40
Den lange nat (Ellen Levine, 2002), 37
Den lokale 'Hvidstengruppe' og andre erindringer om Nørre Broby under besættelsen (Bo Petersen, 2012), Broby Lokalhistorie, 2012, 10
Den utæmmede kanariefugl (David Lampe, 1957), 12, 17-21 og 101
Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967., s.88 s.101
Det illegale kriminalpoliti (Frank Madsen, 1984), FV Frihedskampens Veteraner, 98, 1984, 39
Det knuste mig aldrig, bd. 2 (Ragna Hamilton, 1977), 194
Det kæmpende Danmarks Radiostudie og Film (Morten Thing, 2009), 20
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), 319
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 124,191,200.
En afbrudt flugt til Sverige (Erik Henriques Bing, 2018), 11,141-148,150,218,222
En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 41, 47, 184, 194, 199ff
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 356f
En kritisk kommentar (Niels Thürmer Frommelt, 1996), FV. Frihedskampens Veteraner, 144., s.33
Et mandfolk (Børge Outze, 1947), Danmarks Ufredsaar, 133-139
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 7,19,20,28,30-38,40-57,59,62-69,71-73-75-83,85-120,122-129,131-134,136-137,140,148,153,156,158,166,
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 102
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 200
Friendly Fire (Kirsten Olstrup Seeger, 2008), 44
Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker) (, 1945), Fem Aar i Lænker, 152
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 222
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 238,289,306,329-332,334,367-368,436.
Færgen "Storebælt"s kapring november 1944 og den tyske gengældelsesaktion (Søren Sørensen, 2009), 34
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 282f
Gjentofte kommune under besættelsen (Red. L. Gotfredsen og J. H. Landt, 1947), side 271
Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 68-75
Hans er blevet syg. (Verner Fält-Hansen, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141:1995, 61
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 55, 231-233, 296, 312
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 30, 74, 217, 280
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 75, 120, 208
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. (Morten Møller, 2012), 187, 255, 256, 390
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 20, 241, 263, 342
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 55, 86
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 21,25,178,179
I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 438,502
Illegal bladvirksomhed - 5 begivenhedsrige år. (Ib Steen-Knudsen, 1995), s. 75
Illegal journalistik i Norden (Erik Lund, 1998), Grafiana. Årbog for Danmarks Grafiske Museum 1998., 37, 44, 46
Illegale transporter på Øresund, Beretninger fra modstandskampen, del 1 (Christian Algreen-Petersen, 2003), 77
Information - den illegale Øresundsbro (Eigil Steinmetz, 1986), Frihedskampens Veteraner, 107, 1986, s. 17. s. 21. s. 23
Information (Børge Outze, 1946), 305
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 177, 195
Jakten på Jane Horney (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen, 8,158
Jane Horney (Erik Nørgaard, 1987), 100,207,254,255,284,285
John. Frihedskæmper og charmør. (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013), s. 96
Journalist uden avis (Børge Outze, 1955), Store oplevelser. 23 journalister fortæller., 261
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 254
Kate Fleron. Journalist og frihedskæmper (John Chr. Jørgensen, 2015), 43,46,50,55,60,61,113
Kommunist under besættelsen (Børge Houmann, 1990), 181
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 19
Kurér til Aalborg 1944 (Vibeke Barfod, 1990), s. 101
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 185-186.
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 19, 164
Lyngbygruppens indsats for at redde jøder i Humlebæk og Gilleleje i oktober 1943 (Jens Ulff-Møller, 2018), Rambam, Nr. 27, 124
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 236
Men her skete jo intet (Allan Huglstad, 1993), 80, 90
