Bent Faurschou-Hviid

Egentligt navn(e): Bent Faurschou Hviid
Dæknavn(e): Flammen , Flammen, Bent, Svend Christensen (okt. 43-april 4 , Flamme , "Flammen" , Flamme - Flammen , "Flammen"Under udd , Flammen, Bent, Svend Christensen , Flammen, Flamme , FLAMMEN
Født 07.01.1921
Død 18.10.1944
Inspektør, Uddannet købmand, kok på skydebanen i Kbh., Hoteluddannelse, Kokkeelev, Kok, marinesoldat, Uddannet købmand. Ansat i hotelfaget. Kok., Hotelinspektør
Region VI (København), Region III (Sydjylland), Region V (Sjælland)
gruppeleder, Gruppeleder

Adresser

Bellevue Strandhotel , København
Birkegaarden, Asserbo
Helerup Holbæk, København
Hellerup, Holbæk, København
Hellerup, olbæk, København
Asserbo
Hellerup
Holbæk
København
København
Sverige

Biografi

En biografi af Bent Faurschou-Hviid er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 42F0000066

Notater

Fra 18.10.1944, Begik selvmord da hans skjulested blev omringet af tyskerne
Var med til sabotagen af Varde Stålværk den 12. december 1943.
Bent Faurschou Hviid begik selvmord med cyankalium, da Gestapo ville pågribe ham.
Deltog i sabotagen af Varde Stålværk den 12.december 1943.
Til 18.10.1944, Ingen konkret angivelse af startdato.
11.12.1943 til 13.12.1943, Sprængning af Varde Staalværk
død 18 okt 1944
Til 18.10.1944, Tog giftpille da han ubevæbnet blev overrasket af tyskerne.
Fra 09.12.1943, Sendt til Politigården for at få information om John hos politifuldmægtig Leifer
Omtales i bd. II kun som "Flammen", men med det specielle dæknavn samt omtale af aktiviteter, er der ingen tvivl om, at det drejer sig om Bent Faurschou-Hviid.
Begik selvmord med cyankalium, da Gestapo forsøgte at arrestere ham på Strandvejen 184, Gentofte
død v/giftampul 18 okt 44 Strandvejen 184, Hellerup
Tog som ubevæbnet giftampul under anholdelsesaktion af Gestapo i Hellerup.
Begik selvmord omringet af Gestapo på Strandvejen 184.
Fra 1944, Arresteret på Strandvejen 184, selvmord med cyankaliumpille
Fra 1943, Begik selvmord
Fra 1943, Medlem af Holger Danske. Begik selvmord ved arrestation 18.10.44

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
De frie Danske
Holger Danske
Hornslet gruppen

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - "Flammen" bor illegalt hos familien Bomhoff. D. 18/10 - 1944 spiser han sammen med familien Bomhoff på Bellevue Strandhotel. De drikker derefter kaffe hos familien Nygaard på Strandvejen 184 hvor tyskerne kommer og "Flammen" begår selvmord med sin cyankaliumpille. Familien Bomhoff og Elisabeths svigerfar bliver arresteret sammen med hr. Nygaard. Tyskerne sprænger derefter villaen i luften.
Almen illegal aktivitet - Holger Danske
Almen illegal aktivitet - Selvmord med cyankalium Strandvejen 184, Ordrup i forbindelse med arrestation
Almen illegal aktivitet - Tog sit eget liv umiddelbart før anholdelse på adressen Strandvejen 184, Ordrup
Andet (fængslet) - Tog dødspille efter tysk arrestations forsøg
Flugthjælp
Flugthjælp - Deltog i hjælpearbejdet ifbm. Jødeaktionen 1943
Flugthjælp - Hjalp engelske piloter til Sverige.
Illegal presse
Industrisabotage
Industrisabotage - Deltog i sabotage mod B&W og Varde Stålværk
Likvidering
Likvidering - Bent Fauerschou-Hviid var på vej til Sverige for at likvidere Jane Horney
Likvidering - Deltog aktivt i stikkerlikvideringer og gennemførte 11 af disse sammen med Citronen
Likvidering - Deltog i 1. forsøg på likvidering af Hedvig Delbo i Faxegade, likviderede stikkeren Børge Andersen, forsøgte at likvidere stikkeren Max Pelving
Likvidering - Deltog i det mislykkede forsøg på at likvidere fru Delbo
Likvidering - Dræbte 22 stikkere.
Likvidering - Jane Horney
Likvidering - Likvideringsgruppen 'De ensomme Ulve'.
Likvidering - Medlem af Holger Danske 2
Likvidering - Selvmord med cyankaliumpille
Likvidering - Selvmord med giftampul ved arrestation i oktober 1944
Militærgruppe
Organisation - Formidlede kontakt til Lillelund i Århus med henblik på våbenleverance
Ruteaktivitet
Sabotage
Sabotage - 13.11.43 Tyveri af radiosendere fra Statens Civile Luftværn i Amaliegade. Sabotage 28.11.43 af Danske Industrisyndikat, Havnevej 3, Hellerup
Sabotage - Aktion mod Schalburgkorpset ved Frimurerlogen, Blegdamsvej, København d. 19 juni 1944
Sabotage - De forenede Automobilfabrikker, Reinhardts Autoværksted, Hartmanns Maskinfabrik
Sabotage - Deltog i sabotagen mod Varde Stålværk
Sabotage - Under ildkamp bliver han ramt i underlivet, modstanderen død ,indlag eftersøgt af Snogen
Sabotage (flygtet)

