Biografi af Julius Christian Møller

Gå tilbage til personvisning
Maskinarbejder, f. 17.10.1910 i Tråsbøl,
Felsted sogn, d. 5.5.1945 i København.
F.: Bagermester Jens Frederich Møller og
hustru Lene Marie f. Christiansen, 7.1.1880,
d. 12.9.1966.
Gift 9.7.1944 med Agnes Margrethe, f.
23.4.1914 i Sjelborg, Hostrup sogn. (B.: D.
19.1.1946).
 
Tilknyttet modstandsbevægelsen under afsnit
1 (Havnegruppeme).
Julius Møller havde under hele krigen
været ansat i Dansk Industrisyndikats brandvagtskolonne,
der senere indgik som et led i
frihedsbevægelsens havnekommando, etableret
af den danske marine. Den 5. maj kl.
8 om morgenen afmarcherede den tyske
vagt på Industrisyndikatet, og sikringen blev
nu overtaget af den af frihedskæmperne opstillede
sikringsvagt samt af brandkolonnen.
Kl. ca. 11 rykkede en deling på omkring 30
mand fra Korps Aagesen til forstærkning af
vagten. Ved 13-tiden kom det i fire timer
til en kraftig skudveksling mellem de tyske
skibe i havnebassinerne og vagtstyrken på
Industrisyndikatet, ligesom der fandt kraftige
ildkampe sted i andre områder omkring
Frihavnen. Efter at have modtaget en
ordre på kommandocentralen, der var beliggende
på hjørnet af Billedvej og Århusgade,
vendte Julius Møller tilbage til sin post.
Han afventede en skudpause, hvorunder
han ville løbe over gaden. I samme øjeblik
ramtes han af et riffelskud med øjeblikkelig
dræbende virkning.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 336
D.f.U., 30.216/45
CK., 9.036
UFF., 697.
Avisstof:
Jydske Tidende, 17.5.1945
Hejmdal, 9.5.1945.
Monumenter:
Mindeplade på Billedvej 8 i Frihavnen.
Andet:
Begravet, Bispebjerg Kirkegård, afd. 10, rk.
32, nr. 6.
Se biografi over Bendt Werge Christensen og
henvisninger fra denne.

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 300-01.


Udviklet af ditmer a/s