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 63, 93-99
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 27, 48-50, 83-84, 91, 159, 198, 218-219, 231-235, 242, 250-253, 416, 508, 511
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 87, 366, 442-445, 488-489, 503, 516, 523
Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe (Henning N Larsen, 2012), 294,310
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1512, 1520
Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45 (Jørgen Grundt Larsen, 1976), 5,23,55,106,111,121
Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC) (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982), 131,207,210
Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder. (Morten Møller, 2009), 123,189,261,315,340,417
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 90,107
Nordens Frihed - Illegal blade og bøger under besættelsen (P. M. Wichmann Ryefelt, 2007), 28-30
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 153,155,229
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 84,201,202
Northern Light in White Coats. The Danish Medical men and the German Occupation 1940-45. (Dan Katznelson, 2012), Dansk Medicinhistorisk Årbog, 132
Northern Light in White Coats. The Danish Medical men and the German Occupation 1940-45. (Dan Katznelson, 2012), Dansk Medicinhistorisk Årbog, 132,181
Nyvej 10 A. Rekviem for et ægteskab. (Rolf Bagger, 2009), 34
Occupied (Nathaniel Hong, 2012), 333
Om den illegale presse (Kate Fleron, 1982), Budskaber gennem det trykte ord, s.65-66
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 242
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 81,84,92
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 9-13, 15-18, 20-21, 23-28, 30-34, 38,41-54, 55-59, 61-64, 67-74, 75-85, 87-88, 91, 93-114, 115-139
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010)
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), cf.
Peter de Hemmer Gudme. En mindebog. (, 1947), 21
Pressen om Holger Danske (, 1947), 27,30,31,51
På det tyske slavemarked (Niels Jørgensen, 1964), 55
På nært hold af Information 1943-1993 (, 1993), 8-22
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 134,137,143.
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 188
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 286
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 245, 263, 331, 349, 380
Saltholmbrødrene under krigen (, 2016), 61
Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 7, 25f
Sket i livet (J. B. Holmgård, 1990), 101, 109, 114-119,125,127,132,138,140,141,147,150,192
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 261
Slået med beundring (Bjørn Meidell, 2005), 260
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 33,59,60,79,117-8,m.fl.
Sparks of Resistance (Nathaniel Hong, 1996), 6, 14, 17
Storfyrstinden (Trine Engholm Michelsen, 2021), 310
Studenterliv under besættelsen. (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995, 96
Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis (Børge Outze, 1970), Fra side 9 til side 45
Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis (Børge Outze, 1970), 5-116 og 16(+1)
That Denmark Might Live (Irwing Werstein, 1967), 27,28,29,30,31,89
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 86-9,121,148
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 108
Toldstrup - en biografi om en modstandshelt (Sven Ove Gade, 2011), 115, 196
Transportorganisationen Speditøren 1943-1945 (Henning Lindhardt, 2014), 93,158
Typer og tryk ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985)
Typer og tryk ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985), 141
Ubetalelige Danmark (Ole Kiilerich, 1985), 74
Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982. (Mogens Rüdiger, 2000), 253
Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5 (Sigurd Jensen, 1981), 356
Under jorden i Borgergade (Carlo Christensen, 1945), s. 55
Vor tids Reitzel. En pionerforlægger og hans samtid 1949-99. (Hans Hertel, 1999), 10
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 52, 57