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen,
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance med Dines Bogø om den korrekte form af Flammens navn

Litteraturhenvisninger

1944 - en modstandsgruppe (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, 263
Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), 162-163, 201
Besættelse og befrielse. Brikker til en mosaik om livet i Kolding 1940-45. (Jesper Hansen & Niels Østergaard, 1995), 50
Bogen om Jørgen. Citronen. (Bent Demer, 1945), 27-28, 50-52, 54, 62, 64
Citronen (Lis Bomhoff, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser, bd. 2., bogen
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 622(+portræt), 623 , 625
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 64
Dansk baptisme og tysk nazisme (Bent Hylleberg, 2021), 591
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 8-10, 25,48, 50, 54-56,58, 62-63, 70, 71, 73, 74, 76, 77 (foto), 78, 80, 82-92, 97, 98, 102-104,
De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller (Bob Hermann, 1985), 15-18, 21, 37, 39, 58, 61, 62, 65, 86, 128-131, 137, 139-141, 149, 153-154, 160-161,170, 183-184
Dem skylder vi vor frihed (S. N. Holck, 1946), 82 - 94
Døde for Danmarks frihed og Polens ære (Lone Mogensen, 2004), Frihedskampens Veteraner nr. 176, 12
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 35,164-166,170,179-183,185,188-207
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), s. 179-207
En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 231, 224
En modstandsgruppes historie, bd. 1 (, 1982), 33, 170, 212
En modstandsgruppes historie, bd. 2 (, 1982), 101-110
En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 17,20,22,23,29,37,38,40,46,53, noter 11, skema 3
En Stikker i Virksomhed (Jens Lillelund, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 334
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 110, 111
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 110-111.
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 235-236
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 110-111
Fallet Horney (Ulf Peyron, 1986), 73-102-171
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 104
Flammen (Lis Bomhoff, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser, Bd. 2., hele værket
Flammen der slukkede sig selv (Poul Kaae Hansen, 1993), Jul i Frederiksværk, 1993., s. 3-6
Flygtningenes redningsmand Thormod Larsen (Tove Nielsen, 1999), Frygt og mod, 49, 50
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 118-119,347,376-377.
Fru Bomhoff, når krigen er forbi, vil jeg gerne drikke lyserød champagne med Dem (Lis Bomhoff, 2010), Modstandskvinder, 49-51-54-55-56-58 til og med 63
Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler. (Tom Hermansen, 2013), 7+9+15+117+126+136+137+149+151+166+167+170-173
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 97
Gruppe Nr. 4. Holger Danske. (Bob Ramsing, 1945), 14
Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 135
Helle, Ib og "1944"-gruppen (Lone Monies & Niels Gyrsting, 2016), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2016, 96, 97, 209
Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen. (Jørgen Nielsen, 2017), 111
Historisk oversigt over modstandsbevægelsens arbejde i Varde 1940-45 (Ellen Bøgh Lundorf, 1985), 19
Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45 (Peter Birkelund, 2008), s. 14, 28, 74f, 89f, 104f, 109, 115, 118f, 124f, 144f, (m.v.)
Holger Danske (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2., 277
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 69-72, 150-160, 177-185, 224, 228, 246-247, 284, 288-301, 369, 4
Holger Danske vågner (Josef Petersen og "Bob" Jarset, 1946), 144-146,165-167, 176-178, 184, 193, 220-221
Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister., 148-169-170
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 305, 312,322,327,333,335,339,346,352,360,369,373-376,395,398,410,41120
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 305,312,322,327,333,335,339,346,352,360,369,373-376,395,398,410,411
Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 65, 67, 70, 95, 99, 102, 114-117, 121, 141-144, 146, 192, 213, 263
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 176,178,179,180
I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 50
Inge og Tony. I det københavnske modstandsmiljø under besættelsen. (Eva Bredsdorff & Niels Gyrsting, 2022), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2021, 22,31,40,42,43
Jakten på Jane Horney (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen, 95,118,131-2,203-10,216-7
Jane Horney (Erik Nørgaard, 1987), 113,177,209,210,211,212,215,274,279,300,312,331,338,344,349
Jane Horney Granberg. Sandheden om mesterspionen. (, 1946), Sandheden, 5., 18
John. Frihedskæmper og charmør. (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013), s. 62, 65, 75 og 92
Journalist uden avis (Børge Outze, 1955), Store oplevelser. 23 journalister fortæller., 265
Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog (, 1956), s. 8
Korttegneren og pressefotografen (Peter Nørskov, 2011), 106
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 110, 132
Kvindernes modstandskamp (Anne Dorthe Holm, 2012), 52,81,97
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 129-130,152-153.
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 121, 139
Livlinan (Lennart Rasmusson, 2019), 34,35,238
Men aldrig kan et folk forgå (Poul Overgaard Nielsen, 2002), 11,34,38,43, samt 50 til 58
Min tid (Vilhelm Leifer, 1987), 81,104,117,118,120,130,131
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 8, 38, 124, 185, 230-231, 241-242
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 71
Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe (Henning N Larsen, 2012), 149
Modstandskampens børn (Andreas Fugl Thøgersen, 2013), 45
Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske. (Steffen Bülow, 2021), 91,134,141
Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder. (Morten Møller, 2009), 116
Mordet på Jane Horney (Bo Axelsson, 1983), 36,37,50,80,81,
Nogle blik tilbage på årene 1940-1945 (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976., 52
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 246,253
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 137,138,140,142-144,162,189,208,294
Northern Light in White Coats. The Danish Medical men and the German Occupation 1940-45. (Dan Katznelson, 2012), Dansk Medicinhistorisk Årbog, 159,163
Occupied (Nathaniel Hong, 2012), 259
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 82 ff.
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 38, 145, 203, 217-219, 336
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 287, 298-301, 321, 445
Pressen om Holger Danske (, 1947), omslag, passim
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 9-10,92-93
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 160, 180, 184, 186, 187, 188, 192
Sabotage og likvidering - Modstandsbevægelsens terror? (Peter Birkelund, 2008), Siden saxo, 2008, 8, 13
Sabotagen mod Varde Stålværk (Niels Hjorth m.fl., 1992), Vestjyske Fortællere, side 60
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 25-27, 29, 31, 35, 39, 42, 43, 46, 51, 54, 65, 66, 75
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 185, 235, 377
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 93,115,172-3,336,342,362,481
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 60,61,63,66,69,87,88
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 431
Stikkerdrab (Stefan Emkjær, 2000), s. 81
Studenterliv under besættelsen. (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995, 98
Sundets røde nelliker (Conny Palmkvist, 2020), 121, 241, 243, 244, 249, 264, 265, 282, 346, 383, 384, 388
Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen (Kim Lykke Jensen, 2021), 120
Saadan narrede vi Gestapo (Jørgen Gersfelt, 1945), 17, 120, 121, 122, 143, 152, 159
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 59
The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 42, 63, 77, 78, 83, 94, 97, 103, 126, 127, 146
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 146,161-2,197-9,204-6,220-1,223,226-44
Turen går til besættelsestidens København (Sofie Lene Bak m.fl., 2017), 25 - 135
Udfordringer. Erindringer. (Jørgen Andersen-Nærum, 1981), 123
Under regnbuen. Erindringer. (Åse Leifer, 1972), 58-66
Vardes store arbejdsplads og den tyske Værnemagt (Knud Andreasen, 2010), Fra Ribe Amt, 2010, s.21
Vi mistede noget stort. 'Flammen' en ejegod dreng, en tapper soldat. (Lis Bomhoff, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 143., iuspecificeret
Zone-Redningskorpset i København under besættelsen (Arne Vagn Jensen, 1994), 71
Øjenvidnet: Sabotørens hverdag (Bob Ramsing, 1977), 9-11,22,42
Aastrup Sogn i besættelsesårene 1940-1945 (Olga Pedersen, 2007), Fra Ribe Amt, 2007, 85

