Niels Gunnar Pedersen

Født 29.01.1919
Død 01.11.1944
Reservepolitibetjent
Region I (Nordjylland)

Adresser

Randers

Biografi

En biografi af Niels Gunnar Pedersen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Rigspolitichefen Mindeblad /Stig Sumborg

Notater

Fra 01.11.1944, Dræbt af vådeskud

Lokalitet

Randers

Organisationstilknytning

A/S-Gruppen Randers

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe

Litteraturhenvisninger

Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen (Lukas, 1985), s. 8, 50 ff, 55 f
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 351

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Niels Gunnar Pedersen - 36F-19092

Udskriften er baseret på 3 registreringer

Niels Gunnar Pedersen, reservepolitibetjent, randers
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 351
Niels Gunnar Pedersen
Modtagegruppe
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
A/S-Gruppen Randers
Litteratur
1) "Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen" (Lukas, 1985) s. 8, 50 ff, 55 f
Niels Gunnar Pedersen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Udviklet af ditmer a/s