Frihedsmuseets arkiv

: - 07B-26184
: , "Sabotage - Aarets bedste spil." Spilleplade og regler. - 03A-11233-1
: , Beretning af Kaj Nielsen, der var ansat som redaktionsbud på Nationaltidende. Om fremstilling af det illegale blad "Danebrog" og arbejdet som hjælper for Børge Outze. Fotokopi. - 03A-11219-1
: , Indsigelse mod skildringen af Børge Outze og Jørgen Palm Petersen i bogen 'Outze, journalisten der snød gestapo'. - 07B-24797-1
Arkivskaber: - 28A-19578
Arkivskaber: - 03A-23200
Arkivskaber: Børge G. Johansen - 08E-14952
Arkivskaber: Børge Outze - 26A-18710
Arkivskaber: Børge Outze - 03A-21559
Arkivskaber: Ib Hjarlitz, "Begivenheder og hændelser. Tilbageblik 1919 - 1997 fortalt af Ib Hjarlitz." - 07B-13873-1

Udskriften er baseret på 149 registreringer

Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 177, 195
Børge Outze, redaktør, rutefordeler
Ruteaktivitet - Fordeler jøder i okt. 43 på de forskellige ruter, bl.a. SE-rute fra Østmøn.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Men her skete jo intet" (Allan Huglstad, 1993), 80, 90
Børge Outze, chefredaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 7, 25f
Børge Outze, journalist
Illegal presse - Etablerede det illegale "Information" i 1943
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 282f
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjentofte kommune under besættelsen" (Red. L. Gotfredsen og J. H. Landt, 1947) side 271
Børge Outze, redaktør
Illegal presse - Redaktør af "Information"
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie" (Henrik Dethlefsen, 1993) s. 78f, 132
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Under jorden i Borgergade" (Carlo Christensen, 1945) s. 55
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Beretninger fra modstandskampen 1943-45" (Christian Algreen-Petersen, 1965) s. 84
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 356f
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den lange nat " (Ellen Levine, 2002) 37
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 21,25,178,179
Børge Outze
Almen illegal aktivitet - I bogen ingen specifikation af modstandsarbejde.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 185-186.
Børge Outze, journalist, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
De frie Danske
Litteratur
1) "Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis" (Børge Outze, 1970) Fra side 9 til side 45
Børge Outze, redaktør for "information
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 124,191,200.
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 41, 47, 184, 194, 199ff
Børge Outze, redaktør, journalist
Illegal presse - Nationaltidenede - Informationen
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 7,19,20,28,30-38,40-57,59,62-69,71-73-75-83,85-120,122-129,131-134,136-137,140,148,153,156,158,166,
Børge Outze
Andet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 242
Børge Outze, journalist
Flugthjælp
Illegal presse - Information
Region VI (København)
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 19,37,47,53,125,140,176,205,216,255-57,260,267,271,273,282,296,303-04,330,371
Børge Outze, journalist
Illegal presse - Den illegale Information
Flugthjælp
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 68-75
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Illegale transporter på Øresund, Beretninger fra modstandskampen, del 1" (Christian Algreen-Petersen, 2003), 77
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 134,137,143.
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 238,289,306,329-332,334,367-368,436.
Børge Outze
Administration

Information
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45" (Jørgen Grundt Larsen, 1976) 5,23,55,106,111,121
Børge Outze, redaktør, bladredaktør mv.
Illegal presse - Samarbejde med Studenternes Efterretningstjeneste aug. 43 og sommer 44.
Flugthjælp - Bistand ved am. flyvers transport til Sverige (nedstyrtet 7/10 44 Kattegat, til Sverige 11/10 44).
Region V (Sjælland)
Information
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 75, 120, 208
Børge Outze
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Illegal bladvirksomhed - 5 begivenhedsrige år." (Ib Steen-Knudsen, 1995) s. 75
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Børge Outze

Litteratur
1) "5. Bataillon" (T. Wagn, 1945), Den dansk Brigade s. 150
Børge Outze

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
Børge Outze

Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010)
Børge Outze

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Transportorganisationen Speditøren 1943-1945" (Henning Lindhardt, 2014) 93,158
Børge Outze