Frihedsmuseets arkiv

: - 07C-14756
: - 07C-14802
: - 43A-21660
: - 07C-21935
Arkivskaber: - 07C-21926
Arkivskaber: - 07C-23145
Arkivskaber: Bent Faurschou-Hviid - 36F-16429
Arkivskaber: Bent Faurschou-Hviid - 07C-21071
Arkivskaber: Ejnar Jensen, Manuskript til Ejnar Jensens tale ved afsløringen af mindesten for 'Flammen' Bendt Faurschou-Hviid, i Asserbo. - 36B-13722-1
Arkivskaber: Else von Hagn Jensen - 07C-26449
Arkivskaber: Oscar Foght-Sørensen - 07C-25629
Arkivskaber: v/ Ove Dahl Nørrebro Lokalhistoriske Forening - 36F-15827
Arkivskaber: Vilhelm og Marie-Louise Fauerschou-Hviid - 07C-14795

Hjemmesidehenvisninger

www.lokalhistorier.dk/Flammenogcitronen/Flammen/
www.lokalhistorier.dk/Flammenogcitronen/Flammen/BT_20150706/

Udskriften er baseret på 194 registreringer

Bent Faurschou-Hviid, inspektør, københavn
Flugthjælp - Deltog i hjælpearbejdet ifbm. Jødeaktionen 1943
Industrisabotage - Deltog i sabotage mod B&W og Varde Stålværk
Likvidering - Deltog aktivt i stikkerlikvideringer og gennemførte 11 af disse sammen med Citronen
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 110-111
2) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) s. 179-207
3) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 97
Flammen, københavn
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 110-111
Bent Faurschou-Hviid
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Men aldrig kan et folk forgå " (Poul Overgaard Nielsen, 2002) 11,34,38,43, samt 50 til 58
Flammen
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Men aldrig kan et folk forgå " (Poul Overgaard Nielsen, 2002) 11,34,38,43, samt 50 til 58
Bent Faurschou-Hviid, inspektør, gruppeleder
Likvidering
Sabotage
Illegal presse
Region VI (København)
Holger Danske, Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "Saadan narrede vi Gestapo" (Jørgen Gersfelt, 1945) 17, 120, 121, 122, 143, 152, 159
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 110, 111
Flammen, gruppeleder
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske, Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "Saadan narrede vi Gestapo" (Jørgen Gersfelt, 1945) 17, 120, 121, 122, 143, 152, 159
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 110, 111
Bent Faurschou-Hviid
Likvidering

Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 35,164-166,170,179-183,185,188-207
2) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Flammen
Militærgruppe

Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 35,164-166,170,179-183,185,188-207
2) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Flammen, Bent, Svend Christensen (okt. 43-april 4
Almen illegal aktivitet
Sabotage

Holger Danske
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Ruteaktivitet
Likvidering
Illegal presse
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45" (Peter Birkelund, 2008) s. 14, 28, 74f, 89f, 104f, 109, 115, 118f, 124f, 144f, (m.v.)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, ,
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 129-130,152-153.
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 110-111.
Flammen
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 129-130,152-153.
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 110-111.
Bent Faurschou-Hviid
Industrisabotage
Region III (Sydjylland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Historisk oversigt over modstandsbevægelsens arbejde i Varde 1940-45" (Ellen Bøgh Lundorf, 1985) 19
Bent Faurschou-Hviid
Likvidering
Region VI (København)
Litteratur
1) "Stikkerdrab" (Stefan Emkjær, 2000) s. 81
Flammen

Litteratur
1) "Stikkerdrab" (Stefan Emkjær, 2000) s. 81
Bent Fauerschou-Hvid
Likvidering
Region VI (København)
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 231, 224
Bent Faurschou-Hviid
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 59
Bent Faurschou Hviid, uddannet købmand, kok på skydebanen i kbh.
Likvidering - Deltog i 1. forsøg på likvidering af Hedvig Delbo i Faxegade, likviderede stikkeren Børge Andersen, forsøgte at likvidere stikkeren Max Pelving
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske vågner " (Josef Petersen og "Bob" Jarset, 1946) 144-146,165-167, 176-178, 184, 193, 220-221
Flammen, uddannet købmand, kok på skydebanen i kbh.
Likvidering - Deltog i 1. forsøg på likvidering af Hedvig Delbo i Faxegade, likviderede stikkeren Børge Andersen, forsøgte at likvidere stikkeren Max Pelving
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske vågner " (Josef Petersen og "Bob" Jarset, 1946) 144-146,165-167, 176-178, 184, 193, 220-221
Flammen
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 59
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 235-236
Bent Faurschou-Hviid
Likvidering
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Min tid" (Vilhelm Leifer, 1987), 81,104,117,118,120,130,131
Bent Faurschou-Hviid
Industrisabotage
Likvidering
Region VI (København)
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 82 ff.
Bent Faurschou Hviid
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 64
Flammen
Likvidering
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Min tid" (Vilhelm Leifer, 1987), 81,104,117,118,120,130,131
Flammen
Industrisabotage
Likvidering
Region VI (København)
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 82 ff.
Flammen
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 64
Bent Faurschou-Hviid
Likvidering - Medlem af Holger Danske 2

Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 135
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 118-119,347,376-377.
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 110-111.
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 104
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 104
Flammen
Almen illegal aktivitet
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 118-119,347,376-377.
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 110-111.
Bent Faurschou-Hviid
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Øjenvidnet: Sabotørens hverdag" (Bob Ramsing, 1977) 9-11,22,42
Flamme
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Øjenvidnet: Sabotørens hverdag" (Bob Ramsing, 1977) 9-11,22,42
Bent Faurschou-Hviid
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 431
Bent Faurschou-Hviid, inspektør
Likvidering
Ruteaktivitet
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 9-10,92-93
Flammen, inspektør
Likvidering
Ruteaktivitet
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 9-10,92-93
Bent Faurschou Hviid

Litteratur
1) " Hjemmesidehenvisning" (Internet, 2010), www.lokalhistorier.dk/Flammenogcitronen/Flammen/
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance med Dines Bogø om den korrekte form af Flammens navn
Flammen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bent Fauerschou-Hvid

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flammen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bent Faurschou Hviid

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Flygtningenes redningsmand Thormod Larsen" (Tove Nielsen, 1999), Frygt og mod 49, 50
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Flygtningenes redningsmand Thormod Larsen" (Tove Nielsen, 1999), Frygt og mod 49, 50
Bent Faurschou-Hviid
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flammen
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotagen mod Varde Stålværk" (Niels Hjorth m.fl., 1992), Vestjyske Fortællere side 60
Bent Faurschou-Hviid