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Børge Outze

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Børge Outze

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Børge Outze

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Børge Outze

Litteratur
1) "Kurér til Aalborg 1944" (Vibeke Barfod, 1990) s. 101
Børge Outze

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Børge Outze, journalist
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sket i livet" (J. B. Holmgård, 1990) 101, 109, 114-119,125,127,132,138,140,141,147,150,192
Børge Outze
Illegal presse (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5" (Sigurd Jensen, 1981) 356
Børge Outze, journalist
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 200
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Peter de Hemmer Gudme. En mindebog." (, 1947) 21
Børge Outze, redaktør
Almen illegal aktivitet
Illegal presse - Oprettede det illegale blad Information
Flugthjælp
Efterretning
Illegal presse (Fængslet) - Under jorden februar 1944. Arresteret 14. oktober 1944,. Flygtet 14. noember 1944. Få dage senere i Sveige
Region VI (København)
Information, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 9-13, 15-18, 20-21, 23-28, 30-34, 38,41-54, 55-59, 61-64, 67-74, 75-85, 87-88, 91, 93-114, 115-139,
Børge Outze, jounalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Et mandfolk" (Børge Outze, 1947), Danmarks Ufredsaar 133-139
Børge Outze, journalist
Illegal presse - Før oktober 1945: Illegale Information. Fra maj 1945: Ansvarshavende chefredaktør af Information
Illegal presse (Flygtet) - Fra oktober 1944 - maj 1945: Stockholm, Sverige
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis" (Børge Outze, 1970) 5-116 og 16(+1)
Bjørn, journalist
Illegal presse - Før oktober 1945: Illegale Information. Fra maj 1945: Ansvarshavende chefredaktør af Information
Illegal presse (Flygtet) - Fra oktober 1944 - maj 1945: Stockholm, Sverige
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis" (Børge Outze, 1970) 5-116 og 16(+1)
Ingeniør Bjørn Hougaard, Fuldm. Jørgen Petersen, redaktør
Almen illegal aktivitet
Illegal presse - Oprettede det illegale blad Information
Flugthjælp
Efterretning
Illegal presse (Fængslet) - Under jorden februar 1944. Arresteret 14. oktober 1944,. Flygtet 14. noember 1944. Få dage senere i Sveige
Region VI (København)
Information, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 9-13, 15-18, 20-21, 23-28, 30-34, 38,41-54, 55-59, 61-64, 67-74, 75-85, 87-88, 91, 93-114, 115-139,
Børge Outze, chefredaktør
Illegal presse - Chefredaktør på det illegale blad "Information". Arresteret af tyskerne 14/10 1944.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det illegale kriminalpoliti" (Frank Madsen, 1984), FV Frihedskampens Veteraner, 98, 1984 39
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Saltholmbrødrene under krigen" (, 2016) 61
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Nordens Frihed - Illegal blade og bøger under besættelsen" (P. M. Wichmann Ryefelt, 2007), 28-30
Børge Outze
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nyvej 10 A. Rekviem for et ægteskab." (Rolf Bagger, 2009) 34
Børge Outze, journalist
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Friendly Fire" (Kirsten Olstrup Seeger, 2008) 44
Børge Outze
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ubetalelige Danmark" (Ole Kiilerich, 1985), 74
Børge Outze, redaktør
Illegal presse (Fængslet) - Redaktør på Information
Region VI (København)
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 102
Børge Outze, journalist
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 20, 241, 263, 342
Børge Outze, journalist, reporter, redaktør, redaktionssekretær
Illegal presse - Grundlægger og ansvarshavende redaktør af den danske modstandsbevægelses nyhedsbureau "Information" og senere dagbladet "Information". Bidrager til Dansk Presse Tjeneste i Stockholm og BBC London
Organisation
Flugthjælp
Efterretning
Andet (Flygtet)
Region VI (København)
Information, Frihedsrådets Bladudvalg, Nordisk nyhedstjeneste, Danskeren
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) cf.
Bjørn Hougaard, Olsen, Petersen, Svendsen, journalist, reporter, redaktør, redaktionssekretær
Illegal presse - Grundlægger og ansvarshavende redaktør af den danske modstandsbevægelses nyhedsbureau "Information" og senere dagbladet "Information". Bidrager til Dansk Presse Tjeneste i Stockholm og BBC London
Organisation
Flugthjælp
Efterretning
Andet (Flygtet)
Region VI (København)
Information, Frihedsrådets Bladudvalg, Nordisk nyhedstjeneste, Danskeren
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) cf.
Børge Outze, redaktør
Illegal presse - Nyhedsbureauet Information
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vor tids Reitzel. En pionerforlægger og hans samtid 1949-99." (Hans Hertel, 1999) 10
Bjørn, redaktør
Illegal presse - Nyhedsbureauet Information
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vor tids Reitzel. En pionerforlægger og hans samtid 1949-99." (Hans Hertel, 1999) 10
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Børge Outze 1912-1980" (Leif Blædel, 1999), Det 20. århundrede. De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark. 328, 329 (Foto), 330, 331 (Foto)
Børge Outze, journalist
Illegal presse - bl.a. Information
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 153,155,229
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 84,201,202
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 245, 263, 331, 349, 380
Børge Outze, redaktør
Organisation
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944." (Michael Kjeldsen, 1994) 22
Børge Outze, journalist, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig." (Kjeld Olesen, 1993) 243
Børge Outze, redaktør
Organisation
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 27,30,31,51
Børge Outze
Illegal presse - Redaktør på Information