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bent Faurschou-Hviid

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bent Fauerschou-Hviid
Sabotage - Under ildkamp bliver han ramt i underlivet, modstanderen død ,indlag eftersøgt af Snogen
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Besættelse og befrielse. Brikker til en mosaik om livet i Kolding 1940-45." (Jesper Hansen & Niels Østergaard, 1995) 50
Flammen
Sabotage - Under ildkamp bliver han ramt i underlivet, modstanderen død ,indlag eftersøgt af Snogen
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Besættelse og befrielse. Brikker til en mosaik om livet i Kolding 1940-45." (Jesper Hansen & Niels Østergaard, 1995) 50
Bent Faurschou-Hviid

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bent Faurschou-Hviid

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bent Faurschou-Hviid

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flammen

Litteratur
1) " Hjemmesidehenvisning" (Internet, 2010), www.lokalhistorier.dk/Flammenogcitronen/Flammen/BT_20150706/
Bendt Faurschou-Hviid

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 106
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 106
Bent Faurschou-Hviid
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Aastrup Sogn i besættelsesårene 1940-1945" (Olga Pedersen, 2007), Fra Ribe Amt, 2007 85
Flammen
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Aastrup Sogn i besættelsesårene 1940-1945" (Olga Pedersen, 2007), Fra Ribe Amt, 2007 85
Bent Faurschou-Hviid
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Vardes store arbejdsplads og den tyske Værnemagt" (Knud Andreasen, 2010), Fra Ribe Amt, 2010 s.21
"Flammen"
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Vardes store arbejdsplads og den tyske Værnemagt" (Knud Andreasen, 2010), Fra Ribe Amt, 2010 s.21
Bent Fauerschou-Hviid
Sabotage
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 17,20,22,23,29,37,38,40,46,53, noter 11, skema 3
Bent Faurschou Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister. 148-169-170
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister. 148-169-170
Flamme - Flammen
Sabotage
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 17,20,22,23,29,37,38,40,46,53, noter 11, skema 3
Bent Fauerschou-Hviid
Likvidering - Selvmord med giftampul ved arrestation i oktober 1944
Region VI (København)
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 38, 145, 203, 217-219, 336
Flammen
Likvidering - Selvmord med giftampul ved arrestation i oktober 1944
Region VI (København)
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 38, 145, 203, 217-219, 336
Bent Faurschou Hvid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "1944 - en modstandsgruppe" (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 263
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "1944 - en modstandsgruppe" (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 263
Bent Faurschou-Hviid
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 42, 63, 77, 78, 83, 94, 97, 103, 126, 127, 146
Flammen
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 42, 63, 77, 78, 83, 94, 97, 103, 126, 127, 146
Flammen
Industrisabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nogle blik tilbage på årene 1940-1945" (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976. 52
Bent Fauerschou-Hviid
Almen illegal aktivitet - Holger Danske
Region VI (København)
Litteratur
1) "Udfordringer. Erindringer." (Jørgen Andersen-Nærum, 1981) 123
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Under regnbuen. Erindringer." (Åse Leifer, 1972) 58-66
Flammen
Likvidering - Selvmord med cyankaliumpille
Region VI (København)
Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) 162-163, 201
Bent Faurschou Hviid, hoteluddannelse
Illegal presse
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 8
Bent Faurschou-Hviid
Likvidering
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "En modstandsgruppes historie, bd. 1" (, 1982) 33, 170, 212
Bent Faurschou-Hviid, kokkeelev
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 305,312,322,327,333,335,339,346,352,360,369,373-376,395,398,410,411
Bent Faurschou-Hviid, kokkeelev
Sabotage (Flygtet)

Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 305, 312,322,327,333,335,339,346,352,360,369,373-376,395,398,410,41120
Bent Faurschou-Hviid, kokkeelev
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 305,312,322,327,333,335,339,346,352,360,369,373-376,395,398,410,411
Bent Faurschou Hviid
Almen illegal aktivitet
Likvidering
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 287, 298-301, 321, 445
Flammen
Almen illegal aktivitet
Likvidering
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 287, 298-301, 321, 445
Bent Fauerschou-Hviid
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "En Stikker i Virksomhed" (Jens Lillelund, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 334
Flammen
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "En Stikker i Virksomhed" (Jens Lillelund, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 334
Bent Faurschou-Hviid
Likvidering
Region VI (København)
Litteratur
1) "En modstandsgruppes historie, bd. 2" (, 1982) 101-110
Bent Faurschou-Hviid, kokkeelev
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 65, 67, 70, 95, 99, 102, 114-117, 121, 141-144, 146, 192, 213, 263
Flammen
Likvidering
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "En modstandsgruppes historie, bd. 1" (, 1982) 33, 170, 212
Flammen
Likvidering
Region VI (København)
Litteratur
1) "En modstandsgruppes historie, bd. 2" (, 1982) 101-110
Flammen, kokkeelev
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 305,312,322,327,333,335,339,346,352,360,369,373-376,395,398,410,411
Bent Faurschou-Hviid
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 246,253
Bent Faurschou-Hviid
Sabotage

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 137,138,140,142-144,162,189,208,294
Bent Faurschou Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 185, 235, 377
Bent Faurschou-Hviid
Illegal presse
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Litteratur
1) "Flammen der slukkede sig selv" (Poul Kaae Hansen, 1993), Jul i Frederiksværk, 1993. s. 3-6
Bent Faurschou Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Zone-Redningskorpset i København under besættelsen" (Arne Vagn Jensen, 1994) 71
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 185, 235, 377
"Flammen"Under udd, hoteluddannelse
Illegal presse
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 8
Flammen
Sabotage

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 137,138,140,142-144,162,189,208,294
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Zone-Redningskorpset i København under besættelsen" (Arne Vagn Jensen, 1994) 71
Flammen
Industrisabotage
Likvidering - Deltog i det mislykkede forsøg på at likvidere fru Delbo
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 25-27, 29, 31, 35, 39, 42, 43, 46, 51, 54, 65, 66, 75
Bent Fauerschou-Hvid
Likvidering
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 7+9+15+117+126+136+137+149+151+166+167+170-173
Flammen
Likvidering
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 7+9+15+117+126+136+137+149+151+166+167+170-173
Bent Faurschou-Hviid
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotage og likvidering - Modstandsbevægelsens terror?" (Peter Birkelund, 2008), Siden saxo, 2008 8, 13
Flammen
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotage og likvidering - Modstandsbevægelsens terror?" (Peter Birkelund, 2008), Siden saxo, 2008 8, 13
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Industrisabotage
Likvidering
Flugthjælp
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 69-72, 150-160, 177-185, 224, 228, 246-247, 284, 288-301, 369, 4
Bent Faurschou-Hviid
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) omslag, passim
Bent Faurschou-Hviid
Andet (Fængslet) - Tog dødspille efter tysk arrestations forsøg

Litteratur
1) "Studenterliv under besættelsen." (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995 98
Flammen
Andet (Fængslet) - Tog dødspille efter tysk arrestations forsøg

Litteratur
1) "Studenterliv under besættelsen." (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995 98
Flammen
Almen illegal aktivitet
Industrisabotage
Likvidering
Flugthjælp
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 69-72, 150-160, 177-185, 224, 228, 246-247, 284, 288-301, 369, 4
Bent Faurschou-Hvid
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Gruppe Nr. 4. Holger Danske." (Bob Ramsing, 1945) 14
Bent Faurschou Hviid
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Bogen om Jørgen. Citronen." (Bent Demer, 1945) 27-28, 50-52, 54, 62, 64
Bent Faurschou-Hviid
Industrisabotage
Likvidering
Almen illegal aktivitet - Tog sit eget liv umiddelbart før anholdelse på adressen Strandvejen 184, Ordrup
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 8-10, 25,48, 50, 54-56,58, 62-63, 70, 71, 73, 74, 76, 77 (foto), 78, 80, 82-92, 97, 98, 102-104,
Flammen
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Bogen om Jørgen. Citronen." (Bent Demer, 1945) 27-28, 50-52, 54, 62, 64
Flammen
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Gruppe Nr. 4. Holger Danske." (Bob Ramsing, 1945) 14
Flammen
Almen illegal aktivitet - Holger Danske
Region VI (København)
Litteratur
1) "Udfordringer. Erindringer." (Jørgen Andersen-Nærum, 1981) 123
Bent Faurschou Hvid
Likvidering
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Holger Danske" (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2. 277
Flamme
Industrisabotage
Likvidering
Almen illegal aktivitet - Tog sit eget liv umiddelbart før anholdelse på adressen Strandvejen 184, Ordrup
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 8-10, 25,48, 50, 54-56,58, 62-63, 70, 71, 73, 74, 76, 77 (foto), 78, 80, 82-92, 97, 98, 102-104,
Flammen
Likvidering
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Holger Danske" (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2. 277
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Citronen" (Lis Bomhoff, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser, bd. 2. bogen
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Likvidering
Industrisabotage
Ruteaktivitet
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Flammen" (Lis Bomhoff, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser, Bd. 2. hele værket
Flammen, Bent, Svend Christensen
Almen illegal aktivitet
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Citronen" (Lis Bomhoff, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser, bd. 2. bogen
Flammen, Bent, Svend Christensen
Almen illegal aktivitet
Likvidering
Industrisabotage
Ruteaktivitet
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Flammen" (Lis Bomhoff, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser, Bd. 2. hele værket
Bent Faurschou-Hviid
Flugthjælp
Almen illegal aktivitet
Industrisabotage
Illegal presse
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Holger Danske, Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "Vi mistede noget stort. 'Flammen' en ejegod dreng, en tapper soldat." (Lis Bomhoff, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 143. iuspecificeret
Flammen, Bent, Svend Christensen
Flugthjælp
Almen illegal aktivitet
Industrisabotage
Illegal presse
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Holger Danske, Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "Vi mistede noget stort. 'Flammen' en ejegod dreng, en tapper soldat." (Lis Bomhoff, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 143. iuspecificeret
Flammen
Sabotage - Aktion mod Schalburgkorpset ved Frimurerlogen, Blegdamsvej, København d. 19 juni 1944
Region VI (København)
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 110, 132
Flammen
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) omslag, passim
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Journalist uden avis" (Børge Outze, 1955), Store oplevelser. 23 journalister fortæller. 265
Bent Faurschou-Hviid
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 60,61,63,66,69,87,88
Bent Faurschou Hviid, kok
Sabotage
Likvidering
Organisation - Formidlede kontakt til Lillelund i Århus med henblik på våbenleverance
Almen illegal aktivitet - Selvmord med cyankalium Strandvejen 184, Ordrup i forbindelse med arrestation
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), 15-18, 21, 37, 39, 58, 61, 62, 65, 86, 128-131, 137, 139-141, 149, 153-154, 160-161,170, 183-184,
Flammen
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 60,61,63,66,69,87,88
Flammen, Flamme, kok
Sabotage
Likvidering
Organisation - Formidlede kontakt til Lillelund i Århus med henblik på våbenleverance
Almen illegal aktivitet - Selvmord med cyankalium Strandvejen 184, Ordrup i forbindelse med arrestation
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), 15-18, 21, 37, 39, 58, 61, 62, 65, 86, 128-131, 137, 139-141, 149, 153-154, 160-161,170, 183-184,
Bent Faurschou-Hviid
Sabotage - De forenede Automobilfabrikker, Reinhardts Autoværksted, Hartmanns Maskinfabrik
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "John. Frihedskæmper og charmør." (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013) s. 62, 65, 75 og 92
Flammen
Sabotage - De forenede Automobilfabrikker, Reinhardts Autoværksted, Hartmanns Maskinfabrik
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "John. Frihedskæmper og charmør." (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013) s. 62, 65, 75 og 92
Bent Fauerschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Livlinan" (Lennart Rasmusson, 2019) 34,35,238
Bent Fauerschou Hviid
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 71
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 71
Bent Faurschou Hviid
Sabotage

Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Flamme
Sabotage

Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Bent Fauerschou-Hviid, marinesoldat
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Dem skylder vi vor frihed" (S. N. Holck, 1946) 82 - 94
Flammen, marinesoldat
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Dem skylder vi vor frihed" (S. N. Holck, 1946) 82 - 94
Bent Fauerschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Hornslet gruppen
Litteratur
1) "Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen." (Jørgen Nielsen, 2017) 111
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Hornslet gruppen
Litteratur
1) "Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen." (Jørgen Nielsen, 2017) 111
Bent Fauerschou Hviid, uddannet købmand. ansat i hotelfaget. kok.
Likvidering - Dræbte 22 stikkere.
Illegal presse
Flugthjælp - Hjalp engelske piloter til Sverige.
Sabotage
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 160, 180, 184, 186, 187, 188, 192
Flammen, uddannet købmand. ansat i hotelfaget. kok.
Likvidering - Dræbte 22 stikkere.
Illegal presse
Flugthjælp - Hjalp engelske piloter til Sverige.
Sabotage
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 160, 180, 184, 186, 187, 188, 192
Bent Faurschou-Hviid

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Mordet på Jane Horney" (Bo Axelsson, 1983) 36,37,50,80,81,
Flammen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Mordet på Jane Horney" (Bo Axelsson, 1983) 36,37,50,80,81,
Bent Fauerschou-Hviid
Likvidering - Jane Horney

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 121, 139
Flammen
Likvidering - Jane Horney

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 121, 139
BJarne Fauerschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Jane Horney" (Erik Nørgaard, 1987) 113,177,209,210,211,212,215,274,279,300,312,331,338,344,349
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Jane Horney" (Erik Nørgaard, 1987) 113,177,209,210,211,212,215,274,279,300,312,331,338,344,349
Bent Fauerschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 176,178,179,180
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 176,178,179,180
Bent Fauerschou-Hviid
Likvidering
Sabotage

Holger Danske
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 146,161-2,197-9,204-6,220-1,223,226-44
Flammen
Likvidering
Sabotage

Holger Danske
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 146,161-2,197-9,204-6,220-1,223,226-44
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Døde for Danmarks frihed og Polens ære" (Lone Mogensen, 2004), Frihedskampens Veteraner nr. 176 12
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Døde for Danmarks frihed og Polens ære" (Lone Mogensen, 2004), Frihedskampens Veteraner nr. 176 12
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Jakten på Jane Horney" (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen 95,118,131-2,203-10,216-7
FLAMMEN
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Jakten på Jane Horney" (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen 95,118,131-2,203-10,216-7
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) 116
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) 116
Bent Fauerschou-Hviid
Likvidering - Bent Fauerschou-Hviid var på vej til Sverige for at likvidere Jane Horney

Litteratur
1) "Fallet Horney" (Ulf Peyron, 1986) 73-102-171
"Flammen"
Likvidering - Bent Fauerschou-Hviid var på vej til Sverige for at likvidere Jane Horney

Litteratur
1) "Fallet Horney" (Ulf Peyron, 1986) 73-102-171
Bent Fauerschou Hviid
Almen illegal aktivitet
Sabotage
Likvidering - Likvideringsgruppen 'De ensomme Ulve'.
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 8, 38, 124, 185, 230-231, 241-242
Flammen
Almen illegal aktivitet
Sabotage
Likvidering - Likvideringsgruppen 'De ensomme Ulve'.
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 8, 38, 124, 185, 230-231, 241-242
Bent Faurschou-Hviid
Sabotage
Likvidering