Litteratur
1) "Studenterliv under besættelsen." (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995 96
Børge Outze, journalist
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Da verden slog kolbøtter eller Om at stole på hinanden" (Ida Pangel, 1959), Gestapo-Fangen 13:1, 1959. 5
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Journalist uden avis" (Børge Outze, 1955), Store oplevelser. 23 journalister fortæller. 261
Børge Outze, journalist
Illegal presse (Fængslet) - Fængslet 14/10-1944
Region VI (København)
Litteratur
1) "Information - den illegale Øresundsbro" (Eigil Steinmetz, 1986), Frihedskampens Veteraner, 107, 1986 s. 17. s. 21. s. 23
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Bladbesættelsen i befrielsesdøgnet" (Erik Lund, 1985), Dansk Presse 67:5 23(sp.3), 24(sp.1, 2, 4), 25(sp. 1, 2, 3)
Børge Outze
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Information" (Børge Outze, 1946) 305
Børge Outze
Illegal presse - Grundlægger af det illegale blad Information
Region VI (København)
Litteratur
1) "John. Frihedskæmper og charmør." (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013) s. 96
Børge Outze, journalist
Illegal presse - Information
Region VI (København)
Litteratur
1) "På nært hold af Information 1943-1993" (, 1993) 8-22
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 108
Børge Outze
Andet - Mellemled mellem Frihedsrådet og bladkredsen
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 81,84,92
Børge Outze, journalist på nationaltidende
Illegal presse
Region VI (København)
Nordisk nyhedstjeneste, Information
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 87, 366, 442-445, 488-489, 503, 516, 523
Børge Outze, journalist på nationaltidende
Illegal presse
Illegal presse (Fængslet) - 14. okt. 1944
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1512, 1520
Børge Outze, redaktør af information
Organisation
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 704,707
Børge Outze, redaktør
Organisation
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg, Information
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 254
Børge Outze, redaktør
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 19
Børge Outze
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Børge Outze, redaktør
Illegal presse - Redaktøraf Information, medlem af Frihedsrådets Bladudvalg primo 1944
Illegal presse (Fængslet) - Arresteret 14. oktober 1944, Gl. Kongevej 95, København
Region VI (København)
Information, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 9, 20, 28, 42, 48
Børge Outze, reporter
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 63, 93-99
Bjørn Hougaard
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Børge Outze, journalist
Illegal presse (Fængslet) - Fængslet af tyskerne -/11-1944
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt" (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967. s.88 s.101
2) "Om den illegale presse" (Kate Fleron, 1982), Budskaber gennem det trykte ord s.65-66
Børge Outze
Illegal presse
Region VI (København)
De frie Danske
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 30, 74, 217, 280
Børge Outze
Illegal presse (Fængslet)