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 93,115,172-3,336,342,362,481
FLAMMEN
Sabotage
Likvidering

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 93,115,172-3,336,342,362,481
Bent Faurschou Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Dansk baptisme og tysk nazisme" (Bent Hylleberg, 2021) 591
Bent Faurschou-Hviid
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske." (Steffen Bülow, 2021) 91,134,141
Flammen
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske." (Steffen Bülow, 2021) 91,134,141
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Dansk baptisme og tysk nazisme" (Bent Hylleberg, 2021) 591
Bent Fauerschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 149
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 149
Bent Fauerschou-Hviid
Illegal presse
Flugthjælp
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 622(+portræt), 623 , 625
Flammen
Illegal presse
Flugthjælp
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 622(+portræt), 623 , 625
Bent Fauerschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Northern Light in White Coats. The Danish Medical men and the German Occupation 1940-45." (Dan Katznelson, 2012), Dansk Medicinhistorisk Årbog 159,163
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Northern Light in White Coats. The Danish Medical men and the German Occupation 1940-45." (Dan Katznelson, 2012), Dansk Medicinhistorisk Årbog 159,163
Bent Faurschou Hviid
Likvidering

Holger Danske
Litteratur
1) "Jane Horney Granberg. Sandheden om mesterspionen." (, 1946), Sandheden, 5. 18
Flammen
Almen illegal aktivitet - "Flammen" bor illegalt hos familien Bomhoff. D. 18/10 - 1944 spiser han sammen med familien Bomhoff på Bellevue Strandhotel. De drikker derefter kaffe hos familien Nygaard på Strandvejen 184 hvor tyskerne kommer og "Flammen" begår selvmord med sin cyankaliumpille. Familien Bomhoff og Elisabeths svigerfar bliver arresteret sammen med hr. Nygaard. Tyskerne sprænger derefter villaen i luften.
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Fru Bomhoff, når krigen er forbi, vil jeg gerne drikke lyserød champagne med Dem" (Lis Bomhoff, 2010), Modstandskvinder 49-51-54-55-56-58 til og med 63
Flammen
Sabotage - Deltog i sabotagen mod Varde Stålværk
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen" (Kim Lykke Jensen, 2021) 120
Bent Faurschou Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Helle, Ib og "1944"-gruppen" (Lone Monies & Niels Gyrsting, 2016), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2016 96, 97, 209
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Helle, Ib og "1944"-gruppen" (Lone Monies & Niels Gyrsting, 2016), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2016 96, 97, 209
Bent Faurschou-Hviid, kok
Sabotage - 13.11.43 Tyveri af radiosendere fra Statens Civile Luftværn i Amaliegade. Sabotage 28.11.43 af Danske Industrisyndikat, Havnevej 3, Hellerup
Likvidering
Region VI (København)
Litteratur
1) "Inge og Tony. I det københavnske modstandsmiljø under besættelsen." (Eva Bredsdorff & Niels Gyrsting, 2022), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2021 22,31,40,42,43
Flamme, kok
Sabotage - 13.11.43 Tyveri af radiosendere fra Statens Civile Luftværn i Amaliegade. Sabotage 28.11.43 af Danske Industrisyndikat, Havnevej 3, Hellerup
Likvidering
Region VI (København)
Litteratur
1) "Inge og Tony. I det københavnske modstandsmiljø under besættelsen." (Eva Bredsdorff & Niels Gyrsting, 2022), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2021 22,31,40,42,43
Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 50
Flammen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 50
Bent Faurschou Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Kvindernes modstandskamp" (Anne Dorthe Holm, 2012) 52,81,97
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Kvindernes modstandskamp" (Anne Dorthe Holm, 2012) 52,81,97
Bent Faurschou Hvid
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Occupied" (Nathaniel Hong, 2012) 259
Bent Fauerschou Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Turen går til besættelsestidens København" (Sofie Lene Bak m.fl., 2017) 25 - 135
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Turen går til besættelsestidens København" (Sofie Lene Bak m.fl., 2017) 25 - 135
Bent Faurschou-Hviid

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bent Faurschou-Hviid, hotelinspektør
Illegal presse
Flugthjælp
Likvidering
Region V (Sjælland)
Holger Danske, De frie Danske
Litteratur
1) "Sundets røde nelliker" (Conny Palmkvist, 2020) 121, 241, 243, 244, 249, 264, 265, 282, 346, 383, 384, 388
Flammen, hotelinspektør
Illegal presse
Flugthjælp
Likvidering
Region V (Sjælland)
Holger Danske, De frie Danske
Litteratur
1) "Sundets røde nelliker" (Conny Palmkvist, 2020) 121, 241, 243, 244, 249, 264, 265, 282, 346, 383, 384, 388
Bent Faurschou-Hviid
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandskampens børn" (Andreas Fugl Thøgersen, 2013) 45
Flammen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandskampens børn" (Andreas Fugl Thøgersen, 2013) 45

Udviklet af ditmer a/s