De frie Danske
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 30, 74, 217, 280
Børge Outze, redaktør
Illegal presse - Medarbejder ved "De frie danske"
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 90,107
Børge Outze, politireporter
Illegal presse
Region VI (København)
Nordisk nyhedstjeneste
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 286
Børge Outze, journalist
Illegal presse - Hovedleverandør af dansk nyhedsstof til BBC
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Illegal journalistik i Norden" (Erik Lund, 1998), Grafiana. Årbog for Danmarks Grafiske Museum 1998. 37, 44, 46
Børge Outze
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 188
Børge Outze
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Den illegale presse" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte 108, 110, 111
Børge Outze, journalist, redaktør
Illegal presse - Redigerede "Information"
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Den illegale presse" (Alf Bent Hermann, 1945), Fem Aar i Lænker 239
Børge Outze, redaktør
Andet - Begrundede sit afslag til at optrykke uddrag af den danske version af Gestapos forhørsprotokol over Aksel Larsen
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981 7
Børge Outze, journalist
Illegal presse - Leverede nyheder til Frit Danmark og Studenterne
Illegal presse - Korrespondent for Nordisk Nyhedstjeneste med Politiet og Det tyske Gesandtskab som særlig arbejdsfelter
Illegal presse - Samlede sine nyheder under overskriften "Information"
Region VI (København)
Nordisk nyhedstjeneste, Information
Litteratur
1) "Den illegale presse (Fem Aar, bd. 1)" (Børge Outze, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 1 202
Børge Outze, journalist, redaktør
Illegal presse (Fængslet) - Stifter af og redaktør for nyhedstjenesten INFORMATION Arresteret 1943
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Den illegale presse (Fem Aar, bd. 2)" (Børge Outze, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 170, 177-78
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 253
Børge Outze, redaktør
Illegal presse - fra august 1943 illegale blad Information
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 222
Børge Outze
Illegal presse

Information
Litteratur
1) "Sparks of Resistance" (Nathaniel Hong, 1996) 6, 14, 17
Børge Outze, redaktør
Illegal presse (Fængslet) - Arresteret efteråret 1944
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 261
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Information, Frihedsrådet
Litteratur
1) "That Denmark Might Live" (Irwing Werstein, 1967) 27,28,29,30,31,89
Børge Outze, redaktør
Illegal presse - Organisator af Information
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Den illegale presse (København 1888-1945)" (Børge Outze, 1948), København 1888-1945 537-40
Børge Outze
Illegal presse

Information, Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 55, 231-233, 296, 312
Børge Outze, chefredaktør
Almen illegal aktivitet - Friedsrådet
Almen illegal aktivitet - Arresteret på Gl. Kongevej 14/10-1944

Litteratur
1) "Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker)" (, 1945), Fem Aar i Lænker 152
Børge Outze
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "En kritisk kommentar" (Niels Thürmer Frommelt, 1996), FV. Frihedskampens Veteraner, 144. s.33
Børge Outze, redaktør
Almen illegal aktivitet (Flygtet) - Efter flugt ophold i Sverige

Information
Litteratur
1) "Da Yankee'erne kom til Danmark" (Peer Henrik Hansen, 2008), 78
Nielsen, redaktør
Illegal presse - Redaktør af Land og Folk
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 236
Børge Outze, redaktør
Illegal presse (Fængslet) - Redaktør af Information. Arresteret af Gestapo
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 236
Børge Outze
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC)" (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982) 131,207,210
Børge Outze, redaktør
Illegal presse

Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 319
Børge Outze, redaktør
Illegal presse (Flygtet)
Region VI (København)
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Jane Horney" (Erik Nørgaard, 1987) 100,207,254,255,284,285
Børge Outze
Efterretning

Information
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 19, 164
Børge Outze
Illegal presse - Frihedsrådets bladudvalg

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 55, 86
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Typer og tryk" ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985) 141
2) "Typer og tryk" ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985)
Børge Outze, chefredaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Slået med beundring" (Bjørn Meidell, 2005) 260
Børge Outze, redaktør
Illegal presse

Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 86-9,121,148
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 240,241, 243
Børge Outze
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) 187, 255, 256, 390
Børge Outze
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) 187, 255, 256, 390
Børge Outze
Illegal presse

Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 52, 57
Børge Outze, redaktør
Illegal presse

Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 181
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale" (Erik Johannesen, 1983) 132
Børge Outze
Andet

Litteratur
1) "Jakten på Jane Horney" (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen 8,158
Børge Outze, redaktør
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) 123,189,261,315,340,417
Børge Outze, politireporter
Illegal presse - Udsendte "Informationstelegrammer" - starten til "Information" 20.8.43
Region VI (København)
Litteratur
1) "De vovede livet" (Per Amby, 1992) 79-81
Børge Outze, journalist. redaktør af politibladet.
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 27, 48-50, 83-84, 91, 159, 198, 218-219, 231-235, 242, 250-253, 416, 508, 511
Børge Outze, journalist
Illegal presse

Information
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 294,310
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Dansk baptisme og tysk nazisme" (Bent Hylleberg, 2021) 467
Børge Outze, redaktør
Illegal presse

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 33,59,60,79,117-8,m.fl.
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Northern Light in White Coats. The Danish Medical men and the German Occupation 1940-45." (Dan Katznelson, 2012), Dansk Medicinhistorisk Årbog 132
Børge Outze

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Northern Light in White Coats. The Danish Medical men and the German Occupation 1940-45." (Dan Katznelson, 2012), Dansk Medicinhistorisk Årbog 132,181
Børge Outze, journalist på nationaltidende
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 516 (+portræt), 777, 779
Børge Outze, politireporter
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den utæmmede kanariefugl" (David Lampe, 1957) 12, 17-21 og 101
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Storfyrstinden" (Trine Engholm Michelsen, 2021) 310
Børge Outze
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Det knuste mig aldrig, bd. 2" (Ragna Hamilton, 1977) 194
Børge Outze
Militærgruppe

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 2. Kompagni af 2. Bataljon" (Poul Søndergaard, 1995) 41
Børge Outze, journalist
Illegal presse

Litteratur
1) "Hans er blevet syg. " (Verner Fält-Hansen, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141:1995 61
Børge Outze
Organisation

Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 438,502
Børge Outze, redaktør
Illegal presse - Information
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Occupied" (Nathaniel Hong, 2012) 333
Børge Outze, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den lokale 'Hvidstengruppe' og andre erindringer om Nørre Broby under besættelsen" (Bo Petersen, 2012), Broby Lokalhistorie, 2012 10
Børge Outze
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Lyngbygruppens indsats for at redde jøder i Humlebæk og Gilleleje i oktober 1943" (Jens Ulff-Møller, 2018), Rambam, Nr. 27 124
Børge Outze, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Færgen "Storebælt"s kapring november 1944 og den tyske gengældelsesaktion" (Søren Sørensen, 2009) 34
Børge Outze
Illegal presse (Flygtet) - Var i Pressetjenestens ledelse. Distribuerede illegale nyheder fra Stockholm.

Litteratur
1) "Det kæmpende Danmarks Radiostudie og Film" (Morten Thing, 2009) 20
Børge Outze, journalist
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kate Fleron. Journalist og frihedskæmper" (John Chr. Jørgensen, 2015) 43,46,50,55,60,61,113
Børge Outze, redaktør
Organisation - bl.a. flugthjælp og ruteaktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "En afbrudt flugt til Sverige" (Erik Henriques Bing, 2018) 11,141-148,150,218,222
Børge Outze
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "På det tyske slavemarked" (Niels Jørgensen, 1964) 55
Børge Outze, readaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Information
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 115, 196
Børge Outze, redaktør
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 3. Bataljon" (Erik Tranum Laursen, 1995), s. 38

Udviklet af ditmer a/s